سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سیستمهای هیدرولیکی ماشین آلات سنگین، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه سیستمهای هیدرولیکی ماشین آلات سنگین ،مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 93

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              

مقدمه.

فصل اول: پمپ

1-1- پمپ های هیدرولیک…

1-2- طیقه بندی پمپها

1-3- اصول جابه جایی مثبت…

1-4- پمپ های رفت و برگشتی..

1-5- پمپ های دوار (چرخشی)

پمپ های چرخشی چرخ دنده ای، لب، وان و پیستونی..

1-5-1-پمپ های چرخ دنده ای..

1-5-2- پمپ های لب

1-5-3- پمپ های اسکریو (پیچی) (پروانه ای)

1-5-4- پمپ های چرخ دنده داخلی..

1-5-5- پمپ های کر سنت – میل

1-5-6- پمپ های گروتور

1-5-7- پمپ های ون (پره ای)

1-5-8- پمپ های متعادل و نا متعادل ون (کره ای)

1-5-9- پمپ های پیستونی..

1-5-10- پمپهای پیستونی محوری..

1-5-11- پمپ های پیستونی اینلاین (درون خطی)

1-5-12- پمپ های خمیه محوری..

1-5-13- پمپ های پیستونی شعاعی..

1-5-14- پمپ های پیستون شناور

 

فصل دوم: سیلندر وشیرها (تجهیزات)

2-1- سیلندر

2-2- موتور هیدرولیکی..

2-2-1- نوع رک و پنیون..

2-2-2- نوع ون:

2-3- شیرها:

2-3-1- کنترل مسیر

2-3-2- چک ولو:

2-4- شیر کنترل جریان:

2-5- شیر کنترل فشار:

2-6- شیر کارتریجی:

2-7- تجهیزات..

2-7-1- فیلتر:

2-7-2- اتصالات:

2-7-3- آب بندی:

2-7-3-1- چرم:

2-7-3-2- نیتریل:

2-7-3-3- سیلیکون:

2-7-3-4- نیروفن:

2-7-3-5- نایلون:

2-7-4- فشارسنج ها (گیج ها)

2-7-5- آکومولاتور:

2-7-5-1- انواع آکومولاتور

2-7-6- سنسورها – آشکار سازها

2-7-7- تجهیزات کنترل حرکتی:

2-8- روغن هیدرولیک…

2-8-1- روغن های نفتی و معدنی..

2-8-2-روغن های آبی( روغن هایی که بر اساس آب تولید شده اند).

2-8-3-روغن های مصنوعی..

2-8-4- ویژگی روغن ها

2-8-5- طبقه بندی های مهم روغن..

2-8-5-1- روغن های معدنی..

2-8-5-2- روغن های مقاومت حرارتی..

2-8-6- آب / امولسیون های روغن..

2-8-7- گلیکول آب..

2-8-8- استرهای فسفات..

2-8-9- روغن های محیطی مساعد.

2-8-10- ویسکوزیته (چسبندگی)

2-8-11- اندیس چسبندگی..

2-8-12- ثبات اکسیداسیون..

2-8-13- خاصیت ضد زنگ…

2-8-14- خصوصیات ضد فرسودگی یا ساییدگی..

2-8-15- فشردگی (تراکم)

2-8-16- جذب و رهایی هوا

2-8-17- نقطه ریزش…

2-8-18- نقطه فلاش (درخش)

فصل سوم: الکتروهیدرولیک

3-1- الکتروهیدرولیک کنترل (EHC)

3-2- سروو چیست؟.

3-3- کنترل کننده های الکترونیک…

3-4- سروو

3-5- سلونوئید تناسبی:

3-6- LVDT چیست؟.

3-6-1- شیر کنترل مسیر تناسبی با LVDT.

3-6-2- شیر کنترل فشار تناسبی رلیف…

3-7- الکتروهیدرولیک در ترمز.

3-7-1- سیستم های ترمز الکتروهیدرولیکی چه نوع سیستم هایی هستند؟.

3-7-2- سیستم های ترمز الکتروهیدرولیک چگونه کار می کنند؟.

