سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي سيستم هاي ترمز ضد قفل ABS، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسي سيستم هاي ترمز ضد قفل ABS، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 157

 

چکیده:
سيستم ترمز ضدقفل يکی از مهمترين امکاناتی است که در ايمنی خودروها اثرگذار می باشد و به همين دليل تلاش های بسيار زيادی به منظور طراحی و ارتقاء اين سيستم صورت پذيرفته است. ترمز ضدقفل در بيان ساده دستگاهي الكترونيكي هستند كه در هنگام ترمزگيري باكنترل فشار (قطع و وصل كردن فشار) هيدروليك در كسري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسك يا كاسه برقرار و قطع مي‌كنند و تكرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوكه كردن يا قفل كردن ترمزها مي‌شود.اهميت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري در سرعت‌هاي بالا بيشتر نمايان مي‌شود. در اين گونه موارد راننده از كنترل كامل بر روي وسائل نقليه خود برخوردار است. به تازگي استفاده از سيستم‌هاي كمكي و تقويت كننده الكترونيكي و مكانيكي نيز براي هر چه بهتر كردن فعاليت ترمزها بر روي انواع خودروهاي جديد به كار گرفته مي‌شود اين سيستم‌ها با وارد آوردن اندك فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي‌دهد. در اين پایان نامه که مشتمل بر پنج فصل می باشد به تعریف و معرفی ترمز و فلسفه آن و همچنین اجزای تشکیل دهنده سیستم ترمز ضدقفل و کارکرد آن و در انتها به عیب یابی این سیستم پرداخته می شود.
واژه‌هاي كليدي: ایمنی خودرو، سیستم ترمز ضدقفل، رله جذبی، کنترل کننده الکترونیکی.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: ترمز چیست؟
1-1- ترمز چيست؟
1-2- ترمزهاي هيدروليكي
1-3- ترمز دو مداري با پمپ دوبل
1-4- سيستم ترمز چرخ
1-5- سيستم ترمز ديسكي
1-6- بوستر
1-6-1- بوسترهاي خلايي
فصل دوم: فلسفه ABS
2-1- فلسفه ي ABS
2-2- اختراع ترمز ضد قفل
2-3- محدوديت هاي ترمز ضد قفل
2-4- ديناميك تايرها
فصل سوم: آشنايي با اجزاي سيستم ABS
3-1- معرفي اجزا سيستم ABS
3-2- واحد كنترل الكترونيكي
3-3- مدارهاي ايمني
3-4- دوره(سيكل ) كنترل ABS
3-5- مدارهاي هيدروليكي
3-6- مدارهاي جلو- عقب مجزا
3-7- مدارهاي قطري مجزا
3-8- كانال هاي ABS
3-8-1- سيستم هاي يك كاناله
3-8-2- سيستم هاي سه كاناله
3-8-3- سيستمهاي چهار كاناله
3-9- واحد كنترل هيدروليكي
3-9-1- نوع مجتمع
3-9-2- نوع غير مجتمع
3-10- پمپ
3-11- سيلندر اصلي
3-12- سولونوييدها
3-12-1- شيرهاي سولونوييدي سه وضعيتي
3-12-2- شيرهاي سولونوييدي دو وضعيتي
3-13- مقسم هيدروليكي بوش
3-14- دستگاه جك هيدروليكي
3-15- انباره ها (آكومولاتورها)
3-16- سنسور سرعت
3-17- سنسور شتاب
3-17-1- ساختار سنسور شتاب
3-17-2- سنسور شتاب جانبي
3-17-3- عملكرد سنسور شتاب
3-18- سوئيچ چراغ ترمز
3-19- سوييچ سطح روغن ترمز
فصل چهارم: سيستم ضد قفل (ABS) چگونه كار مي كند؟
4-1- معرفی
4-2- دياگرام سيستم ABS
4-3- عملكرد فعال كننده ي ECU
4-3-1- وضعيت ترمز معمولي
4-3-2- وضعيت ترمز اضطراري
4-4- فعال كننده ي ABS با شير سولونوييدي دو وضعيته
4-5- ABS ECU
فصل پنجم: عيب يابي سيستم ABS
5-1- کلیات
5-2- سنسورهاي سرعت چرخ
5-3- سوييچ چراغ ترمز
5-4- سيستم ترمز اصلي
5-5- سيستم تشخيص عيب ABS
5-6- تفسير لامپ اخطار
5-7- خواندن كدها
5-8- آرمايش سنسور سرعت چرخش
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
عنوان
شكل 1-1: وضعيت سيلندر ترمز و سيلندر چرخ در حالتهاي مختلف فشردن پدال ترمز
شكل 1–2 :تصوير برش خورده ي يك سيلندر هيدروليكي
شكل 1-3: تصوير مربوط به اجزاي اصلي سيلندر ترمز دو بل كه در آن زائده ي پيستونها مشخص مي باشد
شكل 1-4: سيستم ترمز چرخ (كفشكي)
شكل 1-5: تصوير يك سيستم ترمز ديسكي
شكل1-6: وضعيت هاي عملكرد ترمز ديسكي
شكل 1-7: مراتب ایمنی ترمز
شكل 1-8: تصوير مربوط به يك بوستر قبل پمپ
شكل 1-9: بوستر بعد از پمپ
شكل 1-10: دو حالت عملكرد بوستر
شكل 1-11: حالت پدال ترمز در فشار کم
شكل 2-1: نمودار ارتباط بين نيروي ترمزي و نرخ لغزش
شكل 2-2: گيرايي تاير به عنوان تابعي از نسبت لغزش ( بكسوات )در شرايط گوناگون رانندگي
شكل 3-1:محل قرارگيري اجزاي ABS در خودروي 2WD
شكل 3-2 :محل قرارگيري اجزاي ABS در خودروي 4WD
شكل 3-3:نقشه ي جعبه اي ECU يك ABS حاوي دو ريز پردازنده
شكل 3-4: طرح كلي از يك سيستم هيدروليكي كه در آن ، ترمزهاي جلو و عقب از يكديگر مجزا هستند
شكل 3-5: طرح كلي از يك سيستم با مدارهاي قطري مجزا
شكل 3-6 : تصويري از يك واحد كنترل هيدروليكي
شكل 3-7 : مقطع برش خورده ي پمپ تك پيستون ABS
شكل 3-8 : مقطع برش خورده ي پمپ داراي دو پيستون ABS
شكل 3-9: مقطع برش خورده ي سيلندر اصلي ABS مجتمع
شكل 3-10 : مقطع اعرضي سيلندر اصلي با سوپاپ مركزي
شكل 3-11 : مفطع عرضي از سيلندر اصلي با دريچه هاي تنظيم كننده
شكل 3-12: مقطع عرضي شير سه وضعيتي بوش
شكل 3-13 : شير دو وضعيتي كه با ولتاژ باتري(قطب مثبت) و همچنين توسط واحد كنترل الكترونيكي (ECU) ، به قطب منفي متصل گرديده است.
شكل 3-14 : اين شير در حالت عادي باز ، در صورت تحريك ، به روغن ترمز اجازه ي عبور از سوپاپ يكطرفه را ‌ميدهد.
شكل 3-15: دادن ولتاژ به شير ، باعث بسته شدن سوپاپ يكطرفه و مسير روغن ترمز مي شود
شكل 3-16: اين شير در حالت عادي ودر صورت عدم تحريك، فشار در مجاري سيستم ترمز را حفظ مي كند
شكل 3-17: اين شير در حالت عادي بسته ، هنگام تحريك فشار را آزاد مي كند
شكل 3-18 : موقعيت ترمز گرفتن عادي و حالت افزايش فشار ABS
شكل 3-19 : موقعيت نگهداري يا حفظ فشار
شكل 3-20: موقعيت كاهش فشار
شكل 3-21: طرز كار واحد جك
شكل 3-22 : شماتيك عملكرد سنسور سرعت
شكل 3-23: ساختمان و نحوه ي قرارگيري سنسور سرعت چرخ
شكل 3-24: ساختمان سنسور شتاب
شكل 3-25: محل قرارگيري سنسور شتاب در خودرو
شكل 3-26: سنسور شتاب جانبي
شكل 3-27 : تصوير دو نوع سنسور شتاب جانبي
شكل 4-1: اندامهاي دستگاه ABS
شكل 4-2 :دياگرام سيستم ABS
شكل 4-3: دو بخش مجزا برای یک سیستم فعال کننده
شكل 4-4 :وضعيت شير سولونوييدي در حالت ترمز گيري معمولي
شكل 4-5: وضعيت شير سولونوييدي در حالت كاهش فشار
شكل 4-6: وضعيت شير سولونوييدي در حالت ثابت نگه داشتن فشار
شكل 4-7: وضعيت شير سولونوييدي در حالت افزايش فشار
شكل 4-8 : دياگرام فعال كننده ي ABS با شير سولونوييدي دو وضعيته
شكل 4-9: شماتيك كنترل ABS توسط ECU
شكل 5-1: آزمايش سنسور سرعت

