سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی پارامترهای طراحی و تحلیل توربين گاز، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی پارامترهای طراحی و تحلیل توربين گاز، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 90

 

چکيده

توربين گاز يکی از موثرترين و پرکاربرد ترين دستگاه در صنايع امروزی در بسياری از شرکت های بزرگ می باشد.ساختار کلی توربين گاز، نحوه عملکرد قسمتهای مختلف آن، اصول اوليه طراحی آن و همچنين بازده و انرژی توليدی آن در اين پروژه مورد بررسی قرار گرفته و همچنين برخی محاسبات مربوط به پره های متحرک آن وتوان توليدي توربين نسبت به انرژی مورد نياز با توجه با سيال عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

عنوان
نمادها
چکيده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تاريخچه توربين گاز 
فصل سوم: ساختار کلی توربين گاز 
3- ۱- توربين گاز چيست؟
3- ۲- اساس کار توربين گاز
3- 3- اجزای توربين گاز و نحوه عملکرد آنها
3- ۳- ۱- کمپرسور
3- ۳- ۲- محفظه احتراق  COMBUSTION CHAMBER
3- ۳- ۳- توربين
3- ۳- ۴- استارتر
3- ۳- ۵- گاورنر
3- ۳- ۶- مکانيزم تريپ OVER SPEED
3- 4- مزايا و معايب توربين گازی
فصل چهارم: اصول اوليه طراحی توربين گازی
4- 1- جنس مورد استفاده در ساخت اجزای اصلی توربين.
4- 2- مقاومت پوسته های توربين
4- 3- طرح نازل ها و پره های متحرک
4- 4- مبدل های حرارتی
4- 5- کمپرسورها
فصل پنجم: تبديل انرژی در يک مرحله توربين گازی
5- 1- نيروهای اعمال شده بر پره متحرک
5- 2- توان يک مرحله و کار مخصوص
فصل ششم: تعيين ابعاد نازل ها و پره های متحرک يک رديفه توربين 
6- 1- محاسبه ابعاد زنجيره های پره برای مراحل يک رديفه توربين
6- 2- راندمان داخلی نسبی يک مرحله توربين- تلفات اضافی
6- 2- 1- تلفات ناشی از اصطکاک بين ديسک و ديافراگم
6- 2- 2- بررسی تاثير نشتی بر راندمان يک مرحله توربين
فصل هفتم: چرخه توربين گازی 
7- 1- چرخه ايده آل برايتون .
7- 2- چرخه کارنو
فهرست مراجع
نماد ها

سرعت صوت – طول محوری.a
وتر پروفيل پره  b
سرعت مطلق .c
سرعت مجازی . c_f
قطر- دبی جرمی مخصوص گاز d
درجه ورود جزئی  e
مساحت سطحF
دبی جرمی G
افت گرمای مرحله، توربين يا قسمتی از مرحله. H
اتلاف انرژی مرحله توربين∆h
اتلاف انرژی توربين  ∆H
توان آيزونتروپيک- ضريب عددی  k
ارتفاع پره  l
اندازه گام زنجيره پره o
فشار . P
قدرت يا ظرفيت . N
نرخ حرارتی- دبی جرمی نسبی . q
شعاع .. r
نيرو- ثابت گاز  R
آنتروپی- فاصله s
درجه حرارت يا گام زنجيره t
درجه حرارت  T
سرعت مماسی  u
حجم مخصوص υ
سرعت در حرکت نسبی w
زاويه سرعت مطلق  α
زاويه سرعت نسبی β
زاويه در صفحه محيطی . γ
زاويه انحراف جريان- لقی- اختلاف δ
نسبت فشارε
ضريب تلفات برای زنجيره پره . ζ
راندمان . η
ضريب تخليه . μ
ضريب تلفات برای مرحله. ξ
درجه عکس العمل- چگالی . ρ
زمان . τ
ضريب سرعت زنجيره های نازل. φ
ضريب سرعت زنجيره های پره متحرک . ψ
سرعت زاويه ای . ω
مساحت جاروب شده در مرحله . Ω

 

 

مقدمه

صنايع مختلف به جهت تامين نيازهاي بشر امروزي منابع بسيار زيادي از انرژي را مورد استفاده قرار مي‌دهند. از اين ميان انرژي الكتريكي و مكانيكي انواعي از انرژي هستند كه در گستره وسيعي از جنبه هاي زندگي انسان امروزي، به جهت تسهيل روند زندگي، بكار گرفته مي‌شوند. انسانها براي تامين انواع مختلف انرژي مورد نياز، منابع انرژي را كه عمدتاً شامل سوخت هاي فسيلي، باد، آب، خورشيد، زمين گرمايي و … هستند، مورد استفاده قرار مي‌دهند. غالباً اين منابع انرژي به همان شكلي كه وجود دارند، تامين كننده نيازهاي ما نبوده و بايد به نحوي متناسب با نياز ما، تبديل گردند. به همين منظور، بشر از ابتدا به دنبال راههايي براي تبديل انواع منابع انرژي به انرژي جنبشي، مكانيكي، گرمايي و … مورد نياز خود بوده است.
اسباب بازي ساده اي مثل فرفره را در نظر بگيريد كه مي‌توانيم با فوت كردن به آن، سبب چرخش آن شويم . در واقع با دميدن هوا به پره‌هاي فرفره سبب گردش آن شده ايم. در اين فرآيند ساده، دو عامل اصلي سبب ايجاد گردش فرفره يا به عبارت ديگر نيروي مكانيكي شده است. عامل اول هواي دميده شده است كه سيالي با انرژي جنبشي بالا مي‌باشد و عامل دوم خود فرفره مي‌باشد كه مي‌تواند انرژي جنبشي را به مكانيكي تبديل نمايد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...