no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، پایان نامه مهندسي مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، مهندسی مکانیک
doc
سپتامبر 3, 2015
۱۰,۰۰۰ تومان
3 فروش
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه بررسی روابط تنش، کرنش و شکل دهی فلزات، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۰۳

 

چکیده:
امروزه با پیشرفت صنعت و لزوم به روز بودن واشنایی با مباحث تئوری و تاریخچه انواع روشها ایجاب می کند تا تحقیقات تخصصی تری در مباحث مورد نظر انجام گیرد تا ضمن رسیدن به کیفیت مطلوب تر و اقتصادی تنوع در طرح ها را نیز شاهد باشیم که در صنعت های امروزی با بالا بودن هزینه های ازمون و خطا بایستی در تئوری جواب داده و روابط بدست اید وسپس به اجرا در درایند که در این پروژه در فصل اول روابط با توجه به عدم صلب بودن تمامی جامدات در صنعت نقش بسزایی دارند و می توان مقادیر نیرو های وارده و مقدار تغییر شکل ها و اثرات پارامترهای متفاوت بر یکدیگر و روند تکامل در طول تاریخ این روابط به همراه میزان ها و مقادیر کرنشهای الاستیک و پلاستیک ومقادیر و زوایای که کار انجام شده به حداکثر مقدار خود می رسد فصل دوم در امتداد این مبحث به روشهایی که بر اساس کرنش بوده و انواع شکل دهی ها وتاریخچه ها و روشهای که متداول می باشند اشاره گردیده است وبررسی های لازم از جمله روابط و جداول مربوط به نیروها تحلیل گردیده است تا در صنعت مرتبط با فلزات و شکل دهی و حالت دهی انها مورد استفاده قرار گیرد که به انحصار در حوزه کشش سیم و قالب های آنها و نیروی وارده بر آن را بررسی و روش اکستروژن وپارامترهای موثر در استفاده از این روش را تحلیل کرده وعلاوه بر آن پدیده نورد و به خصوص نورد سرد و انواع متفاوتی از ان را اشاره کرد ودر انتها به پدیده ابرپلاستیسیته در مواد خاص اشاره گردیده.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: روابط تنش-کرنش
۱-۱- روابط الاستیک کرنش – کرنش
۱-۲- معادلات پرنتل – رس
۱-۳- معادلات لوی و میزز
۱-۴- سختی ناشی از کار
۱-۵- روابط کامل تنش-کرنش
۱-۶- تئوری کرنش کل
۱-۶-۱- معادلات تنش-کرنش هنکی
۱-۷- متغیرهای لوی-لود
۱-۸- پتانسیل پلاستیک و قوانین جریان
۱-۹- اصول بروز حداکثر کار
۱-۱۰- قانون جریان برای ماده ناهمسوگرا
۱-۱۱- روابط کلی تنش-کرنش ماده ناهمسوگرا که قابلیت سخت شوندگی ناشی از کار را دارد
فصل دوم: شکل دهی فلزات
۲-۱- کشش سیم
۲-۱-۱- تئوری ها و آزمایش
۲-۱-۲- عوامل کرنش خنثی و کار خنثی در کشش مواد سختی پذیر ناشی از کرنش
۲-۱-۳- حداکثر کاهش(سطح مقطع) در کشش (سیم): یک تحلیل ساده
۲-۲- اکستروژن: ملاحظات عمومی
۲-۲-۱- مرحله سکه زنی
۲-۲-۲- مرحله پایدار
۲-۲-۳- مرحله غیرپایدار
۲-۳- تعیین فشار اکستروژن
۲-۴- نورد
۲-۴-۱- نورد سرد نوار ورق
۲-۴-۱-۱- فشار عمودی غلطک
۲-۴-۱-۲- صفحه خنثی
۲-۴-۱-۳- نیروی غلطک
۲-۴-۱-۴- گشتاور غلطک
۲-۴-۱-۵- تعیین ضریب اصطکاک
۲-۴-۱-۶- تخت شدن غلطک
۲-۴-۱-۷- نکات دیگر
۲-۴-۲- نورد نوار ورق سخت
۲-۴-۳- نورد غیرمتقارن
۲-۴-۴- نورد آونگی
۲-۴-۵- نورد داغ نوار ورق
۲-۴-۶- نورد مقطع، نورد عرضی، شکل گیری شیار V و حرکت عرضی آن
۲-۴-۷- ساخت لوله بدون درز
۲-۵- قرارکاری یک میله سیلندر شکل
۲-۶- کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
۲-۷- فشردگی بلوک های غیر دایره ای منشوری
۲-۸- بعضی روابط بین نرخ کرنش مهندسی، نیرو، زمان و کرنش، در عملیات کله زنی ساده که تحت ضربه چکش افتادن رخ می دهد
۲-۹- ابرپلاستیسیته
۲-۹-۱- پلاستیسیته تبدیلی
۲-۹-۲- پلاستیسیته ریزدانه
منابع :

