no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

طراحی مخازن سقف شناور،پایان نامه مهندسی مکانيک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه طراحی مخازن سقف شناور،مهندسی مکانیک
doc
آگوست 19, 2015
۳۰,۰۰۰ تومان
4 فروش
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه طراحی مخازن سقف شناور،مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه طراحی مخازن سقف شناور،مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۷۳

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           

مقدمه.

فصل اول: کلیاتی در مورد مخازن

۱-۱- استانداردها

۱-۲- تعریف…

۱-۲-۱- ضرورت عملیات :

۱-۲-۲- لزوم آزمایش کیفی فرآورده قبل از ادامه تلمبه کردن :

۱-۲-۳- به منظور تأمین مصارف محلی :

۱-۳- انواع. ۶

۱-۳-۱- مخازن با سقف ثابت…

۱-۳-۲- مخازن با سقف شناور

۱-۳-۲-۱- pan flating roof :

۱-۳-۲-۲- pontoon floating roof :

۱-۳-۲-۳- – double – deck floating roof  :

۱-۳-۳- مخزن با سقف ارتجاعی :

۱-۳-۴- مخازن فشاری :

۱-۳-۵-  سایر مخازن..

۱-۳-۵-۱- dome roof :

۱-۳-۵-۲- vapor sphere :

۱-۳-۵-۳- vapor tank :

۱-۴- تلفات تبخیری در مخازن..

۱-۴-۱- انواع.

۱-۴-۱-۱- تلفات تنفسی :

۱-۴-۱-۲- تلفات بهره برداری :

۱-۴-۲- محاسبه تلفات تبخیری :

۱-۴-۲-۱- مخازن با سقف ثابت :

۱-۴-۲-۲- مخازن با سقف شناور :

۱-۴-۲-۳- مخازن با سقف ارتجاعی :

۱-۴-۲-۴- مخازن فشاری :

۱-۴-۲-۵- سایر مخازن مشروح در گفتار ۳ همین بخش :

۱-۵- مقایسه و موارد استعمال انواع مخازن :

۱-۶- تعیین مناسب ترین اندازه برای مخزن :

۱-۷- محاسبه حجم محتوی مخزن..

۱-۷-۱- حجم محتوی مخزن در دمای طبیعی..

فصل دوم: اتصالات

۲-۱- تعاریف…

۲-۱-۱-  اتصالا جوش لب به لب دوطرفه :

۲-۱-۲-  اتصالات جوش لب به لب یک طرفه با پشت بند :

۲-۱-۳-  اتصالات جوش رویهم دو طرفه :

۲-۱-۴-  اتصالات جوشی رویهم یک طرفه :

۲-۱-۵- جوش لب به لب:

۲-۱-۶- جوش گوشه ای

۲-۱-۷-  جوش گوشه ای کامل

۲-۱-۸-  جوش سرپهن

۲-۲- سایز جوش :

۲-۳- محدودیتها :

۲-۴- نمادهای جوشکاری..

۲-۵- اتصالات نمونه.

۲-۵-۱-  کلیات..

۲-۵-۲-  اتصالات پوسته عمودی :

۲-۵-۳- اتصالات جداره افقی :

۲-۵-۴-  اتصالات تحتانی جوش رویهم :

۲-۵-۵-  اتصالات تحتانی جوشکاری شده لب به لب :

۲-۵-۶-  اتصالات صفحه حلقوی تحتانی :

۲-۵-۷- جوش گوشه ای صفحه تحتانی به جداره :

۲-۵-۸-  اتصالات سازه ای :

۲-۵-۹- سقف و اتصالات زاویه بالایی :

فصل سوم: پارامترهای طراحی

۳-۱- فاکتورهای طراحی..

۳-۲- بارهای خارجی..

۳-۳- واحدهای حفاظتی..

۳-۴- فشارهای خارجی :

فصل چهارم: ملاحظات ویژه در طراحی

۴-۱- فنداسیون :

۴-۲- حد مجاز فرسایش ( پوسیدگی ) :

۴-۳- سختی جوش :

فصل پنجم: طراحی صفحات تحتانی

۵-۱- طراحی صفحات تحتانی..

فصل ششم: طراحی لبه های  حلقوی صفحات تحتانی

۶-۱-۱- معادله در سیستم  SI :

۶-۱-۲- معادله در سیستم مرسوم US :

فصل هفتم: طراحی پوسته

۷-۱- کلیات..

۷-۲- تنش مجاز

۷-۳- محاسبه ضخامت بوسیله روش ۱-foot :

۷-۳-۱- در سیستتم SI

۷-۳-۲- در سیستم مرسوم US. 49

۷-۴- محاسبه ضخامت به روش نقطه – طراحی ، متغیر. ۵۰

۷-۴-۱- در سیستم SI 51

۷-۴-۲- در سیستم مرسوم US.

۷-۴-۳- در سیستم SI :

۷-۴-۴- در سیستم مرسوم US:

۷-۵- محاسبه ضخامت به کمک آنالیز الاستیک :

فصل هشتم: طراحی دهانه پوسته

۸-۱- کلیات..

۸-۲- تقویت کننده و جوشکاری :

۸-۳- فضای جوش دور اتصالات :

۸-۴- تنش زدایی حرارتی :

۸-۵- دریچه های بزرگ پوسته.

۸-۶- فلنجها و نازلهای پوسته :

۸-۷- درزگیرهای خالی کننده نوع جریان آبی :

۸-۷-۱- در سیستم SI : 66

۸-۸- اتصالات پوسته نوع جریان آبی :

۸-۸-۱- در سیستم SI :

۸-۸-۲- در سیستم مرسوم US :

فصل نهم: تیرهای نگهدارنده و اعضای تقویتی

۹-۱- تیرهای نگهدارنده و اعضای تقویتی..

فصل دهم: طراحی مخازن برای فشارهای کوچک داخلی

۱۰-۱- حوزه و محدوده

۱۰-۲- منفذ ، هواکش ( دریچه )

۱۰-۲-۱-  وضعیتهای عملکردی..

۱۰-۲-۲-  وضعیتهای اضطراری :

۱۰-۳- جزئیات سقف…

۱۰-۴-  ماکزیمم فشار طراحی و تست کردن فرآیند.

۱۰-۵-  ناحیه متراکم ملزم در تقاطع سقف به بدنه :

۱۰-۶- محاسبه نقص فشار

۱۰-۷- مخازن با فشار طراحی بالای (۲٫۵lbf/in.2) 18 KPa.

فصل یازدهم: سقف ها

۱۱-۱- تعاریف…

۱۱-۲- عمومی – متداول..

۱۱-۳- تنشهای مجاز ( فشارهای مجاز )

۱۱-۳-۱- عمومی – متداول..

۱۱-۳-۲- ستونها

۱۱-۴- سقفهای مخروطی تکیه گاهی ( پشتیبانی شده )

۱۱-۵- سقفهای مخروطی خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

۱۱-۶- سقفهای چتری و گنبدی خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

۱۱-۷- اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

فصل دوازدهم: سقف های شناور خارجی

۱۲-۱- حوزه و محدوده

۱۲-۲- جنس مواد ( ماتریال )

۱۲-۳- طراحی عمومی..

۱۱۲-۳-۱- عمومی – متداول..

۱۲-۳-۲-  اتصالات..

۱۲-۳-۳-  عرشه ها

۱۲-۴-  طراحی پانتون..

۱۲-۵- کاربرد دریچه های بزرگ ( انسان رو )

۱۲-۶- بخشها – قسمتها

۱۲-۶-۱-  نردبانها

۱۲-۶-۲- زهکشی های سقف ( آب گذرهای سقف )

۱۲-۶-۳- هواکش ها

۱۲-۶-۴- پایه های تکیه گاهی..

۱۲-۷- دریچه های بزرگ سقف ( انسان رو )

۱۲-۸-  ساخت ، نصب ، جوشکاری ، بازرسی و کنترل..

فصل سیزدهم: سقف های شناور داخلی

۱۳-۱- حوزه و محدوده

۱۳-۲- انواع.

۱۳-۳- جنس مواد ( ماتریال )

۱۳-۳-۱- فولاد.

۱۳-۳-۲- آلومینیم.

۱۳-۳-۳- فولاد ضد زنگ…

۱۳-۳-۴- پلاستیک…

۱۳-۴-  جنس آب بند.

۱۳-۵- الزامات طراحی برای همه انواع.

۱۳-۵-۱- عمومی – متداول..

۱۳-۵-۲- سقف شناور داخلی..

۱۳-۶- طراحی اتصالات..

۱۳-۷-  مینیمم ضخامت…

۱۳-۸- آب بندی پیرامونی (  جنبی )

۱۳-۹-  نگهداری و پشتیبانی از سقف…

۱۳-۱۰-  طراحی تجهیزات مورد نیاز برای انواع خاص….

۱۳-۱۰-۱-  سقفهای شناور داخلی فلزی در تماس با مایع .

۱۳-۱۰-۲-  سقفهای فلزی داخلی در حالت شناور

۱۳-۱۱- سقفهای شناور داخلی با پانلهای روکشی سطحی ( پوششی ) در تماس با مایع.

۱۳-۱۲- منفذها و تجهیزات و متعلقات مخازن سقف شناور

۱۳-۱۲-۱-  نردبان..

۱۳-۱۲-۲- منفذها ، هواکش ها ( دریچه ها )

۱۳-۱۳-  اندیکاتور سطح مایع ( دستگاه نشان دهنده )

۱۳-۱۴- تجهیزات ضد چرخش و متمرکز.

۱۳-۱۵- دریچه های بزرگ ( انسان رو ) و دریچه های مخصوص بازرسی..

۱۳-۱۶- ساخت ، نصب ، جوشکاری ، بازرسی و کنترل .

مثال نمونه :

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         

شکل ۱-۱: بهره بردای به طریق رسید و ارسال..

شکل ۱-۲: بهره برداری با مخازن شناور

شکل ۱-۳: بهره برداری به طریق دست نخورده

شکل ۱-۴:  مخزن با سقف ثابت…

شکل ۱-۵: مخزن با سقف شناور

شکل ۱-۶:  مخزن با سقف شناور( pontoon )

شکل ۱-۷:  مخزن با سقف شناور ( double – deck )

شکل ۱-۸: مقطع مخزن با سقف شناور

شکل ۱-۹: مقطع با مخزن شناور (Pontoon)

شکل ۱-۱۰: مقطع مخزن با سقف شناور ( duble – deck  )

شکل ۱-۱۱: مقطع یک مخزن با سقف ارتجاعی..

شکل ۱-۱۲: مخزن ۳۵۰۰۰ بشکه ای با سقف ارتجاعی..

شکل ۱-۱۳: plain spheroid. 11

شکل ۱-۱۴: noded spheroid. 12

شکل ۱-۱۵: plain hemispheroid. 12

شکل ۱-۱۶: noded hemispheroid. 12

شکل ۱-۱۷:  spheres. 13

شکل ۱-۱۸:  مخزن با کف مسطح و سقف از نوع dome roof 14

شکل ۱-۱۹: vapor sphere. 14

شکل۱-۲۰:  vapor tank. 15

شکل ۱-۲۱: محاسبه تلفات تنفسی مخزن با سقف ثابت…

شکل ۱-۲۲: محاسبه تلفات بهره برداری مخزن با سقف ثابت…

شکل ۲-۱: اتصالات پوسته عمودی..

شکل ۲-۲: اتصالات پوسته افقی..

شکل ۸-۱: دریچه پوسته.

شکل ۸-۲:  جزئیات دریچه ای پوسته و نازل..

شکل ۸-۳:  نازلهای پوسته.

شکل ۸-۴: کمترین حد فواصل در کنترل رادیوگرافی جوشکاری..

شکل ۸-۵:  فلنجهای نازل پوسته.

شکل ۸-۶: نمودار ضریب سطح برای تعیین کمترین ضخامت تقویت شده flush – type.

شکل ۸-۷: flush – type.

شکل ۸-۸: تکیه گاههای flush – type.

شکل ۸-۹:  اتصال پوسته به flush – type.

شکل ۸-۱۰: ا تصال پوسته به flush – type.

شکل ۸-۱۱:  اتصالات صفحه مدور

شکل ۹-۱: دریچه های بزرگ سقف…

شکل ۹-۲: دریچه های مستطیلی سقف با فلنج..

شکل ۹-۳:  دریچه های مستطیلی سقف…

شکل ۹-۵:  نازلهای رزوه داده شده سقفی..

شکل ۹-۶:  اتصالات..

شکل ۹-۷: تکیه گاه کابلی ( داربست )

شکل ۱۰-۱: نمودار ماکزیمم فشار طراحی و تست کردن فرآیند.

شکل ۱۱-۱: اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی ( خود پشتیبانی شده )

شکل ۱۱-۲: اتصال زاویه بالایی به سقفهای خود تکیه گاهی..

 

 

 

مقدمه

 

با توجه به اینکه از نظر تاریخی مخازن یکی از قدیمی ترین روشهای نگهداری مواد می باشند ، پیشرفت روز افزون صنایع پتروشیمی و تنوع موارد کاربرد ، باعث بوجود آمدن حساسیتهای خاصی در طراحی و نصب مخازن گردیده ، بطوریکه امروزه طراحی و ساخت مخازن یکی از مهمترین و پیچیده ترین مراحل ساخت پالایشگاه ها می باشد .

اغلب جهت جلوگیری از افت فشار در خطوط تغذیه و پیشگیری از بوجود آمدن خسارات سنگین انفجار و تخریب در سطوح گسترده استفاده از مخازن سقف شناور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده ، بطوریکه مهندسان کشور را بر آن داشته که گامهایی در زمینه ساخت مخازن سقف شناور برداشته و از نیاز کشور به صنایع بیگانه کاسته شود .

با توجه به شرایط کشور جا دارد با نگرشی گسترده نسبت به رفع نیازهای صنایع پالایش و پتروشیمی گامی بزرگ در جهت پیشرفت برداشته شود .

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange