سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی و مطالعه دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها،مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه بررسی و مطالعه دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها،مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 84

 

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه.

فصل اول

ظهور جعبه دنده های اتوماتیک

1-1- مقدمه:                                                                                                        2

1-2- مسیر انتقال قدرت..                                                                                        3

1-3- صفات اختصاصی موتور                                                                                    3

1-4- وظایف جعبه دنده                                                                                           4

1-5-  سیر تکاملی جعبه دنده                                                                                  6

1-6- کشوئی تعویض دنده به طور دستی..                                                                 9

1-7- طرز کار جعبه دنده های اتوماتیک…                                                                   15

1-8- سیستم های کنترل کننده                                                                              16

1-8-1- سیستم کنترل دستی:                                                                               17

1-8-2- سیستم کنترل دریچه گاز:                                                                            17

1-8-3- سیستم کنترل گاورنر:                                                                                 18

1-8-4- سیستم کنترل هیدرولیکی:                                                                         19

1-8-5- عملکرد و اثر کنترل کننده ها                                                                        20

1-8-6- وضعیت دنده عقب:                                                                                   26

فصل دوم

واحدهای هیدرودینامیکی

2-1- واحدهای هیدرود دینامیکی..                                                                         29

2-2- تعاریف…                                                                                                   33

2-3- کوپلینگ هیدرولیکی:                                                                                   34

2-4- طرز کار کوپلینک هیدرولیکی..                                                                         36

2-5- نسبت سرعت…                                                                                         37

2-6- مبدل گشتاور هیدرولیکی..                                                                            42

2-7- طرز کار مبدّل گشتاور                                                                                   44

2-8- افزایش گشتاور                                                                                          47

2-9- قانون نیوتن..                                                                                              49

2-10- سیستم های خنک کننده روغن هیدرولیک…                                                   50

2-10-1- صفات اختصاصی مبدل..                                                                          52

2-10-2- مبدّلهای با ظرفیّت متغیر.                                                                         54

فصل سوم

3-1- مجموعۀ خورشیدی یا مجموعۀ دنده های سیاره ای

3-2- تعاریف…                                                                                                  59

3-2-1- حرکت مستقیم.                                                                                     60

3-2-2- خلاص یا آزاد گری..                                                                                 60

3-3- قوانین طرز کار دنده های خورشیدی..                                                            61

3-4- ترکیب دنده سنگین و دنده مستقیم.                                                             72

منابع :                                                                                                          75

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 1-1: ارتباط منحنی قدرت مفید موتور و منحنی گشتاور آن در موتور رامبلر.                  3

شکل 1-2: منحنی گشتاور یک نمونه ی محور محرک که رابطه ی آن با نسبت دنده ها را نشان می دهد. 5

شکل 1-3: کلاچ پابی به کار رفته در اتومبیلهای قدیمی و در بعضی وسایط نقلیه سنگین و همچنین طرز کار یک جعبه دنده معمولی لغزشی 3 سرعته. 7

شکل 1-4:  کلاچ یا کوپلینگ هیدرولیکی با جعبه دنده معمولی (کرایسلر)                           9

شکل 1-5:  مبدل گشتاور هیدرولیکی تورک- درایو و جعبه دنده که به طور دستی و هیدرولیکی کار می کند (کرایسلر) 9

شکل 1-6: جعبه دنده ابتدایی هیدرا- ماتیک…                                                            10

شکل 1-7:  جعبه دنده نیم اتوماتیک دو سرعته داینا فلوی بیوک…                                   11

شکل 1-8: انتقال قدرت در جعبه دنده اتوماتیک 3 سرعته فورد – اُ- ماتیک(فورد)                  12

شکل 1-9: جعبه دنده اتوماتیک پاور فلایت ومسیر قدرت آن (کرایسلر)                              13

شکل 1-10: جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد.                               14

جدول 1-6: نمودار اختصاری مسیر قدرت جعبه دنده اتوماتیک 3 سرعته استودبکر.              15

