سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طرح ريزي واحدهاي صنعتي، مهندسي صنايع

عنوان: پایان نامه طرح ريزي واحدهاي صنعتي، مهندسي صنايع

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌، مهندسی صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 77

 

چکیده:
بحث طرح ريزي واحدهاي صنعتي، از ابتدايي ترين مباحث مهندسي صنايع مي باشد که در ارتباط با نحوه استقرار تجهيزات و مباحث خمل و نقل است. باوجود آمئن انقلاب صنعتي و پيشرفت تکنلوژي، مطالعه و بررس طرح استقرار واحدهاي صنعتي براي صاحبان آن به صورت اقتصادي مطرح گرديد. اولين دست آوزد حاصل از مطالعات فوق رفتن به سمت بهينه کردن تکنلوژي فرايند توليد و نيز نظم بخشيدن کارگاها و عوامل توليد بود. تخصصي نمودن کار کارگران بسيار مورد توجه قرار گرفت به طوري که حمل و نقل مواد و کالا در بين مراحل ساخت مورد توجه واقع شد. در طي زمان با بروز مشکلات و نياز به رقابت باعث شد که صاحبان صنعت متخصصيني را انتخاب کنند تا مسائل طرخ ريزي واحدهاي ايشان را مطالعه نمايندو بدين ترتيب برحسب تجربه و مطالعه، تکنيکها و روشهاي طراحي در طي زمان تکامل پيدا کرد.
لازم به ذکر است که آنچه که در مباحث طرح ريزي واحدهاي صنعتي مطرح مي گردد، بيان تجربياتي است که در طي اين زمان حاصل شده است. اين فن بسيار متکي به تجربه، علم و هنر است. پاره اي از مباحث به صورت تجربي، به يک سري علوم و تکنيکهاي طراحي تبديل شده است ليکن بحث خلاقيت و هنر جزء لاينفک طرح ريزي واحدهاي صنعتي است. آنچه که به يک طرح صنعتي اعتبار مي بخشد بکارگيري منطقها و اصول تجربي همراه با نبوغ فردي است که مي تواند افراد خبره اين علم را ارضاء نمايد.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول  مطالعه و شناخت محصول
1-1.نام محصول و تعریف اولیه آن:
2-1. کاربرد محصول و مصرف کننده آن:
3-1. انواع محصول:
4-1. عمر مفید محصول/تاریخ مصرف محصول:
5-1. شرح مشخصات فنی، فیزیکی و شیمیایی محصول:
6-1. شکل محصول:
فصل دوم مطالعه بازار
1-2. جامعه مصرف کننده داخلی:
2-2. جامعه مصرف کننده خارجی:
3-2. رفتار، سلیقه و عکس العمل مصرف کنندگان در ارتباط با محصول:
4-2. بررسی وضعیت تولید کنندگان داخلی:
5-2. بررسی وضعیت واردات:
6-2. بررسی بازار محصولات مشابه و جایگزین:
7-2. برآورد تقاضای بازار محصول طی سالهای آتی:
8-2. برآورد سهم قابل کسب از بازار طی سالهای آتی:
9-2. تعیین ظرفیت اولیه تولید محصول و ظرفیت توسعه های آتی:
فصل سوم انتخاب مکان پروژه
1-3.بررسی اولیه:
1-1-3. قابلیت دسترسی به ماد اولیه:
2-1-3. نزدیکی به بازار های مصرف:
3-1-3. نیاز به قطبهای صنعتی:
4-1-3. استقرار کارخانجات مشابه:
5-1-3. دسترسی به نیروی انسانی:
6-1-3. دسترسی به انرژی، سهم حمل و نقل و ارتباطات:
7-1-3. سیاست های حمایتی دولت:
2-3. مکان یابی پروژه
1-2-3- بررسی اولیه
فصل چهارم     مطالعه فرآیند و تشریح فرآیند تولید محصول
1-4- لیست قطعات محصول (Partlist)
2-4- جدول فرایند عملیات مونتاژ:
3-4 . نمودار فرایند مونتاژ:
فصل پنجم
انتخاب مکانیزیم تولید و استقرار خط مونتاژ و طراحی بخشهای تولیدی
1-5. انتخاب مکانیزیم تولید:
2-5. انتخاب نحوه استقرار ماشین آلات
1-2-5- استقرار محصولی:
2-2-5- استقرار کارگاهی:
3-2-5- استقرار ثبات محل:
4-2-5- تکنیک های ترسیمی برای انتخاب روش استقرار:
3-5- فهرست ابزار آلات مورد نیاز:
4-5- فهرست ماشین آلات مورد نیاز:
5-5- لیست تجهیزات حمل و نقل مورد نیاز:
6-5- محاسبه فضای ایستگاههای مونتاژ:
1-5-5- مساحت راهرو های دپارتمانی:
6-5- محاسبه فضای ایستگاه های مونتاژ:
7-5- تعیین محل (محل های ) ممکن برای استقرار بخش های دریافت و ارسال:
8-5- تهیه طرح اولیه استقرار بخش های مونتاژ و ایستگاه های کاری:
9-5- سیستم جریان و طراحی آن:
1-9-5- الگوهای جریان :
10-5- لیست پرسنل مورد نیاز بخشهای مونتاژی (تولیدی)
فصل ششم
طراحی بخشهای کمک تولیدی و اداری
1-6- طراحی بخشهای کمک تولیدی
1-1-6- تعیین بخشهای کمک تولیدی مورد نیاز و مساحت آنها:
2-1-6- لیست پرسنل مورد نیاز بخشهای کمک تولیدی:
3-1-6- تعیین ارتباط بخشهای کمک تولیدی و بخشهای تولیدی با استفاده از نموداررابطه فعالیت ها :
4-1-6- تهیه طرح نهایی استقرار دپارتمانهای تولیدی و کمک تولیدی با ابعاد نهایی به همراه راهروها و چیدمان داخلی
1-2-6- تعیین بخشهای اداری مورد نیاز:
2-2-6- تدوین چارت سازمانی:
4-2-6- تعیین مساحت و ابعاد بخشهای اداری:
5-2-6- ترسیم نقشه طبقات اداری به همراه چیدمان آنها:
فصل هفتم
طراحی کارخانه
1-7- محاسبه فضای کل کارخانه:
7.2- طرح نهایی کارخانه:
فهرست اشکال
عنوان 
شکل 1-1 شکل محصول
شکل 1-5 ارتباط بین مکانیزیم های تولید و استقرار ماشین آلات
شکل 2-5استقرار محصولی
شکل 3-5 استقرار کارگاهی فرایند
شکل 4-5 استقرار کارگاهی دسته ای
شکل 5-5 استقرار ثبات محل
شکل 6-5 مکان های دریافت و ارسال
شکل 7-5 استقرار بخشهای مونتاژی و ایستگاه های کاری
شکل 8-5 الگوی جریان عمومی
شکل 9-5 جریان مواد
شکل 1-6 چیدمان بخشهای تولیدی و کمک تولیدی
شکل 2-6 چیدمان بخشهای دارای
شکل 1-7 طرح نهایی کارخانه

