no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه بررسی انواع سیستم های تعلیق، مهندسي مکانیک | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی انواع سیستم های تعلیق، مهندسی مکانیک
doc
دسامبر 11, 2015
۸,۰۰۰ تومان
8 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی انواع سیستم های تعلیق، مهندسی مکانیک


عنوان:  پایان نامه بررسی انواع سیستم های تعلیق، مهندسی مکانیکک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۹۰

بهمرا فایل پاورپوینت  ppt قابل ویرایش

 

فهرست :

فصل اول : وظایف عمده سیستم های تعلیق
۱- ۲ جرم معلق و نامعلق
۱-۳ درجات آزادی خودرو
۱-۴ مودهای حرکتی خودرو
۱- ۴-۱کارکرد
۱- ۴-۲سواری
۱-۴-۲-۱ خوش سواری
۱-۴ -۲-۲ قرار پذیری
۱-۴-۲-۳ برانگیختگی خودرو
۱- ۴-۲ – ۴ احساس انسان
۱- ۴- ۳ فرمان پذیری:
۱- ۴ – ۴ پایداری
۱ – ۵ارزیابی عملکرد تعلیق :
۱- ۶ سازو کار های موثر بر دینامیک خودرو
۱-۷ تاثیر سیستم های تعلیق بر فرمانپذیری
۱-۷ -۱ دیدگاه سینماتیکی (مکانیزمی)
۱-۷- ۲ دیدگاه نرمی
فصل دوم : اجزاء سیستم های تعلیق
۲-۱ فنر:
۲-۱-۱ انواع فنر ها
۲-۱-۱-۱ فنر مارپیچ :
۲-۱-۱-۲ فنر تخت :
۲-۱-۱-۳ میله پیچشی :
۲-۱-۱-۴ فنرهای هوایی :
۲-۲ لرزه گیر
۲-۲-۱ کاربرد
۲-۲-۲ کارکرد
۲-۲-۳ ویژگی های کارکردی لرزه گیر
۲-۲-۴ نصب و جای گذاری لرزه گیر
۲-۲-۵ دسته بندی لرزه گیرها
فصل سوم : دسته بندی سیستم های تعلیق
۳-۱ سیستم تعلیق غیر فعال(passive)
۳-۱-۱-۱سیستم تعلیق ها چکیس
۳-۱-۱-۲ سیستم تعلیق چهار میله ای
۳-۱-۲سیستم تعلیق جداگانه
۳-۱-۲-۱ سیستم تعلیق بازوهای پیروجلو
۳-۱-۲-۲سیستم تعلیق دو جناغی جلو
۳-۱-۲-۳ستون مک فرسون
۳-۱-۲-۴ سیستم تعلق چند میله ای
۳-۱-۲-۵سیستم تعلیق بازوی پیرو پشت
۳-۱-۲-۶سیستم تعلیق بازوهای نیمه پیرو
۳-۱-۲-۷ سیستم تعلیق محور اونگی
۳-۱-۲-۸ سیستم تعلیق دودیون
۳-۱-۳انالیز مرکز غلت
۳-۲ سیستم تعلیق نیمه فعال(Semi Active)
۳- ۳سیستم تعلیق فعال
۳-۳-۱ تعلیق فعال
۳-۳-۲سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک
۳-۳-۳هیدرواکتیو ۱:
۳-۳-۴ هیدرو اکتیو ۲ :
سیستم ارتفاع هوشمند:
۳-۳-۵سیستم ضد نشست
۳-۳-۶ تعلیق اکتیوا:
۳-۳-۷هیدرواکتیو ۳
۳-۳- ۸ هیدرواکتیو ۳+
۳-۳-۹چکیدهای از سیستم های هیدرواکتیو
۳-۳-۱۰سیستم کنترل پویای بدنه
۳-۳-۱۱دیدگاه خریدار از سیستم های تعلیق غیر فعال و فعال
۳-۳-۱۲چالش های تعلیق فعال
۳-۳-۱۳ سیستم تعلیق هوائی
۳-۳-۱۴مزیت سیستم های تعلیق بادی نسبت به سیستم های تعلیق مکانیکی
۳-۳-۱۵ سیستم های تعلیق بادی در خودروهای سواری
۳-۳-۱۶ سیستم های تعلیق بادی در خودروهای سنگین
۳-۳-۱۷ سیستم های تعلیق
فصل چهارم :مدلسازی سیستم های تعلیق
۴-۱ مدل یک چهارم خودرو
۴-۱-۲ مدل یک چهارم سیستم تعلیق نیمه فعال
۴-۲ مدل یک دوم خودرو با دو درجه آزادی برای سیستم تعلیق غیر فعال
۴-۳ مدل یک دوم خودرو با چهار درجه آزادی برای سیستم تعلیق نیمه فعال
۴-۴مدل کامل خودرو
نتیجه گیری
پیوست
Plotting the root locus
Adding a notch filter
Finding the gain from the root locus
Plotting the closed-loop response
Adding a PID controller
Plotting the closed-loop response
Choosing the gains for the PID controller
منابع

