سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 230

 

بهمرا فایل پاورپوینت ppt جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب
عنوان                                            ‏
مقدمه
فصل اول  
سيستم ترمز‎ ‎و سيستم پايداري الكترونيكي
‏1-1- سیستم ترمز ‏ABS
‏1-1-1- مقدمه    ‏
‏1-1-2- تاريخچه سيستم ‏ABS‏ :‏
‏1-1-3- سيستم ‏ABS‏ چيست؟
‏1-1-4- اصول کارکرد سيستم ‏ABS‏ :‏
‏1-1-5- مزاياي ‏ABS
‏1-1-6- احتياط هاي پيشگيرانه در سيستم ترمز ضد قفل (‏ABS‏)‏
‏1-1-7- اصطلاحات مربوط به ‏ABS
‏1-1-8- مدارهاي هيدروليکي:‏
‏1-1-9- کانال هاي ‏ABS
‏1-1-10- اجزاي سيستم ‏ABS
‏1-1-11- پمپ ها:‏
‏1-1-12- سيلندر اصلي:‏
‏1-1-13- سلونوئيدها:‏
‏1-1-14- انباره ها و اکومولاتورها:‏
‏1-1-15- سنسورهاي سرعت:‏
‏1-1-16- ساير تجهيزات ورودي واحد کنترل الکترونيکي:‏
‏1-1-17- عملکرد فعال کننده ‏ABS
‏1-1-18- ‏ABS ECU
‏1-1-19- سيستم هاي تويو تا
‏1-1-20- سيستم ‏ABS‏ چرخ عقب :‏
‏1-1-21- سيستم ‏ABS‏ چهارچرخ تويوتا:‏
‏1-2- سيستمهاي كنترل كششي ترمز ( ‏TCS‏)‏
‏1-2-1- وظيفه سيستم:‏
‏1-2-2- طراحي سيستم:‏
‏1-2-3- سنسورهاي سرعت چرخ:‏
‏1-2-4- ‏ECU‏:‏
‏1-2-5- مدولاتور هيدروليكي:‏
‏1-2-6- ترمز چرخ ها:‏
‏1-2-7- نحوه عملكرد سيستم:‏
‏1-2-8- انواع سيستم ‏TCS
‏1-3- سيستمهاي الكترونيكي پايداري خودرو (‏ESP‏)‏
‏1-3-1- وظيفه سيستم:‏
‏1-3-2- طراحي سيستم:‏
‏1-3-3- نحوه عملكرد سيستم:‏
فصل دوم   
كمربند ايمني
‏2-1- مقدمه:‏
‏2-2- تاریخچه کمربند ایمنی:‏
‏2-3- دليل استفاده کم از کمربند ايمني :‏
‏2-4- چگونگي عملکرد کمربند ايمني :‏
‏2-5- نحوه عملکرد سيستم :‏
‏2-6- تسمه هاي سيستم:‏
‏2-7- ضرورت استفاده از کمربند ايمني :‏
‏2-8- حرکت سرنشين در خودرو:‏
‏2-9- مکانيزمهاي کمربند ايمني:‏
فصل سوم   
بررسي ايمني شيشه هاي خودرو  
‏3-1- هد ف:‏
‏3-2- تعاريف و اصطلا حات :‏
‏3-3- شيشه آبديده :‏
‏3-4- منطقه آزمون ( منا طق‎ a‏,‏b‏ ):‏
‏3-5- ويژگيها:‏
‏3-6- کاربرد فناوری نانو در شیشه و آیینه خودرو
فصل چهارم   
کیسه هوا   
‏4-1- آشنايي با ايربگ :‏
‏4-2- انواع ايربگ :‏
‏4-3- منبع انرژي سيستم ايربگ:‏
‏4-4- سيستم ايربگ با منبع انرژي گاز فشرده
‏4-5- سيستم فرمان ايربگ:‏
‏4-6-  طرح شماتيک سيستم عمل فرمان :‏
‏4-7- طراحي بالشتک هوا:‏
‏4-8- خلاصه زمان بندي عمل ايربگ:‏
‏4-9- بهينه سازي توليد کننده گاز ايربگ:‏
‏4-10- پيشگيري از عملکرد بي موقع يا عدم عملکرد ايربگ:‏
فصل پنجم   
سپر ايمني و ايمني بدنه  
‏5-1- سپر ایمنی
‏5-2- ايمني بدنه خودرو
‏5-3- ايمني داخلي خودرو :‏
فصل ششم
بررسي منايع نويز خودرو

