سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سیستم کنترل والوهای ورودی بخار و حفاظت های توربین نیروگاه سهند، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه سیستم کنترل والوهای ورودی بخار و حفاظت های توربین نیروگاه سهند، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 103

 

چکیده:
این پایان نامه که مشتمل بر شش فصل می باشد پیرامون مسئله سیستم کنترل والو های ورودی بخار و حفاظت های توربین نیروگاه و با اشاره به نمونه موردی نیروگاه سهند به بحث می پردازد. در فصل اول به تئوری مربوط به کنترل گاورنری نیروگاه که در واقع هر واحد نيروگاهي براي كنترل سرعت و قدرت توربين به يك دستگاه گاورنر براي تنظيم جريان آب ورودي به توربين، مجهز مي‌گردد و در فصل دوم و سوم سیستم دیجیتال الکترو هیدرولیک نیروگاه سهند را مورد بررسی قرار می دهد که در واقع وظیفه اصلی سیستم کنترل دیجیتال الکترو هیدرولیک کنترل سرعت توربین وکنترل بار توربین می باشد. در فصل چهارم بر روی سیستم حفاظت توربین نیروگاه سهند تمرکز دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع از سیستم حفاظت توربین نیروگاه جهت حفاظت و خارج شدن توربین و بستن شیرهای توربین استفاده می شود .درمراحل بعدی حنبه های کلی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل پنجم پیرامون سیستم کنترل نیروگاه تبریز به بحث می پردازد و در انتها و در فصل ششم به عنوان جمع‌بندی نهایی محاسن و معایب سیستم کنترل نیروگاه سهند بررسی می شود.
کلمات کلیدی: والو – توربین – نیروگاه – گاورنری – الکتروهیدرولیک

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: تئوری مربوط به کنترل گاورنری نیروگاه
1-1- معرفی
1-2- گاورنر مكانيكي- هیدرولیکی
1-3- گاورنر الكتروهیدرولیک
فصل دوم: سیستم دیجیتال الکترو هیدرولیک
2-1- سیستم دیجیتال الکتروهیدرولیک (DEH)
2-2- توصیف سیستم کنترل دیجیتال الکتروهیدرولیک
2-2-1- راه اندازی ساده شده
2-3- DPU
2-3-1- سخت افزار DPU
2-3-1-1- بزرگراه داده
2-3-1-2- حافظه تسهیم شده
2-3-1-3- پردازشگر تابعی
2-3-1-4- ارتباطی فرایند ورودی و خروجی( I/O)
2-3-2- مرور عملکرد DPU
2-3-3- نرم افزار DPU
2-4- کنترل دستی
2-4-1- توابع کنترل دستی
فصل سوم: سیستم الکتروهیدرولیک نیروگاه سهند
3-1- شرح عملکرد سیستم تأمین سیال الکترو هیدرولیک
3-2- محرک شیرها
3-2-1- محرک تراتل والو
3-2-1-1- عملکرد
3-2-2- شیر ایزوله
3-2-3- شیر های یک طرفه
3-2-4-صافی ها
3-2-5- سرو والو
3-2-6- دامپ والو (ریلیف والو رهبر )
3-2-7- مبدل تفاضلی خطی متغیر( ( LVDT
3-2-7-1- تعمیرات
3-2-7-2-تنظیمات
3-2-7-3- صفر کردن LVDT
3-2-7-4- تنظیمات باز شدن شیر
3-2-7-5- بررسی مشکلات محرک
3-2-8- محرک شیر گاورنر
3-2-9- محرک شیر ری هیت استاپ
3-2-9-1- عملکرد
3-2-10- شیر جدا کننده
3-2-11- شیرهای یکطرفه
3-2-12- دامپ والو ( رلیف والو رهبر )
3-2-13- سلونوئید والو عمل کننده
3-2-13-1- تعمیرات
3-2-13-2- تنظیمات
3-2-14- سرو اکچویتر شیر اینتر سپتر
3-2-14-1- عملکرد
3-2-15- دامپ والو
3-2-16- جعبه متنوع
3-2-17- شیر قطع یا وصل
3-2-18- LVDT
3-2-19- سلونوئید تست
3-2-20- عملکرد کلی و آرایش
3-3- سیستم تأمین روغن EH
3-3-1- روغن
3-3-2- تجهیزات سیستم تغذیه
3-3-3- عملکرد سیستم
3-3-4- نگهداری
3-3-5- بررسی مشکلات سیستم
3-4- کنترل و افزایش فشار اکومولاتور
3-4-1- اکومولاتور فشار قوی
3-4-2- آکومولاتور های فشار ضعیف
3-5- ساختار پمپ
3-6- صافی های فشار قوی
3-7- نگهداری روغن
فصل چهارم: سیستم حفاظت توربین نیروگاه سهند
4-1- سیستم خارج شدن توربین (ETS )
4-2- بلوک کنترلی ETS
4-3- بلوک تست سیستم ETS
4-3-1- خارج شدن توربین توسط دمای یاتاقانهای محوری
4-3-2- خارج شدن توربین از سرعت بیش از حد الکتریکی
4-3-3- لاجیک داخلی رله های تریپ ETS
4-3-4- لاجیک کنترلی رله های خارج شدن توربین
4-3-5- خارج شدن مکانیکی سرعت بیش از حد توربین
4-3-6- تست خارج شدن توربین با سرعت بیش از حد
4-4- نحوه LATCH کردن مکانیکی توربین
4-5- پانل تست ETS
4-6- شصتی ها
4-7- کلید فعال و یا غیر فعال سازی سرعت بیش از حد الکتریکی
4-8- تست کردن
فصل پنجم: سیستم کنترل نیروگاه تبریز
5-1- معرفی
5-2- سیستم کنترل راه اندازی اتوماتیک توربین
5-3- مراحل راه اندازی 331mo8117
5-4- توانایی ها و امکانات هایتاس
5-4-1- سیستم کنترل تنش حرارتی توربین
5-4-2- سیستم سخت افزار کامل وبهم پیوسته
5-4-3- رابط بین انسان و ماشین
5-4-4- خود بررسی کننده
5-5- محاسبه تنش روتور
5-6- تنظیم بار توربین (alr)
5-7- تنظیم سرعت توربین(ASR)
5-8- کنترل سنکرونایزینگ ( (ASS
فصل ششم: بررسی معایب و محاسن سیستم کنترل نیروگاه سهند
6-1- مزایا
6-2- معایب DEH
نتیجه گیری
منابع

 

فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: نمایی ازگاورنر مكانيكي
شکل 1-2: نمایی از گاورنر مکانیکی-هیدرولیکی
شکل 2-1: کنترل توربین WDPF DEH MOD III
شکل 2-2: روشن شدن جریان دیتا و سیگنال از میان سخت افزار DPU
شکل 2-3: پانل دستی استاندارد
شکل 3-1: سیستم تأمین سیال الکترو هیدرولیک
شکل 3-2: سیستم خارج شدن اضطراری(ETS)
شکل 3-3: محرک های شیرها
شکل 3-4: دیاگرام شما تیک سرو محرک
شکل 3-5: ساختمان دیاگرام شما تیک سرو محرک
شکل 3-6: شیر و ساختار محرک شیر گاورنر
شکل 3-7: دیاگرام شما تیک محرک شیر ری هیت استاپ
شکل 3-8: دیاگرام وشما تیک دامپ والو
شکل 3-9: دیاگرام هیدرولیکی و نمایش آرایش تابعی سرو اکچویتر در سیستم کنترل روغن
شکل 3-10: نمایی از جعبه متنوع
شکل 3-11: سیستم تأمین روغن EH
شکل 3-12: مخزن روغن سیستم تغذیه
شکل 3-13: دو پمپ روغن سیستم تغذیه
شکل 3-14: دو صافی ورودی سیستم تغذیه
شکل 3-15: دو آلارم سطح روغن که مکانیزم سویچ ها را در پاسخ به تعمیرات سطح روغن فعال می کند
شکل 3-16: دو سویچ فشار تفاضلی
شکل 3-17: اکومولاتور هیدروپنوماتیک
شکل 3-18: اکومولاتور های هیدرو پنواتیک فشار قوی
شکل 3-19: نمایی از اکومولاتور های فشار قوی
شکل 3-20: اکومولاتور فشار قوی
شکل 3-21: آکومولاتور های فشار ضعیف
شکل 3-22: صافی های فشارقوی
شکل 4-1: نمایی از ETS
شکل 4-2: شما تیک بلوک کنترلی ETS
شکل 4-3: سلونوئید شیرهای AST برق شده
شکل 4-4: عملکرد شیرهای AST برق شده
شکل 4-5: نمایی از بلوک تست سیستم ETS
شکل 4-6: اهرم تست تست خارج شدن توربین با سرعت بیش از حد
شکل 4-7: عملکرد تست گوی مکانیکی
شکل 4-8: تنظیمات LATCH کردن مکانیکی توربین
شکل 4-9: نمایی از پانل تست ETS
شکل 5-1: منحنی راه اندازی 331mo8117
شکل 6-1: قابلیت در زمان black ovt شدن

مقدمه

تنوع سيستم توربين و سيستم كنترلي گاورنينگ نيروگاههاي حرارتی بيش از گازي و آبي است. اين نيروگاهها بعنوان توليدكنندگان پايه در برق مطرح هستند و در ديناميك بلند مدت شبكه تاثير گذار هستند. در واحدهاي بخاري بدليل تاخير ذاتي موجود در بويلر امكان پاسخ دهي سريع ندارند. كنترل دقيق فرايندهاي نيروگاه براي بهبود راندمان و افزايش طول عمر تجهيزات، مستلزم طراحي سيستم كنترل مناسب و همچنين تنظيم مناسب آن بر اساس معيارهاي كارائي مي باشد. پس از مراحل طراحي حلقه كنترل دو نوع تنظيم حلقه، بشرح زير است.
1- تنظيم حلقه هاي كنترل بر اساس محاسبات
2- تنظيم دقيق که در مرحله راه اندازي انجام مي گيرد.
همچنین در نيروگاههاي توليد انرژي مساله حفاظت و آماده بکار نگهداشتن دستگاهها از اهميت خاصي برخوردار است، اين مساله علاوه بر صرفه جويي در سرمايه، سهم مهمي در توليد برق مطمئن را نيز دارا مي‌باشد و در صورتي که دستگاهي فاقد مدارات و سيستم حفاظتي بوده و يا بهر دليلي سيستم حفاظتي آن از کار افتاده باشد به احتمال زياد در هنگام بهره برداري در مواقع بروز اشکال آنچنان دچار آسيب ديدگي مي‌گردد که در مدار آوردن دوباره دستگاه امکان پذير نبود، و اين امر هزينه سنگيني را از نقطه نظر خريد و تعميرات و توقف طولاني مدت توليد الکتريسيته بهمراه خواهد داشت. و چون ژنراتورها يکي از تجهيزات اساسي نيروگاهها مي باشند، ايجاد اشکال در آنها قطع کلي واحدها از شبکه و عدم توليد را بمدت طولاني تحميل سيستم خواهد نمود. امیدواریم که خواندن این پایان نامه راهنمایی درجهت رسیدن به آگاهی جهت نیل به اهداف مربوطه باشد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...