no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق
doc
دسامبر 10, 2015
۶,۰۰۰ تومان
0 فروش
۶,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق


عنوان پروژه: پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۳۰۰

فهرست مطالب
مقدمه و کلیات ۱۱‏‎
کلیات ۱۱‏‎
‏۱-۱‏‎- ‎فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن ۱۹‏‎
‏۱-۲‏‎- ‎فن آوری اطلاعات و آموزش ۲۳‏‎
‏۱-۳‏‎- ‎مروری بر آموزش الکترونیکی ۲۶‏‎
تاریخچه پیدایش‎ E-LEARNING 29
آموزش از راه دور در ایران ۳۰‏‎
‏۱-۵‏‎- ‎تعریف فن آوری اطلاعات ۳۱‏‎
‏۱-۶‏‎- ‎نسل‌های تکنولوژی اطلاعات ۳۱‏‎
‏۱-۷‏‎- ‎مفهوم تکنولوژی آموزشی و ابعاد آن ۳۳‏‎
‏۱-۸‏‎- ‎اثر بخشی تکنولوژی در آموزش ۳۶‏‎
‏۱-۹‏‎- ‎کامپیوتر در خدمت آموزش ۳۸‏‎
‏۱-۱۰‏‎- ‎فناوری آموزشی به کدام سو حرکت می‌کند؟ ۴۰‏‎
‏۱-۱۱‏‎- ‎گرایشهای نوین در فنآوری آموزشی ۴۱‏‎
‏۱-۱۲‏‎- ‎تحول نحوه آموزش و یادگیری ۴۴‏‎
‏۱-۱۳‏‎- ‎تغییر وظیفه و کار معلم ۴۵‏‎
‏۱-۱۴‏‎- ‎کار گروهی و از بین رفتن موانع روانی تعلیم گیرندگان ۴۶‏‎
‏۱-۱۵‏‎- ‎کامپیوتر، استاد همیشه در دسترس ۴۶‏‎
‏۱-۱۶‏‎- ‎مراحل فناوری در محیط آموزشی ۴۷‏‎
‏۱-۱۶-۱‏‎- ‎فناوری توزیعی‎ (Distribution technology) 47
‎۱-۱۶-۲- ‎فناوری تعاملی‎ (Interactive technology) 47
‎۱-۱۶-۳- ‎فناوری اشتراکی‎ (collaborative technology) 48
‎۲-۱- ‎مفهوم و ماهیت رویکرد تکنولوژی آموزشی ۵۱‏‎
‏۲-۲‏‎- ‎روش پژوهش در علم و تکنولوژی آموزشی ۵۴‏‎
‏۲-۳‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، رویکردی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی ۵۶‏‎
‏۲-۴‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی ، رویکردی مؤثر در توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی عالی ۵۹‏‎
‏۲-۵‏‎- ‎ارزشیابی و تجدید نظر در نظام آموزش عالی با تکیه بر کاربرد علوم و تکنولوژی‌ آموزشی ۶۴‏‎
‏۲-۶‏‎- ‎همکاریهای‌ بین المللی و منطقه‌ای ۶۹‏‎
‏۲-۷‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، چارچوبی مؤثر در توسعه یادگیری و بهبود آموزش ۷۲‏‎
‏۲-۸‏‎- ‎تکنولوژی آموزشی، نیروی محرکه فرآیند توسعه آموزشی ۷۳‏‎
‏۲-۹‏‎- ‎جهان گرایی تکنولوژی آموزشی ۷۶‏‎
‏۲-۱۰‏‎- ‎رویکردهای فناوری آموزشی ۸۲‏‎
‏۲-۱۰-۱‏‎ – ‎رویکرد سنتی (فناوری اطلاعات به مثابه تکنولوژی آموزشی) ۸۲‏‎
