no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه طراحی و ساخت تایمر دیجیتالی، مهندسی برق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه طراحی و ساخت تایمر دیجیتالی، مهندسی برق
doc
دسامبر 10, 2015
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه طراحی و ساخت تایمر دیجیتالی، مهندسی برق


عنوان پروژه: پایان نامه طراحی و ساخت تایمر دیجیتالی، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۳۷

 

فهرست مطالب

مقدمه ۷‏
موادتغذیه ۱۲‏
‏(‏ADC0804) IC 15‎
آشنایی با میکروکنترلرها ۱۶‏
‏۱-۱ مقدمه ۱۶‏
‏۲-۱ اصطلاحات فنی ۲۰‏
‏۳-۱ واحد پردازش مرکزی ۲۰‏
‏۴-۱ حافظه نیمه رسانا : ‏RAM‏ و ‏ROM 23‎
‏۵-۱ گذرگاهها : آدرس ، داده و کنترل ۲۴‏
‏۶-۱ ابزارهای ورودی / خروجی ۲۶‏
‏۱-۶-۱ ابزارهای ذخیره سازی انبوه ۲۷‏
‏۲-۶-۱ ابزارهای رابط با انسان ۲۸‏
‏۳-۶-۱ ابزارهای کنترل / نظارت ۲۸‏
‏۷-۱ برنامه ها : بزرگ و کوچک ۲۹‏
‏۸-۱ میکروها ، مینی ها و کامپیوترهای مرکزی۱ ‏‏۳۲‏
‏۹-۱ مقایسه ریزپردازنده ها با میکروکنترلرها ‏‏۳۳‏
‏۱-۹-۱ معماری سخت افزار ۳۳‏
‏۲-۹-۱ کاربردها ۳۵‏
‏۳-۹-۱ ویژگیهای مجموعه دستورالعمل ها ۳۵‏
‏۱۰-۱ مفاهیم جدید ۳۷‏
‏۱۱-۱- مزیت ها و معایب ۴۰‏
‏۱-۲- مروری برخانواده ‏MCS-51TM 42‎
‏۲-۲- بررسی اجمالی پایه ها ۴۴‏
‏۱-۲-۲- درگاه ۰ ۴۵‏
‏۲-۲-۲- درگاه ۱ ۴۵‏
‏۳-۲-۲- درگاه ۲ ۴۶‏
‏۴-۲-۲- درگاه۳ ۴۶‏
‏۵-۲-۲- (‏Program Store Enable) PSEN 47‎
‏۶-۲-۲- (‏Address Latch Enable) ALE 47‎
‏۷-۲-۲- (‏External Access) 48‎
‏۸-۲-۲- (‏Reset)RST 49‎
‏۹-۲-۲- ورودی های نوسان ساز روی تراشه ۴۹‏
‏۱۰-۲-۲- اتصالات تغذیه ۵۰‏
‏۳-۲- ساختار درگاه ‏I/O 50‎
‏۴-۲- سازمان حافظه ۵۲‏
‏۱-۴-۲- ‏RAM‏ همه منظوره ۵۳‏
‏۲-۴-۲- ‏RAM‏ بیت آدرس پذیر ۵۴‏
‏۳-۴-۲- بانک های ثبات ۵۶‏
‏۵-۲- ثبات های کاربرد خاص ۵۷‏
‏۱-۱-۵-۲ پرچم نقلی ۵۹‏
‏۲-۱-۵-۲ پرچم نقلی کمکی ۶۰‏
‏۳-۱-۵-۲ پرچم ۰ ۶۱‏
‏۴-۱-۵-۲ بیت های انتخاب بانک ثبات ۶۱‏
‏۵-۱-۵-۲ پرچم سرریز ۶۱‏
‏۶-۱-۵-۲ بیت توازن ۶۲‏
‏۲-۵-۲ ثبات ‏B 63‎
‏۳-۵-۲ اشاره گر پشته ۶۳‏
‏۴-۵-۲ اشاره گر داده ۶۴‏
‏۵-۵-۲ ثبات های درگاه ۶۵‏
‏۶-۵-۲ ثبات های تایمر ۶۷‏
‏۷-۵-۲ ثبات های درگاه سریال ۶۷‏
‏۸-۵-۲ ثبات های وقفه ۶۸‏
‏۹-۵-۲ ثبات کنترل توان ۶۸‏
‏۱-۹-۵-۲ حالت معلق ۶۹‏
‏۲-۹-۵-۲ حالت افت تغذیه ۷۰‏
‏۶-۲ حافظه خارجی ۷۰‏
‏۱-۶-۲ دستیابی به حافظه کد خارجی ۷۲‏
‏۲-۶-۲ دستیابی به حافظه داده خارجی ۷۲‏
‏۳-۶-۲ رمزگشایی آدرس ۷۵‏
‏۶-۵-۲ ثبات های تایمر ۷۶‏
‏۷-۵-۲ ثبات های درگاه سریال ۷۷‏
‏۸-۵-۲ ثبات های وقفه ۷۷‏
‏۹-۵-۲ ثبات کنترل توان ۷۸‏
‏۱-۹-۵-۲ حالت معلق ۷۸‏
‏۲-۹-۵-۲ حالت افت تغذیه ۷۹‏
‏۶-۲ حافظه خارجی ۷۹‏
‏۱-۶-۲ دستیابی به حافظه کد خارجی ۸۱‏
‏۲-۶-۲ دستیابی به حافظه داده خارجی ۸۱‏
‏۳-۶-۲ رمزگشایی آدرس ۸۴‏
‏۷-۲ امکانات اضافی ۸۰۳۲ / ۸۰۵۲ ۸۵‏
‏۸-۲ عملیات راه اندازی مجدد ، ‏reset 86‎
خروجی آنالوگ ۸۸‏
هدف طرح ۸۹‏
رابط بلندگو ۹۳‏