 

 

مقدمه :‏
سیستم تعلیق خودرو به عنوان یکی از سیستم های مهم در خودرو یکی از ‏کانون های اصلی مهندسی اتومبیل می باشد . تعلیق اصطلاحی است که به ‏مجموعه فنر ها، کمک فنرها واهر مبندی هایی که به چرخ های خودرو متصل ‏می گردد اطلاق می شود ‏
در‎ ‎وسائل‎ ‎نقلیه‎ ‎موتوری‎ ‎سبک‎ ‎و‎ ‎سنگین‎ ‎جهت‎ ‎تعدیل‎ ‎اثرات‎ ‎نامطلوب‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎ناهمواری‎ ‎سطح‎ ‎جاده‎ ‎ازسیستم‎ ‎تعلیق‎ ‎استفاده‎ ‎می‎ ‎کنند‎ . ‎این‎ ‎اثرات‎ ‎باعث‎ ‎خستگی‎ ‎راننده‎ ‎و‎ ‎سرنشینان‎ ‎آن‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎به‎ ‎طوریکه‎ ‎این وضع‎ ‎موجب‎ ‎بخطر‎ ‎افتادن‎ ‎سلامتی‎ ‎انسان‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎نهایتاً‎ ‎کاهش‎ ‎بازده‎ ‎راننده‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎کاهش‎ ‎عمر‎ ‎مفیدقطعات‎ ‎خودرو‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎ . ‎سیستم‎ ‎تعلیق‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎زمان‎ ‎اختراع خودرو‎ ‎بکار‎ ‎گرفته‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎طول‎ ‎زمان‎ ‎کاملتر‎ ‎شده‎ ‎است‎ . ‎این‎ ‎تکامل‎ ‎جنبه‎ ‎های‎ ‎مختلفی‎ ‎داشته‎ ‎که نتیجتاً‎ ‎قابلیتهای‎ ‎جدیدی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎آورده‎ ‎است‎ . ‎به‎ ‎طوریکه‎ ‎درصد‎ ‎قابل‎ ‎توجهی‎ ‎از‎ ‎انرژی‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎ارتعاشات و‎ ‎نوسانات‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎ناهممواری‎ ‎سطح‎ ‎جاده‎ ‎توسط‎ ‎فنر‎ ‎و‎ ‎دمپر‎ ‎سیستم‎ ‎تعلیق‎ ‎جذب‎ ‎و‎ ‎مستهلک‎ ‎می‎ ‎شود

مهمترین‎ ‎اهداف‎ ‎این‎ ‎پروژه‎ ‎به‎ ‎شرح‎ ‎زیر‎ ‎هستند‎ :‎
‎ -‎شناخت وظایف و ‏‎ ‎پارامترهای‎ ‎مهم‎ ‎طراحی‎ ‎سیستم‎ ‎تعلیق
‎- ‎‏ شناخت‎ ‎تقابلهای‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎طراحی
‏- شناخت‎ ‎اجزاء‎ ‎سیستم‎ ‎تعلیق‎ ‎
‏- شناخت‎ ‎انواع‎ ‎سیستم‎ ‎تعلیق‎ ‎
‏- شبیه سازی سیستم تعلیق
‏-۱ وظایف عمده سیستم تعلیق عبارت اند از : ‏

‏ مجزا نمودن بدنه خودرو از ارتعاشات تحمیلی از سوی جاده ‏
بر قرار نمودن اتصال میان تایرو جاده ‏
کنترل نمودن بدنه خودرو در برابر پیچش و ناوش ‏
محدود نمودن حرکت چرخ ‏
‏ عملکرد بهینه در اقسام جاده
‏۱- ۲ جرم معلق و نامعلق ‏

در بررسی های دینامیکی ‏‎,‎‏ خودرو متشکل از دو جرم عمده زیر است :‏

جرم معلق ‏ : بخش هایی از خودرو که روی فنر ها سوار است ‏‎,‎‏ مانند ‏اسکلت خوردو ‏‎,‎‏ موتور‎,‎سرنشین‎,‎‏ صندلی‎,‎‏ درب و…‏
جرم نامعلق ‏: بخش هایی از خودرو که روی فنرها سوار نیستند ‏‎,‎‏ مانند ‏چرخ‎,‎‏ محور‎,‎‏ پوسته محور‎,‎‏ کله گاوی و…‏
‏۱-۳ درجات آزادی خودرو
دیدگاه عمده در دینامیک خودرو نگرش اجسام صلب است، بنابراین خودرو یک ‏جسم صلب با گستره حرکت فضایی در نظر گرفته می‌شود. بر پایه تعریف درجات ‏آزادی، یک جسم صلب دارای۶ درجه آزادی می‌باشد که حرکات متناظر با این ‏درجات، حرکات مستقل جسم را تشکیل می‌دهد. بنابراین برای نمایش حرکات ‏خودرو درجات آزادی زیر بکار می‌رود:‏
حرکت طولی ‏: حرکت خطی خودرو در راستای طولی‏
حرکت کناری ‏: حرکت خطی خودرو در راستای کناری‏
حرکت عمودی ‏: حرکت خطی خودرو در راستای عمودی ‏
حرکت غلت‌زنی ‏: حرکت زاویه‌ای حول محور طولی
‏-۴ مودهای حرکتی خودرو ‏

‏۱- ۴-۱کارکرد

‎ ‎ویژگی های کارکردی یک خودرو به طور عمده مرتبط با توانایی های شتاب ‏گیری‎,‎‏ ترمزدهی‎,‎‏ چیرگی بر شیب جاده و گنجایش بار و بارکشی است . ‏بازدهی زنجیره توان ویژگی های اصطکاکی تایر ‏‎,‎‏ پسای ایرودینامیکی و ارایش ‏زنجیره توان ( جای قرار گیری موتور و محور رانش ) شاخص های کارکردی خودرو ‏بوده ‏‎,‎‏ که در شتاب گیری توان موتور و در ترمزدهی ویژگی های سیستم ترمز نیز ‏افزوده می شود لغزش و قفل شدگی تایر از پارامتر های مهم کارکردی بوده که ‏سبب کاهش شتاب و کندش خودرو است . امروزه با بهره گیری از سیستم های ‏پاد قفل خود (اصطکاک ایستایی ) کار کند .‏
‏۱- ۴-۲سواری ‏
سواری نمایشگر دو ویژگی خوش سواری ‏ و قرارپذیری ‏ خودرو است ‏
‏۱-۴-۲-۱ خوش سواری

خوش سواری مرتبط با لرزه های خودرو بر اثر ناهمواری های جاده و دیگر منابع ‏اشفتگی ‏‎,‎‏ تاثیرات ان بر سرنشین و جداسازی سرنشین از لرزه های خودرو ‏است.‏
خودروهای جاده ای در گستره حرکتی مجاز خود می توانند در معرض پهنه ‏گسترده ای از لرزش ها و ارتعاشات قرار گیرند این اتعاشات از طریق حواس ‏لامسه ‏‎,‎‏ بینایی و شنوایی به سرنشینان منتقل می شود کلمه سواری ‏دربرگیرنده برانگیزش های بساوایی و بینایی است ‏‎,‎‏ در حالی که ارتعاشات ‏شنوایی در پهنه نوفه های صوتی ‏
‏۱-۴ -۲-۲ قرار پذیری
قرارپذیری سنجه چسبیدگی تایر و جاده است . در برخورد با ناهمواری های ‏جاده ‏‎,‎‏ چرخ ها تلاش می کنند تا از شکل پروفیل جاده پیروی نمایند ‏‎,‎‏ اما ممکن ‏است که از جاده کنده شده و در نتیجه سبب کاهش کنترل پذیری خودرو گردند ‏شاخص قرار پذیری نیروهای عمودی میان تایر و جاده است ‏‎,‎‏ که هر چه تغییرات ‏انها کمتر باشد ‏‎,‎‏ قرار پذیری مطلوبتری وجود دارد قیود سیستم تعلیق که بیانگر ‏جابجایی بیشینه مجاز میان محور و بدنه (جابجایی اولیه سیستم تعلیق ) و ‏جابجایی میان محور و جاده (جابجایی ثانویه سیستم تعلیق) است ‏‎,‎‏ نمایانگر ‏رفتار و کیفیت قرارپذیری خودرو می باشد. ‏
‏۱-۴-۲-۳ برانگیختگی خودرو
چشمه های برانگیختگی لرزشی خودرو به دو گروه زیر تقسیم می شوند:‏
درونی : لرزه های موتور و خط رانش ‏‎,‎‏ نابالانسی چرخ و محور
بیرونی : ناهمواری های جاده ‏‎,‎‏ نیروهای ایرودینامیکی
‏۱- ۴-‏‎۲ ‎‏- ۴ احساس انسان ‏
شاخص انسانی خوش سواری خودرو شتاب اعمالی به سرنشین است . این ‏شتاب در برگیرنده شتاب عمودی بدنه و شتاب زاویه ای کله زنی خودرو است . ‏بر گزینی مرز اسایشی انسان (سرنشین خودرو) به سبب نایکسانی احساس ‏افراد از لرزه ها و نبود یک روش پذیرفته شده عمومی برای ارزیابی پاسخ انسان ‏به ارتعاشات دشوار می باشد استاندارد هایی برای مرزهای اسایشی و واکنش ‏انسان به لرزه های اعمالی نگاشته شده است . ‏ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange