سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی عملکرد خشک کن‌های انجمادی،مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه بررسی عملکرد خشک کن‌های انجمادی،مهندسی مکانيک 

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 93

 

 

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:

عملکرد خشک کن انجمادی در مقایسه با دیگر خشک کن های رایج این است که خشک کن انجمادی در دارو سازی دارای اهمیت زیادی می باشد که خیلی پر هزینه است مهم ترین بخش در توسعه فرایند این است که زمان خشکاندن را به مینیمم برسانیم در حالی که کیفیت محصول را حفظ کنیم اولین گام فرایند خشکاندن مستلزم منجمد سازی یک محصول است که منجر به تبدیل اکثر اب یخ می باشد هدف مهم گام منجمد سازی این است که یک مجموعه همگن را ایجاد می کنیم این پروژه بر ان است که دستور العمل و رویه های معتبر در افزایش مقیاس را توسعه دهد و نیز چندین عامل افزایش مقیاس دیگر نظیر تاثیر حاشیه شیشه نمونه و تاثیر ناهمگنی در دماهای هست را مورد ملاحظه قرار دهد با توجه به موارد ذکر شده تری جرم و حرارت حالت ثابت به کار می رود تا فرایند صنعتی را تعریف کند که لزوما همان دمای تولید را فراهم می سازد

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول

کنترل ومشخصه تفاوت هاي خشک کن از طريق تست هاي کيفي عملي

1-1- مقدمه.                                                                                                       2

1-2- ابزارها و متدها                                                                                              6

1-3- خشکاندن انجمادي..                                                                                      6

1-4- بررسي تغييرات تصعيد.                                                                                   7

1-5- طلا اندودي..                                                                                                7

1-6- اندازه گيري هاي قابليت نشر.                                                                          8

1-7- مطالعات تغييرات شيشه هاي مياني..                                                               8

1-8- ناهمگني در نسبت هاي انتقال حرارت شیشه هاي حاشيه اي..                           10

1-9- آزمايشات با شيشه هاي معلق..                                                                      13

1-10- تاثير گارديل ها                                                                                            15

فصل دوم

کنترل ومشخصه درجه سرماسازی

2-1- مقدمه.                                                                                                       18

2-2- ابزارها ومتدها                                                                                              21

2-3- خشکاندن انجمادی..                                                                                      21

2-4- نوکلئیک کنترل دما                                                                                         22

2-5- اندازه گیری دمای مانومتری..                                                                           22

2-6- اندازه گیریهای منطقه سطح خاص….                                                                23

2-7- نتایج وبحث…                                                                                              23

2-7-1- تکنیک آیس فاگ…                                                                                     23

2-7-2- تکنیک آیس فاگ پیشرفته.                                                                           25

2-8- دکسران..                                                                                                   27

2-9- مانیتول..                                                                                                     27

2-10- اندازه گیریهای منطقه سطح خاص….                                                               28

فصل سوم

تفاوت در کارآیی چگالنده یا سیستم سرما سازی در خشک کن‌های انجمادی

3-1- مقدمه.                                                                                                      35

3-2- متد وابزارها                                                                                                 37

3-3- تجهيزات..                                                                                                   37

3-4- تست هاي تصعيد او-کيو.                                                                               37

3-5- اندازه گيري انتشار                                                                                       38

3-6- نتيجه بحث…                                                                                              39

3-6-1- تفاوتهاي دما                                                                                            39

3-7- بررسي هاي ضريب انتقال حرارت قفسه.                                                          42

3-8- تست هاي تصعيد.                                                                                       43

3-9- حداقل فشار اتاق براي ميزان تصعيد پايين..                                                        48

3-10- اندازه گيري نشر.                                                                                       48

3-11- تاثير کليه تغييرات هنگام افزايش مقياس…                                                       49

فصل چهارم

الگوريتم وطراحي خشک کن انجمادي

4-1- مقدمه.                                                                                                    54

4-2- اجزاي داخلي يك خشك كن انجمادي..                                                           54

4-3- طراحي خشك كن انجمادي..                                                                        55

4-4- محاسبات طراحي..                                                                                    55

4-5- فرضيات عملياتي:                                                                                      57

4-5-1- طراحي محفظه خشك كن..                                                                      57

4-5-2- زمان خشك كن..                                                                                    58

4-5-3- زمان خلاء                                                                                              58

4-5-4- سيستم گرمايش….                                                                                59

4-5-5- سيستم سرمايش….                                                                              59

4-5-6- محاسبه مقدار گاز براي شكستن خلاء                                                        62

4-6- الگوريتم طراحي توسعه يافته.                                                                      62

4-6-1- مزيت هاي اين الگوريتم.                                                                           62

4-7- الگوريتم طراحي خشک کن انجمادي براي نوع تونلي براي يک سيستم نا پيوسته.   63

فصل پنجم

مدل سازي انتقال حرارت وجرم در حالت پايا

5-1- مقدمه:                                                                                                   67

نتیجه گیری:                                                                                                    77

منابع :                                                                                                           84

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 1-1: نمودار تصعید.                                                                                         2

شکل 1-2: تصویر نوع شیشه ها وموقعیت آنها                                                             10

شکل1-3: نمودار نرخ تصعید بر حسب نوع شیشه وموقعیت…                                          11

شکل1-4: نمودار نرخ تصعید باورق تشعشعی و بدون آن و بر حسب موقعیت…                    13

شکل1-5: نمودار ضریب انتقال حرارت بر حسب موقعیت…                                               14

شکل1-6: نمودار نرخ تصعید برحسب نوع شیشه ها                                                      16

شکل 2-1: نمودار مقاومت بر حسب ضخامت سکروس…                                                24

شکل2-2: نمودار مقاومت بر حسب ضخامت سکروس…                                                 26

شکل2-3: نمودار مقاومت برحسب ضخامتHes. 26

شکل2-4: نمودار مقاومت بر حسب ضخامت دکسران..                                                  27

شکل2-6: نمودار مقاومت بر حسبssa. 31

شکل 3-1: نمودار نرخ تصعید بر حسب تغییرات دما                                                       39

شکل 3-2: نمودار نرخ تصعید بر حسب فشار مینیمم.                                                    47

شکل3-3: نمودار ضریب انتقال حرارت بر حسب دما                                                       51

شکل 3-4: نمودار زمان خشکاندن اولیه بر حسب دمای قفسه.                                       51

شکل 3-5: نمودار تغییرات مقاومت بر حسب زمان خشکاندن اولیه.                                  52

شکل4-1: اجزاي داخلي يك خشك كن انجمادي..                                                        54

شکل4-2: الگوريتم طراحي..                                                                                   56

شکل5-1: اثر ضخامت بر زمان خشک شدن..                                                              71

شکل5-2: تغییرات فشار جزئی بخار بر سطح کندانسور                                                 73

شکل5-3: تغییرات دمای سطح کندانسور                                                                   74

شکل 5-4: تغییرات تبرید بخار                                                                                  74

شکل5-5: تغییرات سرعت پمپاژ                                                                               75

شکل5-6: تغییرات سرمای تبرید.                                                                             75

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...