سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مخازن كامپوزيتي CNG، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه مخازن كامپوزيتي CNG، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 104

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:

مخازن تمام کامپوزیتی دارای آستری از جنس پلیمر بدون درز بوده که تمام سطح بیرونی این لایه داخلی توسط الیاف شیشه، کربن و آرامید یا مخلوطی از آنها که آغشته به رزین است، پیچیده شده و این ساختار تمام کامپوزیت از سبک ترین نوع انواع مخازن CNG می باشد. این مخازن با الیاف در جهات شعاعی و محوری تقویت شده و قایلیت تولید در ابعاد بزرگ تر و یا قطر بیشتر را دارند. روش های تولید آستری پلاستیکی به چهار روش تقسیم می شوند که شامل روش های قالب گیری چرخشی، قالب گیری تزریقی، قالب گیری اکستروژنی و قالب گیری دمشی (که خود به دو روش دمشی اکستروژنی و دمشی تزریقی تقسیم می شود)، می باشند. در مخازنی که با الیاف پیچیده شده اند، الیاف پیچی به دو روش پیچش تر و پیچش الیاف از پیش آغشته به رزین تقسیم می شوند. الگوهای الیاف پیچی محیطی، الیاف پیچی مارپیچی و الیاف پیچی قطبی می باشد. از مزیت های مخازن کامپوزیتی، می توان به احتمال ترکیدگی کم آنها در حوادث، سبکی و استحکام بالاترشان نسبت به مخازن فلزی و عمری بالغ بر 100000 چرخه سوخت گیری نام برد. مشکل عمده آنها، مرور زمان در محل اتصال نافی فلزی انتهایی و آستری پلیمری می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      

فصل اول: کلیات

1- 1- استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت…

1- 2- تاریخچه تولید مخازن CNG..

1- 3- انواع مخازن CNG..

1- 3- 1- مخازن نوع اول

1- 3- 2- مخزن نوع دوم.

1- 3- 3- مخازن نوع سوم.

1- 3- 4- مخازن نوع چهارم.

فصل دوم: روش های تولید مخازن CNG کامپیوزیتی

2- 1- مقدمه.

2- 2- اجزای مخازن..

2- 2- 1- آستری..

2- 2- 2) نافی فلزی.

2- 2- 3- بخش کامپوزیتی مخزن..

2- 2- 4- ساختار کاهش آسیب در قسمت های گنبدی شکل..

2- 2- 5- رنگ مخزن..

2- 3- تولید آستری مخازن..

2- 3- 1- موارد مورد استفاده در آستری

2- 3- 1-1- فرآیند فشار بالا.

2- 3- 1-2- فرآیندزیگلر- ناتا

2- 3- 1- 3- فرآیند فیلیپس….

2- 3- 1-4- فرآیند نفت استاندارد (ایند یانا)

2- 3-2-  انواع پلی اتیلن..

2- 3- 2-1- پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)

2- 3- 2-2- پلی اتیلن با دانسیته پایین (LDPE)

2- 3- 2-3- پلی اتیلن یا دانسیته پایین (LDPE)

2- 3- 2-4- پلی اتیلن خطی یا دانسیته پایین (LDPE)

2- 3-2-5- پلی اتیلن یا وزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE)

2- 3- 3- روش های تولید آستری..

2- 3- 3- 1- روش قالب گیری چرخشی..

2- 3- 3- 2- ر وش قالب گیری تزریقی..

2- 3- 3- 3- روش قالب گیری اکستروژنی..

2- 3- 3- 4- روش قالب گیری دمشی.

2- 4- تولید لایه های کامپوزیتی در مخازن نوع دوم، نوع سوم، نوع چهارم.

2- 4- 1- مواد مورد استفاده

2- 4- 1- 1- الیاف شیشه ای..

2- 4- 1- 2- الیاف کربنی..

2- 4- 1- 3- الیاف آرامیدی..

2- 4- 2- رزین ها

2- 4- 3- پرکننده ها (افزودنی ها)

2- 5-  الیاف پیچی..

2- 5- 1- روش های الیاف پیچی..

2- 5- 1- 1- پیچش تر.

2- 5- 1- 2- پیچش الیاف از پیش آغشته به رزین.

2- 5- 2- الگوی الیاف پیچی..

2- 5- 2- 1- الیاف پیچی محیطی..

2- 5- 2- 2- الیاف پیچی مارپیچی..

2- 5- 2- 3- الیاف پیچی قطبی..

2- 5- 3- عمل آوری..

2- 6- فناوری های جدید در مخازن CNG کامپوزیتی..

2- 6- 1- سیستم ذخیره سازی یک پارچه.

2- 6- 2- مخازن تطابق پذیر.

2- 7- علامت گذاری مخازن..

2- 7- 1- اطلاعات ضروری..

2- 7-2- اطلاعات اختیاری..

2- 8- آزمون های مخازن نوع چهارم.

