سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه شناسائي عوامل و شرايط موثر براي احراز پست مديريت، مديران واحدهاي آموزشي

عنوان:  پایان نامه شناسائي عوامل و شرايط موثر براي احراز پست مديريت، مديران واحدهاي آموزشي

رشته:  کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 170

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت

اهمیت مسأله

ضرورت مسأله

گذاره های تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

شیوه تحقیق

روش تحقیق (توصیفی – کتابخانه ای)

مدل عملیاتی تحقیق

تنوع مطالعات انجام شده

قلمرو موضوعی

واژگان تحقیق

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

بررسی و تحلیل مطالعات (ادبیات) نظری

بررسی و تحلیل مطالعات میدانی (پیشینه نظری)

ویژگی مدیران آموزشی

ویژگیهای تخصصی مدیر کارآمد

درآمدی بر مدیریت آموزشی و بحث استاندارد سازی

ویژگیها، وظایف، نقشها و مهارتهای مورد نیاز مدیران آموزشی

ویژگیها و خصوصیات مدیران

آسیب شناسی فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران آموزشی

تاریخچه مدیریت

پیشینه مختصر مدیریت

سیر تاریخی انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی

شرایط احراز مدیریت مدارس

پژوهشهای انجام شده

نقدی بر دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران

ارائه مدل مفهومی

 

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج تحقیق

پیشنهادات

فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی

پیشنهاد تدوین فرم سنجش شرایط احراز مدیران واحدهای آموزشی بر اساس مولفه ها و متغیرهای مدل مفهومی و ارائه شیوه نامه پیشنهادی آن

منابع و مآخذ

 

 

-1 مقدمه :
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود 1900 می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. حتی این مفهوم در فرهنگ قرآنی نیز مطرح است زیرا خداوند بارها خودش را مُدَبِّرُ الامور دانسته است، مانند : (( اِنَّ رَبَّکُمُ اللهُ الَذی خَلَقَ السَّمواتِ و الاَرضَ فی سِتَّهِ اَیّام ثُمَّ استَوی عَلَی العَرشِ یُدَبِّرُ الاَمرَ )) که اوج تدبیر خود را در آفرینش انسان می داند و به خود آفرین می گوید.
در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. برخی از صاحبنظران دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را در شمار یکی از پیچیده ترین رشته های علوم انسانی به حساب می آورند. زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک های مدیریت و افزایش مهارتهای انسانی، اوراکی و فنی می توان چهره سازمانها را دگرگون ساخت. از بین مدیریتها، مدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده ، فعالیتهای متعدد و متنوع و روشهای اجرایی گوناگون ، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
مدیریت آموزشی در مدارس، مرکز ثقل فعالیتهای گوناگون قرار گرفته و به عنوان منبع انرژی روانی ، شرایط مساعد انگیزشی را برای عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه، عوامل اداری و اجرایی و از همه مهمتر فراگیران هموار سازد.
ماندگاری و بقا، رشد و پویایی واحدهای آموزشی در عصر انفجار اطلاعات و انفجار جمعیت اتکال به محوریتی توانا و دانا دارد، رهیافت به کمال و تعالی با رهبری و هدایت سکانداران شایسته صورت خواهد گرفت.

2-1 بيان مسأله
انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی با توجه به نقش حساس و تحول آفرینی که آنان بر عهده دارند،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع توفیق نظام آموزشی به تدبیر و دور اندیشی مدیران به عنوان رهبران آموزشی بستگی دارد. البته مساله انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس ملاک ها و شایستگی ها، موضوع جدیدی نیست و بدون تردید در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره یکی از دلمشغولی های متولیان امر گزینش و انتخاب افراد صاحب صلاحیت بوده و سعی در بکارگیری شایستگان در این سمت بوده است و پیمایش پیشینه 91 ساله آن، آسیب شناسی، جمع آوری نظرات صاحبنظران دانشگاهی، مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو در این پژوهش نشان از عنایت و توجه و دغدغه آمیز و حساسیت فوق العاده به آن در طول این سالیان بوده است. از طرفی نیز نبود ابزاری که بتوان براساس آن با حداقل خطا به تصمیم گیری در این مهم پرداخت از نگرانیهای مسئولین می باشد.
3 – 1 اهمیت و ضرورت
1-3-1 اهمیت مسأله
مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه ای در رأس همة مسائل جامعه باشد. مدیریت آموزش نیز با همان منطق اهمیت به سزایی در بهسازی و توسعه جامعه دارد. اگر مدیران آموزش یک جامعه دارای دانش و درایت های کافی باشند ، بدون تردید نظام آموزش نیز از اثر بخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود. در همین راستا به اعتقاد صاحبنظران سازمانی، یکی از بهترین روشهای اجرایی ایجاد و حفظ نظام آموزش خوب، تربیت افراد کارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری آموزشی است. به نظر می رسد مدیران آموزش علاوه بر دانش و معلومات در زمینة آموزش و پرورش و روان شناسی، و تسلط بر روشها و مهارت های علمی، به اندازه کافی سابقه آموزش داشته باشند تا بتوانند مأموریت اصلی و مشکلات کار خود را بدرستی درک کنند. با توجه به جملات فوق اهمیت امر در چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی را دوچندان می نماید.
2-3-1 ضرورت مسأله :
هرکس در زندگی خود به نحوی با مسأله مدیریت مواجه است، در سطوح بالا یا پائین، نه تنها دولت مردان و مدیران و … بلکه هر انسانی در محدودة کسب و کار و خانه و خانوادة خود، با نوعی از مدیریت سر و کار دارد. که اگر بطور صحیح اعمال شود، راههای نزدیک، فعالیت ها پرثمر، کوشش ها پربار، مشکلات کم و موفقیت و پیروزی قطعی خواهد بود.
4-1 گذاره های تحقیق
1-4-1 اهداف اصلی :
– تبیین اصول حاکم بر فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و مدارس.
– شناسائی عوامل و شرایط مؤثر برای احراز پست مدیریت مدیران و اولويت دهي آن