– مقدمه

– منابع نويز خودرو

موتور

نويز مکانيکي

نويز احتراق

نويز سوخت پاش

نويز سيستم هاي ورود هوا و خروج دود

خط انتقال قدرت

-کنترل نويز

نويز ارتعاشي

لايه هاي ويسکوالاستيک

لايه هاي ويسکوالاستسک نامقيد(آزاد)

نويز اکوستيکي

نتيجه گيري

پيشنهادات

سيستم وفقي کنترل نويز

توصيف سيستم

پيشرفت هاي نوين

سيستم ارتباطي و صوتي اتومبيل

مقدمه

سيستمهاي صوتي اتومبيل

تلفن همراه

كاهش تداخل

فصل هفتم

ساير تجهزات رفاهي و ايمني خودرو

سيستم كنترل الكترونيكي انتقال قدرت

سيستمهاي اطلاعاتي

سيستمهاي پارك خودرو

سيستم هاي لامپ هاي جلو.

سيستم هاي تميز كننده

سيستم هاي ضد سرقت خودرو

سيستمهاي تنظيم كننده ميل فرمان

سيستمهاي تنظيم كننده صندلي

مبدلهاي كاتاليتيكي (Catalytic Converter)

لاستيك در خودروها

منابع

‏ ‏
فهرست اشکال
عنوان                                            ‏

شكل 1-1: سيستم ‏ABS
شكل1-2: نبود سیستم ‏ABS
شکل 1-3: اطلاعات مربوط به ‏ABS
شکل 1-4: مسیر روغن
شکل 1-5: مدارهاي هيدروليکي
شکل 1-6: مدارهاي قطري مجزا
شکل 1-7: پمپ ها فشار هيدروليکي
شکل 1-8: مقطع برخورد سیلندر اصلی
شکل 1-9: سلونوئيد
شکل 1-10: وضعيت ترمز معمولي
شکل 1-11: وضعيت ثابت نگه داشتن فشار    ‏‏
شکل 1-12: وضعيت افزايش فشار
شکل 1-13: کنترل سرعت چرخها
شکل 1-14: سیستم چرخ عقب
شکل 1-15: عملکرد سيستم
شکل 1-16: هنگام غيرفعال بودن شير
شکل 1-17: فشار روغن سيلندر اصلي به چرخهاي عقب
شکل 1-18: مکانيسم همانند يک سيستم معمولي
شکل 1-19: سيمهاي بين اجزاء
شکل 1-20: سيستم ‏ABS‏ چهارچرخ تويوتا
شکل 1-21: سيستمهاي كنترل كششي ترمز ( ‏TCS‏)‏
شکل 1-22: نحوه عملكرد سيستم
شکل 1-23: سيستمهاي الكترونيكي پايداري خودرو (‏ESP‏)‏
شکل 1-24: اجزاء سيستم ‏ESP
شکل 2-1: چگونگي عملکرد کمربند ايمني
شکل 2-2: نحوه عملکرد سیستم
شکل 4-1: ایربگ
شكل (4-2): حسگر برخورد مكانيكي كه در آن فنر غلتك را نگه مي دارد.‏
شکل 4-3: شتاب سنج مبتني بركرنش سنج
شكل4-4: شتب سنج
شكل 4-5: مراحل عمل کرد
شكل 4-6: مکانهای جا گذاری ایربگ
شكل 4-7: شماتیک ایربگ
شكل 4-8: قطعات سنسور ایربگ
شكل 4-9: نقشه شماتیک مکانها
شكل4-10: شماتيک گاز فشرده
شكل 4-11: شماتيک کلي اين سيستم
شکل4-12: ابعاد
شكل 4-13: طرح شماتيک سيستم عمل فرمان
شكل 4-14: نتایج
شكل 4-15: نتیجه حاصل
شكل 4-16: تغییرات فشار وارد بر بالشتک
شكل 4-17: نیروی وارد بر سرنشینان از طرف بالشتک
شکل 4-18: خلاصه زمان بندی
شكل 4-19: اساس کار
شكل 5-1: سپر ایمنی
شكل 5-2: سپر تا آخر در هم فرورفته
شكل 5-3: سپر از نیروی ضربه آزاد شده
شكل 5-4: لاستیک ضزبه گیر
شكل 5-5: اهرم خم شونده
شكل5-6: سپرهای ضربه گیر هیدرولیکی
شكل 5-7: ایمنی بدنه

‏ ‏

مقدمه ‏

با پيشرفت تكنولوژي و صنعت در زمينه هاي مختلف ،شايد بتوان گفت صنعت خودرو يكي از مواردي ‏مي باشد كه پيشرفت هاي قابل توجهي نموده است، چرا كه اين صنعت به دلبل ويژگي هاي خاص و هدف ‏آن كه در درجه اول ايجاد آسايش و ايمني براي سرنشينان خودرو است، همواره سعي نموده از جديدترين ‏تكنولوژي ها در قسمت هاي مختلف خودرو بهره مند شود.خصوصا تكنولوژي هايي كه ضريب ايمني و آسايش ‏سرنشينان آن را افزايش دهد.‏
علاوه بر اين شايد بتوان گفت علاوه بر اين به دليل تاثير پذيري قابل توجهي كه مجوع قطعات مختلف ‏خودرو بر روي هم دارند.يكي از ويژگي هاي ديگر اين صنعت ايجاد هماهنگي بين سيستم هاي مختلف  اين ‏مي باشد.به عنوان مثال تاثيرپذيري سيتسم هاي كم ولتاژ الكتريكي مانند سيستم راديوي در برابر سيستم ‏جرقه زني كه داراي ولتاژ بالاي ‏Ac‏ مي باشد. در اين پروژه سعي شده است  در مورد سيستم هاي ايمني كه ‏نقش اساسي در ايمني خودرو و رفاه سرنشينان ايفا مي كند بررسي گردد.‏
در پايان بر خوود فرض مي داريم كه از زحمات ارزشمند و دلسوزانه استاد ارجمندمان جناب آقاي ‏مهندس نصيري كمال تقدير و تشكر به عمل آيد.‏
‏1-1– سیستم ترمز ‏ABS
‏1-1-1- مقدمه
متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت درآوردن آن است. خودروئي که روشن نشود، ممکن است ‏راننده اش را خشمگين سازد ولي وقتي به راه افتاد و در مسير عبور و مرور قرار گرفت اگر ترمز آن معيوب ‏باشد ويا راننده نتواند به درستي از ترمز آن استفاده کند، چه بسا ممکن است به صورت دام مرگ درآيد.‏
ترمز ناگهاني و قفل شدن چرخها مهمترين خطريست که خودرو را تهديد مي نمايد. قفل شدن چرخها از ‏دو جهت براي خودرو خطرناک است، اين وضعيت در بسياري از مواقع فاصله ترمزگيري را افزايش داده و ‏مهمتر از آن کنترل فرمان چرخها نيز از اختيار راننده خارج مي شود، خصوصاً در جاده هاي خيس و برفي يا ‏يخ زده که خطر قفل شدن چرخها بيشتر وجود دارد، نياز به سيستمي که بتواند ترمز چرخها را کنترل کرده ‏و از ليز خوردن چرخها جلوگيري نمايد، بيش از پيش احساس مي شود.‏
1-1-2- تاريخچه سيستم ‏ABS‏ :‏
در ابتداي دهه 1970 کمپاني دايملر بنز، گروهي از مهندسين و کارشناسان فني خود را مامور بررسي و ‏آزمايش سيستمي نمود که از سال 1959 پيشنهاد گرديده و به طور مقطعي بر روي آن کار شده بود.‏
گروه مهندسي دايملر بنز براي پيشبرد کار خود با کمپاني تلديکس وارد عمل گرديد، مدتها روي آن کار ‏شد اما نتيجه مطلوبي نداد و گروه مهندسي مجبور گشتند قرارداد خود را با کمپاني فوق لغو کرده و يک ‏قرارداد جديد با کمپاني بوش ببندند. اين گروه پس از ماهها فعاليت موفق شدند سيستم ضدبلوکه ترمز ‏‏(‏ABS‏) را در اواسط دهه 70 عرضه کنند. بدين ترتيب کمپاني دايملر بنز اولين کمپاني بود که توانست اين ‏سيستم را به صورت گسترده در خودرو هاي خود به کار ببرد.‏
1-1-3- سيستم ‏ABS‏ چيست؟ ‏
ترمز هاي معمولي با ايجاد دو نوع مقاومت باعث توقف و يا کاهش سرعت خودرو مي شوند. يک مقاومت ‏ناشي از اصطکاک بين صفحات لنت و ديسک (و يا لنت هاي کفشکي و کاسه چرخ) و مقاومت ديگر ناشي از ‏اصطکاک بين تايرهاي خودرو و سطح جاده مي باشد. عمل ترمزگيري در صورتي با ثبات و کنترل شده انجام ‏مي شود که رابطه زير بين مقاومت ايجاد شده توسط سيستم ترمز و مقاومت ايجاد شده توسط تايرها و سطح ‏جاده برقرار باشد:‏
1-1-4- اصول کارکرد سيستم ‏ABS‏ :‏
وقتي يک خودرو با سرعت ثابت حرکت مي کند، سرعت حرکت خودرو با سرعت چرخهاي آن متناسب ‏است، به عبارت ديگر لغزش تايرها وجود ندارد. اما وقتي راننده به منظور کم کردن سرعت خودرو، بر روي ‏پدال ترمز فشار مي آورد، سرعت چرخها به تدريج کم شده و تناسب چرخها با بدنه خودرو نيز از بين مي ‏رود، بايد توجه داشت که بدنه خودرو به سبب نيروي اينرسي تمايل به حرکت دارد، در اين حالت يک لغزش ‏کوچک بين چرخها و سطح جاده ايجاد مي شود.‏
1-1-5- مزاياي ‏ABS
قفل شدن چرخها از لحاظ ايمني داراي سه مزيت مي باشند، مسافت توقف را کاهش مي دهد، به توقف ‏اتومبيل در يک خط مستقيم کمک کرده و در حين توقف، به راننده امکان فرمان دادن و هدايت خودرو را ‏مي دهد. همچنين از پنچري لاستيک در هنگامي که فقط يک نقطه از لاستيک کم ضخامت باشد، جلوگيري ‏مي کند.‏
1-1-6- احتياط هاي پيشگيرانه در سيستم ترمز ضد قفل (‏ABS‏) ‏
مهمترين نکته قابل توجه در رابطه با (‏ABS‏) اين است که اين سيستم، وسيله را ضد تصادف نمي کند. ‏اعتماد بيش از حد و يا بي توجهي به آن مي تواند شما را در وضعيتي قرار دهد که هيچ نيروي ترمز يا ‏کنترلي در هدايت خودرو نداشته باشيد. سيستم ‏ABS‏ بر روي سطوح لغزنده، باعث مي شود که خودرو در ‏مسير مستقيم و کوتاه تري توقف نمايد، اما در جاده هاي هموار و خشک، در مقايسه با ترمز هاي معمولي، ‏زمان بيشتري براي توقف نياز دارد.‏

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...