سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي روابط سياسي ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي ايران، رشته حقوق روابط بين الملل

عنوان پروژه: پایان نامه بررسي روابط سياسي ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي ايران، رشته حقوق روابط بين الملل

رشته: حقوق و علوم سياسي،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 220

 

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول (کلیات)
طرح و تبیین موضوع
ادبیات موضوع
علل انتخاب موضوع
سؤال اصلی و سؤالات فرعی
فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم
متغییرها
روش تحقیق
موانع و محدودیتهای تحقیق …
سازماندهی تحقیق
یادداشتهای فصل اول
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی
روشهای مطالعه سیاست خارجی
سطح تحلیل
عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…
بخش دوم
اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه
یادداشتهای فصل دوم
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979 1946)
بخش اول روابط ایران و سوریه از1979- 1946
بخش دوم عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973 1946)
روابط ایران و اسرائیل
مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث
عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979 1974)
شرایط منطقه ای
شرایط بین المللی
به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی
مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی
نتیجه گیری فصل سوم
یادداشتهای فصل سوم
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988 1979)
بخش اول انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه
جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه
بخش دوم
دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ
دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه
اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه
اتحاد ایران و سوریه
تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه
تنش های سوریه ایران در لبنان
دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ
قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه
نتیجه گیری فصل چهارم
یادداشتهای فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001 1989)
بخش اول روابط سیاسی ایران و سوریه
پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران
روابط ایران و سوریه (2001 1989)
بخش دوم عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه
حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه
کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه
اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه
تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه
پیمان استراتژیک ترکیه اسرائیل و مواضع ایران و سوریه
اختلافات ترکیه سوریه و نقش ایران
نتیجه گیری فصل پنجم
یادداشتهای فصل پنجم
فصل ششم (نتیجه گیری)
یادداشتهای فصل ششم
منابع و مآخذ

 

مقدمه :

خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا مي باشد .
سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد .
در پايان با اعلام و اذعان به وجود نقايص و كاستي در رساله ، از زحمات اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر اصغر جعفري ولداني در سمت استاد راهنما و جناب آقاي دكتر غلامعلي چگني زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدرداني مي شود كه حضرت علي (ع) فرموده است : من علمني فقر صيرني عبداً .

1ـ طرح و تبيين موضوع :

مطابق با اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، سياست خارجي ايران بر اساس “نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهاي سلطه گرو روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است . بنابراين ازديدگاه قانون اساسي رابطه با دول غير محارب مجاز شمرده شده است . همچنين طبق اصل 154 قانون اساسي ، جمهوري اسلامي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند .
2ـ ادبيات موضوع :

عليرغم حساسيت و اهميت موضوع يكي از نكته هاي جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهي محققان و پژوهندگان اين رشته به اين مسأله مي باشد و كمتر تحقيق و كتابي در اين زمينه يافت مي شود كه به طور دقيق و موشكافانه به بررسي روابط پيچيدة ايران و سوريه پرداخته باشد . در اين ارتباط تنها گزارشها و مقالاتي به چشم مي خورد كه بيشتر به مسألة صلح و اقدامات سوريه و بررسي سطحي روابط ايران و سوريه و البته با ديدگاه وزارت خارجه اي پرداخته است .

3ـ علل انتخاب موضوع :

همان طور كه در مقدمه بيان شد درك و شناخت صحيح از تحولات منطقة خاورميانه و كشورهاي آن براي ايران كه خود در اين منطقه قراردارد و به عنوان تزديك ترين محيط جغرافيايي گسترده تر از كشورها محسوب مي شود ، ضروري مي باشد . در اين راستا بررسي روابط دو جانبه ميان ايران و كشورهاي منطقه نيز يكي از مهم ترين اقدامات شناخته مي شود . كشور سوريه كه به دليل مسائل ژئوپلتيك و هم جواري با رژيم اسرائيل به عنوان كشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائيل شناخته شده و اكنون نيز به عنوان كشور خط مقدم مخالف باروند فعلي سازش مطرح مي باشد ، جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهميت اين موضوع علاقة نويسنده به مسائل منطقه اي و جهان اسلام نيز سبب گرديد كه روابط سياسي دو كشور ايران و سوريه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد .
5 ـ فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اصلي : (( گسترش روابط ايران و سوريه در مقطع بعد از انقلاب اسلامي ناشي از دشمن مشترك يعني اسراييل و ديدگاه‌هاي مشترك در ارتباط با برخي تحولات منطقه اي و تلاش در جهت كسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))
فرضيه هاي فرعي :1. (( انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مؤثر در گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بوده است .))
2. (( ديدگاه مشترك دو كشور در ارتباط با مسأله فلسطين و اشغالگري اسرائيل از عوامل مهم تأثير گذار بر روابط سياسي دو كشور بوده است .))
3. (( پيمان نظامي راهبردي تركيه ـ اسرائيل در سال 1996 در منطقه و گسترش همكاريهاي دوجانبه، از ديگر عوامل تأثير گذار بر روابط و همكاري بين دو كشور بوده است . ))

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...