سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)، معماری

عنوان: پایان نامه سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)، معماری

رشته:  دانشكده معماري و شهرسازي (علم و صنعت)-كارشناسي ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 280

 

فهرست مطالب
عناوين صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران
2-1- موقعيت جغرافيائي
3-1- موقعيت طبيعي
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران
5-1- ويژگيهاي اقليمي:
1-5-1- دما
2-5-1- ميزان بارش
3-5-1- رطوبت نسبي
4-5-1- روزهاي يخبندان
5-5-1- روزهاي باراني
6-5-1- باد
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان
9-5-1- ارتفاع بناها
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:
1-2- تعريف و تبيين موضوع
2-2- تعريف كودك
1-2-2- تعريف كودكان خياباني
3-2- تاريخچه كودكان خياباني
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني
1-9-2- مدرسه (اجتماع)
2-9-2- وضعيت رواني
3-9-2- مشكلات رفتاري
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان
1-10-2- سازمان بهزيستي
2-10-2- شهرداري
3-10-2- سازمان بين‌المللي
11-2- آمار كودكان خياباني
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني
6-3- روانشناسي دوران نوجواني
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان
7-3- كودك، معماري و فضا
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري
8-3- معماري براي كودكان
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:
1-4- مراكز خارجي:
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا
2-4- مراكز داخلي:
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار
1-1-2-4- موقعيت
2-1-2-4- اجزاء طرح
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن
1-3-5- جنسيت خاك سايت
2-3-5- آب در منطقه طرح
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا
6-3-5- دسترسيهاي سايت
10-5- چكيده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت
1-1-6- ساختمان اداري
2-1-6- ساختمان خوابگاه
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها
2-2-1-6- آشپزخانه
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه
4-2-1-6- محل تهيه غذا
5-2-1-6- محل طبخ
6-2-1-6- محل غذاخوري
1-6-2-1-6- سرو غذا
2-6-2-1-6- سرويسها
7-2-1-6- رختكن و سرويسها
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز
9-2-1-6- رختشويخانه
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي
2-9-2-1-6- قسمت شستشو
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن
4-9-2-1-6- محل اتوكشي
3-1-6- ساختمان اجتماعات
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)
2-3-1-6- نمازخانه
3-3-1-6- كتابخانه
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل
2-3-3-1-6- مخزن كتاب
3-3-3-1-6- سالن مطالعه
4-1-6- ساختمان آموزشي
1-4-1-6- گالري
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)
4-4-1-6- سمعي و بصري
5-1-6- كارگاههاي تخصصي
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري
2-1-5-1-6- محوطه تدريس
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي
8-1-6- نگهباني
2-6- سازه
3-6- تاسيسات
1-3-6- گرمايش
2-3-6- حرارت مركزي
3-3-6- تهويه
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي
5-3-6- تهويه مطبوع
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)

 

فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران
شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود ۲۴ کیلومتر مربع در سال ۱۳۰۱ هـ . ش به حدود ۴۵ کیلومتر مربع در سال ۱۳۲۰ هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از ۲۰ سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می‌شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی ۴ کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای ۱۱۶۶ هـ . ش تا ۱۳۶۵ هـ . ش از بیست هزار نفر به ۶ میلیون نفر رسید. یعنی ۳۰۰ برابر و وسعت شهر از ۲/۷ کیلومتر مربع به ۶۲۰ کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر ۷۶ برابر شد. (۱)
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی‌ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (۵۹۹ هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج‌ها و باروهای مستحکم بنا گردید.
تهران ۴ دروازه به نامهای دروازه شمیران دولاب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت ۴ کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.
محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می‌آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.
در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه دولت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال ۱۲۰۰ هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی ۷۷ آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.
به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر ۴ کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به ۱۸ کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و ۴۶ کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و ۹/۷۱۶ کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می‌گذرد.
در حدود سال ۱۲۱۰ هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود ۵۰ هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال ۱۲۶۲ شمسی جمعیت شهر ۴۸۲/۱۰۶ نفر و در سال ۱۳۶۵ تعداد ۶۰۴۲۵۸۴ نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می‌شده است.
جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۵۵۸۳۷۱۶۳ نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می‌شود.
با توجه به اینکه در هر کشور افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می‌باشند و گروههای زیر ۱۵ سال و بالای ۶۴ سال معمولاً مصرف کننده محسوب می‌شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر ۱۵ سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می‌دهد.
۲-۱- موقعیت جغرافیایی
شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده که شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی کرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، درکه و کن که همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می‌گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی ۳۵ و ۳۵ تا ۵۰ و ۳۵ و طول خاوری ۴ و ۵۱ تا ۳۳ و ۵۱ قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) ۱۱۶۰ متر و در نواحی مرکزی (پارک شهر) ۱۲۱۰ متر و در شمال (سعدآباد) ۱۷۰۰ متر است. دشت تهران به طور کلی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و فقط نواحی شمالی‌اش که در دامنه‌های کوهستان البرز واقع است، اندکی متعادل و مرطوب می‌باشد.
هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و سرد است. حداکثر دمای ثبت شده حدود ۴۴ درجه و حداقل ۸/۱۴- درجه و متوسط سالانه آن حدود ۷/۱۶ درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود ۳۲۰ میلیمتر و دامنه تغییرات آن از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (۸ تا ۱۰ درجه مرکالی) محسوب می‌گردد.
۳-۱- موقعیت طبیعی
شهر تهران در بخشی واقع شده، که از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی ۱۲۰ کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می‌کند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را به وجود می‌آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، که از شمال به جنوب دارای شیب‌تندی می‌باشد. برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنکی را از جانب شمال به جنوب باعث می‌شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می‌دهد.
۴-۱- پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در تهران
مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد که اصولاً شهر تهران در منطقه زلزله خیز قرار دارد و با توجه به این نکته، لازم است که در ساخت و سازهای تهران به این نکته توجه کامل شود. اما در همین رابطه بخش‌هایی از گستره تهران در مناطقی از پهنه زمین لرزه قرار دارند که لازم است از ساخت و ساز در این نقاط اجتناب شود. این مناطق عموماً در شمال تهران متمرکز شده و مجموعه‌ای از این نقاط نیز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمرکز یافته‌اند. لذا در تمامی طراحی‌ها، مسئله زلزله خیزی باید مد نظر قرار گیرد. در ایران فعالیتهای مختلفی جهت شناسایی این پدیده مخرب صورت گرفته، که در نهایت منجر به تدوین آئین‌نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر زلزله (نشریه شماره ۸۲ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) شده است. با توجه به این آئین‌نامه، سازه باید حتی‌الامکان با پلانی ساده و متقارن طراحی گردد. همچنین باید دارای سیستم فلزی یا بتنی باشد و قدرت انتقال نیروهای زلزله را داشته باشد.
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی از آب و هوای کاملاً متفاوتی در طول سال برخوردار است و با توجه به این موضوع بررسی اقلیمی تهران را در یک مجموعه آماری نمی‌توان نشان داد، تهران به ۵ حوزه اقلیمی تقسیم شده است لذا با در نظر گرفتن این مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسی شده است.
۱-۵-۱- دما
بر اساس امار تحلیل شده ۱۵ ساله ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران، سردترین ماه سال، دی با حداقل ۴/۳- درجه و گرمترین ماه تیر با حداکثر ۴/۳۳ درجه است. برای گرمایش با توجه به حرارت پایین می‌توان از وسایل مکانیکی خصوصاً نوع غیر مرطوب آن در ساختمانها استفاده کرد. به طور کلی آب و هوای حوزه شمالی تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طی ۱۵ سال در حوزه شمالی حداقل ۵/۱۳- درجه و حداکثر مطلق ۳۹ درجه است. میانگین مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در این حوزه از ۵/۷- تا ۷/۳۵ تغییر می‌کند.
۲-۵-۱- میزان بارش
بر اساس آمار بارندگی دوره ۱۵ ساله (۱۳۴۴ تا ۱۳۵۹) در حوزه شمالی شهر تهران، میزان بارندگی در این منطقه از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر در فصول مختلف سال متغیر بوده است و حداکثر میزان بارندگی در ماه اسفند به میزان ۸۲ میلیمتر است. در ماههای آذر، دی و بهمن، بارندگی در این حوزه متداول است. ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور با بارندگی محدود از کم بارانترین ایام در این حوزه می‌باشد. با توجه به نمودار میانگین دمای روزانه و بارش ماهانه، فصل خشک حوزه شمالی، از ماه تیر شروع شده و تا شهریور ادامه می‌یابد. حداکثر مطلق ثبت شده بارندگی طی یک ماه در این حوزه ۱۸۵ میلیمتر است و میانگین مجموع بارندگی سالیانه در طی این ۱۵ ساله ۴۰۹ میلیمتر گزارش شده است.
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
متوسط حداکثر میزان رطوبت نسبی در حوزه شمالی مربوط به ماههای آذر و دی است که میزان رطوبت به ۷۶ تا ۷۹ درصد می‌رسد و حداقل آن مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور می‌باشد که این میزان بین ۴۰ تا ۴۳ درصد است. از رابطه بین میزان رطوبت و دما استنباط می‌گردد که ماههای سرد این حوزه دارای رطوبت کافی و در فصول گرم از میزان رطوبت کاسته شده و در حدود نامناسبی قرار دارد.
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
آمار میانگین دوره ۱۵ ساله حوزه شمالی نشان می‌دهد که در این حوزه در طول سال به طور متوسط ۷۳ روز یخبندان طی ماههای آبان الی اسفند به وقوع می‌پیوندد که حداکثر آن در ماه دی و حداقل آن در ماه آبان گزارش شده است.
۵-۵-۱- روزهای بارانی
تعداد روزهای بارانی که در آن بیش از ۱ میلیمتر در حوزه شمال تهران باران باریده است، بر اساس آمار ۱۵ ساله مورد مطالعه، به صورت میانگین ۵۷ روز می‌باشد. حداکثر باران که در طی یک ماه باریده، در طی این دوره آماری ۱۸۵ میلیمتر و طی یک روز ۵/۲۴ میلیمتر گزارش شده است. در طی آمار ثبت شده ۱۵ ساله در ماه شهریور در این حوزه بارش نبوده و بیشترین بارش متداول در ماه اسفند با میانگین ۹ روز می‌باشد.

منابع و مآخذ فصل اول
۱- شهرزاد خادم‌حسینی- مریم کلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۹٫
۲- حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، برگرفته از صفحات ۲، ۳، ۱۵ تا ۲۰٫
۳- مهندسین مشاور آتک، طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات اقلیمی و جغرافیائی.
۴- ماندانا مهر افشان، موزه فرش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۴، ص ۸۲٫
۵- نازلی طاهریان، مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۱٫
۶- نازلی طاهریان، همان، ص ۲۲٫
۷- نازلی طاهریان، همان، ص ۱۷٫
نمودارها و نتایج گرفته شده از آنها با استفاده از روشهای موجود در کتابهای زیر می‌باشد:
– مرتضی کسمائی، اقلیم معماری، ۱۳۷۲٫
– مرتضی کسمائی، پهنه بندی اقلیمی.
– مرتضی کسمائی، راهنمای طراحی اقلیمی، ۱۳۶۸٫

فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع

۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهنده تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکته مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی کودکان خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست یابیم.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس ماده ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...