سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه جریان تحت فشار سیال مرتبه دوم بین دو دیسک و دو گوی موازی، مهندسي مکانیک

عنوان:پایان نامه جریان تحت فشار سیال مرتبه دوم بین دو دیسک و دو گوی موازی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 95

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:
هدف از این بخش معرفی و توضیح وقوع گسترده و مکرر واکنش سیال غیر نیوتنی در دامنه گسترده ای از استعمال، هم در طبیعت و هم در تکنولوژی می باشد. با تعریف سیال غیر نیوتنی، انواع گوناگونی از ویژگیهای غیر نیوتنی مختصراً توضیح داده می شوند. مثالهای گویای مواد (تعلیقات و مواد ذوب و محلولهای پلیمر) که تحت شرایط مناسب، ضخامت خاص، ویسکوپلاستیک، واکنش ویسکو – الاستیک و وابستگی زمانی را نشان می دهد. هر نوع واکنش سیال غیر نیوتنی در میان داده های آزمایشی روی مواد واقعی بیان شده است. این با بحث کوتاه دنبال می شود که چگونه مشخصه های روانگر یک محصول غیر نیوتنی را برای استفاده رضایت بخش بوسیله تولید انبوه و بوسیله کنترل ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی این سیستم طرح کرد. سرانجام ما به این سوال نهایی در مورد نقش ویژگیهای غیرنیوتنی بر تحلیل و نمونه سازی فرایندهای ویژگی مهندسی پراگماتیک می رسیم.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : سیالات غیر نیوتونی
چکیده
1-1 مقدمه
1-2 سیال غیر نیوتنی
1-3 سيال خالص رقیق
1-4 پلاستیک بینگهام
1-5 رئوپکتیک
اوبلک
فلابر
سیلی پوتن
1-6 سیال هرسچل – بالکلی
1-7 جریان شبکه
1-8 جریان لوله
1-9 پلاستیک بینگهام
1-10 فرمول عامل اصطکاک
1-11 جریان لامینار
1-12 جریان متراکم
1-13 تقریبهای از معادله بوکینگهام رینر
1-13-1 معادله اسوامی- آگاروال
1-13-2 معادله دانش- کومار
1-14 معادلات ترکیبی برای عامل اصطکاک نسبت به همه امور جریان
معادله داربی- ملسون
فصل دوم : طبقه بندی رفتار سیال
2-1 طبقه بندی رفتار سیال
تعریف سیال نیوتنی
2-2 رفتار سیال غیر نیوتنی
2-3 رفتار سیال مستقل از زمان
2-3-1 سیالاتی با برش نازک
2-3-2 قانون قدرت یا معادله آست والد دو واله
2-3-3 معادله ویسکوزیته آقای کراس
2-3-4 نمونه سیال الیس
2-4 رفتار سیال ویسکو – پلاستیک
2-5 رفتار سیالات دایلاتنت
2-6 رفتار محدود به زمان
2-6-1 رفتار تیکسوتراپیک
2-6-2 رفتار رئوپکتیک
2-7 رفتار با الاستیک ویسکو
2-8 حرکت برش نوسانی
2-9 جریان الاستیک دار
2-10 ریشه های رفتار غیر نیوتنی
2-11 راهبردهایی برای استعمال مهندسی
فصل سوم : سیال غیر نیوتنی مرتبه 2
چکیده
3-1 مقدمه
3-2 معادلات تشکیل دهنده5
3-4جریان اولیه در یک لوله مدور
3-5 جریان اولیه کلی در یک لوله مدور
جریان در سیلندر چرخان.
نتیجه گیری
منابع
فصل چهارم : جریان تحت فشار سیال مرتبه دوم بین دو دیسک و دو گوی موازی
چکیده.
4-1 مقدمه
4-2 جریان تحت فشار بین دو دیسک موازی
4-1-1 معادلات حکم
4-1-2 میدان سرعت.
4-1-3 توزیع فشار و نیروی ویسکوز نرمال
4-2 جریان تحت فشار بین دو گوی صلب
4-2-1 تجزیه و تحلیل فشار
4-2-2 نیروی ویسکوز نرمال .
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

.

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل اول
جدول 1-1 مقدیر ارزشی ویسکوزیته برای سیالات مشترک
جدول2-1مثالهایی از واکنش سیال غیر نیوتنی
فصل دوم
جدول 2-1بیانگر تقریبی از مقادیر مدول یانگ

فهرست اشکال و نمودار
عنوان صفحه
فصل اول
شکل1-1 طرح نمودار جریان افقی مبتنی بر فشار
شکل 2-1 برش فشار سیال هرسچل بالک لی برای شاخصهای جریان
شکل 3-1 توضیح نتیجه جریان پلاستیک بینگهام
شکل 4-1مقایسه رفتار تنش برشی- سرعت برشی سیال نیوتنی و سیال پلاستیک بینگهام
فصل دوم
شکل2-1. بیان نموداری یک جریان تک مسیری
شکل2-2. شاخص داده های مقداری فشاری برای سیالات نیوتنی
شکل2-3 عناصر فشار در جریان 3 بعدی
شکل2-4. منحنی های جریان با کیفیت برای انواع مختلف سیالات نیوتنی
شکل2-5. نمایشی از برش صفر و ویسکوزیته ظاهریهای برش نامحدود برای محلول پلیمر
شکل2-6. توجیه فشار برش و رفتار ویسکوزیته ظاهری برای محلولات پلیمری نیمه پلاستیک
شکل 2-7 داده های مقدار فشار برش برای عصاره گوشت و برای محلول.
شکل 2-8 مقدار فشار برش برای رفتارهای ویسکوپلاستیک و پلاستیک بینگهام
شکل2-9شاخص داده های آزمایشی رفتار تیکسوتراپی در سوسپانسیون گل سرخ
شکل2-10رفتار کیفی مقدار برش فشرده برای مواد تیکسو تراپیک و رئوپکتیک
شکل2-11. تیکسو تراپی در خمیر سیمان
شکل 2-12شکسته شدن و ایجاد ساختار در لوسیون مخصوص بدن
شکل 2-13. رفتار رئوپکتیک در یک اشباع پولی استر
شکل2-14. اولین نوع نرمال، اختلاف فشار داده ها برای پلی استرین و راه حلهای حد مجاز
شکل 2-15زمان نرمال اختلاف فشار داده ها برای پلی استرین و راه حلهای حد مجاز
شکل2-16. بیان طرحی تک محوری (a) دو محوری (b) و گسترش چند محوری
شکل 2-17 جریان گسترده تک محوری
شکل 2-18. رفتار گسترده در محلول PIB
شکل 2-19 طرح توضیح مدل ماکس ول
شکل2-20. انواع گوناگونی از ریز ساختارها در سیستم های پیچیده
شکل2-21. انواع گوناگونی از ریز ساختارها در سیستم های پیچید
شکل 2-22.فرمهای شدنی آویزان از متراکم شدن کائولن
شکل2-23. نتیجه ای از گرد آمدن شکل کائولن آویزان که به صورت یکنواخت درآمده

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...