شکل 1-11: جعبه دنده اتوماتیک 3 سرعته استودبکر (بورگ-وارنر)                                   15

شکل 1-12: سیستم های جعبه دنده اتوماتیک…                                                       16

شکل 1-13: فقط با فشار دادن به پدال گاز جعبه دنده اتوماتیک، تعویض دنده ها به طور خودکار انجام می گردد. 16

شکل 1-14: مکانیزم ارتباط اهرم راه انداز به سوپاپ دستی..                                       17

شکل 1-15: از دو روش استفاده شده تا تغییرات گشتاور موتور را به جعبه دنده منتقل نماید. 18

شکل 1-16: گاورنر اثر سرعت اتومبیل را از محور خروجی جعبه دنده اخذ می نماید.           18

شکل 1-17: یک نمونه مجموعه سوپاپ کنترل هیدرولیکی از سمت راست (کرایسلر)         19

ر شکل 1-18: یک نمونه مجوعه سوپاپ  کنترل هیدرولیکی از سمت چپ (کرایسلر)          19

شکل 1-19: مبدل گشتاور و جبعه دنده اتوماتیک اولدوز موبیل (جنرال موتور)                    20

شکل 1-20:  اهرم تعوییض دنده کروی شکل جعبه دنده اتوماتیک 2 سرعته ستونی روی فرمان و کنسولی در کف اتومبیل (معمولی) مربوط به اولدز موبیل (جنرال موتور) 21

شکل 1-21: وضعیت خلاص- شافت خروجی ثابت است، کلاچها و باندها آزاد هستند (اولدرزموبیل)- جنرال موتور) 22

شکل 1-22: وضعیت خلاص – سوپاپ کنترل دستی ارتباط روغن را به واحدهای اصطکاکی قید می کند. 22

شکل 1-23: وضعیت پارک- تمام اعضاء در وضعیت خلاص هستند.                                23

شکل 24-1 وضعیت حرکت در دنده مستقیم – جعبه دنده بطور خودکار در دنده یک قرار می گیرد. 23

شکل 1-25: حرکت مستقیم که به طور خودکار در دنده یک قرار می گیرد.                       24

شکل 1-27: بدنه سوپاپ اثرات سیستمهای گاز و گاورنر را دریافت و به طور خودکار تعویض دنده 25

شکل 1-28: سوپاپ دستی مسیر اصلی روغن را به مدار راه انداز باند دنده                       25

شکل 1-29: وضعیت دنده یک (L) – کلاچ دنده مستقیم آزاد و باند دنده یک درگیر است. کم می شود و فنر سوپاپ تعویض دنده آن را در حالت بسته نگه می دارد و جعبه دنده به وضعیت دنده یک بر میگردد.                                                                         26

شکل 1-30: وضعیت دنده عقب – سوپاپ دستی مدار مسیر اصلی روغن را به مدار راه انداز دنده عقب مربوط می سازد. 27

شکل 1-31: وضعیت دنده عقب – کلاچ دنده مستقیم و باند دنده یک آزاد است و کلاچ دنده عقب درگیر می باشد. 27

شکل 12-1: مبدل گشتاور فوتینگر (سمت چپ)، چرخ هادی که اکنون استاتور یا انعکاس کننده نامیده می شود، همان نامی است که توسط مخترع بکار برده می شد و یک کوپلینگ گشتاوری جدید (سمت راست) که در اتومبیل های امروزی به کار می رود (کمپانی فورد) 30

شکل 2-2: کوپلینگ  هیدرو لیکی ساده                                                            30

شکل 2-3: جعبه دنده داینافلو مدل 1948 اولین اتومبیل مجهز به کوپلینگ هیدرولیکی.. 32

شکل 2-4: منحنی عملکرد یک مبدل گشتاور (کرایسلر)                                         32

شکل 2-5: مبدل گشتاوری که دارای 3 عضو و 4 عنصر می باشد. عضو استاتور از دو عنصر جداگانه ساخته شده و هر کدام روی یک کلاچ یک طرفه قرار دارد که به طور مستقل می توانند آزاد بچرخند و در مبدلهای جدید به کار رفته است.                          34

شکل 2-6: یک جعبه نمومه برش عرضی کلاچ یکطرفه غلطکی که از پشت نشان داده شده است. مربوط به بیوک (جنرال موتور) 35

شکل 2-7: عضوهای کوپلینگ (پمپ و توربین) که مشابه یکدیگر می باشند.(پونتیاک- جنرال موتور) 35

شکل 2-8: کوپلینگ با عضوهای توربین و پمپ در یک مجموعه ی هوزینگ (پونتیاک- جنرال موتور) 36

شکل 2-13: جریان دورانی و گردابی هنگامی که نسبت سرعت صفر است…                 38

شکل 2-14: دیاگرام برداری نیروی برخورد جریان دورانی و جریان گردابی..                       39

شکل 2-15: وقتی که توربین شروع به چرخیدن می ند عمل مخالف یا پمپ کردن ایجاد می گردد. 40

شکل 2-16: در نقطۀ کوپلینگ…                                                                            40

شکل 2-18: برخورد جریانهای گردابی و دورانی با توربین در نقطۀ کوپلینگ…                   41

شکل 2-18: مبدل کشتاور با 3عنصر آن..                                                                 42

شکل 2-19: حلقه رینگی های مبدل کشتاور                                                           43

شکل 2-20: پمپ و اجزاء محفظه هوزینگ(فورد)                                                       44

شکل 2-21: مقایسه پره های پمپ توربین مبدل گشتاور با پره های عضوهای کوپلینگ هیدرولیکی (بیوک- جنرال موتور) 44

شکل 2-22: تغییر جهت مسیر مایع در حالات مختلف…                                              45

شکل 2-23: استاتور طراحی می شود تا جریان روغن را دو باره مستقیم کند و به حرکت دورانی پمپ کمک نماید(کرایسلر) 45

شکل 2-24: طرز کار پمپ و جریان روغن..                                                                46

شکل 2-25: عمل کوپلینگ هیدورلیکی در نقطه ای که جریان روغن عکس می گردد.         46

شکل 2-26: طرز کار استاتور و حالت افزایش گشتاور در مبدل..                                    47

شکل 2-27: افزایش گشتاور روغن مانند اثر کاهش دور در دنده ها می باشد.                  48

شکل30-2 شکل پره های بکار برده شده در مبدل گشتاور و جریان روغن مبدل در حین افزایش گشتاور(آلیسون ـ جنرال موتور) 49

شکل 2-29: طرز کار مرحلۀ کوپلینگ مبدل گشتاور(فورد)                                            50

شکل 2-32: قانون نیوتن در افزایش گشتاور مبدل به کار برده شده است(کرایسلر)           50

شکل 2-31: مدار خنک کاری روغن مبدل گشتاور که خنک کن روغن در زیر رادیاتور قرار گرفته است(فورد) 51

شکل 2-32: یک نوع دیگر مدار خنک کاری روغن مبدل که خنک کن روغن در بغل رادیاتور نصب گردیده است. اولدز موبیل(جنرال موتور) 51

شکل 2-33: مبدل خنک شونده با هوا و تیغه های آن..                                               52

شکل 2-34: ارتباط طراحی مبدل با موتور                                                                 54

شکل 3-1: مجموعه دنده های خورشیدی ساده( دنده خورشیدی بعضی اوقات دنده مرکزی نیز نامیده می شود) 58

شکل 3-2: قطعات جدا ششده مجموعۀ دنده های خورشیدی..                                   58

شکل3-3: مجموعۀ خورشیدی در وضعیت خلاص….                                                  61

شکل 3-4: مجموعه خورشیدی در حین کاهش با ثابت نگهداشتن دنده رینگی..              62

شکل 3-5: مجموعۀ خورشیدی در حین کاهش با ثابت نگاه داشتن دنده خورشیدی..       64

شکل 3-6: طرز کار کلاچ اسپراگی با ثابت بودن حلقۀ خارجی ـ تصویر از دید جلو می باشد. 65