3-7-3- Mico چه کاری انجام می دهد؟.

3-8- سیستم های الکتروهیدرولیک…

3-9- سیستم های ترمز الکتروهیدرولیکی..

3-9-1- سیستم ترمز با سیم.

3-9-2- سیستم ترمزی که به صورت الکترونیکی تمام قدرت را افزایش دهد.

3-9-3- سیستم قدرت کامل ترمز با ABS

3-9-4- سیستم قدرت کامل ترمز با کنترل اصطکاک…

3-9-5- سیستم ترمز همراه با ABS و کنترل اصطکاک…

3-9-6- سیستم ترمز به وسیله سیم برای تریلرها

3-10- سیستم فرمان هیدرولیکی..

3-10-1- اجزاء اصلی سیستم فرمان هیدرولیک شامل..

3-11- LS چیست؟.

3-12- سیستم های فن هیدرولیک…

3-12-1- سیستم فن مجتمع  با پمپ دنده ای جا به جایی ثابت…

3-12-2- سیستم فن مداوم (آماده به کار)  با پمپ پیستونی جا به جایی متغیر.

3-12-3- سیستم فن کامل FULL – Featured.

فصل چهارم: هیدرولیک ماشین آلات

4-1- بالابر (Lifter)

4-2- لودر (Loder)

4-3- جرائقال (Winch)

4-4- جدا کننده (Log Splitter)

4-5- Haul Track.

4-6- ترمز گیری..

4-7- لودر چرخدار

4-8- Under Ground Loader.

4-9- Logging.

4-10- Forklift System…

4-10-1- سیم مولد قدرت و کنترل جریان آن:

4-10-2- سیستم بالابر:

4-10-3- سیستم ترمز:

4-10-3-1- سیستم ترمز در حالت آزاد:

4-10-3-2- در حالت ترمز گیری:

4-11- Straddle Carrier.

4-12- Grader.

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1: پمپ های رفت و برگشتی..

شکل 1-2: پمپ های چرخ دنده ای..

شکل 1-3: پمپ های لب (lobe)

شکل 1-4: پمپ های اسکریو (پیچی) (پروانه ای)

شکل 1-5: پمپ های چرخ دنده داخلی..

شکل 1-6: پمپ های ون (پره ای)

شکل 1-7: پمپ های متعادل و نا متعادل ون (کره ای)

شکل 1-8: تغیر نامتعادل..

شکل 1-9: پمپ های پیستونی اینلاین (درون خطی)

شکل 1-10: پمپ های پیستونی شعاعی..

شکل 2-1: سیلندر

شکل 2-2: اجزا سیلندر

شکل 2-3: انواع سیلندر

شکل 2-4: موتور هیدرولیکی..

شکل 2-5: شماتیک موتور هیدرولیکی..

شکل 2-6: نوع رک و پنیون..

شکل 2-7: نوع ون..

شکل 2-8: کنترل مسیر.

شکل 2-9: شیر کنترل مسیر.

شکل 2-10: چک ولو.

شکل 2-11: شیر کنترل جریان..

شکل 2-12: شیر کنترل فشار

شکل 2-13: شیر کارتریجی..

شکل 2-14: فیلتر.

شکل 2-15: اتصلات..

شکل 2-16: آب بندی..

شکل 2-17: فشار سنج..

شکل 2-18: آکومولاتور

شکل 2-19: آکومولاتور کیسه ای..

شکل 2-20: آکومولاتور دیافراگمی..

شکل 2-21: آکومولاتور پیستونی..

شکل 2-22: سنسورها – آشکار سازها

شکل 2-23: تجهیزات کنترل حرکتی..

شکل 3-1: الکتروهیدرولیک کنترل..

شکل 3-2: فعالیت های الکتروهیدرولیک…

شکل 3-4: کنترل کننده های الکترونیک…

شکل 3-5: کنترل اتوماتیک…

شکل 3-6: سلونوئید تناسبی..

شکل 3-7: شیرهای تناسبی..

شکل 3-8: مبدل تغییرات خطی..

شکل 3-9: شیر کنترل مسیر تناسبی با LVDT.

