سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی و شناخت توربین گاز و راه اندازی آن، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه بررسی و شناخت توربین گاز و راه اندازی آن، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 165

 

چکیده:
پروژه حاضرتقریباً،حاصل60 درصدترجمه،35 درصداستفاده ازمنابع مختلف، 5 درصدتجربه میباشد.
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول   عملکردموتورديزل
1-1- عملكردموتورديزل ديترويت
1-1-1- مجموعه موتورديزل:
1-1-2- بخش موتور:
1-1-2-1- بوش سيلندر
1-1-2-2- پيستون:
1-1-2-3- پيستون دوتكه:
1-1-2-4- پل سوپاپ (صليبي)
1-1-3- سيستم سوخت رساني:
1-1-3-1- فيلترهاي باالمنتقابل تعويض
1-1-3-2- فيلترهاي يكبار مصرف
1-1-3-3- پمپ انتقال دهنده سوخت
1-1-3-4- پمپ و انژكتورهاي يكپارچه
1-1-3-5- كنترل سوخت
1-1-3-6- اتصالات كنترل
1-1-3-7- طراحي ساختمان انژكتور
1-1-3-8- نصب انژكتور
1-1-3-9- آزمايشهاي انژكتور
1-1-3-10- تعمير انژكتور
1-1-3-11- گاور نر
1-1-4- سيستم هوا :
1-1-4-1- صافيهای هوای،نوع حمام روغنی
1-1-4-2- صافي هواي خشك،كارسنگين
1-1-4-3- صافي هواي خشك دو مرحله اي
1-1-4-4- صدا خفه کن
1-1-4-5- تخلیه آب جعبه هوا
1-1-5- سیستم روغنکاری
1-1-5-1- فیلترهای روغن
1-1-6- سیستم خنک کاری
1-1-6-1- سیستم خنک کاری رادیاتوروفن
1-1-6-2- سیستم خنک کن مبدل حرارتی
1-1-6-3- خنک کردن مایع خنک کاری
1-2- تجهیزات موتور
1-2-1- داشبرد،دستگاه اندازه گیر و کنترل کننده ها
1-3- سیستم های حفاظتی موتور
1-3-1- سیستم خاموش کن دستی
1-3-2- سیستم اتوماتیک خاموش کن مکانیکی
1-3-3- سیستم اتوماتیک خفه کن الکتریکی
1-3-4- سیستم آلارم (آژیر)
1-4- سیستم های استارت
1-4-1- سیستم استارت هیدرولیک( هیدرواستارت)
1-4-2- نخستین استارت موتور
1-5- طرزعمل تنظیم موتور
1-5-1- تنظیم متوالیبرای گاورنرهای مکانیکی
1-5-2- تنظیمات لقیسوپاپدود
1-5-2-1- موتورهایی باسرسیلندرهای چهار سوپاپ
1-5-2-2- تنظیمات پلسوپاپدود
1-5-2-3- تنظیمات لقیسوپاپدود (موتورسرد)
1-5-2-4- تنظیم لقیسوپاپدود (موتورگرم)
1-5-3- تنظیم زمان انژکتورسوخت
1-5-3-1- تنظیم زمان انژکتورسوخت
1-5-4- تنظیمات گاورنرمکانیکی سرعت ثابت وکنترل شانه ای انژکتور
1-5-4-1- تنظیم لقیگاورنر
1-5-4-2- موقعیت اهرمهای کنترل شانه انژکتور
1-5-4-3- تنظیم ماکزیمم سرعت بدون بار موتور
1-5-4-4- تنظیم سرعت بی بار
1-5-4-5- تنظیم پیچ ضربه گیر
1-6- رفع اشکال
1-6-1- تعیین احتراق ناقص سیلندر
1-6-2- بازرسی فشار کمپرس (تراکم)
1-6-3- موتور بدون سوخت
1-6-4- تست جریان سوخت
1-6-5- فشارکارتل
1-6-6- فشاربرگشت دوده ای خروجی
1-6-7- محدودیت در داخل شدن هوا
1-6-8- فشارجعبه هوا
1-7- طرزباز و بسته کردن موتور
1-8- تفاوت موتورهای سوارشدن برروی سیستم راه اندازی توربین (واحد) باموتورهای سوار شده برروی وسایل نقلیه سنگین
فصل دوم   سیستمهای توربین گازی
2-1- مقدمه
2-2- آرايش سيكلهاي بازتك محوره و دو محوره
2-3- سيكلهاي بسته
2-4- كاربردهاي صنعتي
2-4-1- نتيجه
2-5- مباحث عملي توربين گاز
2-5-1- اجزاي توربينهاي گازي
2-5-2- اصول كار كمپرسور محوري
2-5-3- توربين
2-5-4- طرز كار توربين
2-5-5- سيستم احتراق
2-5-5-1- اجزاي سيستم احتراق
2-5-6- سيستم روغنكاري
2-5-7- نتيجه
فصل سوم     راه اندازها و وسایل انتقال دهنده نیرو از راه انداز به توربین
3-1- انواع راه اندازهای توربین گاز:
3-2- مشخصات راه اندازها
3-2-1- توربین گاز آ.اِ. گ
3-2-2- توربین گاز میتسوبیشی
3-3- وسایل ارتباطی انتقال گشتاور از راه انداز به محور توربین گاز
3-3-1- سیستم راه اندازی توربین گاز آ.اِ.گ
3-3-1-1- جعبه دنده کمکی
3-3-1-2- توضیح بیشتر در مورد راچت
3-3-2- سیستم راه اندازی توربین گاز میتسوبیشی
نتیجه گیری:
منابع :

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 چرخه موتور دو زمانه
شکل1-2 سیستم هوای ورودی به موتور
شکل 1-3 حالتهای نشان داده شده از موتورv-71
شکل 1-4 موتور 6 و 8 سیلندر دیترویت
شکل 1-5 موتور 12 و 16 سیلندردیترویت
شکل 1-6 موتورهای چپ گرد وراست گرد و چگونگی قرار گرفتن استارت و کولر روغن (همه شکلها از دید عقب موتور میباشد
شکل 1-7 ترتیب احتراق موتورهای چپ گرد و راست گرد
شکل1-8 شماره سریال
شکل 1-9 بوش سیلندر
شکل 1-10 نمایی از پیستون دوتیکه
شکل 1-11 نمایی ازسیستم سوخت رسانی
شکل 1-12 فیلترسوخت رسانی
شکل 1-13 ترتیب قرارگیری یک پمپ و انژکتور یکپارچه در موتور
شکل 1-14 نمای برش خورده یک پمپ انژکتور یکپارچه
شکل 1-15 طرز کار انژکتور
شکل 1-16 قطع اتپمپو انژکتور و ترکیب ساختمانی آن
شکل 1-17 طرز در آوردن انژکتور
شکل 1-18 گاورنرمحدود کننده سرعت
شکل 1-19 ترتیب کنترول شانه ها
شکل 1-20 سیستم هوای وارد شده به میان دمنده و موتور
شکل 1-21 صافی هوای روغنی،سبک کار
شکل 1-22 صافی هوای روغنی،سنکین کار
شکل 1-23 صافی هوای خشک
شکل 1-24 جریان هوای میان المنت فیلتر
شکل 1-25 صافی هوای خشک منتاژ شده
شکل 1-26 صدا خفه کن هوا
شکل 1-27 تخلیه جعبه هوا
شکل 1-28 لوله تخلیه بخارات روغن
شکل 1-29 بالش تکه ای هوا کش روی بلوک سیلندر
شکل 1-30 سیستم روغن کاری موتور 6 و 8 سیلندر
شکل 1-31 سیستم روغن کاری موتورهای 12 سیلندر
شکل 1-32 سیستم روغنکاری موتورهای 16 سیلندر
شکل 1-33 نمایی ازفیلتر گردش کامل
شکل 1-34 سیستم خنک کاری
شکل 1-35 اجزای پمپ آب تصفیه نشده
شکل 1-36 نوعی داشبرد
شکل 1-37 دریچه سیستم خاموش کن
شکل 1-38 سیستم اتوماتیک خاموش کن مکانیکی
شکل 1-39 اجزای سیستمات و ماتیک خاموش کن مکانیکی با گاورنراورسپید
شکل 1-40 سیستم اتوماتیک خاموش کن الکتریکی
شکل 1-41 دیاگرام سیستم آلارم
شکل 1-42 کنتاکتهای زنگ آلارم
شکل 1-43 سییتم آلارم با سنسور مکانیکی
شکل 1-44 دیاگرام سیستم هیدرواستار تکه با جریان روغن
شکل 1-45 تنظیمات پلسوپاپدود
شکل 1-46 تنظیمات لقیسوپاپدود (موتورسرد)
شکل 1-48 تایمینگ انژکتور سوخت
شکل 1-49 تنظیم لقیگاورنر
شکل 1-50 تنظیم اهرم کنترول شانه انژکتور وضعیت حالت 1
شکل 1-51 تنظیم اهرم کنترول شانه انژکتور وضعیت حالت 1(مجموعه ی یک پیچ و یک مهره)
شکل 1-52 چک کردن حرکت چرخشی شانه کنترول انژکتور
شکل 1-53 چک کردن حالت فنریت شانه کنترول انژکتور
شکل 1-54 دو رنج درجه گاورنر
شکل 1-55 تنظیم سرعت پائین،بدون بار ماکزیمم موتور
