سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق غير فعال پژو 405 بوسيله نرم افزارMATLAB، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق غير فعال پژو 405 بوسيله نرم افزارMATLAB، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 103

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:
هدف اصلي اين پروژه بررسي سيستمهاي تعليق و تحليل اثرات ارتعاشات بر روي سيستم غير فعال است.
كه در ابتدا سعي شده است نگاهي گذرا بر انواع سيستمهاي تعليق از نظر فعال يا غير فعال بودن داشته باشيم.بعد از آن در این پروژه تحلیل اثرات ارتعاشات بر روی سیستم تعلیق خودروي پژو 405 مورد بررسي قرارگرفته است، که همانگونه که مشاهده می شود به پارامترهای مختلفی مانند ضرایب سیستم تعلیق ، ناهمواری های جاده و موقعیت صندلی راننده وابسته است . این پروژه نیازمند بسط یک مدل ریاضی برای شبیه سازی رفتار دینامیکی یک خودرو سه بعدی است .در این پروژه برای شبیه سازی از کامپیوتر و برنامه MATLAB استفاده شده است ، بنابراین بخشي از انجام و نوشتن این پروژه شامل فهم مقدماتی این نرم افزار می باشد .
برای به دست آوردن معادلات دیفرانسیل حرکت ، یک خودرو سه بعدی با 7 درجه آزادی ، از معادلات نیوتن- اولر استفاده شده است .
شبیه سازی به وسیله مدلسازی بلوک دیاگرام فضای حالت انجام شده است، كه نمودارهاي جابجايي و سرعت شاسي و اجزاء سيستم تعليق، و نيز انحرافات زاويه اي شاسي بدست آمده است.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اولبررسي سيستم هاي تعليق
1-1- دسته بندي سيستم هاي تعليق
1-2- سيستم هاي تعليق يكپارچه
1-2-1- سيستم تعليق هاچكيس
1-2-2- سيستم تعليق چهار ميله اي
1-2-3- سيستم تعليق دوديون
1-3- سيستم هاي تعليق مستقل
1-3-1- سيستم تعليق بازوهاي پيرو
1-3-2- سيستم تعليق طبق دار دوبل
1-3-3- سيستم تعليق مك فرسون
1-3-4- سيتم تعليق چند ميله اي
1-3-5- سيستم تعليق بازوي كشنده اكسل عقب
1-3-6- سيستم تعليق شبه بازوي كشنده اكسل عقب
1-4- سيستم هاي تعليق نيمه مستقل
1-4-1- سيستم تعليق ميله پيچشي
1-4-2- سيستم تعليق محور آونگي
1-5- سيستم هاي تعليق غير فعال
1-6- سيستم تعليق نيمه فعال
1-6-1- زیر بخش های سیستم تعلیق نيمه فعال:
1-6-1-1- لرزه گير ناپيوسته:
1-6-1-2- لرزه گير پيوسته:
1-6-1-3- لرزه گير مغناطيسي:
1-7- سيستم تعليق فعال
1-7-1- هيدروپنوماتيك
1-7-2- سيستم تعليق هيدراكتيو
1-7-3- سیستم تعلیق هیدراکتیو2
1-7-4- سیستم تعلیق هیدراکتیو3
1-7-5- سیستم تعلیق کنترل پویای بدنه ABC
فصل دوم    آشنايي با نرم افزار MATLAB
2-1- آشنايي با نرم افزار
2-2- چرا از MATLAB استفاده مي كنيم ؟
2-3- پنجره هاي MATLAB :
2-4- ماتريس ها
2-4-1- ماتريس هاي تعريف شده در MATLAB :
2-5- چگونه برنامه بنويسيم ؟
2-6- حلقه هاي مورد استفاده در برنامه نويسي
2-6-1- حلقه ي while
2-6-2- حلقه for:
2-6-3- شرط if-else- end:
2-7- آشنايي با simulink
2-8- آشنايي مقدماتي طريقه استفاده از simulink :
2-8-1- ساختار يك بلوك دياگرام :
2-8-2- مراحل مورد نياز براي شبيه سازي يك سيستم :
2-8-2-1- نوشتن معادلات حاكم :
2-8-2-2- ساختن بلوك دياگرام واسطه :
2-8-2-3- ساختن يك مجتمع كننده همه ي بلوك دياگرام :
2-9- حل معادلات ديفرانسيل معمولي
2-10- مدلسازي بوسيله ي فضاي حالت
2-10-1- حالت :
2-10-2- متغيرهاي حالت :
2-10-3- بردار حالت :
2-10-4- فضاي حالت :
2-10-5- معادلات فضاي حالت :
فصل سومبررسي مدلهاي مختلف سواري