2- 8- 1- آزمون های نمونه اولیه.

2- 8- 1- 1- آزمون نشتی پیش از شکست…

2- 8- 1- 2- آزمون فشار ترکیدن هیدرواستاتیک…

2- 8- 1- 3 – آزمون چرخه فشار در دمای محیط..

2- 8- 1- 4- آزمون چرخه فشار در دمای محیط..

2- 8- 1- 5- آزمون محیط اسیدی..

2- 8-1-6- آزمون قرارگیری در معرض آتش….

2- 8- 1- 7- آزمون نفوذ گلوله.

2- 8- 1- 8- آزمون اندازه مجاز شکاف روی بخش کامپوزیتی..

2- 8- 1- 9- آزمون خزش در دمای بالا.

2- 8- 1- 10- آزمون تسریع گسیختگی ناشی از تنش….

2- 8- 1- 11- آزمون سقوط..

2- 8- 1- 12- آزمون نفوذی پذیری گاز

2- 8- 1- 13- خواص کششی پلاستیک…

2- 8- 1- 14- دمای نرم شدن پلاستیک…

2- 8- 1- 15- آزمون مقاومت برشی رزین..

2- 8- 1- 16- آزمون گشتاور نافی..

2- 8- 2- آزمون های بهر.

2- 8- 2- 1- آزمون هایی که باید روی هر بهر انجام شود

2- 8- 2- 2- آزمون دوره ای چرخه فشار

2- 8- 3- آزمون های در حین تولید روی هر مخزن..

2- 8- 4- گواهی پذیرش بهر.

2- 8- 5- برآورده نشدن الزامات آزمون..

فصل سوم: مقایسه مخازن CNG (نوع کامپوزیتی با نوع فلزی)

3- 1- مقایسه از نظر خواص مخازن..

3- 2- مقایسه از نظر عمر مخازن..

3- 3- مقایسه از نظر طراحی ایمن مخازن..

3- 4- مقایسه از نظر هزینه و وزن.

3- 5- مقایسه از نظر پر کردن سریع آنها

3- 6- مقایسه از نظر دو شرکت سازنده مخازن..

فصل چهارم: تحلیل مخازن کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار CATIA

4-1- تحلیل مخازن کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار CATIA..

4-2- نتایج تحلیل انجام شده بر روی مقطع برش خورده مخزن مورد نظر.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- نتیجه گیری..

5- 2- پیشنهادات..

منابع :

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   

شکل 1- 1: مخزن نوع اول[3]

شکل 1- 2: مخزن نوع دوم[3]

شکل 1- 3: مخزن نوع سوم [3]

شکل 1- 4: مخزن نوع چهارم [3]

شکل 2- 1: نمای برش خورده مخازن کامپیوزیتی [6]

شکل 2- 2: روش قالب گیری چرخشی [2]

شکل 2- 3: روش قالب گیری تزریقی [2]

شکل 2- 4: روش قالب گیری اکستروژنی [2]

شکل 2- 5: روش قالب گیری دمشی اکستروژنی[1]

شکل 2- 6: روش قالب گیری دمشی تزریقی [1]

شکل 2- 7: کوره ذوب الیاف شیشه ای [3]

شکل 2- 8: مراحل فرآوری الیاف از مواد پایه قیر مروفاز و پلی آکریلونیتریل PAN [4]

شکل 2- 9: ساختار محوری الیاف پایه PAN [4]

شکل 2- 10: رابطه بین مدول و جهت گیری ترجیهی برای الیاف کربنی پایه قیر [4]

شکل 2- 11: الیاف پیچی محیطی [7]

شکل 2- 12: الیاف پیچی مارپیچی [7]

شکل 2- 13: الیاف پیچی قطبی [7]

شکل 2- 14: فناوری ذخیره سازی یک پارچه [7]

شکل 2- 15: سطح مقطع مخازن تطابق پذیر [7]

شکل 2- 16: علامت گذاری مخزن [7]

شکل 2- 17: نمونه فشار ترکیدن هیدرواستاتیک [7]

شکل 3- 1: مقایسه قیمت انواع مخازن [2]

شکل 3- 2: مقایسه انواع مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی[2]

شکل 3-3: وزن مخصوص انواع مخازن در مقابل هزینه ذخیره سازی مخصوص [2]

شکل 4-1: مخزن کامپوزیتی با آلیاژ استیل..

شکل 4-2: قسمت برش خورده مخزن کامپوزیتی برای تحلیل در محیط نرم افزازcatia.

شکل 4-3: مش بندی از نوع octree tetra hedron  مقطع بریده شده از مخزن مورد نظر.

شکل 4-4: نحوه اعمال فشار و قیدهای تکیه گاهی بر روی مقطع بریده شده محزن مورد نظر.

شکل 4-5: تنش معادل von mises.

شکل 4-6: بردارهای جابجایی انتقال..

شکل 4-7:تنسور تنش های اصلی..

 

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.


 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...