شکل 1-56 تنظیم سرعت بی بار موتور
شکل 1-57 تنظیم پیچ ضربه گیر
شکل 1-58 چک کردن فشارکمپرس
شکل 1-59 چک کردن رینگهابا ابزاریبینوک
شکل 1-60 آزمایش جریان سوخت
شکل 1-61 اجزای میللنگ
شکل 1-62 اجزای درپوش جلوی میللنگ
شکل 1-63 اجزای میل بادامک
شکل 1-64 اجزای پیستون 2 تیکه
شکل 1-65 اجزای پیستون یک تیکه
شکل 1-66 سوارکردن اویل پمپ و لوله های آن
شکل 1-67 اجزای میل اسبک سوپاپ
شکل 1-68 اجزای سرسیلندر
شکل 1-69 اجزای دمنده هوا
شکل 1-70 اجزای کولر روغن
شکل 1-71 اجزای واترپمپ
شکل 1-72 اجزای پولی پروانه
شکل 1-73 اجزای مجموعه دنده محرک
شکل 1-74 مجموعه محرک پمپ سوخت عقب
شکل 1-75 اجزای پایه فیلتر و پوسته فیلتر
شکل 1-76 اجزای محفظه ترموستات و پایه، و پوسته فیلتر
شکل 1-77 اجزای پولی
شکل 1-78 اجزای ارتعاشگیر و پولی
شکل 1-79 درپوش و اداپتور محرک سرعت سنج
شکل 1-80 اجزای پولی
شکل 1-81 اجزای پمپ سوخت سه گوش
شکل 2-1 سیکل ساده برایتون
شکل 2-2 نمایی ازیک سیکل بسته
شکل 2-3 نمایی از یک سیکل ترکیبی
شکل 2-4 مبادله كننده حرارتي
شکل 2-5 سیکل باز تک محوره با شارژر گرمایی
شکل 2-6 گازتوریبن با توربین قدرت
شکل 2-7 آرایش چند محوره
شکل 2-8 سيكلهاي بسته
شکل 2-9 کمپرسور گریز از مرکز
شکل 2-10 روتور
شکل 11-2 استاتور
شکل 2-12 روتوروپرههای توربین میتسوبیشی
شکل 13-2 دیاگرام فشار و سرعت درکمپرسورمحوری
شکل 2-14 جریانگ ازدرتوربین
شکل 2-15 روتور توربین گاز
شکل 2-16 روتور توربین گاز
شکل 2-17 روتور توربین گاز میتسوبیشی
شکل 2-18 موتورتوربوجت
شکل 2-19 موتورتوربوپراپ
شکل 2-20 موتورتوربوشافت
شکل 2-21 محفظه احتراق لولهای حلقوی
شکل 2-22 محفظه احتراق حلقوی
شکل 2-23 محفظه احتراق لولهای
شکل 2-24 نوعی محفظه احتراق
شکل 2-25 محفظه احتراق توربین میتسوبیشی
شکل 2-26 محفظه احتراق توربین میتسوبیشی
شکل 2-27 اجزای توربین میتسوبیشی
شکل 2-28 توربین گازH-25
شکل 2-29 توربین گاز
شکل 2-30 توربین گاز
شکل 2-31 محور ژنراتور
شکل 2-32 توربین اشانتیون ساز
شکل 3-1 توربین گازh-25
شکل 3-2 کلاچ راه انداز
شکل 3-3 شکل شماتیک اجزای راه انداز توربین
شکل 3-4 کلاچ بادیتوربین میتسوبیشی
شکل 3-5 کلاچ بادیتوربین میتسوبیشی
شکل 3-6 گیربکس و ترینیگر و بارینیگر توربین میتسوبیشی
شکل 3-7 اجزای دنده ترینیگر و بارینیگر توربین میتسوبیشی
شکل 3-8 اجزای دنده ترینیگر و بارینیگر توربین میتسوبیشی
شکل 3-9 اجزای دنده ترینیگر و بارینیگر توربین میتسوبیشی

فهرست جداول
عنوان
جدول 1-1 طرح تغييرات
جدول 1-2 تمايل گردش شفت
جدول 1-3 تایمینگ گیج انژکتور (تاج سوپاپ)
جدول 1-4 تایمینگ گیج انژکتور (سوزن سوپلپ)
جدول 1-5 جدول فشار
جدول 1-6 مثال
جدول 1-7 فشارکارتل
جدول 1-8 فشاربرگشت دوده ای خروجی
جدول 1-9 محدودیت در داخل شدن هوا
جدول 1-10 فشارجعبه هوا

مقدمه

پروژه حاضرت قریباً،حاصل60 درصدترجمه،35 درصد استفاده ازمنابع مختلف، 5 درصدتجربه
میباشد.

عملكرد موتور ديزل ديترويت
از آنجايي كه موتور ديزل ديترويت 2 زمانه مي باشد به شرح مختصري از كاركرد موتور دو زمانه در موتورهاي ديزل مي پردازيم.
موتور ديزل دو زمانه با دو كورس پيستون يك چرخه كامل خود را طي مي كند يك كورس به طرف بالا و يك كورس به طرف پايين. در موتورهاي ديزل دو زمانه مجراهايي در ديواره سيلندر تعبيه شده اند كه حركت پيستون، به بالا و پايين، سبب بسته و باز شدن آنها مي شود اين همان مجراهايي هستند كه از طريق آنها هوا وارد سيلندر مي شود. در موتورهاي ديزل دو زمانه هم از مجراي و هم از سوپاپ (مجرا براي ورود هوا و سوپاپ براي خروج دود از سيلندر ) استفاده مي شود.
اين موتورها به يك پمپ باد مجهز شده اند كه هوا را با فشار اندكي بيشتر از دود خروجي سيلندر به داخل آن مي دمد. اين پمپ نه تنها سيلندر را از هواي تازه كاملاَ پر مي كند، بلكه به خروج سريعتر و بهتر گازهاي سوخته پس از احتراق كمك مي كند و اين عمل به تميز شدن محفظه سيلندر از دود و گازهاي سوخته كمك مي كند.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...