3-1- مقدمه اي بر سيستم تعليق
3-2- درجات آزادي خودرو
3-3- بررسي مدلهاي خوش سواري خودرو
3-3-1- مدل ربع خودرو
3-3-1-1- يك درجه آزادي
3-3-1-2- دو درجه آزادي
3-3-2- مدل نصف خودرو
3-3-2-1- دودرجه آزادي
3-3-2-2- چهار درجه آزادي
3-4- مدل كامل خودرو
فصل چهارم  شبيه سازي سيستم تعليق خودروي پژو 405
4-1- معرفي
4-2- ابعاد :
4-3- تعليق :
4-3- 1- سيستم تعليق جلو:
4-3-2- سيستم تعليق عقب: 1
4-4- شبيه سازي سيستم تعليق در simulink :
4-5- اعمال تغييرات در ضرايب كمك فنر و فنر
نتیجه گیری:
منابع :
فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: سيستم هاي تعليق يكپارچه
شکل 1-2: سيستم تعليق هاچكيس
شکل 1-3: سيستم تعليق چهار ميله اي
شکل 1-4: سيستم تعليق دوديون
شکل 1-5: سيستم تعليق بازوهاي پيرو
شکل 1-6: سيستم تعليق طبق دار دوبل
شکل 1-7: سيستم تعليق مك فرسون
شکل 1-8: سيتم تعليق چند ميله اي
شکل 1-9: سيستم تعليق بازوي كشنده اكسل عقب
شکل 1-10: سيستم تعليق شبه بازوي كشنده اكسل عقب
شکل 1-11: سيستم تعليق ميله پيچشي
شکل 1-12: سيستم تعليق محور آونگي
شکل 1-13: سيستم هاي تعليق غير فعال
شکل 1-14: نماي شماتيك براي فنر
شکل 1-15: سيستم تعليق نيمه فعال
شکل 1-16: زیر بخش های سیستم تعلیق نيمه فعال
شکل 1-17: عملگرها که لرزه گیر هایی با پارامترهای قابل تنظیم بوده
شکل 1-18: لرزه گير ناپيوسته
شکل 1-19: لرزه گير پيوسته
شکل 1-20: لرزه گير مغناطيسي
شکل 1-21: ويژگي هاي اين نوع سيستم
شکل 1-22: حركت زاويه اي حول محور طولي
شکل 1-23: نمودار حاصل آزمايش
شکل 1-24: سيستم تعليق نيمه فعال كمتر (بهتر) از حالت غير فعال
شکل 1-25: سيستم تعليق فعال
شکل 1-26: نماي شماتيك تعليق فعال
شکل 1-27: هيدروپنوماتيك
شکل 1-28: سیستم های هیدرولیک سیتروئن
شکل 1-29: سيستم تعليق هيدراكتيو
شکل 1-30: نمايي از سيستم داخلي هيدراكتيو
شکل 1-31: سیستم تعلیق هیدراکتیو2
شکل 1-32: مجموعه هیدراکتیو 2
شکل 1-33: سیستم تعلیق هیدراکتیو3
شکل 1-34: سومین نسل از سیستم های تعلیق هیدراکتیو
شکل 1-35: سیستم تعلیق کنترل پویای بدنه ABC
شکل 1-36: فنر سيستم تعليق پوياي بدنه
شکل 2-1: پنجره MATLAB
شکل 2-2: آشنايي با Simulink
شکل 2-3: صفحه ي simulink library Browser
شکل 2-4: Commonly used blocks
شکل 2-5: مجموعه ي Sinks
شکل 2-6: مجموعه ي Sources
شکل 2-7: آشنايي مقدماتي طريقه استفاده از Simulink
شکل 2-8: ساختار يك بلوك دياگرام
شکل 2-9: جرم و فنر
شکل 2-10: بلوک دیاگرام
شکل 2-11: بلوک دیگرام کامل شده
شکل 2-12: پاسخ به دست آمده از حل با بلوک دیاگرام و در محیط سیمولینک
شکل 2-13: شبیه سازی را به وسیله M-file
شکل 2-14: حل کننده ode23
شکل 2-15: پاسخ به دست آمده
شکل 3-1: محدوده ي عمل دو مقوله راحتي سفر و فرمان پذيري
شکل 3-2: نماي شماتيك
شکل 3-3: ارتعاشات دو سيستم كه يكي فعال و ديگري غير فعال
شکل 3-4: نمايش حركات خودرو درجات آزادي
شکل 3-5: مدل ربع خودرو
شکل 3-6: دو درجه آزادي
شکل 3-7: سيستم تعليق اتوبوسي
شکل 3-8: مدل يك چهارم
شكل 3-9: مسئله در محيط سيمولينك
شکل 3-10: ورودي پله اي به ارتفاع 0.1 متر در طي 200 ثانيه
شکل 3-11: مدل نصف خودرو
شکل 3-12: چهار درجه آزادي
شکل 3-13: خصوصيات مدل
شکل 3-14: دو ورودي براي مدل تعليق خودرو
شکل 3-15: سيستم كمك ، فنر كه تعليق عقب و جلو
شکل 3-16: پس از اجراي شبيه سازي، با نوشتن susgrph در قسمت command line prompt برنامه، اين نمودارها را دريافت كنيد
شکل 3-17: مدل كامل خودرو
شکل 3-18: حركت زاويه اي حول محور عمودي
شکل 3-19: يك بار به سيستم ورودي پله ايي
شکل 3-20: ورودي سينوسي
شکل 3-21: نمودارهاي ورودي پله ايي
شکل 3-22: نمودارهاي ورودي سينوسي
شکل 3-23: ورودي هاي پله ايي در سمت چپ و نمودارهاي سينوسي را در سمت راست
شکل 4-1: موتور 405
شکل 4-2: ابعاد اين خودرو
شکل 3-3: سيستم تعليق جلو
شکل 3-4: سيستم تعليق عقب
شکل 4-4: نماي شماتيك كامل خودرو
شکل 4-5: نمودار حاصل از ورودي پله ايي
شکل 4-6: نمودارهاي تك تك خروجي هاي ماتريس x
شکل 4-7: نمودارهاي سمت راست مربوط به حالت ازدياد، و چپ مربوط به كاهش دمپينگ
شکل 4-8: نمودارها یی كه سمت راست مربوط به ازدياد و سمت چپ مربوط به كاهش ضريب سختي فنرها
شکل 4-9: نمودارهای سمت راست مربوط به ازدياد ضرايب و سمت چپ مربوط به كاهش ضرايب

مقدمه

از وقتي كه اولين ماشين هاي ساخت بشر كه مجهز به موتور بودند بوجود آمدند يك نويز (اختلال ) جديد در آن ها به وجود آمد . در بسياري از محيط ها با اثرات زيان آور ارتعاشات بصورت فزاينده اي مواجه مي شويم . ثابت شده است كه اين ارتعاشات مكانيكي باعث بروز حس بد شديدي ميشود كه ناشي از اين حقيقت است كه اين ارتعاشات مستقيماَ از طريق اتصالات صلب به بدن انسان منتقل مي شود .
اين ارتعاشات بطور خاص در خودروهاي جاده قابل درك است . بنابراين از اولين روزهاي قرن بيستم تلاشها براي حذف و يا كاهش اين نوع ارتعاشات افزايش يافت . حاصل اين تلاشها نصب سيستم تعليق بوده است و امروزه مدل هاي زيادي از سيستم تعليق وجود دارد .جذب لرزش ها و شك ها در خودرو بوسيله مجموعه اي كه وزن خودرو روي آن قرار دارد انجام مي شود كه اين مجموعه تلاش مي كند تا ارتعاشات توليد شده بوسيله نيروي باد ، نيروهاي ترمز و ناهمواريهاي جاده را حذف كند و يا كاهش دهد .كنترل ارتعاشات نيازمند تحليل مهمي بر روي پارامترهاي زير است : شتاب بدنه خودرو ، انحراف تاير و انحراف سيستم تعليق .
وظایف و عملکرد اصلی سیستم تعلیق عبارتند از :
– شرایطی را فراهم کند که چرخ ها با حرکت عمودی خود، مانع ازانتقال ارتعاشات ناشی از پستی و بلندی جاده به شاسی خودرو شود.
– از پیچش شاسی حول محور طولی خودرو، جلوگیری کند .
– تماس چرخها را با جاده با کمترین تغییرات نیرو حفظ کند.
– چرخ ها رادر حالت درست راندن و زوایای کمبر مناسب، نسبت به سطح جاده نگه دارد.
– برای کنترل نیرو های تولید شده توسط چرخ ها به نیرو های طولی ( شتاب و ترمز)، نیرو های جانبی ( دور زدن )، و گشتاور های ترمز و سیستم محرکه، عکس العمل نشان دهد.

جرم معلق ونامعلق
جرم معلق، جرم خودرو بر فنرها است، حال آنکه جرم نامعلق به صورت جداگانه، جرم بین جاده و فنرهای سیستم تعلیق تعریف می شود. خشکی فنر، بر عکس العمل جرم معلق در هنگام رانندگی تاثیر می گذارد. خودروهایی که دارای جرم معلق ضعیفی هستند، نظیر خودروهای اشرافی می توانند دست اندازها را به راحتی هضم کرده و یک سواری فوق العاده نرم و راحت را فراهم آورند؛ هر چند، این چنین خودرویی از شیرجه و نشست، در هنگام ترمز کردن و شتاب گرفتن رنج می برد و در سر پیچ ها و دورزدن ها، تمایل بیشتری به تجربه موج یا پیچش بدنه نشان می دهد. خودروهایی که دارای فنرهای سخت می باشند، مانند خودروهای اسپرت نسبت به جاده های پر دست انداز، خشونت بیشتری نشان می دهند. ولی این نوع اتومبیل، به خوبی حرکت بدنه را به حداقل می رساند؛ واین بدان معناست که آنها قابلیت سواری به صورت دیوانه وار را دارا هستند، حتی در سر پیچ ها.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...