سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه ساختار ماشینهای تراش و فرز و دستگاههای CNC، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه ساختار ماشینهای تراش و فرز و دستگاههای CNC، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 100

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          

مقدمه.

فصل اول

ماشین تراش، اجزا و کاربرد

1-1- قسمتهای مهم کنترل و تنظیم کننده ماشین تراش…

1-1-1- چرخ دستی حامل سوپرت طول:

1-1-2- چرخ دستی دستگاه مرغک:

1-1-3- کنترل بار:

1-1-4- سوپرت دستی:

1-1-5- صفحه مخروطی تغییر محور اصلی:

1-1-6- جدول مقدار پیشروی رنده:

1-2- وظیفه اصلی ماشین تراش:

1-3- اساس ماشینهای تراش…

1-4- نیروهائی که بر ابزار برش اثر می گذارند:

1-5- تعیین دور ماشین توسط دیاگرام:

1-6- انواع ماشین های تراش و ساختمان آنها:

1-6-1- ماشین تراش کوچک مرغک دار:

1-6-2- ماشین های تراش ابزار سازی:

1-6-3- ماشینهای تراش معمولی نرم شده:

1-6-4- ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد:

1-6-5- ماشین تراش پیشانی تراش:

1-6-6- ماشین تراش عمودی:

1-7- اجزاء اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک:

1-7-1-  ریل (میز)ماشین..

1-7-2- دستگاه یاطاقان محور اصلی (پیش دستگاه با جعبه دنده سرعت):

1-7-3- دستگاه مرغک:

1-7-4- دستگاه حامل سوپرت:

1-7-5- جعبه دنده بار (گیربکس)

1-8- وظیفه ماشین تراش :

1-9- ماشین تراش…

1-10- ماشین سنگ گردساب :

1-11- ماشین صفحه تراش :

1-12- ماشین سنگ تخت ساب :

1-13- انواع حرکت ماشین تراش :

1-13-1- حرکت اصلی یا حرکت برش:

1-13-2- حرکت پیشروی:

1-13-3- حرکت تنظیم بار:

1-14- حفاظت و مراقبت ماشین های افزار:

1-15- نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در ماشین های ابزار:

1-16- تراشکاری..

1-17- ماشین های تراش :

1-17-1- ماشین تراش مرغک دار :

1-17-1-1- بستر ماشین:

1-17-1-2- جعبه دنده اصلی..

1-17-1-3- جعبه دنده ی پیشروی :

1-17-1-4- دستگاه حرکت پیشروی و بار

1-17-1-5- دستگاه مرغک:

1-18- طرز کار با ماشین های تراش :

1-18-1- اندازه یک ماشین تراش…

1-18-2- قسمت های اصلی ماشین تراش :

1-18-2-1- سیستم محرکه یک ماشین..

1-18-3- مهار قطعه کار و به گردش در آوردن آن :

1-18-4- نگهداشتن و هدایت کردن ابزار برشی در ماشین تراش :

1-18-5- ابزارهای برشی و نگهدارندۀ ابزار :

1-18-6- ابزارهای خشن تراش :

1-18-7- ابزارهای ظریف تراش :

1-19- روتراشی ساده و پله تراشی :

1-20- مخروط تراشی..

1-21- مخروط تراشی با ساپورت مرکب…

1-22- آماده سازی ماشین تراش برای تراشیدن رزوه 60 درجه :

1-23- سوراخکاری بر روی ماشین تراش  :

1-24- روش آج زنی :

فصل دوم

دستگاه فرز، CNC، طرز کار و کاربرد

2-1- انواع ماشينهاي فرز:

2-1-1- ماشين فرز زانويي و ستوني:

2-1-1-1- ماشين فرز افقي ساده :

2-1-1-2- ماشين فرز عمودي :

2-2- تفاوت بين مدلهاي مختلف دستگاههاي CNC..

2-3- اساس روش کار:

2-4- فرآيند EDM شش مرحله دارد:

2-5- صافي سطح و سرعت ماشينکاري:

2-6- ماشين‌كاري با جت آب و ذرات ساينده :

2-7- محدوديت‌هاي موجود در مورد نازل‌هاي مربوط به جت مواد ساينده :

2-8- ماشين‌ابزار : 49

2-8-1- کارگاهها و آزمايشگاههاي مربوط به ماشين‌ابزار

2-8-1-1- کارگاه قالبسازي  :

2-8-1-2-  دستگاه ماشينکاري :

2-8-1-3-   کارگاه ريخته گري :

2-8-1-4-  کارگاه رنگ کاري :

2-8-1-5-  کارگاه پرداخت کاري :

2-8-2- دستگاههاي ماشين‌ابزار:

2-9- تاریخچه ماشینهای CNC :

2-10- مزایا ,معایب و كاربردهای  CNC :

2-10-1- مزایا:

2-10-2- معایب:

2-10-3- موارد كاربرد ماشین CNC..

2-11- CNC چيست؟.

2-12- كاركرد CNC چگونه است؟.

2-13-  فرز  CNC :

2-14-  تراش CNC :

2-15-  دستگاه هاي NC & CNC..

2-16- CNC..

2-17- NC..

2-18- مسير تكاملي NC..

2-19- فن آوري ميكرو كامپيوتر:

2-20- اساس كامپيوتر.

2-21- كاربردهاي CNC..

فصل سوم

طرز کار با ابزار آلات تراشکاری

3-1- كوليس ورنيه.

3-1-1- كاربرد قسمتهاي مهم كوليس :

3-1-1-1- خط كش :

3-1-1-2- ورنيه :

3-1-1-3- پيچ قفل كننده :

3-1-1-4- شاخك هاي ثابت :

3-1-1-5- شاخك هاي متحرك :

3-1-1-6- زبانه عمق سنج :

3-1-2- خواندن كوليس….

3-1-3- طرز استفاده از كوليس :

3-1-4- انواع كوليس ها

3-1-4-1- كوليس ورنيه ساده :

3-1-4-2- كوليس ورنيه ارتفاع سنج :

3-1-4-3- كوليس ورنيه عمق سنج :

3-2- ميكرومتر.

3-2-1- فك ثابت :

3-2-2- فك متحرك :

3-2-3- بدنه U شكل عايق شده :

3-2-4- مهره قفل كن :

3-2-5- استوانه مدرج ثابت :

3-2-6- استوانه مدرج متحرك :

3-2-7- جغجغه :

3-2-8- خواندن ميكرومتر:

3-2-9- طرز استفاده از ميكرومترها

3-2-10- انواع ميكرومترها :

3-2-10-1- ميكرومتر معمولي :

3-2-10-2- ميكرومتر عمق سنج :

3-2-10-3- ميكرومتر سه نقطه :

پیوستها

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                            

شکل (1-1): چرخ دستی حامل سوپرت طول..

شکل (1-2): چرخ دستی دستگاه مرغک…

شکل (1-3): اهرم کنترل بار

شکل (1-4): صفحه مخروطی تغییر محور اصلی..

شکل (1-5): جدول مقدار پیشروی رنده

شکل (1-6): ماشین تراش کوچک مرغک دار

شکل (1-7): ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد.

شکل (1-8): ماشین تراش عمودی..

شکل (1-9): اجزاء اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک…

شکل(2-1): ماشین فرز زانویی و ستونی..

شکل(2-2): ماشين فرز عمودي..

شکل (2-3): دستگاه تراش CNC..

شکل (2-4) دستگاه فرز CNC..

شکل(4-5): نمای برخورد یونها با سطح قطعه کار

شکل(4-6): ماشين كاري با روش تخليه الكتريكي..

شکل(4-7): ماشینکاری به روش EDM…

شکل(4-8): يك نمونه از ماشين اسپارك…

شکل(4-9): ماشين‌كاري با جت آب و ذرات ساينده

شکل(4-10): نمونه ای از ماشين‌كاري با جت آب و ذرات ساينده

شکل (2-11): دستگاه CNC..

شکل (2-12): نسل جديد CNC فرز کاري در ابعاد کوچک…

شکل (3-1): كوليس ورنيه.

شکل (3-2): زبانه عمق سنج..

شکل (3-3): کاربرد کولیس….

شکل (3-4): طریقه خواندن کولیس….

شکل (3-5): خواندن دقیق کولیس….

شکل (3-6): طرز استفاده از كوليس برای مقاطع تخت…

شکل (3-7): طرز استفاده از كوليس برای مقاطع گرد.

شکل (3-8): حالتهاي غلط و صحيح..

شکل (3-9): قطر داخلي بوش ها

شکل (3-10): طرز صحيح خواندن..

شکل (3-11): كوليس ورنيه ارتفاع سنج..

شکل (3-12): كوليس ورنيه عمق سنج..

شکل (3-13): ميكرومتر.

شکل (3-14): طرز استفاده از ميكرومتر.

شکل (3-15): جغجغه.

شکل (3-16): خواندن میکرومتر.

شکل (3-17): طرز استفاده از ميكرومترها

شکل (3-18): ميكرومتر عمق سنج..

شکل (3-19): ميكرومتر سه نقطه.

شکا (3-20): میکرومتر دیجیتالی..

 

 

 

مقدمه

یکی از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .

کارآمد شدن ‌دانشجویان ‌در هر زمینه‌ای و همچنین مهیا کردن آنها برای اشتغال‌، چیزی ‌فراتر از آموخته ‌های ‌نظری ‌کلاس ‌درس ‌را می‌طلبد و نتایج ‌مثبتی ‌که‌ازهمپا شدن ‌علم ‌با عمل ‌حاصل ‌می‌شود بر هیچ ‌کس ‌پوشیده ‌نیست‌. کارآموزی به دانشجویان فرصت می‌دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. امروزه در جهان، کارآموزی (novitiate)  بهترین گزینه برای انجام کنکاش شغلی به شمار می‌رود.

از منظر دیگر نیز تولید قطعات صنعتی با کیفیت-دقت-سرعت عمل و… نیاز به مسائل فنی و دانش رشته های مختلف مکانیک دارد و عدم توجه به اصول اجرا و ساخت و اصول تئوری مکانیک، محاسبات و تاسیساتی را در پی خواهد داشت که در بعضی مواقع لطمات جبران ناپذیری چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی به جا می گذارد.

تاریخچه ماشین تراش: در سالهای 1800 و 1830 در ایالات متحده امریکا ماشینهای تراشی ساخته شد که با بدنه چوبی و پایه آهنی مجهز بود. در سال 1836 شخصی به نام پانتون در ماساچوست آمریکا ماشین تراشی با میله پیچ بری ساخت. در سال 1853 شخصی به نام فریلند در نیویورک ماشین تراشی با ریلهایی بطول 20 فوت که کارهایی به قطر 10 اینچ را می توانست بتراشد ساخت بدنه آهنی و درشت آن جایگاه چرخ دنده های تعویضی بود.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...