no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

سیستم کنترل دیجیتال الکترو هیدرولیک DEH درنیروگاهها، مهندسي مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی سیستم کنترل دیجیتال الکترو هیدرولیک DEH درنیروگاهها، مهندسی مکانیک
doc
اکتبر 5, 2015
۱۰,۰۰۰ تومان
1 فروش
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی سیستم کنترل دیجیتال الکترو هیدرولیک DEH درنیروگاهها، مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه بررسی سیستم کنترل دیجیتال الکترو هیدرولیک DEH درنیروگاهها، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۰۰

 

چکیده:
نیروگاهها نقش اصلی و برجسته ای در تأمین انرژی الکتریکی جهان دارد لذا سرویس و نگهداری مناسب نیروگاه می تواند در افزایش کارائی و بازده آن تأثیر بسزایی داشته باشد.
لازم به ذکر است که مقوله بهره برداری و سرویس و نگهداری مناسب می تواند نقش اساسی را در تعیین بازده یک نیروگاه ایفا کند در این بین سیستمDEHمهمترین قسمت نیروگاه می باشد برای مثال برای سیستم کنترلی دیجیتال الکترو هیدرولیک که در نیروگاه سهند بکار رفته حدود بیست جزوه چند هزار صفحه ای وجود دارد با این وجود وقتی مهندس ابزار دقیق به مشکلی در این زمینه بر می خورد حتی مطالعه این جزوه ها هم مطلب را روشن نمی کنند و مجبور می شود که به جزوه های فرعی تر که آن مطلب را به طور مفصل تر شرح داده اند مراجعه نماید .
بنابراین توضیح دادن یک چنین سیستم کنترلی در چند صفحه و حتی چند صد صفحه مطلب را نخواهد رسانید مطلبی را که خواهید خواند چکیده ایست از اطلاعات دوستان بخش ابزار دقیق و دیجیتال الکترو هیدرولیک نیروگاه سهند و فقط جهت آشنایی و در ک مفاهیم اصلی دیجیتال الکترو هیدرولیک می باشد. بدیهی است برای کنجکاوی و درک مفاهیم ریز تر ، بهترین مرجع همان جزوه های بهره برداری و استفاده از دیجیتال الکترو هیدرولیک ، آن هم به زبان اصلی می باشد.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: تئوری مربوط به کنترل گاورنری نیروگاه
۱-۱- عملیات اصلی سیستم گاورنری
۱-۲- گاورنر مکانیکی
۱-۳- گاورنر مکانیکی- هیدرولیکی
۱-۴- گاورنر الکتروهیدرولیک
فصل دوم: سیستم دیجیتال الکترو هیدرولیک(DEH)
۲-۱- سیستم دیجیتال الکتروهیدرولیک (DEH)
۲-۲- راه اندازی ساده شده
۲-۳- DPU
۲-۴- سخت افزار DPU :
۲-۴-۱-  DATA HIGH WAYبزرگراه داده:
۲-۴-۲- حافظه تسهیم شده
۲-۴-۳- پردازشگر تابعی:
۲-۴-۴- ارتباطی فرایند ورودی و خروجی( I/O) :
۲-۴-۵- کارتهای فرایند ورودی و خروجی( I/O) :
۲-۴-۶- مرور عملکرد DPU :
۲-۵- نرم افزار DPU :
۲-۶- کنترل دستی
۲-۷- توابع کنترل دستی :
فصل سوم: سیستم الکتروهیدرولیک نیروگاه سهند
۳-۱- سیستم الکتروهیدرولیک نیروگاه سهند
۳-۱-۱- شرح عملکرد :
۳-۲- سیستم خارج شدن اضطراری(ETS) :
۳-۳- محرک های شیرها
۳-۳-۱- عملکرد
۳-۳-۲- شیر ایزوله
۳-۳-۳- شیر های یک طرفه
۳-۳-۴- صافی ها
۳-۳-۵- سرو والو
۳-۳-۶- دامپ والو (ریلیف والو رهبر )
۳-۴- مبدل تفاضلی خطی متغیر(:( LVDT
۳-۴-۱- تعمیرات
۳-۴-۲- تنظیمات
۳-۴-۲-۱- صفر کردن LVDT
۳-۴-۲-۲- تنظیمات باز شدن شیر
۳-۵- بررسی مشکلات محرک
۳-۶- محرک شیر ری هیت استاپ :
۳-۶-۱- عملکرد
۳-۶-۲- شیر جدا کننده
۳-۶-۳- شیرهای یکطرفه
۳-۶-۴- سلونوئید والو عمل کننده
۳-۶-۵- تعمیرات
۳-۶-۶- تنظیمات
۳-۶-۷- عملکرد
۳-۷- دامپ والو
۳-۸- جعبه متنوع
۳-۹- شیر های یک طرفه
۳-۹-۱- LVDT :
۳-۹-۲- سلونوئید تست
۳-۹-۳- صافی
۳-۹-۴- تنظیمات
۳-۱۰- بررسی مشکلات محرک
۳-۱۰-۱- عملکرد کلی و آرایش
۳-۱۱- سیستم تأمین روغن EH
۳-۱۱-۱- روغن
۳-۱۱-۲- تجهیزات سیستم تغذیه
۳-۱۲- عملکرد سیستم
۳-۱۲-۱- نگهداری
۳-۱۳- بررسی مشکلات سیستم
۳-۱۴- کنترل و افزایش فشار اکومولاتور
۳-۱۴-۱- اکومولاتور فشار قوی
۳-۱۴-۲- آکومولاتور های فشار ضعیف
۳-۱۵- ساختار پمپ
۳-۱۵-۱- صافی های فشار قوی
۳-۱۵-۲- نگهداری روغن
فصل چهارم: سیستم حفاظت توربین نیروگاه سهند
۴-۱- سیستم خارج شدن توربین (ETS )
۴-۲- بلوک کنترلی ETS
۴-۳- بلوک تست سیستم ETS
۴-۴- خارج شدن توربین توسط دمای یاتاقانهای محوری
۴-۵- خارج شدن توربین از سرعت بیش از حد الکتریکی
۴-۶- لاجیک داخلی رله های تریپ ETS
۴-۷- لاجیک کنترلی رله های خارج شدن توربین
۴-۸- خارج شدن مکانیکی سرعت بیش از حد توربین
۴-۸-۱- تست خارج شدن توربین با سرعت بیش از حد
۴-۹- نحوه LATCH کردن مکانیکی توربین .
۴-۱۰- پانل تست ETS
۴-۱۰-۱- شصتی ها
۴-۱۰-۲- کلید فعال و یا غیر فعال سازی سرعت بیش از حد الکتریکی
۴-۱۰-۳- تست کردن
فصل پنجم: سیستم کنترل نیروگاه تبریز
۵-۱- سیستم کنترل نیروگاه
۵-۲- سیستم کنترل راه اندازی اتوماتیک توربین
۵-۳- منحنی راه اندازی ۳۳۱mo8117
۵-۴- توانایی ها و امکانات هایتاس
۵-۴-۱- سیستم کنترل تنش حرارتی توربین
۵-۴-۲- سیستم سخت افزار کامل وبهم پیوسته
۵-۴-۳- رابط بین انسان و ماشین
۵-۴-۴- خود بررسی کننده
۵-۵- محاسبه تنش روتور
۵-۶- تنظیم بار توربین (alr )
۵-۷- تنظیم سرعت توربین (ASR)
۵-۸- کنترل سنکرونایزینگ (ASS )
فصل ششم: بررسی معایب و محاسن سیستم کنترل نیروگاه سهند (نتیجه گیری)
۶-۱- مزایا
۶-۲- معایب DEH
منابع:
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱ گاورنر مکانیکی
شکل۱-۲ گاورنر مکانیکی- هیدرولیکی
شکل۲-۱ سیستم کنترل از راه دور برای تغییر بار
شکل۲-۲ سخت افزارهای DPU
شکل۲- ۳ پانل دستی
شکل۳-۱ سیستم تأمین سیال الکترو هیدرولیک
شکل۳-۲ سیستم خارج شدن اضطراری(ETS)
شکل۳-۳ محرک تراتل والو
شکل۳-۳ محرک تراتل والو
شکل ۳-۴ محرک تراتل والو در کنار محفظه فنر هر تراتل والو
شکل۳-۵ محرک شیر گاورنر
شکل۳-۶ محرک شیر ری هیت استاپ
شکل۳-۷ دامپ والو ( رلیف والو رهبر )
شکل ۳-۸ سرو اکچویتر شیر اینتر سپتر
شکل ۳-۸ سرو اکچویتر شیر اینتر سپتر
شکل۳-۹ دامپ والو
شکل ۳-۱۰ شیر قطع یا وصل یا سرو محرک
شکل۳-۱۱ سیستم تأمین روغن EH
شکل۳-۱۲ سیستم تغذیه روغن EH
شکل۳-۱۳ پمپهای روغن
شکل ۳-۱۴ صافی ها
شکل۳-۱۵ سویچهای هشدار دهنده
شکل۳-۱۶ هشدار دهنده سطح بالای روغن
شکل۳-۱۷ سویچهای فشار
شکل۳-۱۸ صافیهای فشارقوی
شکل۳-۱۹ اکومولاتور های هیدرو پنواتیک
شکل۳-۱۹ اکومولاتور های هیدرو پنواتیک
شکل۳-۲۰ خنک کننده ها
شکل۳-۲۱ کنترل و افزایش فشار اکومولاتور
شکل۳-۲۲ آکومولاتورهای فشار ضعیف
شکل۳-۲۳ صافی های فشار قوی
شکل۴-۱ سیستم خارج شدن توربین (ETS )
شکل۴-۲ بلوک کنترلی ETS
شکل۴-۳ شیر دیافراگمی
شکل ۴-۴ اهرم دستی اسطراری
شکل۴-۵ بلوک تست سیستم ETS
شکل۴-۶ بلوک تست فشار روغن الکترو هیدرولیک
شکل۴-۷ تست خارج شدن توربین با سرعت بیش از حد
شکل۴-۸ عملکرد تست گوی مکانیکی
شکل ۴-۹ پانل LATCH کردن مکانیکی توربین .
شکل۴-۹ پانل تست ETS
شکل۵-۱ که مراحل هایتاس

مقدمه

هدف از ارائه این پروژه بررسی سیستم کنترلی دیجیتال الکترو هیدرولیک که در نیروگاه سهند بکار رفته است موردتحقیق وبررسی قرارمیدهیم هنگامی که سخن از یک سیستم کنترلی نیروگاه گفته می شود با کلمات ، لغت ، مطالب ، مفاهیم مختلف و زیادی روبه رو می شویم که پس از صرف ساعت ها وقت ، جزء گیچ شدن و گم کردن راه تحقیق چیزی پیدا نمی کنیم . علت ، معمولاً این است که ما می خواهیم تجربیات و کارهایی را که نخبگان جهان در طی مدت طولانی و با صرف هزینه های هنگفت ، انجام داد ه اند خیلی ساده بفهمیم ، یاد بگیریم و تحلیل کنیم با پیچیده تر شدن روزافزون شرایط بهره برداری و نظارت بر نحوه بهره برداری و سیستم های رابط انها ، برای کنترل سرعت و کنترل بار تولیدی ، نیاز به یک راه اندازی کاملا” اتوماتیک و قابل انعطاف،احساس می شد. برای همین کارخانه وستینگ هاوس ، سیتم دیجیتال الکترو هیدرولیک( با نرم افزار wdpf deh mod III )طراحی و اجرا کرد.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange