سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طراحی و محاسبات سردخانه های گوشتی، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه طراحی و محاسبات سردخانه های گوشتی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 80

 

چکیده:
این اثر تحت عنوان طراحی سردخانه 4000 تنی جهت انجماد و نگهداری گوشت منجمد با مبرد آمونیاک به بررسی و تشریح اجراء یک سیستم سرد کننده و محاسبات مربوطه می پردازد و در این جا هدف از سرمایش، ایجاد محیطی سرد با رطوبتی مناسب است. به طوری که فعالیت باکتر ها و میکرو ارگانیسم ها مختل شده و با این ترتیب فضایی مناسب برای نگهداری محصول فراهم آید.در فصل مربوطه به مبردها خواص اصلی مبردها(خواص ترمودینامیکی،فیزیکی،شیمایی و ایمنی)بیان شده است و خصوصیات چند مبرد پر کاربرد نظیر آمونیاک، فریون12، فریون22و… تشریح شده است. در فصل مربوطه به سیستم های متداول تبرید : انواع این سیستم ها نام برده شده اند که در این میان سیستم تبرید تراکمی از اهمیت بیشتری برخوردار است که به طور کامل و دقیق شرح داده شده است.در این فصل پارامترهای مهم در سیکل تبرید تراکمی مورد بررسی قرار گرفته اند وهمچنین دمای اواپراتور و کندانسور … در فصل مربوطه به تجهیزات مورد استفاده تبرید تراکمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل مربوطه به تجهیزات مورد استفاده در تبرید تراکمی، انواع مختلف کمپرسورها و کندانسور ها و اواپراتورها و نیز سایر تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات یک سردخانه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ضمن انوع کنترل کننده های مدار سردخانه، چه از لحاظ ایمنی و چه از لحاظ کنترل قسمتهای مختلف مدار از لحاظ فشار و دمای مبرد و همچنین دبی مبرد شرح داده شده اند.روشهای مختلف برفک زدایی که انجام به موقع آن یکی از امور بسیار مهم در نگهداری محصول میباشد. در فصل مربوطه به برفک زدایی شرح داده شده است.
آماده سازی گوشت برای انجماد و همچنین اصول نگهداری آن، به همراه ارائه جداولی که شامل اطلاعات مهمی که از نظر دمای انجماد،دمای نگهداری، رطوبت نسبی و همچنین مدت زمان نگهداری گوشت، در فصل مربوطه به آماده سازی گوشت مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن در این فصل طریقه خارج نمودن گوشت از حالت انجماد به طور کامل شرح داده شده است.در فصل هفتم روش محاسبه بار برودتی یک سردخانه تشریح شده و برای هر مورد(اتلاف دیوار ها، بار محصول، بار تعویض هوا و بارهای متفرقه)جداول مربوطه دسته بندی و ارائه شده است. در فصل آخر نمونه محاسبات برای یک سردخانه 4000 تنی برای انجماد و نگهداری گوشت منجمد ارائه شده است تا ابهامات فصلهای پیش برطرف شود.
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: بررسی انواع مبردها
1-1- بررسی انواع مبردها
1-2- آمونیاک (NH3 )
1-2-1- مزایای آمونیاک
1-2-2- معایب آمونیاک
1-3- فریون 11
1-3-1- مزایای فریون 11
1-3-2- معایب فریون 11
1-4- فریون 12
1-4-1- مزایای فریون 12
1-4-2- معایب فریون 12
1-5- فریون 22
1-6- دوره تناوب سیکل ماده سرما زا
1-7- مقایسه مبردها براساس حجم بخار مکش در تن تبرید
1-8- نشت ماده مبرد در یک سیستم سرما سازی
1-9- طریقه تعیین محل نشت مواد مبرد
1-9-1- آمونیاک
1-9-2- فریون ها
فصل دوم: سیستم های متداول تبرید
2-1- سیستمهای متداول تبرید
2-2- سیستم تبرید تراکمی
2-3- سیستم های تبرید جذبی
2-4- پارامترهای مهم در سیکل تبرید تراکمی
2-4-1- اثر تبرید یا تاثیر سرمایی واحد جرم مبرد(RE)
2-4-2- ظرفیت تبرید(Qe)
2-4-3- دبی جرمی مبرد
2-4-4- توان مصرفی کمپرسور
2-4-5-ضریب عملکرد
2-5- بررسی تاثیر پارمترهای مختلف در کارکرد سیستم تبرید تراکمی
2-5-1- تغیرات دمای اواپراتور (با فرض ثابت ماندن فشار کندانسور)
2-5-2- افزایش دمای کندانسور(با فرض ثابت بودن دما در اواپراتور)
2-5-3- سوپر هیت شدن بخار در خروج از اواپراتور
2-5-4- مادون سرد شدن مایع مبرد در خروج از کندانسور
2-5-5- تاثیر افت فشار ناشی از اصطکاک
فصل سوم: تجهیزات مورد استفاده در تبرید تراکمی
3-1- تجهیزات مورد استفاده در تبرید تراکمی
3-2- کمپرسورها
3-3- کندانسورها
3-4- اواپراتور
3-5- انتخاب اواپراتور
3-6- سپراتور روغن
3-7- سپراتور مایع(مایع گیر)
3-8- فیلترها
3-9- رطوبت گیرها 2
3-10- هواگیر ها
فصل چهارم: کنترل کننده های مدار سردخانه
4-1- کنترل کنندهای مدار سردخانه
4-2- پرشو استات ایمنی فشار بالا
4-3- پرشو استات ایمنی فشار پایین
4-4- ترموستات تحویل(تخلیه)
4-5- شیر تنظیم آب
4-6- ترموستات نصب شده در داخل فضای سالن 2
فصل پنجم: برفک زدایی و روش های مختل آن
5-1- برفک زدایی و روش های مختلف آن 28
فصل ششم: آماده سازی گوشت و اصول نگهداری آن
6-1- آماده سازی گوشت و اصول نگهداری آن
6-2- انجماد
6-3- سرعت انجماد
6-4- نگهداری گوشت خنک شده
6-5- نگهداری گوشت منجمد
فصل هفتم: برنامه ریزی سردخانه های گوشت
7-1- مقدمات عمومی کار
7-2- گردش هوا و تغیرات آن
7-3- بهداشت و گندزدایی سردخانه
7-4- عایق بندی
7-5- اقسام عایق های حرارتی
7-5-1- عایق پوسته ای
7-5-2- عایق الیافی
7-5-3- عایق دانه ای
7-5-4- عایق سلولی
7-6- انتخاب عایق برای سطوح سردخانه ها
7-6-1- دیوارهای خارجی
7-6-2- دیوارهای داخلی
7-6-3- سقف سردخانه
7-6-4- کف سردخانه
7-6-5- عایق بندی درب ها
7-7- روش محاسبه بار سرمایی
7-7-1- بار حاصل از دیوارها
7-7-2- بار حاصل از تعویض هوا
7-7-3- بار حاصل از محصول
7-7-3-1- حرارت دفع شده از محصول از بدو ورود به سردخانه تا نقطه انجماد
7-7-3-2- حرارت نهان محصول
7-7-3-3- حرارت دفع شده از محصول یخ زده برای رسیدن به درجه حرارت نهایی سردخانه
7-7-3-4- حرارت تنفسی محصول
7-7-4- بارهای متفرقه
7-7-4-1- بار ناشی از لامپ ها
7-7-4-2- حرارت ناشی از افراد
7-7-4-3- بار حاصل از موتورهای الکتریکی
فصل هشتم: طراحی سردخانه 4000 تنید با مبرد آمونیاک
8-1- مشخصات
8-2- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت برای سطوح تونل انجماد
8-2-1- برای دیوار داخلی تونل انجماد
8-3- محاسبه U برای سایر سطوح سردخانه
8-4- محاسبه بار سرمایی تونل های انجماد
8-4-1- بار سرمایی انتقالی از دیوارها برای تونل 1
8-4-2- بار ناشی از تعویض هوا
8-4-3- بار ناشی از محصول در تونل انجماد 1
8-4-4- بارهای متفرقه
8-4-4-1- بار سرمایی تونل انجماد 2و3
8-4-4-2- بار سرمایی تونل انجماد 4
8-5- محاسبه بار سرمایی اتاقهای نگهداری گوشت منجمد
8-6- تعیین اواپراتور تونل های انجماد
8-6-1- اواپراتور تونل انجماد 2و3
8-6-2- اواپراتور تونل انجماد 4
8-7- تعیین و انتخاب اواپراتورهای سالن های نگهداری
8-7-1- سالنهای 5 و 9 و 13 و 17
8-7-2- سالن 21
8-7-3- سالن های 22 و23
8-7-4- سالن های 8 و12و 16و 20
8-7-5- سالن های 6و 7و 10و 11و 14و 15 و18و 19
8-7-6- سالن 24
8-7-7- تعیین نقطه 4
8-7-8- تعیین افت فشار برای مسیر(از سپراتور تا اواپراتور)
8-7-9- تعیین طول معادل
8-8- محاسبه دبی عبوری ا ز پمپ
8-9- محاسبه دبی عبوری از کمپرسور
8-10- تعیین کمپرسور
8-11- تعیین کندانسور
8-12- تعیین پمپ
8-13- ضریب عملکرد
پیشنهادات:
منابع :

فهرست اشکال
عنوان
شکل 7-1: روش عایقکاری دیوار بتنی
شکل 7-2: روش نصب و عایقکاری دیوار داخلی
شکل 7-3: روش عایقکاری سقف
شکل 7-4: روش عایقکاری کف بتنی
شکل 7-5: مقطع درب

فهرست جداول
عنوان
جدول 3-1: ظرفیت اواپراتور و TD مربوطه
جدول 6-1: نگهداری گوشت خنک شده
جدول 6-2: نگهداری گوشت منجمد
جدول 8-1: مقدار SHR
جدول 8-2: ضریب تصحیح fs
جدول 8-3: ضریب fr
جدول 8-4: ضریب تصحیح k

 

مقدمه

بدیهی است مهمترین و ضروری ترین نیاز انسان در هر دوره زمانی به منابع غذایی بوده است امروز رشد سریع جمعیت و نیاز انسانها به این منابع موجب شده است تا روش های سنتی تولید و نگهداری مواد غذایی به روش های مکانیزه تبدیل شود.واضح است که نگهداری صحیح و بدون ضایعات مواد غذایی اهمیتی کمتر از تولید آن ندارد.از این رو از حدود دو قرن پیش مطالعات و تحقیقات فراوانی در این مورد صورت گرفته است که شاید شکل گیری صنعت تبرید و سردخانه مهمترین دستاورد این تحقیقات باشد.
با توجه به اینکه کشور از لحاظ تولیدات کشاورزی و دامی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است نیاز شدیدی به احداث سردخانه و کارخانجات تبدیلی این محصولات احساس میشود و دولت این امر مهم را در برنامه های خود مد نظر قرار داده است.از این رو بنده با توجه به دینی که نسبت به وطنم دارم سعی کرده ام تلاشی هرچند اندک در این زمینه انجام دهم و حاصل مطالعات خود را در پروژه دوره کارشناسی گرداوری نمایم.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...