سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه زمان بندی سوپاپ ها، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه زمان بندی سوپاپ ها، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 90

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

 

چکیده:
VVT به معنی سیستم زمان بندی متغییر سوپاپ هاست. بعد از اینکه روش بیش از دو سوپاپ را برای افزایش بازده موتور اعمال کردند ، این روش روش دومی بود که برای افزایش قدرت و گشتاور موتور پیشنهاد می شد. همون طور که می دانید سوپاپ ها وظیفه ی تنفس موتور را بعهده دارند. زمان بندی سوپاپ ها هم به معنی مدت زمان ورود مخلوط سوخت و هوا و زمان خروج دود است که با توجه به شکل و زاویه ی فاز میل بادامک تعیین می شود. برای اینکه تنفس موتور را بهینه کنیم باید این زمان بندی را با توجه به دور موتور تنظیم کنیم. هنگامی که دور موتور افزایش میابد مهلت ورود و خروج سوخت و دود کمتر می شود ، چون از طرفی نه مخلوط سوخت و هوا آنقدر سریع هستند که در آن بازه ی کوتاه وارد شوند و نه دود بقدری سریع است که به سرعت از محفظه ی سیلندر خارج شود. با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع این پایان نامه برآن است که پیرامون مسئله زمانبندی سوپاپ ها، مطالب حایز اهمیتی را در 4 فصل ارائه دهد که شامل مقدمه در فصل اول، معرفی موتورهای چندسوپاپ در فصل دوم،اشنایی با انواع مختلف زمانبندی سوپاپ ها در فصل سوم ودر فصل آخر به بررسی موضوع سیستم مکش متغیر می پردازد.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: مقدمه
1-1- سوپاپ ها
1-1-1- جنس سوپاپ ها
1-1-2- خصوصیات یک سوپاپ
1-1-3- ساختمان سوپاپ
1-1-4- مکانیزم حرکت سوپاپ ها در سیستم های مختلف
1-2- موتور های چند سوپاپه
1-3- زمان بندی متغیر سوپاپ ها
1-4- مانیفولد ورودی متغیر
فصل دوم: موتورهای چند سوپاپ
2-1- موتور های چند سوپاپه
2-2- موتورهای دو سوپاپه
2-3- موتورهای سه سوپاپه
2-4- موتورهای چهارسوپاپه
2-5- موتورهای چهار سوپاپه (مبحث تکمیلی)
2-6- موتور های پنج سوپاپه
2-7- موتور های شش سوپاپه
2-8- موتور های هشت سوپاپه
فصل سوم: انواع مختلف زمانبندی سوپاپ ها
3-1- سازوکار تعویض بادامک
3-2- سازوکار تغییر زاویه بادامک
3-3- ترکیب سازوکار تعویض بادامک همراه با سازوکار تغییر زاویه بادامک
3-3-1- سیستم VTEC دو مرحله ای هوندا
3-3-1-1- مزیت این سیستم
3-3-1-2- معایب این سیستم
3-3-1-3- مورد استفاده
3-3-1- سیستم VTEC سه مرحله ای هوندا
3-3-1-1- مرحله 1 دور پایین
3-3-1-2- مرحله 2 دور متوسط
3-3-1-3- مرحله 3 دور بالا
3-3-2- سیستم MIVEC-MC میتسوبیشی
3-3-3- سیستم VVEL نیسان
3-3-4- سیستم جدیدتر VVEL
3-4- انواع مکانیزم زمان بندی متغیر سوپاپ ها VVT
3-4-1- سازوکار تغییر زاویه بادامک
3-4-1-1- تغییر پیوسته یا گسسته زاویه میل بادامک
3-4-2- سیستم VANOS بی ام و
3-4-2-1- نحوه عملکرده سیستم وانوس
3-4-2-2- طرز کار سیستم در دور های مختلف
3-4-2-3- موارد کاربرد سیستم وانوس
3-4-2-4- تفاوت های سیستم وانوس با سیستم دوبل وانوس
3-4-2-5- چگونگی تغییر کورس بلند شدن سوپاپ
3-4-2-6- طرز کار در دور های مختلف
3-4-2-7- موارد کاربرد این سیستم
3-4-3- سیستم VVT-I تویوتا
3-4-3-1- نحوه عملکرد این سیستم
3-4-3-2- موارد کاربرد این سیستم
3-4-4- سیستم Vartioncam پورشه
3-4-5- سیستم AVCS سوبارو
3-4-6- اجزا ء AVCS
3-4-6-1- کامپیوتر مدیریت موتور ( ECM)
3-4-6-2- سوپاپ کنترل روغن
3-4-6-3- محرک یا فعال کننده
3-4-7- سیستم S – VT مزدا
3-5- سیستم تعویض بادامک همراه با سیستم تغییر زاویه بادامک
3-5-1- سیستم جدید ، VVTL-i تویوتا
3-5-1-1- تفاوت سیستم VVT-i با سیستم VVTL-i
3-5-1-2- طرز کار سیستم تعویض بادامک
3-5-1-3- در دور پایین
3-5-1-4- مزیت این سیستم
3-5-1-5- معایب سیستم
3-5-1-6- موارد کاربرد
3-5-2- سیستم Vario Cam plus پورشه
3-5-3- سیستم تکامل یافته i-VTEC هوندا
3-5-3-1- طرز کار سیستم VTC هوندا
3-5-3-2- سیستم تغییر بادامک نوع پره ای
3-5-4- سیستم منحصر به فرد VVC روور
3-5-5- سیستم تغییر مقطع فراری
3-5-6- سیستم با تغییر زاویه بادامک مرسدس بنز
فصل چهارم: سیستم مکش متغیر
4-1- مکش متغیر
4-1-1- مانیفولد ورودی متغیر VIM
4-1-2- مانیفولد های ورودی با طول متغیر VLIM
4-1-3- سیستم مکش متغییر روور به نام :VIS
4-1-4- سیستم مکش متغییر تویوتا T- VIS
4-1-5- سیستم مانیفولد ارتعاشی
4-1-6- سیستم Vario Ram پورشه
نتیجه گیری
منابع
فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: ساختار یک سوپاپ، نشیمنگاه و راهنما
شکل 1-2: دیاگرام سوپاپ های ورودی و خروجی بدون زمان بندی متغیر
شکل 1-3: دیاگرام سوپاپ های ورودی و خروجی با زمان بندی متغیر
شکل 2-1: نمونه ای از یک موتورهای دو سوپاپه
شکل 2-2: سیستم دو سوپاپه سوپاپ رو
شکل 2-3: ساختمان موتور سه سوپاپه
شکل 2-4: مکانیزم محرک سوپاپها
شکل 2-5: محل قرار گیری سوپاپهای دود و هوا
شکل 2-6: سرسیلندر یک موتور چهار سوپاپه
شکل 3-7: نحوه قرارگیری سوپاپهای سرسیلندر چهار سوپاپه
شکل 2-8: نمایی از سر سیلندر یک موتور پنج سوپاپه
شکل 2-9: سر سیلندر موتور پنج سوپاپه فراری
شکل 2-10: نمای برش خورده یک موتور پنج سوپاپه
شکل 2-11: طرح شش سوپاپ در سر سیلندر(راست) و مسیر ورودی و خروجی(چپ)
شکل 2-12: یک موتور سه سیلندر که مجهز به شش سوپاپ در هر سیلندر
شکل 2-13: موتور سیکلت هندا NR750
شکل 3-1: جانمایی سیستم VTEC هوندا
شکل 3-2: منحنی عملکرد مکش منیفولد در دورهای مختلف موتور
شکل 3-3: سیستم VTEC سه مرحله ای هوندا
شکل 3-4: سیستم سه مرحله ای VTEC
شکل 3-5: آخرین مدل سیستم VTEC
شکل 3-6: مرحله اول
شکل 3-7: مرحله دوم
شکل 3-8: مرحله سوم
شکل 3-9: نمودار عملکرد موتور میتسوبیشی
شکل 3-10: نحوه عملکرد سیستم
شکل 3-11: سیستم VVEL نیسان
شکل 3-12: سیستم جدیدتر VVEL نیسان
شکل 3-13: سیستم Vanso بی ام و
شکل 3-14: نحوه اتصال سیستم وانوس به میل سوپاپ
شکل 3-15: حالت عادی و فعال
شکل 3-16: سیستم بادامک نوع پره ای
شکل 3-17: سیستم DOUBLE- VANOS
شکل 3-18: نمای ساده شده سیستم دوبل وانوس
شکل 3-19: شماتیک سیستم وانوس دوبل
شکل 3-20: سیستم VVT-i تویوتا
شکل 3-21: مکانیزم سیستم VVT-i تویوتا
شکل 3-22: کنترل کننده و اکتیواتور سیستم VVT-i
شکل 3-23: تغییر زاویه میل بادامک بوسیله محرک هیدرولیک
شکل 3-24: تغییر زاویه بادامک بوسیله ی تنظیم کشش زنجیر تایم
شکل 3-25: تغییر زاویه بادامک ها بوسیله فشار هیدرولیک
شکل 3-26: نمای شماتیک سیستم Variocam پورشه
شکل 3-27: سیستم AVCS سوبارو
شکل 3-28: نمای برش خورده سیستم AVCS
شکل 3-29: سیستم S-VT مزدا
شکل 3-30: جانمایی اجزای سیستم VVTL-I تویوتا
شکل 3-31: نحوه ارتباط اجزای الکترونیکی با یکدیگر در سیستم vvt-i
شکل 3-32: بادامک های پرسرعت و کم سرعت
شکل 3-33: مکانیزم تغییر کورس بادامک
شکل 3-34: بازوی غلتکی پیرو که هر دو سوپاپ را بکار می اندازد.
شکل 3-35: بادامک دور کم و متوسط و بادامک دور بالا
شکل 3-36: مسیر جریان هیدرولیکی
شکل 3-37: سیستم Vario Cam plus پورشه در حالت عادی
شکل 3-38: سیستم Vario Cam پورشه در حالت افزایش کورس و آوانس
شکل 3-39: طرح جانمایی سیستم در یک موتور باکستر
شکل 3-40: جانمایی سیستم و اجزاء آن
شکل 3-41: سیستم VTEC سمت راست و سیستم VTC سمت چپ
شکل 3-42: نحوه ارتباط مکانیکی اجزادر سیستم VTC
شکل 3-43: دو حالت عملکرد سیستم
شکل 3-44: نحوه عملکرد سیستم تغییر بادامک نوع پره ای
شکل 3-45: تاثیر گذاری این سیستم در عملکرد موتور و دیاگرام مکش منیفولد در 4 حالت
شکل 4-46: مکانیزم سیستم vvc روور
شکل 3-47: حالات مختلف عملکرد سیسستم VVCرورر
شکل 3-48: تغییر مقطع فراری
شکل 3-49: سیستم با تغییر زاویه بادامک مرسدس بنز
شکل 3-50: مکانیزم طراحی شده سیستم و نمای سه بعدی
شکل 3-51: طرح جانمایی سوپاپ ها و مکانیزم محرک آنها
شکل 3-52: نحوه عملکرد سیستم زمان بندی بدون بادامک
شکل 4-1: مانیفولد ورودی با طول متغییر در فورد دوراتک
شکل 4-2: دور کم، دور متوسط، دور بالا
شکل 4-3: سیستم مکش متغییر تویوتا
شکل 4-4: عملکرد سیستم در دورهای مختلف
شکل 4-5: سیستم T-VIS با یک روزنه کوچک با قطر کم روی مانیفولد ورودی
شکل 4-6: سیستم مکش ارتعاشی پورشه GT3
شکل 4-7: نحوه عملکرد سیستم Vario Ram پورشه

 

مقدمه

1-1- سوپاپ ها :
سوپاپ ها قطعاتی هستند که از آنها برای باز و بستن دریچه های مجرای ورودی (مخلوط سوختی ) و خروج دود در موتور استفاده می شود،شکل (1-1) سوپاپی که مجرای ورودی سوخت را باز می کند و یا می بندد سوپاپ گاز(هوا) و سوپاپی که مجرای دود را می بندد سوپاپ دود می نامند. به طور کلی هر سیلندر دارای حداقل یک سوپاپ هوا و یک سوپاپ دود می باشد.

1-1-1- جنس سوپاپ ها :
جنس سوپاپ ورودی از فولاد کروم، نیکل و یا فولاد کبالت و یا فلزات دیگر می باشد در حالی که سوپاپ های دود از فلزاتی ساخته می شود که در مقابل حرارت زیاد مقاومت داشته باشد مثل فولاد کروم ونیکل.
1-1-2- خصوصیات یک سوپاپ :
1. سوپاپ باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند و هادی خوبی برای انتقال حرارت خود، به بدنه سر سیلندر باشد.
2. حرارت زیاد نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد.
3. سوپاپ باید در مقابل ضربات مقاوم باشد.
4. سوپاپ باید در مقابل ساییدگی مقاوم باشد.
1-1-3- ساختمان سوپاپ:
1. سر سوپاپ ( محل برخورد آن با اسبک)
2. ساق سوپاپ که در گیت (یا راهنما) سوپاپ قرار می گیرد.
3. گوشت یا دامنه یا مخروطی سوپاپ
4. نشیمنگاه یا وجه سوپاپ
5. بشقابک یا نعلبکی سوپاپ

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...