سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسی انواع بویلر های نیروگاه و شناخت نیروگاه خورشیدی، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی انواع بویلر های نیروگاه و شناخت نیروگاه خورشیدی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 73

 

چکیده
آن چه که سعی شده در این پروﮋه به آن پرداخته شود انوع و نحوه کارکرد بویلرهای صنعتی و نیروگاهی و تشریح کارکرد سیستم های متمرکز کننده نورخورشید و چگونگی جایگزینی آن با بویلر در سیکل نیروگاه است٬ در بویلر های نیروگاهی که با سوخت های فسیلی کار می کنند سیال عامل در اثر عبور از لوله هایی که بطور عمودی در مقابل مشعل ها قرار گرفته است عبور می کنند و درجه حرارت آنها به شدت افزایش پیدا می کند از جمله معایب این گونه بویلرها گران بودن سوخت های فسیلی و نحوه انتقال آنها به نیروگاه و تولید گازهای گلخانه ای و هزینه های نگهداری لوله ها به دلیل اینکه در معرض تنش‌های حرارتی قرار دارند و همچنین پسماند های حاصل از احتراق است .
سیستم های متمرکز کننده نورخورشید در حالت کلی این سیستم ها انرﮋی خورشیدی را بر روی سیال عامل متمرکز ساخته و دمای آن را بالا می برند. سیستم های ظرف شکل نور خورشید را بر نقطه کانونی متمرکز ساخته و باعث افزایش درجه حرارت گازهایی مانند هلیوم و هیدروﮋن می شوند. سییستم های سهمی شکل نور خورشید را بر نقطه کانونی سمهی متمرکز ساخته و باعث افزایش درجه حرارت سیال عامل می شوند که متوانند به صورت جزیره ایی یا به صورت شبکه ایی آرایش یابتد. در سیستم های برج نیرو یک مزرعه متشکل از ایینه ها نور خورشید را به سمت نقطه ایی خاص متمرکز ساخته و باعث اقزایش درجه حرارت سیال عامل می شوند. از جمله معایب اصلی سیستم های متمرکز کننده خورشیدی عدم کارکرد در طول شب و روزهای ابری است که نمی توان بازده 7روز هفته و 24 ساعت شبانه روز را از ان دریافت کرد. اخیرٱ با استفاده از نمک مذاب به عنوان سیال عامل و دو مخزن جهت ذخیره سازی آن مشکل عدم وجود خورشید در روزها و ساعاتی از شب حل شده است.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: انواع بویلرها
1-1- مقدمه اي درباره بویلرها
1-2- انواع بویلر
1-2-1- بویلرها با سوخت هسته اي راکتور
1-2-2- بویلرها با سوخت فسیلي:
1-2-3- بویلرهای مخزنی
1-2-4- بویلرها با لوله های آتش
1-2-5- بویلرها با لوله هاي آب جداري
1-2-6- بویلرهاي یکبار گذرفوق بحرانی
1-3- انواع مختلف بویلرهاي مورد استفاده در صنعت
1-3-1- هیترهاي گازي غیر مستقیم
1-3-2- هیترهاي گازي مستقیم
1-3-3- بویلرهاي واکنش شیمیایی راکتور
1-3-4- بویلرهای سیکل ترکیبي
1-3-5- بویلرهاي بازیافت
1-3-6- بویلرهاي زباله سوز
1-3-7- بویلرهاي ذغال سنگ سوز
1-4- اجزاء بویلر
1-4-1- اجزا تحت فشار
1-4-2- لوله اصلي تغذیه آب
1-4-3- هدر ورودي اکونومایزر
1-5- اجزا تحت فشار بويلر نوع SC
1-5-1- لوله هاي اکونومایزر
1-5-2- هدرهاي خروجي اکونومایزر
1-5-3- لوله هاي ارتباطي بین خروجي اکونومایزر و درام بخار
1- 6- درام بخار
1-7- درام آب یا درام پایین
1-7-1- Bank Tube
1-8- لوله هاي بدنه اصلی بویلر Water Wall Tube
1-9- لوله های بالابر
1-10- لوله های انتقال دهنده بخار اشباع
1-11- سوپرهیتراولیه و ثانویه
1-12- ری هیتر
1-13- لوله اصلی انتقال دهنده بخار
1-14- پیش گرمکن هوا
1-15- ژونگستروم
1-16- کوره
1-16-1- مشعلها
1-16-2- G.R.F
1-16-3- کنترل دمای بخار خروجی از سوپرهیترها
1-16-3-1- استفاده از دی سوپرهیتر آب اسپری
1-16-3-2-تغییر زاویه مشعلها
1-16-3-3- استفاده از G.R.F
1-17- بویلرهای زباله سوز
1-18- پلاسما
1-19- سیستم پلاسما برای دفع زباله
1- 20- دیگهای بخار نیروگاهی از نوع بازگرمایش SR
1-20-1- بويلر نوع – SR:
1-21- دیگهای بخار نوع ثابت
1-22- دیگهاي بخار از نوع ثابت SD
1-22-1- مشخصات ديگر اين نوع بويلر
1-23- دیگ بخار از نوع واترتیوب SCM
1-23-1- مشخصات ديگر اين نوع بويلر
1-24- دیگ بخار از نوع پیش ساخته SC
1-24-1- مشخصات ديگر اين نوع بويلر
1-25- تجهیزات کمکي بویلرها
1-26- بویلر با سوخت های فسیلی
1-27- دیگ لوله آتشی
1-28- دیگ لوله آبی
1-29- دیگ لوله مستقیم
1-30- دیگ لوله خمیده
1-31- دیگ تابشی
1-32- ديگ های يکبار گذر
1-33- دیواره های دیگ
1-34- فوق گرمکنها و بازگرمکنها
1-35- فوق گرمکن همرفتی
1-36- فوق گرمکن تابشی
1-37- کاربرد و ساختمان فوق گرمکن تابشی و همرفتی
1-38 – فوق گرمکن و بازگرمکن آويزان
1-39- فوق گرمکن و بازگرمکن وارونه
1-40- صرفه جو
1-40-1- تميز سازی شيميایی
1-41- استوانه بخار

فصل دوم: كاربرد انرژی خورشید در نیروگاههای سیكل تركیبی
2-1- معرفی نیروگاه های حرارتی خورشیدی با گردآورنده های سهموی
2-1-1- مطالعات و فعالیتهای انجام شده در زمینه نیروگاههای خورشیدی در كشور ایران
2-2- پارامتر های طراحی یك نیروگاه تلفیقی تركیبی
2-2-1- داده هاي جوي براي نیروگاه خورشیدي:
2-3- طراحي سیكل ترمودینامیكي
2-4- طراحی اجزاي نیروگاه خورشیدی
2-5- گیرنده حرارتی گردآورنده های سهموی
2-6- مشخصات سیستم سیال انتقال حرارت
2-7- سیستم های برقی در بخش خورشیدی
2-8- کارهای ساختمانی
فصل سوم: تکنولوژی های جذب انرژی خورشیدی CSP
3-1- معرفی تکنولوژی
3-2- سیستم های سهمی شکل یا شلجمی
3-3- سیستم های برج نیرو
3-4- سیستم های ظرف شکل
3-5- سیستم با محرک ظرف شکل
نتیجه گیری:
منابع :

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1: نمای برش خورده بویلر
شکل1-2: بویلر با لوله های آب جداری
شکل1-3: بویلر سیکل ترکیبی
شکل 1-4: اجزای تحت فشار بویلر
شکل1-5: پیش گرمکن هوا
شکل 1-6 : نمودار انتخاب نوع بویلر
شکل 1-7: دیگ بخاری نیرو گاهی نوع sr
شکل 1-8 : بویلر نوع SN
شکل1-9: بویلرنوع SD
شکل1-10:بویلر نوع SC
شکل 1- 11: طرحی از یک دیگ کشتی قدیمی
شکل 1-12:دیگ جهاراستوانه ای استرلینگ
شکل1-13: طرز قرار گرفتن فوق گرمکن بازگرمکن و صرفه جو درمولد بخار چهار استوانه ای
شکل 1-14: نمودارهایی از جریان های مولد بخار الف)استوانه ای ب)یکبار گذر
شکل3-1: سیستم سهمی شکل
شکل3-2: سیستم برج نیرو
شکل3-3: سیستم ظرف شکل

مقدمه
تلفیق انرژی حرارتی حاصل از خورشید در نیروگاه های سیکل ترکیبی در طول روز می تواند باعث صرفه‌ جویی در مصرف سوخت‌ های فسیلی شود. هر چند که در حال حاضر قیمت تمام شده برای نیروگاه خورشیدی بیشتر از نیروگاه‌ های فسیلی است ولی اگر هزینه های خارجی سوخت‌ های فسیلی که ناشی از اثرات مخرب آنها بر محیط‌ زیست است، به قیمت آنها اضافه شود، هزینه تولید برق در برخی از نیروگاه های خورشیدی کمتر از هزینه تولید برق در نیروگاه های سوخت فسیلی خواهد بود. با بهینه سازی و بالا بردن راندمان تجهیزات نیروگاه خورشیدی از قبیل گردآورنده ها و المان های گیرنده حرارت و سیستم دنبال کننده خورشید می توان در آینده به بالا رفتن سهم تولید برق خورشیدی امیدوارتر شد. در مرحله طراحی نیروگاه خورشیدی پارامترهایی چون بدست آوردن دقیق مقدار دی ان آی، ساخت و نصب دقیق گرداورنده‌ها، طراحی دقیق سیستم دنبال کننده خورشید، تسطیح زمین، بهره برداری مناسب، شستشوی آینه ها، میتواند راندمان مزرعه خورشیدی موثر باشد
نگاهی کلی به انواع بویلر و طبقه بندی آنها از لحاظ عملکرد خواهیم داشتو در آن به بحث هایی چون اهداف افزایش درجه حرارت سال عامل که منظور اصلی از به کارگیری بویلر هاست. افزایش درجه حرارت سیال عامل برای اهداف متعددی از قبیل انتقال قدرت٬ انتقال و توزیع گاز در یک سیکل٬ همجنین آشنایی خواهیم داشت انواع سیستم های متمرکز کننده نور خورشیدو نحوه بکارگیری آنها که با چه روش هایی می‌توان دمای سال عامل را افزایش داد. سیستم های ظرف شکل نور خورشید را بر نقطه کانونی متمرکز می‌سازند. سیستم های سهمی شکل نور خورشید را بر نقطه کانونی سهمی متمرکز ساخته و باعث افزایش درجه حرارت سیال عامل می شوند. در ادامه آشنایی طرز عملکرد انواع بویلر های صنعتی و نیروگاهی و اجزای مختلف آنهاست . بنابر این لازم است اعضای بویلرهای صنعتی و نیروگاهی را بطور کامل بشناسیم سپس به منظور شناخت بیشتری از بویلرها٬ با بویلرهای نیروگاهی و صنعتی و انواع سیستم های متمرکز کننده نور خورشید آشنا خواهیم شد که کار اصلی ما نحوه جایگزینی انها با بویلرهای با سوخت فسیلی است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...