‏۲-۱۰-۲‏‎- ‎رویکردهای نوین ۸۳‏‎
‏۳-۱‏‎- ‎آموزش ۸۷‏‎
‏۳-۲‏‎- ‎رئوس کار سیستم آموزشی جوامع ۸۸‏‎
‏۳-۳‏‎- ‎نیازهای اساسی آموزشی ۸۹‏‎
‏۳-۴‏‎- ‎آموزش باز ۹۰‏‎
‏۳-۵‏‎- ‎آموزش از راه دور و شکل گیری دانشگاه مجازی ۹۰‏‎
‏۳-۶‏‎- ‎آموزش از راه دور ، فرصت‌ها و چشم اندازها ۹۳‏‎
‏۳-۷‏‎- ‎دلایل نیاز به آموزش الکترونیکی ۹۵‏‎
‏۳-۸‏‎- ‎ویژگی‌ آموزش از راه دور ۹۷‏‎
‏۳-۹‏‎- ‎فلسفه‌های آموزش ۱۰۰‏‎
‏۳-۱۰‏‎- ‎تعریف آموزش الکترونیکی ۱۰۳‏‎
‏۳-۱۱‏‎- ‎آموزش مجازی ۱۰۶‏‎
‏۳-۱۲‏‎- ‎انواع آموزشهای وب – محور ۱۰۷‏‎
‏۳-۱۲-۱‏‎- ‎مکاتبه غیر همزمان ۱۰۸‏‎
‏۳-۱۲-۲‏‎- ‎مکاتبه همزمان ۱۰۸‏‎
‏۳-۱۲-۳‏‎- ‎کلاس‌های برتر وب ۱۰۹‏‎
‏۳-۱۲-۴‏‎- ‎کلاس‌های تحت مدیریت وب ۱۱۰‏‎
‏۳-۱۲-۵‏‎- ‎توزیع دو جانبه ۱۱۰‏‎
‏۳-۱۳‏‎- ‎طبقه بندی پنج گانه آموزش وب – محور ۱۱۱‏‎
‏۳-۱۴‏‎- ‎ضرورت ایجاد آموزشهای الکترونیکی (مجازی) ۱۱۴‏‎
‏۳-۱۵‏‎- ‎سرویس‌های آموزش الکترونیکی ۱۱۴‏‎
‏۳-۱۵-۱‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای آموزشهای شغلی ۱۱۵‏‎
‏۳-۱۵-۲‏‎- ‎آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه‌ها ۱۱۵‏‎
‏۳-۱۵-۲-۱‏‎- ‎دانشگاه‌هایی که فقط دارای سرویس آموزش از راه دور اینترنت می‌باشند ۱۱۶‏‎
‏۳-۱۵-۲-۲‏‎- ‎دانشگاه‌های سنتی به همراه دانشگاه‌های اینترنتی ۱۱۶‏‎
‏۳-۱۵-۲-۳‏‎- ‎سیستم‌های آموزش از راه دور با همکاری دانشگاه‌های مختلف ۱۱۷‏‎
‏۳-۱۵-۳‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای جستجو کنندگان کار ۱۱۷‏‎
‏۳-۱۵-۴‏‎- ‎آموزش الکترونیکی برای عموم ۱۱۸‏‎
‏۳-۱۵-۵‏‎- ‎آموزش الکترونیکی جهت ایجاد ارتباط بین کشورها ۱۱۸‏‎
‏۳-۱۶‏‎- ‎روش‌ها و ابزارهای آموزش الکترونیکی ۱۲۰‏‎
‏۳-۱۶-۱‏‎- ‎تلویزیون آموزشی ۱۲۱‏‎
‏۳-۱۶-۲‏‎- ‎ویدئو کنفرانس تعاملی ۱۲۲‏‎
‏۳-۱۶-۳‏‎- ‎آموزش مبتنی بر اینترنت ۱۲۴‏‎
‏۳-۱۶-۴‏‎- ‎آموزش مبتنی بر وب‎ WBT 127
‎۳-۱۶-۴-۱- WWW ‎چیست؟‎ (World Wide Web) 127
‎۳-۱۶-۴-۲- ‎روند اجرایی سیستم آموزشی اینترنتی ۱۲۹‏‎
‏۳-۱۷‏‎- ‎مؤسسات آموزش از راه دور ۱۳۲‏‎
‏۳-۱۷-۱‏‎- ‎مؤسسات آموزش از راه دور مستقل ۱۳۲‏‎
‏۳-۱۷-۲‏‎- ‎مؤسسات مرکب (دانشکده‌های آموزش از راه دور بصورت سازمان‌های غیر رسمی) ۱۳۴‏‎
‏۳-۱۸‏‎-‎تمهیدات‌لازم‌برای استفاده از آموزش از راه دور آغاز هزاره سوم ۱۳۶‏‎
‏۳-۱۸-۱‏‎- ‎آمادگی دانشجویان ۱۳۷‏‎
‏۳-۱۸-۲‏‎- ‎آمادگی نظام آموزشی ۱۳۸‏‎
‏۳-۱۸-۳‏‎- ‎آمادگی مؤسسه آموزشی ۱۴۰‏‎
‏۳-۱۹‏‎- ‎رسانه‌ها و مواد آموزشی در آموزش از راه دور ۱۴۱‏‎
رسانه‌های مورد استفاده در آموزش از راه دور ۱۴۲‏‎
‏۳-۲۰‏‎- ‎محصولات آموزش الکترونیکی و امکانات آن ۱۴۷‏‎
‏۳-۲۱‏‎- ‎ایفا کنندگان نقش اصلی در آموزش ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۱‏‎- ‎کاربران ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۲‏‎- ‎استادان ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۳‏‎- ‎کاربران و استادان ۱۴۹‏‎
‏۳-۲۱-۴‏‎- ‎مدیران ۱۵۰‏‎
‏۳-۲۲‏‎- ‎ابزار آموزش الکترونیکی ۱۵۰‏‎
‏۴-۱‏‎- ‎مقدمه ۱۵۲‏‎
‏۴-۲‏‎- ‎تاریخچه دانشگاه مجازی ۱۵۴‏‎
‏۴-۳‏‎- ‎انواع دانشگاه مجازی ۱۵۵‏‎
‏۴-۴‏‎- ‎خصوصیات دانشگاه مجازی ۱۵۶‏‎
‏۴-۴-۱‏‎- ‎لایه سازمانی ۱۵۷‏‎
‏۴-۴-۲‏‎- ‎صدور حق تکثیر ۱۵۸‏‎
‏۴-۴-۳‏‎- ‎تضمین کیفیت ۱۵۸‏‎
‏۴-۴-۴‏‎- ‎لایه زیرساختاری ۱۵۹‏‎
‏۴-۵‏‎- ‎صحن دانشگاه مجازی ۱۵۹‏‎
‏۴-۶‏‎- ‎ثبت نام و پرداخت شهریه ۱۶۰‏‎
‏۴-۷‏‎- ‎پاره‌ای از مزایای دانشگاه‌های مجازی ۱۶۰‏‎
‏۴-۸‏‎- ‎مزایای استفاده از اینترنت در آموزش ۱۶۱‏‎
‏۴-۸-۱‏‎- ‎مزایا برای فراگیران ۱۶۱‏‎
‏۴-۸-۲‏‎- ‎مزایا برای مربیان ۱۶۲‏‎
‏۴-۸-۳‏‎- ‎مزایا برای مؤسسات آموزشی ۱۶۲‏‎
‏۴-۹‏‎- ‎نقش معلم در دانشگاه مجازی ۱۶۴‏‎
‏۴-۱۰‏‎- ‎یادگیری و یادگیرنده در دانشگاه مجازی ۱۶۷‏‎
‏۵-۱‏‎- ‎مشکلات و موانع ۱۷۱‏‎
‏۵-۲‏‎- ‎سودها برای مصرف کننده‌ها ۱۷۲‏‎
‏۵-۳‏‎- ‎چگونه محتوای آموزشی الکترونیک در سازمان شما توسعه می‌یابد؟ ۱۷۲‏‎
‏۵-۴‏‎- ‎چگونه سازمان شما خدمات آموزش الکترونیک را ارائه می‌دهد؟ ۱۷۳‏‎
‏۵-۵‏‎- ‎سازمان شما چگونه میزان موفقیت آموزش الکترونیک را اندازه می‌گیرد؟ ۱۷۳‏‎
دعوت اصلی ۱۷۳‏‎
‏۵-۶‏‎- ‎تجربیات جهانی در زمینه اجرای طرح‌های آموزش الکترونیکی ۱۷۴‏‎
‏۵-۷‏‎- ‎کاربرد چند رسانه‌ای در آموزش ۱۷۶‏‎
‏۵-۸‏‎- ‎نمونه‌هایی از روشهای مبتنی بر فناوری‌های مدرن ۱۸۰‏‎
نمونه عملی انجام شده در خصوص آموزش حین خدمت ۱۸۰‏‎
‏۵-۹‏‎- ‎دانشگاه مجازی چیست؟ ۱۸۱‏‎
‏۵-۹-۱‏‎- ‎دانشگاه ماسا چوست‎ MIT 182
‎۵-۹-۲- ‎دانشگاه آزاد کاتولینا‎ Universitat oberta ole catalunya(UOC) 183
‎۵-۹-۲-۱- ‎خصوصیات متمایز‎ UOC 185
