no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک
doc
دسامبر 23, 2015
۴,۰۰۰ تومان
1 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک


عنوان: پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۸۲

بهمرا فایل پاورپوینت  ppt قابل ویرایش(۱۹ اسلاید)

فهرست مطالب
عنوان                                            ‏         ‏
مقدمه    ‏‏
فصل اول   
ریخته گری و متالوژی پودر  
‏۱-۱- قالب گیری پوسته ای:‏    ‏
‏۱-۲- شکل دهی پوسته:‏
‏۱-۳-  پخت نهایی و ریزش:‏
‏۱-۴- مراحل تهیه و ساخت قالب گری پوسته ای:‏
‏۱-۵-  قالب گیری(بسته‌ای)‏
‏۱-۵-۱- ساختن مدل
‏۱-۵-۲- پوشاندن مدل:‏
‏۱-۵-۳- قالب گیری فلز:‏
‏۱-۵-۴- مزایای پوشاندن قطعه:‏
‏۱-۵-۵- قالب ریخته گری فلزی:‏
‏۱-۵-۶- فلزقالب ریخته گری فلز:‏
‏۱-۶- فرآیند دای کست (ریخته گری تحت فشار)‏
‏۱-۶-۱- دای کست ثقلی:‏
‏۱-۶-۲- دای کست تحت فشار (فشار بالا):‏
‏۱-۶-۳- قالب های ریخته گری تحت فشار ( دای کست ):‏
‏۱-۷- ویژگیهای مراحل مختلف قالب ریزی:‏
‏۱-۸- متالوژی پودری:‏
‏۱-۸-۱- ساخت پودر:‏
‏۱-۸-۲- فشرده سازی پودر:‏
‏۱-۸-۳- همگن سازی:‏
‏۱-۸-۴- محدودیت ها و ملاحظات طرح:‏
‏۱-۹- خلاصه:‏
‏۱-۱۰- سوالات:‏
فصل دوم   
اندازه گیری
‏۲-۱- تطبیق گرها
‏۲-۲- تطبیق گر مکانیکی
‏۲-۲-۱- تطبیق گر سیگما
‏۲-۲-۲- تطبیق گر با تسمه پیچشی
‏۲-۲-۳- تطبیق گر الکترونیک
‏۲-۲-۴- تطبیق گر نوری
‏۲-۳- روش های اندازه گیری فشار باد
‏۲-۳-۱- روشهای اندازه گیری
‏۲-۳-۲- بازتاب نوری
‏۲-۳-۳- لنزهای موازی
‏۲-۳-۴- پروژه عدسی
‏۲-۴- انواع پرتو افکن ها
‏۲-۵- پروژه‌ای از نمودارهای پیچیده:‏
‏۲-۵- کاربردهای اتوکولیماتور:‏
‏۲-۶- اندازه گیری گوشه‌ها و زوایا:‏
‏۲-۶-۱- زاویه دکور: :‏
‏۲-۶-۲- تراز دقیق:‏
‏۲-۶-۳- اندازه‌گیری سطح تمام شده:‏
‏۲-۶-۴- آرایش:‏
‏۲-۷- سیستم اندازه‌گیری:‏
‏۲-۷-۱- روشهای اندازه‌گیری:‏
‏۲-۷-۲- وسایل ثبت الکتریکی
‏۲-۸- آزمایشات برای مرغک ماشین تراش:‏
‏۲-۸-۱- گونیای متحرک لغزنده مقطع ( عرضی ) با محور ماسوره:‏
‏۲-۸-۲- محور موازنه انتهای بدنه تیغه همراه با بستر :‏
‏۲-۸-۳- آزمایش هایی برای ماشین های فرز افقی
‏۲-۸-۳-۱- میز متحرک موازی با تی اسلات مرکزی
‏۲-۸-۳-۲- گونیای محور ماسوره‌ای با تی اسلات مرکزی
‏۲-۸-۳-۳- میز گونیای شکل با استفاده از شیوه‌های عمودی:‏
‏۲-۹- آزمایش‌های ماشین‌های سوراخکاری:‏
‏۲-۹-۱- حدود و انطباق‌ها
‏۲-۹-۲- طبقه‌بندی انطباقها:‏
‏۲-۹-۳- انحراف اساسی:‏
‏۲-۹-۴- تعیین نوع اندازه مبنا:‏
‏۲-۹-۵- حد اندازه‌گیری
‏۲-۹-۶- اصل اندازه‌گیری تیلور:‏
‏۲-۱۰- تلرانسهای مقیاسی ( نمونه ) و دقت مجاز فرسایشی:‏
‏۲-۱۱- خلاصه:‏
‏۲-۱۲- پرسش‌ها:‏
نتیجه گیری:‏
منابع :‏

‏ ‏
فهرست اشکال
عنوان                                            ‏
شکل ۱-۱: مراحل ساخت یک پوسته قالب
شکل ۱-۲: مراحل ساختن مدل
شکل ۱-۳: ساخت مدل
شکل ۱-۴: قالب برای قالبگیری
شکل ۱-۵: قالب گیری فلز
شکل ۱-۶: فرآیند محافظ سرد
شکل ۱-۷: فرآیند محفظه داغ
شکل ۱-۸: مراحل فشرده سازی یک بوش ساده
شکل ۱-۹: فرآیند متالوژی پودر
شکل ۲-۱: تطبیق گر سیگما
شکل ۲-۲: تطبیق گر با تسمه پیچشی
شکل ۲-۳: تطبیق گر الکترونیک
شکل ۲-۴: مدار ساده گشته برای استفاده همراه با تغییر جریان
شکل ۲-۵: تطبیق گر نوری
شکل ۲-۶: فشار معکوس
شکل ۲-۷: یکی از روش های اندازه گیری فشار باد
شکل ۲-۸: محدود کردن
شکل ۲-۹: کنترل از راه دور
شکل ۲-۱۰: سیستم اندازه گیری فشار باد متناوب
شکل ۲-۱۱: بازتاب نوری
شکال ۲-۱۲: لنزهای موازی
شکل ۲-۱۳: پروژه عدسی
شکل ۲-۱۴: انولاع پرتو افکن ها
شکل ۲-۱۵: روشهای اندازه گیری
شکل ۳-۱۶: پروژه‌ای از نمودارهای پیچیده
شکل ۲-۱۷: پروژه‌ای از نمودارهای پیچیده
شکل ۲-۱۸: محور اپتیکی
شکل ۲-۱۹: اتو کالیماتور
شکل ۲-۲۰: آزمایش مستقیم
شکل ۲-۲۱: نمودار اتوکالیماتور
شکل ۲-۲۲: اندازه گیری گوشه‌ها و زوایا
شکل ۲-۲۳: زاویه دکور
شکل ۲-۲۴: چگومگی استفاده از زاویه دکور برای اندازه‌گیری زاویه خطی ‏V
شکل ۲-۲۵: تراز دقیق
شکل ۲-۲۶: موج‌نمایی
شکل ۲-۲۷: مقدار‎ Ra
شکل ۲-۲۸: اصول کار لغزه
شکل ۲-۲۹: ابزار مکانیکی
شکل ۲-۳۰: پروفیل
شکل ۲-۳۱: تنظیم وسیله نمونه
شکل ۲-۳۲: دو مندرل
شکل ۲-۳۳: آزمایشات برای مرغک ماشین تراش
شکل ۲-۳۴: توضیح ( ‏Slideway‏ )‏
شکل ۲-۳۵: گونیای متحرک لغزنده مقطع ( عرضی ) با محور ماسوره
شکل ۲-۳۶: محور موازنه انتهای بدنه تیغه همراه با بستر
شکل ۲-۳۷: میز متحرک موازی با تی اسلات مرکزی
شکل ۲-۳۸: گونیای محور ماسوره‌ای با تی اسلات مرکزی
شکل ۲-۳۹: میز گونیای شکل با استفاده از شیوه‌های عمودی
شکل ۲-۴۰: آزمایش‌های ماشین‌های سوراخکاری
شکل ۲-۴۱: محور چرخنده
شکل ۲-۴۲: علائم مخصوص سیستم حدود و انطباقها
شکل ۲-۴۳: طبقه‌بندی انطباقها
شکل ۲-۴۴: انحراف اساسی
شکل ۲-۴۵: تناسبها و محدودیات ‏IOS
شکل ۲-۴۶: تعیین نوع اندازه مبنا
شکل ۲-۴۷: نظریه تیلور
شکل ۲-۴۸: و شابلونهای حلقوی مخروطی
شکل ۲-۴۹: اندازه‌گیرها
شکل ۲-۵۰: یک دکور زاویه‌ای اندازه‌گیری

‏ ‏

مقدمه ‏

ریخته گری در اشکال مختلف آن یکی از مهمترین فرایندهای شکل دهی فلزات می باشد. گرچه ‏روش ریخته گری ماسه ای یک فرایند متنوع بوده و قادر به تولید ریخته با اشکال پیچیده از محدوده ‏زیادی از فلزات می باشد، ولی دقت ابعادی و تشکیل سطح مختلف ساخته شده به این روش نسبتاً ضعیف ‏می باشد. علاوه بر این ریخته گری ماسه ای عموماً برای حجم تولید بالا مناسب نمی باشد. به ویژه در ‏جایی که ریخته ها احتیاج به جزئیات دقیق دارد، جهت از بین بردن این محدودیت ها فرایندهای ‏ریخته‌گری دیگری که هزینه تولید کمتری هم دارند به وجود آمده اند، این روش شامل: ‏
‏(‏i‏) قالب گیری پوسته‌ای ‏
‏( ‏ii‏ ) قالب‌گیری بسته‌ای ‏
‏(‏iii‏ ) دای کاست یا ( ریخته گری حدیده ای که علاوه برفرآیندهای ریخته گری شکل دهی قطعات با ‏استفاده از پودرهای فلزی نیز شامل این فصل می باشد. ‏
‏ در هر شکلی از فعالیت تولید اندازه گیری یک قسمت ضروری را بازی می کند و در همه مراحل ‏تولید نیاز خواهد بود، از زمان که ماده خام در ابتدا پردازش می شود تا بررسی نهایی فرآورده انتهایی ‏خوانندگان ( اصلی) بدون شک با تکنیک های اساسی تر اندازه گیر آشنا خواهند شد و نیز با تجهیزات ‏مطالعاتشان در سطح ۲ آشنا خواهید شد. این فصل، بنابراین ایجاد و تکامل این دانش بیشتر و پرداختن به ‏برخی از کاربردهای تخصصی تر اندازه گیری که بطور شایع در تولید و فرآوری مهندسی یافت می شود، ‏می‌باشد. ‏

پرسش‌ها: ‏
‏(۱) با استفاده از یک طرح مناسب، اصول سنجش مقایسه‌ای را توضیح دهید. ‏
‏(۲) به کمک یک دیاگرام واضح اصول عملکرد‏
‏(‏I‏) مقایسه‌گر مکانیکی ‏
‏( ‏II‏ ) مقایسه‌گر باید را توضیح دهید. ‏
‏(۳) چهار طرح یا شکل مناسب که یک مقایسه‌گر بایستی دارا باشد را فهرست کنید. ‏
‏۴- با استفاده از یک نمودار نامگذاری شده مشخص، نشان دهید سیستم نوری یک پروژکتور که برای ‏بازرسی مهندسی مناسب است. اهمیت بکارگیری نور تنظیمی (کالیمیتد ) را برای پاشش نوری توضیح ‏دهید. ‏
‏۵- با استفاده از یک طرح، توضیح دهید که چه تنظیمی برای یک پروژکتور موقع نشان دادن ‏طرحهای مارپیچی همچون رزوه‌های پیچ لازم است: ‏
‏۶- سه بزرگنمایی معمول مورد استفاده در تصویر برداری نوری را بیان کنید. ‏
‏۷- به کمک نموداری مناسب اصل راه‌اندازی اتو کالیمیتور را توضیح دهید. دو کاربرد این وسیله را ‏بیان کنید. ‏
‏۸- با استفاده از یک طرح، شرح دهید، چگونه اجزاء نشان داده شده در شکل ۲-۵۰ را می توان با ‏بکارگیری یک دکور زاویه‌ای اندازه‌گیری کرد. ‏

شکل ۲-۵۰: یک دکور زاویه‌ای اندازه‌گیری

‏۹- با استفاده از یک طرح، “میدان دید” نشان داده شده در یک دکور زاویه‌ای را شرح دهید. ‏
‏۱۰- با استفاده از دیاگرامهای مناسب، توضیح دهید چگونه می توان میزان سازی ابزار ماشینکاری را ‏انجام داد: ‏
الف ) محر چرخنده عمود بر میز یک ماشین سوراخکاری. ‏
ب) روپوش محور دستگاه مرغک که موازی با پایه روی یک صفحه نظام ماشین تراش حرکت می‌کند. ‏
‏۱۱- با استفاده از نمودارهای واضح، نشان دهید، انواع انطابق‌های زیر چه مفهومی دارند: ‏
‏(‏I‏ ) لقی.  ( ‏II‏ ) تداخل. ( ‏III‏ ) انتقال. ‏
‏۱۲- انطابق از نوع تداخل یک سوراخ و یک محور بصورت ‏mm H7S 6‎‏ ۸ مشخص شده است، با ‏استفاده از جدول شکل ۴۶٫ ۳ تعیین کنید: ‏
الف: حداکثر و حداقل وضعیت فلز برای سوراخ و محور
ب: حداکثر و حداقل تداخل میان سوراخ و محور
‏۱۳- اصل اندازه‌گیری تیلور را بیان کنید. ‏
‏۱۴- با استفاده از یک دیاگرام واضح، ترتیب تلرانسها و  دقت مجاز ( رواداری ) فرسایشی برای یک ‏هدف کلی ‏Go، ‏NOt Go، شابلون سوراخ را نشان دهید. ‏
حدود اندازه‌گیری ( گیج ) را برای اندازه‌گیر کولیس ‏Not Goو ‏Go‏ جهت کنترل ابعاد تعیین کنید. ‏

‏ ‏

نتیجه گیری:‏

ریخته گری در اشکال مختلف آن یکی از مهمترین فرایندهای شکل دهی فلزات می باشد. گرچه ‏روش ریخته گری ماسه ای یک فرایند متنوع بوده و قادر به تولید ریخته با اشکال پیچیده از محدوده ‏زیادی از فلزات می باشد، ولی دقت ابعادی و تشکیل سطح مختلف ساخته شده به این روش نسبتاً ضعیف ‏می باشد. علاوه بر این ریخته گری ماسه ای عموماً برای حجم تولید بالا مناسب نمی باشد. به ویژه در ‏جایی که ریخته ها احتیاج به جزئیات دقیق دارد، جهت از بین بردن این محدودیت ها فرایندهای ‏ریخته‌گری دیگری که هزینه تولید کمتری هم دارند به وجود آمده اند.‏

منابع :‏

وب سایت مهندسین مواد ایران
کتاب متالورژی پودر. ‏powder metallurgy
www.itsanat.com
www.istgah.com
‏       ‏afan-metalgroup.blogfa.com

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange