سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

عنوان: پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 82

بهمرا فایل پاورپوینت  ppt قابل ویرایش(19 اسلاید)

فهرست مطالب
عنوان                                            ‏         ‏
مقدمه    ‏‏
فصل اول   
ريخته گري و متالوژي پودر  
‏1-1- قالب گيري پوسته اي:‏    ‏
‏1-2- شكل دهي پوسته:‏
‏1-3-  پخت نهايي و ريزش:‏
‏1-4- مراحل تهيه و ساخت قالب گري پوسته اي:‏
‏1-5-  قالب گيري(بسته‌اي)‏
‏1-5-1- ساختن مدل
‏1-5-2- پوشاندن مدل:‏
‏1-5-3- قالب گيري فلز:‏
‏1-5-4- مزاياي پوشاندن قطعه:‏
‏1-5-5- قالب ريخته گري فلزي:‏
‏1-5-6- فلزقالب ريخته گري فلز:‏
‏1-6- فرآيند داي كست (ريخته گري تحت فشار)‏
‏1-6-1- داي كست ثقلي:‏
‏1-6-2- داي كست تحت فشار (فشار بالا):‏
‏1-6-3- قالب هاي ريخته گري تحت فشار ( داي كست ):‏
‏1-7- ويژگيهاي مراحل مختلف قالب ريزي:‏
‏1-8- متالوژي پودري:‏
‏1-8-1- ساخت پودر:‏
‏1-8-2- فشرده سازي پودر:‏
‏1-8-3- همگن سازي:‏
‏1-8-4- محدوديت ها و ملاحظات طرح:‏
‏1-9- خلاصه:‏
‏1-10- سوالات:‏
فصل دوم   
اندازه گيري
‏2-1- تطبيق گرها
‏2-2- تطبيق گر مكانيكي
‏2-2-1- تطبيق گر سيگما
‏2-2-2- تطبيق گر با تسمه پيچشي
‏2-2-3- تطبيق گر الكترونيك
‏2-2-4- تطبيق گر نوري
‏2-3- روش هاي اندازه گيري فشار باد
‏2-3-1- روشهاي اندازه گيري
‏2-3-2- بازتاب نوري
‏2-3-3- لنزهاي موازي
‏2-3-4- پروژه عدسي
‏2-4- انواع پرتو افكن ها
‏2-5- پروژه‌اي از نمودارهاي پيچيده:‏
‏2-5- كاربردهاي اتوكوليماتور:‏
‏2-6- اندازه گيري گوشه‌ها و زوايا:‏
‏2-6-1- زاويه دكور: :‏
‏2-6-2- تراز دقيق:‏
‏2-6-3- اندازه‌گيري سطح تمام شده:‏
‏2-6-4- آرايش:‏
‏2-7- سيستم اندازه‌گيري:‏
‏2-7-1- روشهاي اندازه‌گيري:‏
‏2-7-2- وسايل ثبت الكتريكي
‏2-8- آزمايشات براي مرغك ماشين تراش:‏
‏2-8-1- گونياي متحرك لغزنده مقطع ( عرضي ) با محور ماسوره:‏
‏2-8-2- محور موازنه انتهاي بدنه تيغه همراه با بستر :‏
‏2-8-3- آزمايش هايي براي ماشين هاي فرز افقي
‏2-8-3-1- ميز متحرك موازي با تي اسلات مركزي
‏2-8-3-2- گونياي محور ماسوره‌اي با تي اسلات مركزي
‏2-8-3-3- ميز گونياي شكل با استفاده از شيوه‌هاي عمودي:‏
‏2-9- آزمايش‌هاي ماشين‌هاي سوراخكاري:‏
‏2-9-1- حدود و انطباق‌ها
‏2-9-2- طبقه‌بندي انطباقها:‏
‏2-9-3- انحراف اساسي:‏
‏2-9-4- تعيين نوع اندازه مبنا:‏
‏2-9-5- حد اندازه‌گيري
‏2-9-6- اصل اندازه‌گيري تيلور:‏
‏2-10- تلرانسهاي مقياسي ( نمونه ) و دقت مجاز فرسايشي:‏
‏2-11- خلاصه:‏
‏2-12- پرسش‌ها:‏
نتیجه گیری:‏
منابع :‏

‏ ‏
فهرست اشکال
عنوان                                            ‏
شکل 1-1: مراحل ساخت يك پوسته قالب
شکل 1-2: مراحل ساختن مدل
شکل 1-3: ساخت مدل
شکل 1-4: قالب براي قالبگيري
شکل 1-5: قالب گيري فلز
شکل 1-6: فرآيند محافظ سرد
شکل 1-7: فرآيند محفظه داغ
شکل 1-8: مراحل فشرده سازي يك بوش ساده
شکل 1-9: فرآيند متالوژي پودر
شکل 2-1: تطبيق گر سيگما
شکل 2-2: تطبيق گر با تسمه پيچشي
شکل 2-3: تطبيق گر الكترونيك
شکل 2-4: مدار ساده گشته براي استفاده همراه با تغيير جريان
شکل 2-5: تطبيق گر نوري
شکل 2-6: فشار معكوس
شکل 2-7: یکی از روش هاي اندازه گيري فشار باد
شکل 2-8: محدود كردن
شکل 2-9: کنترل از راه دور
شکل 2-10: سيستم اندازه گيري فشار باد متناوب
شکل 2-11: بازتاب نوري
شکال 2-12: لنزهاي موازي
شکل 2-13: پروژه عدسی
شکل 2-14: انولاع پرتو افکن ها
شکل 2-15: روشهای اندازه گیری
شکل 3-16: پروژه‌اي از نمودارهاي پيچيده
شکل 2-17: پروژه‌اي از نمودارهاي پيچيده
شکل 2-18: محور اپتيكي
شکل 2-19: اتو کالیماتور
شکل 2-20: آزمایش مستقیم
شکل 2-21: نمودار اتوکالیماتور
شکل 2-22: اندازه گيري گوشه‌ها و زوايا
شکل 2-23: زاویه دکور
شکل 2-24: چگومگی استفاده از زاويه دكور براي اندازه‌گيري زاويه خطي ‏V
شکل 2-25: تراز دقیق
شکل 2-26: موج‌نمايي
شکل 2-27: مقدار‎ Ra
شکل 2-28: اصول كار لغزه
شکل 2-29: ابزار مكانيكي
شکل 2-30: پروفيل
شکل 2-31: تنظيم وسيله نمونه
شکل 2-32: دو مندرل
شکل 2-33: آزمايشات براي مرغك ماشين تراش
شکل 2-34: توضیح ( ‏Slideway‏ )‏
شکل 2-35: گونياي متحرك لغزنده مقطع ( عرضي ) با محور ماسوره
شکل 2-36: محور موازنه انتهاي بدنه تيغه همراه با بستر
شکل 2-37: ميز متحرك موازي با تي اسلات مركزي
شکل 2-38: گونياي محور ماسوره‌اي با تي اسلات مركزي
شکل 2-39: ميز گونياي شكل با استفاده از شيوه‌هاي عمودي
شکل 2-40: آزمايش‌هاي ماشين‌هاي سوراخكاري
شکل 2-41: محور چرخنده
شکل 2-42: علائم مخصوص سيستم حدود و انطباقها
شکل 2-43: طبقه‌بندي انطباقها
شکل 2-44: انحراف اساسي
شکل 2-45: تناسبها و محدوديات ‏IOS
شکل 2-46: تعيين نوع اندازه مبنا
شكل 2-47: نظريه تيلور
شکل 2-48: و شابلونهاي حلقوي مخروطي
شکل 2-49: اندازه‌گيرها
شکل 2-50: يك دكور زاويه‌اي اندازه‌گيري

‏ ‏

مقدمه ‏

ريخته گري در اشكال مختلف آن يكي از مهمترين فرايندهاي شكل دهي فلزات مي باشد. گرچه ‏روش ريخته گري ماسه اي يك فرايند متنوع بوده و قادر به توليد ريخته با اشكال پيچيده از محدوده ‏زيادي از فلزات مي باشد، ولي دقت ابعادي و تشكيل سطح مختلف ساخته شده به اين روش نسبتاً ضعيف ‏مي باشد. علاوه بر اين ريخته گري ماسه اي عموماً براي حجم توليد بالا مناسب نمي باشد. به ويژه در ‏جايي كه ريخته ها احتياج به جزئيات دقيق دارد، جهت از بين بردن اين محدوديت ها فرايندهاي ‏ريخته‌گري ديگري كه هزينه توليد كمتري هم دارند به وجود آمده اند، اين روش شامل: ‏
‏(‏i‏) قالب گيري پوسته‌اي ‏
‏( ‏ii‏ ) قالب‌گيري بسته‌اي ‏
‏(‏iii‏ ) داي كاست يا ( ريخته گري حديده اي كه علاوه برفرآيندهاي ريخته گري شكل دهي قطعات با ‏استفاده از پودرهاي فلزي نيز شامل اين فصل مي باشد. ‏
‏ در هر شكلي از فعاليت توليد اندازه گيري يك قسمت ضروري را بازي مي كند و در همه مراحل ‏توليد نياز خواهد بود، از زمان كه ماده خام در ابتدا پردازش مي شود تا بررسي نهايي فرآورده انتهايي ‏خوانندگان ( اصلي) بدون شك با تكنيك هاي اساسي تر اندازه گير آشنا خواهند شد و نيز با تجهيزات ‏مطالعاتشان در سطح 2 آشنا خواهيد شد. اين فصل، بنابراين ايجاد و تكامل اين دانش بيشتر و پرداختن به ‏برخي از كاربردهاي تخصصي تر اندازه گيري كه بطور شايع در توليد و فرآوري مهندسي يافت مي شود، ‏مي‌باشد. ‏

پرسش‌ها: ‏
‏(1) با استفاده از يك طرح مناسب، اصول سنجش مقايسه‌اي را توضيح دهيد. ‏
‏(2) به كمك يك دياگرام واضح اصول عملكرد‏
‏(‏I‏) مقايسه‌گر مكانيكي ‏
‏( ‏II‏ ) مقايسه‌گر بايد را توضيح دهيد. ‏
‏(3) چهار طرح يا شكل مناسب كه يك مقايسه‌گر بايستي دارا باشد را فهرست كنيد. ‏
‏4- با استفاده از يك نمودار نامگذاري شده مشخص، نشان دهيد سيستم نوري يك پروژكتور كه براي ‏بازرسي مهندسي مناسب است. اهميت بكارگيري نور تنظيمي (كاليميتد ) را براي پاشش نوري توضيح ‏دهيد. ‏
‏5- با استفاده از يك طرح، توضيح دهيد كه چه تنظيمي براي يك پروژكتور موقع نشان دادن ‏طرحهاي مارپيچي همچون رزوه‌هاي پيچ لازم است: ‏
‏6- سه بزرگنمايي معمول مورد استفاده در تصوير برداري نوري را بيان كنيد. ‏
‏7- به كمك نموداري مناسب اصل راه‌اندازي اتو كاليميتور را توضيح دهيد. دو كاربرد اين وسيله را ‏بيان كنيد. ‏
‏8- با استفاده از يك طرح، شرح دهيد، چگونه اجزاء نشان داده شده در شكل 2-50 را مي توان با ‏بكارگيري يك دكور زاويه‌اي اندازه‌گيري كرد. ‏

شکل 2-50: يك دكور زاويه‌اي اندازه‌گيري

‏9- با استفاده از يك طرح، “ميدان ديد” نشان داده شده در يك دكور زاويه‌اي را شرح دهيد. ‏
‏10- با استفاده از دياگرامهاي مناسب، توضيح دهيد چگونه مي توان ميزان سازي ابزار ماشينكاري را ‏انجام داد: ‏
الف ) محر چرخنده عمود بر ميز يك ماشين سوراخكاري. ‏
ب) روپوش محور دستگاه مرغك كه موازي با پايه روي يك صفحه نظام ماشين تراش حركت مي‌كند. ‏
‏11- با استفاده از نمودارهاي واضح، نشان دهيد، انواع انطابق‌هاي زير چه مفهومي دارند: ‏
‏(‏I‏ ) لقي.  ( ‏II‏ ) تداخل. ( ‏III‏ ) انتقال. ‏
‏12- انطابق از نوع تداخل يك سوراخ و يك محور بصورت ‏mm H7S 6‎‏ 8 مشخص شده است، با ‏استفاده از جدول شكل 46. 3 تعيين كنيد: ‏
الف: حداكثر و حداقل وضعيت فلز براي سوراخ و محور
ب: حداكثر و حداقل تداخل ميان سوراخ و محور
‏13- اصل اندازه‌گيري تيلور را بيان كنيد. ‏
‏14- با استفاده از يك دياگرام واضح، ترتيب تلرانسها و  دقت مجاز ( رواداري ) فرسايشي براي يك ‏هدف كلي ‏Go، ‏NOt Go، شابلون سوراخ را نشان دهيد. ‏
حدود اندازه‌گيري ( گيج ) را براي اندازه‌گير كوليس ‏Not Goو ‏Go‏ جهت كنترل ابعاد تعيين كنيد. ‏

‏ ‏

نتیجه گیری:‏

ريخته گري در اشكال مختلف آن يكي از مهمترين فرايندهاي شكل دهي فلزات مي باشد. گرچه ‏روش ريخته گري ماسه اي يك فرايند متنوع بوده و قادر به توليد ريخته با اشكال پيچيده از محدوده ‏زيادي از فلزات مي باشد، ولي دقت ابعادي و تشكيل سطح مختلف ساخته شده به اين روش نسبتاً ضعيف ‏مي باشد. علاوه بر اين ريخته گري ماسه اي عموماً براي حجم توليد بالا مناسب نمي باشد. به ويژه در ‏جايي كه ريخته ها احتياج به جزئيات دقيق دارد، جهت از بين بردن اين محدوديت ها فرايندهاي ‏ريخته‌گري ديگري كه هزينه توليد كمتري هم دارند به وجود آمده اند.‏

منابع :‏

وب سایت مهندسین مواد ایران
کتاب متالورژی پودر. ‏powder metallurgy
www.itsanat.com
www.istgah.com
‏       ‏afan-metalgroup.blogfa.com

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...