2-4-1 اهداف فرعی :
– به حداقل رساندن انتخاب غیر علمی در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس.
– ایجاد زمینه برای انتخاب و انتصاب مطلوب مدیران و مدارس آموزشی بر اساس ضوابط و معیار های قابل سنجش.
– تمهید مقدمات استاندارد نمودن فرایند انتخاب و انتصاب مدیرانو مدارس.
5-1 شیوه تحقیق
هر محقق و پژوهشگری بعد از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باتوجه به ویژگی های موضوع باید درصدد انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از روش تحقیق این است که مشخص کنیم از چه راه و شیوه ای می توان به موضوع مورد نظر دست یافت. تعیین روش، بستگی به ماهیت موضوع، اهداف و امکانات و منابع در دسترس دارد.

 

كتاب نامه (فهرست منابع و مأخذ)
الف: قرآن
ب: نهج البلاغه
1- آقازاده احمد، آموزش و پرورش تطبيقي- مهر قم، چاپ دوم، بهار 1381.
2- اديزس،‌ ايساك؛ چگونه بر بحرانهاي مديريت غلبه كنيم. ترجمه كاوه محمد سيروس، اميركبير 1380.
3- ازگلي،‌ محمدي،‌ «ويژگي‌هاي و مهارتهاي رهبران بصير براي ايجاد تغيير در سازمان، تغيير در سازمان، تغيير و نوآوري در سازمان و مديريت آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيت.
4- افيوني زاده، محبوبه. «بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي احمد علي فروغي ابري،‌ دانشكده علوم تربيتي،‌ دانشگاه اصفهان. 1373.
5- ام. ا. انوتينگهام. «مديران كارآمد چه ويژگي هايي دارند «ترجمه نوشين سرآمد،‌ تازه‌هاي مديريت شماره 2 و 11 – 1373.
6- ايراني،‌ يوسف؛ بختياي،‌ ابوالفضل؛ روش تحقيق عملي (اقدام پژوهي) تهران: لوح زرين 1382.
7- برزگري محمود، «بررسي ويژگي هاي مديران ( تخصص،‌ آگاهي، نگرش) مدارس نظام جديد آ‚وزش متوسطه در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي عزت‌الله نادري دانشگاه تربيت معلم 1377.
8- بسطامي،‌ ايرج، «الگوي پينشهادي در جهت خود سنجي مديران» فصل مديريت در آموزش و پرورش شماره 20.
9- بهشتي لنگرودي محمد، «انتخاب مديران مدارس، نمايشي فرمايشي» همبستگي (16 مرداد 81)
10- پويا امير، «ماهيت مديريت آموزشي و شرايط احراز آن در مقطع راهنمايي تحصيلي، (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي مصطفي نيكنامي، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي،‌ 1374.
11- پناهي، محمود، «مقايسه نظرات مديران و معلمان مدارس شهر تهران درباره شرايط انتخاب و انتصاب مديران آموزشي، (پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي علي علاقه بند، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي،‌ 1373.
12- جعفري مصطفي،‌« بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي در موفقيت مديران ارشد سازمانهاي دولتي استان زنجان» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي بهروز دري، دانشگاه علوم اداري 1377.
13- جوام، محمد حسين؛ مديريت آموزشي 1369.
14- جهانيان، رمضان «طرح پژوهشي توانمندسازي دانش و مهارتهاي مورد نياز مديران مدارس» پژوهشكده تعليم و تربيت 1380.
15-خالقيان، بلال. «مقايسه نظرات مديران و دبيران درباره ويژگي‌هاي مطلوب مديران مدارس متوسطه «پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي مصطفي نيكنامي، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي، 1373.
16-خنيفر،‌ حسين؛ درآمد بر مديريت آموزشي و بحث استانداردسازي،‌ 1382.
17- رحيمي، شهرام؛ «تدوين استانداردهاي عملكرد اثر بخش مديران مدارس ابتدائي در ايران» تهران:‌ معاونت برنامه‌ريز و منابع انساني وزارت آموزش و پرورش،‌ دفتر بهبود كيفيت و راهبري استاندارد اسفند 1381.
18-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي؛ نگاهي اجمالي به موضوع: انتخاب و انتصاب و تغيير مديران: معاونت امور مديريت و منابع انساني دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد آذر
1381.
19- سليماني،‌ محمد علي. «بررسي نظرات دبيران و مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد شرايط لازم براي احراز پست مديريت دبيرستان» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي مصطفي عسگريان، دانشگاه تربيت معلم تهران، 1373.
20- صافي، احمد، سازمان و اداره امور مدارس، انتشارات رشد. 1378.
21- صافي، احمد،‌‌ «بررسي استانداردهاي مديران مدارس در بستر تاريخ آموزش و پرورش»،‌ 1382.
22- صافي، احمد، بررسي استانداردهاي مديران مدارس در بستر تاريخ آموزش و پرورش ايران،‌ 1382 .
23- طوسي محمد علي «رهبري آموزشگاهها در جهان امروز» 131.
24- عبدلي معصومه، « بررسي علل عدم تمايل افراد واجد شرايط نسبت به احراز پست مدرسه در دوره هاي راهنمايي و متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 75» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي ولي الله فرزاد دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه تهران، 1375.
25- عزيز پور شوبي، علي اكبر، «بررسي شيوه‌هاي انتصاب مديران آموزشي و نحوه بهبود آن» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي حسام الدين بيان، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه تهران، 1370.
26- علاقه بند،‌ ‌؛ مقدمات مديريت آموزشي. تهران: نشر روان، 1376.
27- غفاريان، وفا؛ شايستگي‌هاي مديريتي. تهران:‌ سازمان مديريت صنعتي،‌ 1378
28- فام و هووئه- مديريت مدارس، ترجمه محمد علي نائلي، انتشارات دانشگاه چمران اهواز 1370.
29-فاني، علي اصغر، سخنراني در مجمع مديران هنرستانها و مناطق 1 و 2 كشور،‌ مركز انقلاب اسلامي 1379.
30- فرهنگ ابوالقاسم، «بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد شرايط انتخاب مدير نمونه و مقايسه ضوابط مصوب انتخاب مدير نمونه و غير مصوب به منظور ادامه پيشنهاداتي سازنده در اين زمينه»، (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي حسن افشار، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان،‌ 1375.
31- قرائي مقدم، امان ا… ؛ مديريت آموزشي، تهران: ابجد 1375.
32- كازروني «ويژگي‌هاي مطلوب مديريت در آموزش و پرورش»، ماهنامه تربيت.
33-گروه آموزشي مديران دفتر آموزش عمومي آموزش و پرورش؛ راهبرديهاي در مديريت آموزشگاهي؛ دفتر آموزش عمومي آموزش و پرورش 1379.
34- ماهرويي، ابوالحسن، نگاهي دوبارهي به مسائل مديريت آموزشي؛ نشريه:‌ نداي عدالت 1381.
35- محمدلو، ابراهيم، ‌«شخصيتي و توانايي هاي علمي و عملي مورد نياز مديران مدارس متوسطه» فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش.
36-منتظر الظهور اكرم، بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پروش، مديران، دبيران و اولياء دانش‌آموزان در مورد ويژگي هاي مدير آموزش موفق دوره متوسطه شهر اصفهان، (پايان نامه كارشناسي ارشد)، به راهنمايي مصطفي عماد زاده، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، 1373.
37- موسوي محمود،‌« مقايسه نظر مديران و دبيران مدارس راهنمايي شهرستان خمين درباره ويژگي‌هاي مديران موفق سال تحصيلي 73-74» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي مصطفي عسگريان دانشگاه تربيت معلم، 1374.
38- ميركمالي- محمد، مديريت و رهبري آموزشي تهران: نشر رامين 1374.
39- مهديان، محمد جعفر، ماهنامه تربيت، سال نهم. شماره سوم، شماره مسلسل 83.
40- نوروزي عادل، «بررسي تواناييها و شايستگيهاي مديران دبيرستانهاي استان ايلام در مقايسه با وضع مطلوب» (پايان نامه كارشناسي ارشد) به راهنمايي محمد رضا بهرنگي، دانشگاه آزاد اسلامي و احد تهران ،‌‌ 1374.
41- وزارت آموزش و پرورش؛ مجموعه گفتگوها با صاحبنظران و فرهيختگان؛ دفتر بهبود كيفيت و راهبري استانداردها، 1382.
42- وزارت آموزش و پرورش؛ مديريت آموزشگاهي با رويكرد مدرسه محوري: معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي 1380.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...