‎۵-۹-۲-۲- ‎راهکارهای آموزشی در دانشکده مجازی ۱۸۷‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۱‏‎- ‎درس خواندن ۱۸۷‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۲‏‎- ‎مواد درسی ۱۸۹‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۳‏‎- ‎آموزش ۱۸۹‏‎
‏۵-۹-۲-۲-۴‏‎- ‎کلاس مجازی ۱۹۰‏‎
‏۵-۱۰‏‎- ‎سیاست‌های استراتژیک فن آوری اطلاعات و جایگاه آموزش الکترونیکی در برنامه تکفا ۱۹۲‏‎
‏۵-۱۱‏‎- ‎کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ۱۹۴‏‎
‏۵-۱۲‏‎- ‎آموزش الکترونیکی در ایران ۱۹۷‏‎
فعالیت‌های انجام شده در زمینه آموزشهای مجازی در کشور ۲۰۱‏‎
طرح جامع آموزش الکترونیکی ۲۰۲‏‎
دانشگاه مجازی شریف ۲۰۲‏‎
آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران ۲۰۳‏‎
دانشگاه مجازی امیرکبیر ۲۰۴‏‎
دانشگاه مجازی شیراز ۲۰۴‏‎
‏۵-۱۳‏‎- ‎موانع رشد و انتقال تکنولوژی آموزشی به کلاس درس در دانشگاه‌ها و ارائه پیشنهاد برخورد با موانع ۲۰۵‏‎
‏۵-۱۴‏‎- ‎پیشنهادات ‏

مقدمه و کلیات

کلیات
تاریخ نشانگر تغییر و تحول بسیار در عصرهای مختلف می‌باشد. ‏با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقاید جدید رشد می‌کنند و این ‏موضوع در آغاز قرن بیستم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ‏نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در حال تحول می‌باشند. ‏ابزارهای جدید موجب پدید آمدن روشهای نوین و نیز چالش در ‏اندیشه انسانی شده و با این چالش تفکرات جدید متولد می‌شوند ‏و در نتیجه نظام‌هایی متنوع و سازگار با نیازهای اجتماعی ‏جدید خلق می‌شوند. زمانی که ایده مرتبط ساختن کامپیوتر به ‏وسیله تلفن در سال ۱۹۶۵ به وسیله دو نفر از محققان به ‏نام‌های لری رابرتز ‏‎(Lary Roberts)‎‏ و توماس مریل ‏‎(Thomas Merril)‎‏ ‏مطرح گردید و توانستند دو کامپیوتر یکی در کالیفرنیا و ‏دیگری در ماساچوست را به هم وصل نمایند هیچ کس تصور نمی‌کرد ‏که این فناوری بتواند چنین تحولی در جوامع بشری ایجاد کند. ‏در سال ۱۹۷۲، رابرتز اولین حافظه ‏E-mail‏ را نوشت. در سال ‏‏۱۹۸۰ ساخت کامپیوترهای شخصی با سرت و حافظه بیشتر توسعه ‏یافت و در دهه ۱۹۹۰ با طراحی شبکه جهانی وب ‏‎(world wideweb)‎‏ و ‏گسترش ناگهانی اینترنت تحولی عظم در فناوری اطلاعات به وجود ‏آمد که این فناوری بر روی دانش، آموزش، یادگیری، ارتباطات ‏و دهها مقوله