no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)، معماری | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)، معماری
doc
می 11, 2016
۸,۰۰۰ تومان
18 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)، معماری


عنوان: پایان نامه سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)، معماری

رشته:  دانشکده معماری و شهرسازی (علم و صنعت)-کارشناسی ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۲۸۰

 

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی:
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۶-۱- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۷-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی
۳-۲- تاریخچه کودکان خیابانی
۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان
۷-۲- بزهکاری و بزهدیدگی کودکان خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی کودکان خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین‌المللی
۱۱-۲- آمار کودکان خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
۱۴-۲- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
۱۵-۲- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
۱-۳- مصاحبه با آقای دکتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
۲-۳- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این کودکان
۴-۳- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
۵-۳- راهکارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش کودکان
خیابانی
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی کودکان و نوجوانان
۷-۳- کودک، معماری و فضا
۱-۷-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۸-۳- معماری برای کودکان
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز کودکان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
۱-۴- مراکز خارجی:
۱-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی ترکیه
۲-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی کنیا
۳-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
۴-۱-۴- پروژه ملی کودکان خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تا کنون)
۵-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی هندوستان
۶-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی آفریقای جنوبی
۷-۱-۴- مراکز کودکان خیابانی کانادا
۲-۴- مراکز داخلی:
۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
۱-۱-۲-۴- موقعیت
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح
۲-۲-۴- بازدید و تحلیل مرکز کودکان خیابانی قرنطینه یاسر
۳-۲-۴- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
۴-۲-۴- بازدید از مراکز کودکان خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران
۱-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
۲-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساکن منطقه ۱۵ تهران
۲-۵- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن
۱-۳-۵- جنسیت خاک سایت
۲-۳-۵- آب در منطقه طرح
۳-۳-۵- کوههای متصرف در منطقه طرح
۴-۳-۵- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
۵-۳-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
۶-۳-۵- دسترسیهای سایت
۱۰-۵- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:
۱-۶- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت
۱-۱-۶- ساختمان اداری
۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه
۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه‌ها
۲-۲-۱-۶- آشپزخانه
۳-۲-۱-۶- محل ذخیره مواد و سردخانه
۴-۲-۱-۶- محل تهیه غذا
۵-۲-۱-۶- محل طبخ
۶-۲-۱-۶- محل غذاخوری
۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا
۲-۶-۲-۱-۶- سرویسها
۷-۲-۱-۶- رختکن و سرویسها
۸-۲-۱-۶- محل پارک ماشین و بار انداز
۹-۲-۱-۶- رختشویخانه
۱-۹-۲-۱-۶- منطقه یا آماده‌سازی
۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو
۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشک کن
۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوکشی
۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
۲-۳-۱-۶- نمازخانه
۳-۳-۱-۶- کتابخانه
۱-۳-۳-۱-۶- جا برای گذاشتن وسائل
۲-۳-۳-۱-۶- مخزن کتاب
۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه
۴-۱-۶- ساختمان آموزشی
۱-۴-۱-۶- گالری
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی
۳-۴-۱-۶- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)
۴-۴-۱-۶- سمعی و بصری
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی
۱-۵-۱-۶- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها
۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداری
۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدریس
۳-۱-۵-۱-۶- ماشین‌آلات
۶-۱-۶- غرفه‌های فروش و تریا
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی
۸-۱-۶- نگهبانی
۲-۶- سازه
۳-۶- تاسیسات
۱-۳-۶- گرمایش
۲-۳-۶- حرارت مرکزی
۳-۳-۶- تهویه
۴-۳-۶- خنک‌سازی مکانیکی
۵-۳-۶- تهویه مطبوع
۴-۶- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده کودکان خیابانی (برای دوستی)

 

فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران
شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود ۲۴ کیلومتر مربع در سال ۱۳۰۱ هـ . ش به حدود ۴۵ کیلومتر مربع در سال ۱۳۲۰ هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از ۲۰ سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می‌شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی ۴ کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای ۱۱۶۶ هـ . ش تا ۱۳۶۵ هـ . ش از بیست هزار نفر به ۶ میلیون نفر رسید. یعنی ۳۰۰ برابر و وسعت شهر از ۲/۷ کیلومتر مربع به ۶۲۰ کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر ۷۶ برابر شد. (۱)
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی‌ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (۵۹۹ هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج‌ها و باروهای مستحکم بنا گردید.
تهران ۴ دروازه به نامهای دروازه شمیران دولاب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت ۴ کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.
محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می‌آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.
در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه دولت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال ۱۲۰۰ هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی ۷۷ آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.
به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر ۴ کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به ۱۸ کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و ۴۶ کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و ۹/۷۱۶ کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می‌گذرد.
در حدود سال ۱۲۱۰ هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود ۵۰ هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال ۱۲۶۲ شمسی جمعیت شهر ۴۸۲/۱۰۶ نفر و در سال ۱۳۶۵ تعداد ۶۰۴۲۵۸۴ نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می‌شده است.
جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۵۵۸۳۷۱۶۳ نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می‌شود.
با توجه به اینکه در هر کشور افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می‌باشند و گروههای زیر ۱۵ سال و بالای ۶۴ سال معمولاً مصرف کننده محسوب می‌شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر ۱۵ سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می‌دهد.
۲-۱- موقعیت جغرافیایی
شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده که شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی کرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، درکه و کن که همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می‌گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی ۳۵ و ۳۵ تا ۵۰ و ۳۵ و طول خاوری ۴ و ۵۱ تا ۳۳ و ۵۱ قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) ۱۱۶۰ متر و در نواحی مرکزی (پارک شهر) ۱۲۱۰ متر و در شمال (سعدآباد) ۱۷۰۰ متر است. دشت تهران به طور کلی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و فقط نواحی شمالی‌اش که در دامنه‌های کوهستان البرز واقع است، اندکی متعادل و مرطوب می‌باشد.
هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و سرد است. حداکثر دمای ثبت شده حدود ۴۴ درجه و حداقل ۸/۱۴- درجه و متوسط سالانه آن حدود ۷/۱۶ درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود ۳۲۰ میلیمتر و دامنه تغییرات آن از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (۸ تا ۱۰ درجه مرکالی) محسوب می‌گردد.
۳-۱- موقعیت طبیعی
شهر تهران در بخشی واقع شده، که از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی ۱۲۰ کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می‌کند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را به وجود می‌آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، که از شمال به جنوب دارای شیب‌تندی می‌باشد. برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنکی را از جانب شمال به جنوب باعث می‌شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می‌دهد.
۴-۱- پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در تهران
مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد که اصولاً شهر تهران در منطقه زلزله خیز قرار دارد و با توجه به این نکته، لازم است که در ساخت و سازهای تهران به این نکته توجه کامل شود. اما در همین رابطه بخش‌هایی از گستره تهران در مناطقی از پهنه زمین لرزه قرار دارند که لازم است از ساخت و ساز در این نقاط اجتناب شود. این مناطق عموماً در شمال تهران متمرکز شده و مجموعه‌ای از این نقاط نیز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمرکز یافته‌اند. لذا در تمامی طراحی‌ها، مسئله زلزله خیزی باید مد نظر قرار گیرد. در ایران فعالیتهای مختلفی جهت شناسایی این پدیده مخرب صورت گرفته، که در نهایت منجر به تدوین آئین‌نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر زلزله (نشریه شماره ۸۲ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) شده است. با توجه به این آئین‌نامه، سازه باید حتی‌الامکان با پلانی ساده و متقارن طراحی گردد. همچنین باید دارای سیستم فلزی یا بتنی باشد و قدرت انتقال نیروهای زلزله را داشته باشد.
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی از آب و هوای کاملاً متفاوتی در طول سال برخوردار است و با توجه به این موضوع بررسی اقلیمی تهران را در یک مجموعه آماری نمی‌توان نشان داد، تهران به ۵ حوزه اقلیمی تقسیم شده است لذا با در نظر گرفتن این مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسی شده است.
۱-۵-۱- دما
بر اساس امار تحلیل شده ۱۵ ساله ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران، سردترین ماه سال، دی با حداقل ۴/۳- درجه و گرمترین ماه تیر با حداکثر ۴/۳۳ درجه است. برای گرمایش با توجه به حرارت پایین می‌توان از وسایل مکانیکی خصوصاً نوع غیر مرطوب آن در ساختمانها استفاده کرد. به طور کلی آب و هوای حوزه شمالی تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طی ۱۵ سال در حوزه شمالی حداقل ۵/۱۳- درجه و حداکثر مطلق ۳۹ درجه است. میانگین مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در این حوزه از ۵/۷- تا ۷/۳۵ تغییر می‌کند.
۲-۵-۱- میزان بارش
بر اساس آمار بارندگی دوره ۱۵ ساله (۱۳۴۴ تا ۱۳۵۹) در حوزه شمالی شهر تهران، میزان بارندگی در این منطقه از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر در فصول مختلف سال متغیر بوده است و حداکثر میزان بارندگی در ماه اسفند به میزان ۸۲ میلیمتر است. در ماههای آذر، دی و بهمن، بارندگی در این حوزه متداول است. ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور با بارندگی محدود از کم بارانترین ایام در این حوزه می‌باشد. با توجه به نمودار میانگین دمای روزانه و بارش ماهانه، فصل خشک حوزه شمالی، از ماه تیر شروع شده و تا شهریور ادامه می‌یابد. حداکثر مطلق ثبت شده بارندگی طی یک ماه در این حوزه ۱۸۵ میلیمتر است و میانگین مجموع بارندگی سالیانه در طی این ۱۵ ساله ۴۰۹ میلیمتر گزارش شده است.
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
متوسط حداکثر میزان رطوبت نسبی در حوزه شمالی مربوط به ماههای آذر و دی است که میزان رطوبت به ۷۶ تا ۷۹ درصد می‌رسد و حداقل آن مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور می‌باشد که این میزان بین ۴۰ تا ۴۳ درصد است. از رابطه بین میزان رطوبت و دما استنباط می‌گردد که ماههای سرد این حوزه دارای رطوبت کافی و در فصول گرم از میزان رطوبت کاسته شده و در حدود نامناسبی قرار دارد.
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
آمار میانگین دوره ۱۵ ساله حوزه شمالی نشان می‌دهد که در این حوزه در طول سال به طور متوسط ۷۳ روز یخبندان طی ماههای آبان الی اسفند به وقوع می‌پیوندد که حداکثر آن در ماه دی و حداقل آن در ماه آبان گزارش شده است.
۵-۵-۱- روزهای بارانی
تعداد روزهای بارانی که در آن بیش از ۱ میلیمتر در حوزه شمال تهران باران باریده است، بر اساس آمار ۱۵ ساله مورد مطالعه، به صورت میانگین ۵۷ روز می‌باشد. حداکثر باران که در طی یک ماه باریده، در طی این دوره آماری ۱۸۵ میلیمتر و طی یک روز ۵/۲۴ میلیمتر گزارش شده است. در طی آمار ثبت شده ۱۵ ساله در ماه شهریور در این حوزه بارش نبوده و بیشترین بارش متداول در ماه اسفند با میانگین ۹ روز می‌باشد.

منابع و مآخذ فصل اول
۱- شهرزاد خادم‌حسینی- مریم کلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۹٫
۲- حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، برگرفته از صفحات ۲، ۳، ۱۵ تا ۲۰٫
۳- مهندسین مشاور آتک، طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات اقلیمی و جغرافیائی.
۴- ماندانا مهر افشان، موزه فرش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۴، ص ۸۲٫
۵- نازلی طاهریان، مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۱٫
۶- نازلی طاهریان، همان، ص ۲۲٫
۷- نازلی طاهریان، همان، ص ۱۷٫
نمودارها و نتایج گرفته شده از آنها با استفاده از روشهای موجود در کتابهای زیر می‌باشد:
– مرتضی کسمائی، اقلیم معماری، ۱۳۷۲٫
– مرتضی کسمائی، پهنه بندی اقلیمی.
– مرتضی کسمائی، راهنمای طراحی اقلیمی، ۱۳۶۸٫

فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع

۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهنده تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکته مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی کودکان خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست یابیم.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس ماده ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange