سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مديريت اسلامي، مدیریت

عنوان:  پایان نامه مديريت اسلامي، مدیریت

رشته:  مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 45

 

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی ۱
سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی: ۲
وظایف مدیریت (فرایند مدیریت ) ۲
تصمیم گیری: ۴
تعریف تصمیم گیری: ۴
اهمیت تصمیم گیری: ۴
مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی : ۶
آثار و فواید دوراندیشی و عاقبت نگری: ۹
با چه کسانی باید مشورت کرد ؟ ( ویژگی مشاور ) ۱۱
با چه کسانی نباید مشورت کرد ؟ ۱۲
مزایای مشورت در تصمیم گیری : ۱۲
توکل از دیدگاه عرفا : ۱۴
امر بر توکل : ۱۵
توکل وعلل و اسباب ظاهری : ۱۶
توکل چگونه مدیر مسلمان را یاری می دهد ؟ ۱۷
چرا باید توکل کرد ؟ ۱۸
توکل در آیات و روایات : ۱۹
اقسام شورا در اسلام : ۲۶
علل و اسباب ضعفهای تصمیم گیری : ۲۹
احتیاط بیش از حد : ۳۲
تصمیم گیری گروهی : ۳۲
مزایای تصمیم گیری گروهی ۳۳
معایب و ضعفهای تصمیم گیری گروهی : ۳

مفهوم و تعريف مديريت اسلامي
مديريت اسلامي ،‌يعني اگر بخش از «مديريت» و فرآيند آن كه هستند بر ويح الهي و منابع اسلامي باشد كه وجه تمايز آن با ديگر مديريت ها را مي توان در مواذد ذيل دانست:
1- مبتني بر وحي الهي است.
2- در آن از استثمار و استعمار و يا بهره كشي انسان از انسان خبري نيست.
3- مبتني بر ارزشهاي متعالي ،‌مطلق و ثابتي است.
4- بر پايه تعالي ،‌كرامت و شرافت انساني استوار است.
و تعبير «مديريت اسلامي» حاكي از اين است كه «مديريت » مي تواند داراي صفت «اسلامي » و يا «غير اسلامي» باشد كه ارتباط بين مباحث مديريت و اسلام را منعكس مي نمايد.
رابطه مديريت با اسلام:
بطور كلي مهمترين ارتباطي كه ميان علوم (بويژه علوم كاربردي) و اديان (بويژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مديريت هم صدق مي كند ،‌رابطه جهان بيني اسلامي و رابطه نظام ارزشي اسلام با علوم انساني است كه رابطه اول از راه تأثير نظريات اسلامي پيرامون هستي شناسي و انسان شناسي بعنوان اصول موضوعه در علوم انساني و از جمله مديريت تجلي مي كند و رابطه دوم از راه تأثير ارزشهاي اسلامي در تعيين اهداف و خط مشي ها و روشهاي علمي ظاهر مي شود( )
سرچشمه مشروعيت مديريت اسلامي:
مديريت ارتباط تنگاتنگي با جهان بيني اسلامي دارد و براساس توحيد ،‌مجموعه جهان هستي يك واحد بيش نيست كه از سوي خداي واحد به وجود آمده.
تصميم گيري:
يكي از فعاليتهاي مهم مديريت كه هسته و جوهر همة فعاليتهاي ديگر را تشكيل
مي دهد، تصميم گيري است . مناسب است ابتدا به اهميت و ضرورت تصميم گيري در مديريت بپردازيم.
تعريف تصميم گيري:
تعريف آن عبارتست از انتخاب يك راه حل از ميان راه حلهاي مختلف ،‌بنابراين كار تصميم گيرنده پيدا كردن راه حلهاي ممكن و ملاحظه نتايج هر يك از آنها و انتخاب بهترين آنها ، كه اگر اين انتخاب بنحو مطلوبي انجام گيرد تصميمات او مؤثر و مفيد خواهد بود.
اهميت تصميم گيري:
در اهميت تصميم گيري چنين نوشته اند: ( ) جوهر تمامي فعاليتهاي مديريت تصميم گيري است . تصميم گيري از اجزاي تفكيك ناپذير مديريت بشمار مي آيد و در هر وظيفه مديريت بنحوي جلوه گر است ،‌در تعيين خط مشهاي سازمان ، در تدوين هدفها (برنامه ها ) ، طراحي سازمان ،‌انتخاب ،‌ارزيابي و در تمامي اعمال مديريت تصميم گيري جزء اصلي و ركن اساسي است ؛ مدير همواره با مواردي كه تصميم گيري را طلب مي كند سر و كار دارد و چگونگي اين تصميم ها ميزان موفقيت و تحقق اهداف را معين مي كند.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...