شکل 3-10: شیر کنترل فشار تناسبی رلیف…

شکل 3-11: الکتروهیدرولیک در ترمز.

شکل 3-12: سیستم های الکتروهیدرولیک…

شکل 3-13: سیستم ترمز با سیم.

شکل 3-14: سیستم ترمزی که به صورت الکترونیکی تمام قدرت را افزایش دهد.

شکل 3-15: سیستم قدرت کامل ترمز با ABS.

شکل 2-16: سیستم قدرت کامل ترمز با کنترل اصطکاک…

شکل 2-17: سیستم ترمز همراه با ABS و کنترل اصطکاک…

شکل 3-18: سیستم ترمز به وسیله سیم برای تریلرها

شکل 3-19: سیستم فرمان هیدرولیکی..

شکل 3-20: ON: شیر فرمان با حالت نرمال باز و بدون بازخورد جاده

شکل 3-21: CN: شیر فرمان با حالت نرمال بسته و بدون بازخورد جاده

شکل 3-22: OR: شیر فرمان با حالت نرمال باز و با تاثیر پذیری بر جاده

شکل 3-23: LS.

شکل 3-24: سیستم فن مجتمع   با پمپ دنده ای جا به جایی ثابت…

شکل 3-25: سیستم فن مداوم (آماده به کار)   با پمپ پیستونی جا به جایی متغیر.

شکل 2-26: سیستم فن کامل FULL – Featured.

شکل 4-1: بالابر.

شکل 4-2: لودر

شکل 4-3: جرثقیل..

شکل 4-4: جدا کننده (Log Splitter)

 

 

 

مقدمه

 

مزایای سیستم هیدرولیکی نسبت به روشهای دیگر انتقال قدرت:

طراحی ساده: در این سیستم اجزاء مختصری به جای اتصالات پچیده مکانیکی استفاده می شود.

قابلیت انعطاف: اجزاء هیدرولیکی جایگزین با قدرت انعطاف پذیری بالا برای اجزاء مکانیکی باشند، که همیشه در شکل دهی آنها در سیستم به شکل بر می خوریم.

راحتی: سیستم هیدرولیکی دارای عملکرد راحت است و لرزش و تکان در حد مینیم مهار شده است.

کنترل پذیری: کنترل یک میزان زیادی از قدرت و سرعت به راحتی ممکن است.

هزینه: بالاترین بازده با کمترین استهلاک هزینه انتقال قدرت را در کمترین حد نگه می دارد.

امنیت: سیستم های هیدرولیکی دارای امنیت بالا به وسیله شیرهای محافظ هستند که سیستم را در مقابل نوسانات خطرناک حفظ می کند.

اشکال سیستم های هیدرولیک کم شدن دقت اجزاء آن است وقتی که در هوای بد یا فضای آلوده قرار می‌گیرند و محافظت در برابر زنگ زدگی، خوردگی، گرد و غبار، زوال روغن و سایر عوامل مضر محیطی بسیار مهم است

یک سیستم هیدرولیکی دارای اجزاء زیر می باشد:

1-پمپ هیدرولیکی: که قدرت مکانیکی را به هیدرولیکی تبدیل می کند.

2- سیلندر یا موتور: که قدرت هیدرولیکی را به مکانیکی تبدیل می کند.

3- شیرها: که مسیر، فشار و سرعت جریانات هیدرولیکی را کنترل می کنند.

4- فیلترها، تعدیل کننده ها، روغنکارها: که کیفیت شرایط را تامین می کنند.

5- اتصالات، محافظ، لوله ها، مبدل ها که اجزاء را به هم متصل می کنند.

6- وسایل آب بندی که به حفظ روغن کمک می کنند.

7- آکومولاتور که قدرت هیدرولیک را ذخیره می کند.

سایر اجزاء مانند سوئیچ فشار، گیج ها، جریان سنج ها، سنسورها که به مونیتور کمک می کنند تا ویژگی جریان هیدرولیک را نشان دهد.

طراحی سیستم های هیدرولیکی و تعبیه اجزاء باید به گونه ای باشد که بالاترین میزان بازده از انرژی هیدرولیکی به دست آید.

 

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...