دیگر تأثیر بسزایی گذشت و این موضوع آنچنان ‏سریع رخ داد که بسیاری از دست‌اندرکاران، سیاستگذاران و ‏رهبران آموزش عالی را حتی در کشورهای پیشرفته غافلگیر ‏نمود. به طوریکه پیش بینی می‌شود پس از پایان دهه اول ۲۱ ‏کمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی بدون استفاده از اینترنت و ‏ارتباطات کامپیوتری صورت پذیرد. ‏‎(chronicle of Higher Education, ‎‎۲۰۰۱)‎
فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن ‏
می‌توان کاربرد فناوری مدرن را به دو طبقه مهم تقسیم کرد: ‏در یک طبقه فناوری اطلاعات و کاربرد آن در آموزش مورد تأکید ‏است که عمدتا به پردازش اطلاعات در محدوده رایانه‌های شخصی ‏بدون اتصال به شبکه قابل طرح است. از سوی دیگر فناوری ‏ارتباطات که موضوع شبکه و نقش آن در تبادل اطلاعات پیرامون ‏موضوعات آموزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به بیان دیگر در ‏فناوری اطلاعات دریافت داده‌ها، پردازش آنها و به نمایش در ‏آوردن نتیجه این پردازش به اشکال گوناگون مانند تصویر، ‏متن، صورت و در فناوری ارتباطات موضوع ارتباط بین مراکز ‏اطلاعاتی، بین افراد و بالاخره بین افراد و مراکز اطلاعاتی در ‏سطح محلی و جهانی مطرح است. ‏
فن آوری اطلاعات و آموزش ‏
اگر سرعت را از ویژگی‌های عصر حاضر بدانیم باید همسوئی و ‏همگرایی پیشرفت‌های تکنولوژیکی را نیز جزء الزامات و ‏ضروریات آن تلقی نموده زیانهای جبران ناپذیر اقتصادی ناشی ‏از تعلل در این زمینه را بپذیریم هر چنداختراع ماشین بخار ‏و انرژی برق زمینه ساز وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تسری ‏آن به سایر نقاط شد ولی نباید فراموش کرد که این تحولات با ‏آهنگی بسیار کند و به مرور زمان صورت گرفت، چرا که نبود ‏زیر ساخت‌های لازم و امکانات مکفی مالی از یک سو و آگاهی ‏اندک و فقدان ارتباطات از سوی دیگر موجب می‌شد تا تغییرات ‏به کندی و در فواصل زیاد زمانی تحقق پذیرد. به طور قطع هر ‏چند از پیدایش اینترنت ورود آن به زندگی مردم مدت زیادی ‏نمی‌گذرد ولی این پدیده به سرعت در کلیه جوامع اعم از توسعه ‏یافته و در حال توسعه و در بین تمام اقشار دانشگاهی تا ‏افراد معمولی جایگاه خود را به دست آورده و هر کس در حد ‏ظرفیت و استغنا خود از آن بهره می‌گیرد. ‏موضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange