سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 103

 

چکیده:
امروزه با پیشرفت صنعت و لزوم به روز بودن واشنایی با مباحث تئوری و تاریخچه انواع روشها ایجاب می کند تا تحقیقات تخصصی تری در مباحث مورد نظر انجام گیرد تا ضمن رسیدن به کیفیت مطلوب تر و اقتصادی تنوع در طرح ها را نیز شاهد باشیم که در صنعت های امروزی با بالا بودن هزینه های ازمون و خطا بایستی در تئوری جواب داده و روابط بدست اید وسپس به اجرا در درایند که در این پروژه در فصل اول روابط با توجه به عدم صلب بودن تمامی جامدات در صنعت نقش بسزایی دارند و می توان مقادیر نیرو های وارده و مقدار تغییر شکل ها و اثرات پارامترهای متفاوت بر یکدیگر و روند تکامل در طول تاریخ این روابط به همراه میزان ها و مقادیر کرنشهای الاستیک و پلاستیک ومقادیر و زوایای که کار انجام شده به حداکثر مقدار خود می رسد فصل دوم در امتداد این مبحث به روشهایی که بر اساس کرنش بوده و انواع شکل دهی ها وتاریخچه ها و روشهای که متداول می باشند اشاره گردیده است وبررسی های لازم از جمله روابط و جداول مربوط به نیروها تحلیل گردیده است تا در صنعت مرتبط با فلزات و شکل دهی و حالت دهی انها مورد استفاده قرار گیرد که به انحصار در حوزه کشش سیم و قالب های آنها و نیروی وارده بر آن را بررسی و روش اکستروژن وپارامترهای موثر در استفاده از این روش را تحلیل کرده وعلاوه بر آن پدیده نورد و به خصوص نورد سرد و انواع متفاوتی از ان را اشاره کرد ودر انتها به پدیده ابرپلاستیسیته در مواد خاص اشاره گردیده.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: روابط تنش-کرنش
1-1- روابط الاستیک کرنش – کرنش
1-2- معادلات پرنتل – رس
1-3- معادلات لوی و میزز
1-4- سختی ناشی از کار
1-5- روابط کامل تنش-کرنش
1-6- تئوری کرنش کل
1-6-1- معادلات تنش-کرنش هنکی
1-7- متغیرهای لوی-لود
1-8- پتانسیل پلاستیک و قوانین جریان
1-9- اصول بروز حداکثر کار
1-10- قانون جریان برای ماده ناهمسوگرا
1-11- روابط کلی تنش-کرنش مادة ناهمسوگرا که قابلیت سخت شوندگی ناشی از کار را دارد
فصل دوم: شکل دهی فلزات
2-1- کشش سیم
2-1-1- تئوری ها و آزمایش
2-1-2- عوامل کرنش خنثی و کار خنثی در کشش مواد سختی پذیر ناشی از کرنش
2-1-3- حداکثر کاهش(سطح مقطع) در کشش (سیم): یک تحلیل ساده
2-2- اکستروژن: ملاحظات عمومی
2-2-1- مرحله سکه زنی
2-2-2- مرحلة پایدار
2-2-3- مرحله غیرپایدار
2-3- تعیین فشار اکستروژن
2-4- نورد
2-4-1- نورد سرد نوار ورق
2-4-1-1- فشار عمودی غلطک
2-4-1-2- صفحه خنثی
2-4-1-3- نیروی غلطک
2-4-1-4- گشتاور غلطک
2-4-1-5- تعیین ضریب اصطکاک
2-4-1-6- تخت شدن غلطک
2-4-1-7- نکات دیگر
2-4-2- نورد نوار ورق سخت
2-4-3- نورد غیرمتقارن
2-4-4- نورد آونگی
2-4-5- نورد داغ نوار ورق
2-4-6- نورد مقطع، نورد عرضی، شکل گیری شیار V و حرکت عرضی آن
2-4-7- ساخت لوله بدون درز
2-5- قرارکاری یک میله سیلندر شکل
2-6- کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
2-7- فشردگی بلوک های غیر دایره ای منشوری
2-8- بعضی روابط بین نرخ کرنش مهندسی، نیرو، زمان و کرنش، در عملیات کله زنی ساده که تحت ضربه چکش افتادن رخ می دهد
2-9- ابرپلاستیسیته
2-9-1- پلاستیسیته تبدیلی
2-9-2- پلاستیسیته ریزدانه
منابع :

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: دایره های موهر برای تنش و کرنش جزئی پلاستیک
شکل 1-2: بردار کرنش پلاستیک جزیی موازی با بردار تنش
شکل 1-3: متغیرهای لوی-لود
شکل 1-4: مؤلفه های کرنش جزیی پلاستیک نشان داده شده در فضای سه بعدی تنش
شکل 1-5: نمودار کرنش جزیی پلاستیک PQ عمود بر کانون تسلیم در نقطة P
شکل 1-6: نمایش اصل بروز حداکثر کار
شکل 2-1: قالب کشش سیم
شکل 2-2: نیروها در کشش سیم
شکل 2-3: تغییرات فشار متوسط قالب با کاهش سطح مقطع
شکل 2-4: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع
شکل 2-5: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع؛ نیم زاویه قالب = 29/2 درجه
شکل 2-6: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع؛ نیم زاویه قالب = 47/15 درجه
شکل 2-7: الف)منطقه تغییر شکل در کشش ورق، ب) کشش مسطح با دنباله انتهایی، ج) منحنی حقیقی σ و ∈
شکل 2-8: روشهای اکستروژن
شکل 2-9: دامنه دمای تقریبی اکستروژن
شکل 2-10: نمودارهای اتوگرافیک ایده آل شده
شکل 2-11: سرب خالص و سرب آلیاژ تلریم
شکل 2-12: منحنی تنش حقیقی – کرنش و لگاریتمی
شکل 2-13: نتایج تجربی برای اکستروژن سرب خالص
شکل 2-14: نورد سرد نوار ورق
شکل 2-15: منحنی های فشار عمودی غلطک
شکل 2-16: استقرار نورد حلقه ای
شکل 2-17: نورد غیرمتقارن
شکل 2-18: نورد آونگی
شکل 2-19: قرارکاری یک میله سیلندر شکل
شکل 2-20: کله زنی ساده یک سیلندر
شکل 2-21: تغییرات بار P
شکل 2-22: کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل 2-23: نمونه کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل 2-24: نمونه یک کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل 2-25: کله زنی دینامیکی منشورهای مثلث
شکل 2-26: فشردگی همگن بلوک منشوری مستطیلی
شکل 2-27: بلوک های مستطیل شکل
شکل 2-28: نمایی از بالا بلوک های مستطیل شکل
شکل 2-29: بلوک های منشوری و مرز نمای بالا قبل از فشردگی
شکل 2-30: آهنگری میله تخت
شکل 2-31: فشردگی یک سیلندر مدور به وسیله ضربة چکش
شکل 2-32: تغییرات نرخ کرنش با کرنش
شکل 2-33: منحنی های نیرو – کرنش یا تغییر مکان
شکل 2-34: تغییرات کرنش با زمان
شکل 2-35: تغییرات نیرو با زمان
شکل 2-36: وابستگی ازدیاد طول به دما

مقدمه

روابط کامل تنش-کرنش، تغییر شکل الاستیک و پلاستیک در جاومدات را توضیح می دهند. در آنچه از نظرتان خواهد گذشت، آثار زمان و دما ملحوظ نشده، اما سختی ناشی از کار به حساب آمده است. همچنین می توان فرض کرد که جامد همسوگرا بوده و اثر یاشینجر ناچیز است.
باید توجه کرد که کرنش های برشی، مؤلفه های برشی تانسور کرنش بوده و بنابراین مقادیری نصف کرنش برشی مهندسی را دارند.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...