سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه خوردگی پره های توربین نیروگاههای حرارتی، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه خوردگی پره های توربین نیروگاههای حرارتی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 60

 

چکیده:
پره های توربین های مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی تحت شرایط حاد خوردگی در معرض گازهای داغ خورنده حاصل از احتراق، اکسیداسیون و سایش تحت برخورد ذرات ریز معلق در هوا کار می کنند. آلیاژهای مورد استفاده در ساخت پره های توربین از خانواده سوپرآلیاژ هستند که از طریق ریخته گری دقیق تولید شده و در مقابل خوردگی داغ مقاومت بالایی نشان می دهند. این آلیاژها هم چنین خواص استحکامی و مقاومت خزشی بالایی را در دماهای بالا از خود نشان می دهند. جهت بهبود مقاومت خوردگی، پوشش های سرامیکی مقاوم خوردگی نیز بر سطح پره ها ایجاد می گردد. آنالیز پره های شکسته شده از توربین های کارکرده نشان داده است که خوردگی سطح پره ها نقش اساسی در جوانه زنی ترک های سطحی دارد که با پیشروی ترک تحت تنش های متناوب سبب شکست زودرس پره ها و خسارت های فراوان می گردد. در این پروژه سعی شده است که نقش خوردگی در شکست پره های توربین های نیروگاهی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا اجزای توربین های نیروگاهی و شرایط کاری پره های آنها معرفی شده سپس، انواع مختلف خوردگی، مکانیسم ها و روش های کنترل آنها بیان شده و در نهایت خوردگی پره ها و نقش خوردگی در شکست آنها بررسی شده است.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: مقدمه
مقدمه
فصل دوم: انواع توربین
2-1- توربین
2-1-1- تقسیم بندی بر اساس نوع طبقات توربین
2-1-1-1- براساس تعداد مراحل انبساط
2-1-1-2- براساس جهت جریان بخار
2-1-1-3- بر اساس تعداد پوسته های توربین
بر اساس نوع جریان
بر اساس سرعت موتور
پوسته یا سیلندر توربین
2-2- نحوه کنترل جریان بخار در طبقات، طبقه عکس العملی و طبقه ضربه¬ای
2-3- طبقات توربین 16
2-3-1- انواع طبقات
2-3-1-1- طبقات ضربه ای
2-3-1-2- طبقات عکس العملی
2-4- انرژی تلف شده در انتهای توربین
2-5- راندمان و خروجی
2-6- محدودیتهای خروجی
2-7- افت فشار در شیرهای بخار
2-8- ظرفیت تحمّل
2-9- پره های متحرک
2-10- توربین نوع ضربه ای
2=11= توربین های نوع عکس العملی
2=12= تأثیر طراحی توربین
2-13- راندمان پرّه ها
2-14- سیستم های نظارتی در توربین
فصل سوم: لرزش و انبساط توربین، اثرات متقابل توربین و ژنراتور، نحوه کنترل توربین
3-1- لرزش و انبساط توربین
3-2- دورهای بحرانی
3-3- لرزش و توربین
3-4- انبساط در توربین
3-5- نحوه کنترل توربین
3-6- کنترل گلوگاهی
3-7- کنترل شیپوره ای
3-8- کنترل راه اندازی توربین
3-9- آماده سازی
3-10- دور دادن توربین
3-11- شتاب گرفتن توربین برای دور نهایی
3-12- مرحله تحریک و سنکرون توربین_ ژنراتور با شبکه
3-13- اثرات متقابل توربین و ژنراتور
3-14- انواع روش ها در رابطه با ثابت نگه داشتن دور توربین
3-15- مدلهای بهره برداری
3-16- بررسی تأثیرات تغییر دور توربین بر روی فرکانس/ ولتاژ/ جریان ژنراتور
3-17- بررسی رابطه نیروی محرکه الکتریکی در ژنراتور و تأثیر آن بر دور توربین
3-18- بررسی منحنی توان خروجی ژنراتور با فرکانس آن
3-19-نحوه تقسیم بار بر روی نیروگاهها برحسب منحنی بارگیری ژنراتور و تأثیر
کاهش و افزایش دور توربین بر آن
فصل چهارم: انواع خوردگی
4-1- تعریف خورد گی
4-2- درصد نرخ خوردگی
4-3- برآورد هزینه های خوردگی
4-4- انواع خوردگی
4-4-1- خوردگی یکنواخت
4-4-2- خوردگی گالوانیکی
4-4-3- خوردگی شکافی یا درزی
4-4-4- خوردگی رشته مانند
4-4-5- خوردگی حفره¬ای
4-4-6- روشهای جلوگیری از خوردگی حفره¬ای
4-4-7- خوردگی مرز دانه¬ای
4-4-8- خوردگی جدایشی
4-4- 9- خوردگی سائیدگی
4-4-10- حمله تصادمی
4-4- 11- ماهیت فلز یا آلیاژ
4-4- 12- خوردگی خراشیدگی
4-4- 13- خوردگی تنشی
4-5- عوامل مؤثر در ترک خوردگی تنشی
4-6- مکانیسم ترک خوردگی تنشی
4-7- خوردگی خستگی
4-8- صدمات ئیدروژنی
4-9- تاول هیدروژنی
4-10- شکنندگی هیدروژنی
4-11- زدایش کربن
منابع

 

مقدمه:
یکی از مباحث علمی، فنی و اقتصادی که در یکصد سال گذشته توجه عده¬ای از دانشمندان را به خود جلب نموده موضوع «خوردگی» (Corrosion) بویژه «خوردگی فلزات» می باشد. به منظور روشن ساختن مکانیسم های انواع مختلف خوردگی، تحقیقات و بررسی های وسیع همگام با پیشرفت های سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته است. بدین ترتیب با استفاده از اصول و مبانی علمی و نتایج حاصل از این پژوهشها، روشهای خاص کنترل یا جلوگیری از خسارات ناشی از پدیده خوردگی ارائه شده و پیشرفت های قابل ملاحظه ای بدست آمده است. تکنولوژی های جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها، پلاستیک ها، لاستیک ها، سرامیک¬ها، مواد مرکب و متراکم، چوب و غیره همراه بوده بویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و مواد جدیدی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشند، همچنین احتیاج به تدوین مقررات و روشهائی دارد که با اعمال و اجرای آنها بتوان میزان و سرعت خوردگی را به طور قابل ملاحظ ای کاهش دهد. جهت درک و بررسی این پدیده با درنظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه الکترو شیمیایی واکنشهای خوردگی از یکسو و توجه به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر ضرورت آشنائی با الکتروشیمی و متالورژی فیزیکی روشن می گردد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...