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱: دایره های موهر برای تنش و کرنش جزئی پلاستیک
شکل ۱-۲: بردار کرنش پلاستیک جزیی موازی با بردار تنش
شکل ۱-۳: متغیرهای لوی-لود
شکل ۱-۴: مؤلفه های کرنش جزیی پلاستیک نشان داده شده در فضای سه بعدی تنش
شکل ۱-۵: نمودار کرنش جزیی پلاستیک PQ عمود بر کانون تسلیم در نقطه P
شکل ۱-۶: نمایش اصل بروز حداکثر کار
شکل ۲-۱: قالب کشش سیم
شکل ۲-۲: نیروها در کشش سیم
شکل ۲-۳: تغییرات فشار متوسط قالب با کاهش سطح مقطع
شکل ۲-۴: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع
شکل ۲-۵: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع؛ نیم زاویه قالب = ۲۹/۲ درجه
شکل ۲-۶: تغییرات نیروی کشش با کاهش سطح مقطع؛ نیم زاویه قالب = ۴۷/۱۵ درجه
شکل ۲-۷: الف)منطقه تغییر شکل در کشش ورق، ب) کشش مسطح با دنباله انتهایی، ج) منحنی حقیقی σ و ∈
شکل ۲-۸: روشهای اکستروژن
شکل ۲-۹: دامنه دمای تقریبی اکستروژن
شکل ۲-۱۰: نمودارهای اتوگرافیک ایده آل شده
شکل ۲-۱۱: سرب خالص و سرب آلیاژ تلریم
شکل ۲-۱۲: منحنی تنش حقیقی – کرنش و لگاریتمی
شکل ۲-۱۳: نتایج تجربی برای اکستروژن سرب خالص
شکل ۲-۱۴: نورد سرد نوار ورق
شکل ۲-۱۵: منحنی های فشار عمودی غلطک
شکل ۲-۱۶: استقرار نورد حلقه ای
شکل ۲-۱۷: نورد غیرمتقارن
شکل ۲-۱۸: نورد آونگی
شکل ۲-۱۹: قرارکاری یک میله سیلندر شکل
شکل ۲-۲۰: کله زنی ساده یک سیلندر
شکل ۲-۲۱: تغییرات بار P
شکل ۲-۲۲: کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل ۲-۲۳: نمونه کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل ۲-۲۴: نمونه یک کله زنی ساده یا فشردگی یک سیلندر
شکل ۲-۲۵: کله زنی دینامیکی منشورهای مثلث
شکل ۲-۲۶: فشردگی همگن بلوک منشوری مستطیلی
شکل ۲-۲۷: بلوک های مستطیل شکل
شکل ۲-۲۸: نمایی از بالا بلوک های مستطیل شکل
شکل ۲-۲۹: بلوک های منشوری و مرز نمای بالا قبل از فشردگی
شکل ۲-۳۰: آهنگری میله تخت
شکل ۲-۳۱: فشردگی یک سیلندر مدور به وسیله ضربه چکش
شکل ۲-۳۲: تغییرات نرخ کرنش با کرنش
شکل ۲-۳۳: منحنی های نیرو – کرنش یا تغییر مکان
شکل ۲-۳۴: تغییرات کرنش با زمان
شکل ۲-۳۵: تغییرات نیرو با زمان
شکل ۲-۳۶: وابستگی ازدیاد طول به دما

مقدمه

روابط کامل تنش-کرنش، تغییر شکل الاستیک و پلاستیک در جاومدات را توضیح می دهند. در آنچه از نظرتان خواهد گذشت، آثار زمان و دما ملحوظ نشده، اما سختی ناشی از کار به حساب آمده است. همچنین می توان فرض کرد که جامد همسوگرا بوده و اثر یاشینجر ناچیز است.
باید توجه کرد که کرنش های برشی، مؤلفه های برشی تانسور کرنش بوده و بنابراین مقادیری نصف کرنش برشی مهندسی را دارند.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange