سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه طراحی قالب آهنگری فلنچ، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه طراحی قالب آهنگری فلنچ، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 50

 

چکیده

هدف کلی پروژه طراحی قالب آهنگری 1 برای فلنچ می باشد .
در فصل اول به بررسی پیشینه فرایند آهنگری و اینکه آهنگری سنتی به چه شکلی بوده است پرداخته شده است. در فصل دوم انواع فرایند های آهنگری وتقسیم بندی آنها مانند آهنگری قالب باز و قالب بسته معرفی شده است و به معیار های انتخاب بین آهنگری با قالب باز وبسته اشاره شده است.
در فصل سوم اصول ومراحل طراحی قطعه آهنگری بررسی شده است که مراحل طراحی قطعه آهنگری عبارت اند از :
1 – انتخاب ماده آهنگری
2 – انتخاب خط جدایش
3 – افزودن مقدار اضافی مواد ماشین کاری
4 – طراحی شیب
5 – طراحی راهگاه و دیواره
6 – طراحی گوشه وفیلت
7 – طراحی کانال پلیسه
8 – محاسبه مشخصات هندسی و وزن قطعه
9 – محاسبه ابعاد شمش
در فصل چهارم یک نمونه کاربردی فلنچ طبق مراحل فصل سوم طراحی و محاسبه شده و در آخر نقشه قالب آهنگری برای این نمونه رسم می شود.

 

فهرست
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل1 تاریخچه و بررسی آهنگری سنتی
تاریخچه فرایند آهنگری
آهنگری سنتی
فصل 2 معرفی انواع عملیات آهنگری
2-1 تقسیم بندی از نظر سرعت آهنگری
2-2 تقسیم بندی از نظر دمای آهنگری
2-3 تقسیم بندی از نظر چگونگی تغییر شکل
2-4 معیار های انتخاب بین آهنگری قالب باز وبسته
2-5 قابلیت شکل پذیری مواد مختلف
فصل 3 اصول ومراحل طراحی قطعه آهنگری
3-1 مقدمه
3-2 مراحل طراحی قطعه آهنگری
3-2-1 انتخاب ماده آهنگری
3-2-2 انتخاب خط جدایش
3-2-3 افزودن مقدار اضافه مواد ماشین کاری
3-2-4 طراحی شیب
3-2-5 طراحی رهگاه ودیواره
3-2-6 طراحی گوشه و فیلت
3-2-7 طراحی کانال پلیسه
3-2-8 محاسبه مشخصات هندسی و وزن قطعه آهنگری
3-2-9 محاسبه ابعاد شمش
3-3 اهمیت روغنکاری در آهنگری
فصل 4 طراحی قالب آهنگری فلنچ 
فصل 5 نتیجه گیری
پیوست ها
منابع

 

 

فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1مراحل آهنگری
شکل 1-2 سندان
شکل 1-3 کوره آهنگری
شکل 1-4ابزار های کوره آهنگری
شکل 1-5 انواع انبر
شکل 1-6 قالب قرار
شکل 2-1 آهنگری با قالب
شکل 2-2 پیش نوردکاری.
شکل 2-3 آهنگری در قالب کاملا بسته.
شکل 2-4 آهنگری معمولی
شکل 2-5 نمودار نیروی فورج به درصد کاهش ارتفاع مواد مختلف
شکل 3-1 دو نمونه از خط جدایش
شکل 3-2تاثیر موقعیت خط جدایش بر جریان دانه
شکل3-3 انتخاب خط جدایش
شکل 3-4 دوسطح متقاطعی که ماشین کاری می شوند
شکل 3-5 تقاطع دو سطح خام وماشین کاری
شکل3-6 تقاطع سطوح با لبه های گرد
شکل 3-7 سطوح فیلت
شکل 3-8 طراحی شیب
شکل3-9 راهگاه ودیواره
شکل3-10 افزودن راهگاه
شکل 3-11 فیلت های داخلی و خارجی
شکل 3-12تاثیر لبه تیز در آهنگری
شکل 3-13 کانال پلیسه.
شکل3-14 نمودار تاثیر وجود پلیسه به فشار آهنگری
شکل3-15 انواع کانال پلیسه
شکل 3-16 ضخامت وعرض گلوگاه پلیسه
شکل3-17 بشکه ای شدن
شکل 4-1 نقشه یک نمونه فلنچ
شکل4-2 افزودن مواد اضافه ماشین کاری
شکل4-3 افزودن زوایای شیب
شکل4-4 اضافه کردن راهگاه
شکل 4-5 مقادیر شعاع فیلت ها
شکل4-6 افزودن فیلت ها
شکل4-7پیدا کردن مرکز سطح
شکل4-8 افزودن محفظه پلیسه
شکل 4-9 نقشه تمام شده قالب آهنگری فلنچ

 

مقدمه
آهنگری فرآیندی است که طی آن قطعه کاربا اعمال نیروهای تراکمی توسط قالبهاو ابزارهای مختلف شکل میگیرد،قطعاتی که به صورت متداول بوسیله روش آهنگری تولید می شوندعبارت اند از برخی قطعات خودرو مانند شاتونها و برخی چرخ دنده ها و…وریل های قطار ، انواع فلنچ ها و…
فرایند آهنگری از زمانهای قدیم تا به امروز یکی از بهترین روش های شکل دهی فلزات بوده است که امروزه به صورت مدرن و وسیع از علم آهنگری برای شکل دهی فلزات استفاده می شود.
در حال حاضر قطعات آهنگری شده را می توان در همه جا ملاحظه نمود . از جمله کاربرد های آنها در صنایع حمل ونقل ، ساختمان ، قطعات کشا ورزی ، قطعات خودرو ها وسیستم های لوله کشی می باشد.
محصولات آهنگری متنوع است و از قطعات ساده مانند پیچ ها ، چرخ دنده ها وقفل ها تا قطعات پیچیده مورد استفاده در هواپیما ها وتجهیزات نیرو گاه ها را شامل می گردد.
هم اکنون تحقیقات وتلاش های زیادی در جهت بهبود بخشیدن به راندمان کلی صنایع آهنگری به عمل می آید که می توان به طرا حی وتولید ومهندسی به کمک کامپیوتر اشا ره نمود.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...