شکل 3-7: طرز کار کلاچ غلطکی با ثابت بودن بادامک خارجی ـ تصویر از عقب می باشد.   66

شکل 3-8: مجموعه ی خورشیدی در وضعیت کاهش دنده قرار گرفته دنده رنگی توسط عمل نمودن کلاچ غلطکی نگهداشته شده است. 67

شکل 3-9: مجموعۀ خورشیدی در وضعیت کاهش دنده است،دنده خورشیدی به پوستۀ جعبه دنده توسط کلاچ دیسکی چند صفحه ای درگیر شده است و کلاچ یک طرفه عمل مینماید.                                                                                                     68

شکل 3-10: مجموعۀ خورشیدی را در حین کاهش دنده نشان می دهد برای جلوگیری از خلاص بوده(سُرخوردن) باید درگیر می شود. 69

شکل 3-11: دنده رینگی توسط کلاچ به پوسته جعبه دنده درگیری می شود. دنده خورشیدی محرک است و برای حرکت ویا سُرخوردن به کلاچ غلطکی یا اسپراگی و باند احتیاج نمی باشد.                                                                                             70

شکل 3-12: مجموعۀ خورشیدی در حالت اوردرایو با ثابت بودن دنده خورشیدی که نشان می دهد قفسه ودنده رینگی می چرخند. 71

شکل 3-13: مجموعۀ خورشیدی در حالت اوردرایو با ثابت بودن دنده رینگی که نشان می دهد قفسه ودنده خورشیدی می چرخند. 71

 

 

 مقدمه:

جت اوی[1]، هیدراتیک[2] ، تورک فلایت[3] و کروئیز- اّ- ماتیک[4] بعضی از نامهای خانواده جعبه دنده های اتوماتیک هستند که در تجارت به این نام ها خوانده می شوند.

مطالعه ی جامع جعبه دنده های اتوماتیک شامل اصول و قوانین، طرز کار، عیب یابی، سرویس و تعمیرات آنها می باشد که در فصول مختلف این کتاب بشرح آنها خواهیم پرداخت. اصول کار جعبه دنده های اتوماتیک شبیه هم می باشد و تفاوتهایی که در آنها وجود دارد صرفا در ترکیب اندازه ها و ساختمان و بعضی اختلافات کوچک در سیستم های کنترل هیدرولیکی می باشد ک شامل اصول اساسی جعبه دنده ها نخواهد بود.

جعبه دنده های اتوماتیک مانند جعبه دنده های معمولی قابل استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی و همچنین اتومیبیل های سبک و سنگین، بخصوص ماشینهای راهسازی می باشند و باید متذکر شد ک اصول کار آنها یکسان بوده و طرز کارشان بسادگی قابل فهم می باشد.

رانندگی اتومیبیل هایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک می باشند مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه می باشد تا راننده بتواند به موقع نسبت به سرویس های مقدماتی آن اقدام نماید و نهایتاً در تشخیص عیب و رفع آن اقدام لازم را به عمل آورد.

این کتاب ابتدا مروری مختصر بر تئوری جعبه دنده های اتوماتیک و توسعه و تکامل تدریجی طراحی و تولیدات انواع کارخانجات را دارد سپس بحث در مورد مبدل گشتاور، مجموعه دنده های سیاره ای (مجموعه خورشیدی) و سپس سیستمهای کنترل هیدرولیکی مطابق با نوع ساخت و طرز کار آنها را خواهد داشت و بالاخره در فصول آخر تشخیص عیب، عیب یابی، سرویس و تعمیر اساسی مدلهای اصلی جعبه دنده های اتوماتیک اتومبیلهای آمریکایی را مورد بررسی قرار می دهد.

[1] (jetaway)

[2] (Hydra-Matic)

[3] (Torque- Flite)

[4] cruise-o-Matic

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی تهیه شده و کافیست فقط نام خود را در صفحه اول آن بنویسید.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...