فهرست نمودار
عنوان
نمودار 1-4 نمودار مونتاژ
نمودار 1-5 نمودار Q.C
نمودار 2-5 نمودار P.Q
نمودار1-6 رابطه فعاليت ها بين بخشهاي کمک توليدي و مونتاژي
نمودار2-6 چارت سازمانی
فهرست جداول
عنوان
جدول 1-1 شرح مشخصات فنی، فیزیکی و شیمیایی محصول (الف)
جدول 2-1 شرح مشخصات فنی، فیزیکی و شیمیایی محصول (ب)
جدول 4-1 وانت بار دو دوگانه سوز
جدول 1-3 بررسی اولیه
جدول 2-3 امتیاز هر مکان از لحاظ قابلیت دسترسی به مواد اولیه
جدول 3-3 امتیاز هر مکان از لحاظ نزدیکی به بازار مصرف
جدول 1-4 لیست قطعات
جدول 2-4 فرايند عمليات مونتاژ (الف)
جدول 3-4 فرایند عملیات مونتاژ (ب)
جدول 1-5 مزایا و معایب استقرار محصولی
جدول 2-5 فهرست ابزار آلات
جدول 3-5 فهرست ماشیت آلات
جدول 4-5 لیست تجهیزات حمل و نقل
جدول 5-5 ضریب مجاز برای تخمین مساحت راهرو
جدول 6-5 ابعاد خودرو
جدول 7-5 محاسبه فضای استگاه های مونتاژ
جدول 8-5الف محاسبه نيروي انساني
جدول 8-5ب محاسبه نیروی انسانی
جدول 1-6 تعیین بخشهای کمک تولیدی
جدول 2-6 پرسنل مورد نیاز بخشهای کمک تولیدی
جدول 3-6 تعیین بخشهای اداری
جدول 4-6 تعیین پرسنل بخشهای اداری
جدول 5-6 تعیین مساحت بخشهای اداری
جدول 1-7 محاسبه فضای کارخانه
مطالعه و شناخت محصول

1-1.نام محصول و تعریف اولیه آن:
وانت بار دو، خودرویی برای کار با حداقل سرمایه گذاری و هزینه نگهداری است از جمله مزیت های آن، استهلاک پایین، دسترسی آسان و ارزان به لوازم یدکی و همچنین سهولت نگهداری خودرو است.
2-1. کاربرد محصول و مصرف کننده آن:
کاربرد وانت بار دو در حمل و نقل می باشد که برای صاحبان مشاغل مختلف مانند تجار، کسبه، کشاورزان، کاربران، ابزاری کارآمد و مفید به شمار می رود.
3-1. انواع محصول:
1-وانت بنزین سوز
2- وانت دوگانه سوز
4-1. عمر مفید محصول/تاریخ مصرف محصول:
6 الی 7 سال
5-1. شرح مشخصات فنی، فیزیکی و شیمیایی محصول:

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

متاسفانه موردی یافت نشد ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...