مقدمه

سیستم ترمز ضد قفل برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ در هواپیما به شکل مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت در همان زمان تحولات زیادی در توسعه این سیستم در صنعت هوانوردی بوجود آمد . اما جالب بود که بررسی این سیستم برای چندین سال متوقف شد تا اینکه در سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ برای اولین بار این سیستم در کامیونهای سنگین در آمریکا برای کاهش تصادفات به خاطر از دست دادن پایداری کامیون در جاده ها مخصوصا” جاده های لغزنده مورد استفاده قرار گرفت . در سال ۱۹۸۰ در تکنولوژی ایمنی خودرو تحول عظیمی رخ داد و سیستم Abs به شکل امروزی (الکترونیکی ) در خودروهای سواری مورد استفاده قرار گرفت .
نگه داشتن ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد. ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در واقع روی سطوح لغزنده حتی راننده های حرفه ای بدون ترمزهای ضد قفل نمی توانند به خوبی یک راننده ی معمولی با ترمزهای ضد قفل ترمز کنند.
در نتیجه و با توجه با اهمیت موضوع در این پایان نامه ما برآن شدیم به بحث و ارائه مطالبی پیرامون ترمز ضدقفل بپردازیم و اینکه چرا به آنها نیاز داریم،چه چیز هایی در آنها به کار رفته است،چگونه کار می‌کنند، بعضی از انواع رایج و بعضی از مشکلات مربوط به آن چیست. امید است مورد قبول و توجه خوانندگان آن قرار بگیرد.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...