مقدمه
درعصری که ما در آن زندگی میکنیم ، علم ‏الکترونیک یکی از اساسی ترین و کاربردی ترین ‏عملومی است که در تکنولوژی پیشرفته امروزه ‏نقش مهمی را ایفا میکند.‏
الکتورنیک دیجینتال یکی از شاخه های علم ‏الکترونیک است که منطق زیبای آن انسان را ‏مجذوب خود میکند .‏
امروزه اکثر سیستمهای الکترونیکی به سمت ‏دیجیتال سوق پیدا کرده است و این امر به علت ‏مزایای زیادی اتس که سیستمهای دیجییتال نسبت ‏بهخ مدارهای آنالوگ دارند .‏
مداری که ادر این پروژه معرف میگردد یک مدار ‏فرمان میکروبی است که به منظور جایگزینی برای ‏نمونه مکانیکی آن طراحی گردیده است .‏
برای طراحی و ساخت یک تایمر ماشین لباسشویی ، ‏قبل از هرچیز باید ماشین لباسشویی ، طرزکار و ‏همچنین عملکرد قسمتهای مختلف آن را بشناسیم . ‏برای این منظور در ابتدات به شرح قسمتهای ‏مختلف آن میپردازیم :‏
اجزای زیر قسمتهای مختلف یک ماشین لباسشویی ‏را تشکیل میدهند:‏
موتور ، پمپ تخلیه ، المنت گرمکن ، شیربرقی ، ‏اتوماتیک دما ، هیدرو سوئیچ و تایمر .‏
اگر بخواهیم عملکرد ماشین لباسشویی را بطور ‏خلاصه بیان کنیم ، به این صورت است که ابتدا ‏شیرآب (شیربرقی) بازشده و آب مخزن را پر ‏میکند . سپس درصورت نیاز ، گرمکن آب مخزن را ‏به گرمای مجاز میرساند . سپس موتور شروع به ‏چرخاندن لباسهای کثیف میکند . سپس پمپ ، آب ‏کثیف را از مخزن به بیرون از ماشین پمپ میکند ‏‏. این سلسله عملیات ادامه دارد تا در انتها ‏مشاین بطوراتوماتیک خاموش شده و متصدی دستگاه ‏میتواند لباسهای شسته شده را از دستگاه خارج ‏کند . فرمان تمام اجزاری فوق را تایمر میدهد ‏‏. برای آشنایی با تایمر مکانیکی ، مختصری ‏درمورد آن توضیح میدهیم :‏
این تایمر به ا ین صورت عمل میکند که یک ‏موتور الکتریکی کوچک ، یک محور را توسط چرخ ‏دنده هایی میچرخاند و این محور یک سری دیسک ‏های پلاستیکی هم محور ار میچرخاند .

آشنایی با میکروکنترلرها
‏۱-۱ مقدمه ‏
گرچه کامپیوترها تنها چند دهه ای است که با ما ‏همراهند ، با این حال تأثیر عمیق آنها بر زندگی ما ‏با تأثیر تلفن ، اتومبیل و تلویزیون رقابت میکند . ‏همگی ما حضور آنها را احساس میکنیم ، چه برنامه ‏نویسان کامضیوتر و چه دریافت کنندگان صورت حسابهای ‏ماهیانه که توسط سیستمهای کامپیوتری بزرگ چاپ شده ‏و توسط پست تحویل داده میشود . تصور ما زا ‏کامپیوتر معمولا «داده پردازی» است که محاسبات عددی ‏را بطور خستگی ناپذیری انجام میدهد .‏
ما با انواع گوناگونی از کامپیوترها برخورد میکنیم ‏که وظایفشان را زیرکانه و بطرزی آرام ، کارا و حتی ‏فروتنانه انجام میدهند و حتی حضور آنها اغلب احساس ‏نیمشود . ما کامپیوترها را به عنوان جزء مرکزی ‏بسیاری از فرآورده های صنعتی و مصرفی از جمله ، در ‏سوپرمارکت ها داخل صندوق های پول و ترازوها ، ‏درخانه ، دراجاق ها ، ماشین های لباسشویی ، ساعت ‏های دارای سیستم خبردهنده و ترموستات ها ، در ‏وسایل سرگرمی همچون اسباب بازی ها ، ‏VCR‏ ها ، ‏تجهیزات استریو و وسایل صوتی ، در محل کار در ‏ماشین های تایپ و فتوکپی ، و در تجهیزات صنعتی مثل ‏مته های فشاری و دستگاههای حروفچینی نوری مییابیم ‏‏.‏
‏۲-۱ اصطلاحات فنی
یک کامپیوتر توسط دو ویژگی کلیدی تعریف میشود : ‏‏(۱) داشتن قابلیت برنامه ریزی برای کارکردن روی ‏داده بدون مداخله انسان و (۲) توانایی ذخیره و ‏بازیابی داده . عموما یک سیستم کامپیوتری شامل ‏ابزارهای جانبی برای ارتباط با انسان ها به علاوه ‏برنامه هایی برای پردازش داده نیز میباشد . ‏تجهیزات کامپیوتر سخت افزار ، و برنامه های آن نرم ‏افزار نام دارند . در آغاز اجازه بدهید کارخود را ‏با سخت افزار کامپیوتر و با بررسی شکل ۲-۱ آغاز ‏میکنیم .‏
نبود جزئیات درشکل عمدی است و باعث شده تا شکل ‏نشان دهنده کامپیوترهایی درتمامی اندازه ها باشد . ‏همانطور که نشان داده شده است ، یک سیستم ‏کامپیوتری شامل یک واحد پردازش مرکزی ‏‎(CPU)‎‏ است که ‏از طریق گذرگاه آدرس۲ ، گذرگاه داده۳ و گذرگاه ‏کنترل۴ به حافظه قابل دستیابی تصادفی ۵ ‏‎(RAM)‎‏ و ‏حافظه فقط خواندنی ۶ ‏‎(ROM)‎‏ متصل میباشد . مدارهای ‏واسطه ۷ گذرگاه های سیستم را به وسایل جانبی متصل ‏میکنند . حال اجازه بدهید تا هریک از اینها را ‏بطور مفصل بررسی کنیم .‏
‏۳-۱ واحد پردازش مرکزی ‏
CPU‏ ، به عنوان «مغز» سیستم کامپیوتری ، تمامی ‏فعالیتهای سیستم را اداره کرده و همه عملیات روی ‏داده را انجام میدهد . اندیشه اسرارآمیز بودن ‏CPU‏ ‏در اغلب موارد نادرست است زیرا این تراشه فقط ‏مجموعه ای از مدارهای منطقی است که بطورمداوم دو ‏عمل را انجام میدهئد : واکشی ۸ دستورالعمل ها ، و ‏اجرای آنها . ‏CPU‏ توانایی درک و اجرای دستورالعمل ‏ها را براساس مجموعه ای از کدهای دودویی دارد که ‏هریک از این کدها نشان دهنده یک عمل ساده است . ‏موضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange