سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه اصول کارکرد انواع توربین بخار، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه اصول کارکرد انواع توربین بخار، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 58

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:
انواع توربین ها از نظرپره گذاری ومحوری بودن آنها ازنظر توان خروجی ونحوه قرارگیری کانالهای ورودی وخروجی نحوه قرارگیری سیلندرهای توربین که در هر نیرگاه از چند نوع توربین ((HP,LP,IP استفاده میشود سرعت دورانی توربین و ژنراتوروعوامل تاثیر گذاردر آن.انواع پوسته گذاری برای توربین های فشار بالاوفشار متوسط وفشار پایین وطراحی آنها برای اینکه دربرابر تنش های حرارتی وفشاری مقاوم باشندیانه. عایق بندی سیلندرهاودلایل عایق بندی و نحوه عایق کاری مثلا سطح داغ سلندر ها عایق کاری می شودکه بایک لایه ذخیم پوشانده شده وضخامت عایق تا حد زیادی به حرارت سطح وابسته است.
عوامل ماثردرفعالیت یاتاقانهاوانواع یاتاقان که یاتاقان تروژورنال(تخت)را می توان نام برد یاتاقان تر برای جلوگیری از لقی محوری ویاتاقان ژورنال برای حرکت شعاعی بکار میروند.انواع مزایای یاتاقانها وبانحوه خراب شدن درآنها می توان آشنا شد. کارایی سیستم های گلاند بخاروتنظیم آنها واصول کلی عمل کرد آنها ( کاهش فرار بخاربه یک مقدار حداقل ). سیستم روغن کاری وکارکرد صحیح آن برای روغن کاری یاتاقانها و چرخ دنده ها و وظیفه پمپ روغن جیکینگ. شناخت سیستمهای واحد توربین سیستم گاورنر خصوصیات گاورنر و مزایای آن و سیستم محافظ توربین وخطرات احتمالی شیرهای محافظ وسیستم های تریپ سرعت وسیستم قطع آنی در مواقع ضروری برخورد بامشکل انواع عیوب توربین از جمله ارتعاش آن بر اثر نامیزانی محوراینرسی عدم هم محوری لقی یاتاقانها ترک خوردن وناپایداری روغن در یاتاقانهاوکوپلینگ ها آشنایی با وسایل اندازه گیری ارتعاشی وانبسات حرارتی برسی کار کندانسوراثرات وجودهوا درآن مزایای وجود خلا در کندانسوروازظایف آن ( تزریق آب سیکل)را می توان نام برد.
قبل از راه اندازی ومراحل راه اندازی توربین مراحل(سرد.گرم وداغ)وآشنایی با منحنی هاودلیل به وجودامدن پدیده Carry Over واثرات ناشی از پدیده دیگ بخار ومنحنی های مربوط را دراین پروزه مطالعه میکنیم.


فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: انواع توربین
1-1- مسير حركت سيال
1-2- نحوه قرار گرفتن سيلندر توربين
1-3- سرعت چرخش
1-4- پوسته توربين :
1-4-1- پوسته هاي فشار بالا
1-4-2- پوسته هاي فشار مياني
1-4-3- پوسته هاي توربين كم فشار
1-5- عايق بندي
1-6- روتورهاي توربين
1-6-1- مدل هايي از ساختمان روتور
1-7- آزمايش و متعادل سازي
1-7-1- آزمايش اضافه سرعت
1-7-2- سرعت هاي بحراني
1-8- ياتاقان ها
1-8-1- ياتاقان هاي ژورنال تخت
1-8-2- ياتاقان تراست
1-8-3- عوامل موثر در فعاليت ياتاقان
1-9- سيستم هاي گلاند– بخار
1-9-1- تنظيم سيستم گلاند بخار
1-10- سيستم هاي روغن
1-10-1- كاركرد صحيح سيستم
1-10-2- پمپ روغن جكينگ
فصل دوم: سيستم های واحد توربين
2-1- سيستم هاي كنترل گاورنري
2-1-1- خصوصيات گاورنر
2-2- وسائل حفاظت توربين
2-2-1- خطرات احتمالي
2-2-2- شيرهاي حفاظت
2-2-3- تريپ اضافه سرعت
2-3- حفاظت توربين بخار
2-3-1- سيستم قطع آني توربين
2-3-2- خصوصيات عمومي سيستم قطع توربين
2-3-3- ارتباط سيستم هاي قطع توربين و ژنراتور
فصل سوم: ارتعاشات توربين
3-1- بررسي برخي از عيوب متداول در توربينها
3-1-1- ناميزاني
3-1-2- خميدگي محور
3-1-3- عدم هم محوري
3-1-4- لقي مكانيكي
3-1-5- ترك محور
3-1-6- چرخش روغن و ناپايداري در ياتاقانها
3-2- وسايل اندازه گيري توربين
3-2-1- مهمترين وسايل اندازه گيري
فصل چهارم: کندانسور
4-1- وظايف و اصول كندانسور
4-1-1- لزوم تقطير بخار
4-1-2- ايجاد خلاء
4-1-3- صرفه جويي در بخار
4-1-4- تزريق آب از دست رفته در سيكل
4-2- بهره برداري كندانسور
4-2-1- ملاحظات بهره برداري
4-2-2- اثرات وجود هوا در كندانسور
4-3- افتادن خلاء كندانسور
فصل پنجم: راه اندازی ومنحنی های راه اندازی توربين
5-1- مراحل قبل از راه اندازي توربين
5-2- شكل راه انداز ي
5-2-1- راه اندازي سرد
5-2-2- راه اندازي گرم
5-2-3- راه اندازي داغ
5-3- منحني راه اندازي
5-4- منحني بارگيري
5-4-1- نظارت بر عوامل موثر
5-5- پديده ديگ بخار
5-5-1- دلايل وجود پديده Carry Over
5-5-2- اثرات پديده Carry Over برروي توربين
5-6- بهره برداري واحد كاهش بار و توقف
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: توربین جریان محوری
شكل 1-2: توربين جريان شعاعي
شكل 1-3: جهت جريان براي انواع مختلف توربين
شكل 1-4: روش هاي مختلف چيدن توربين با چند سيلندر
شكل ١-٥: روش چیدن توربین با چند سلند
شكل 1-6: مقطع يك سيلندر H.P
شكل 1-7: مقطع يك سيلندر توربين H.P از لوله هاي ورودي بخار
شكل 1-8: برش محوري از سيلندر توربين I.P
شكل1-9: مقطع يك سيلندر توربين از لوله هاي ورودي بخار I.P
شکل 1-10: ساختار کار سيلندرهای LP.HP
شکل 1-11: انواع ساختار روتور توربين
شكل 1-12: ياتاقان روتور
شكل 1-13: ياتاقان تراست
شكل1-14: گلاند نمونه توربين فشار بالا
شكل 1-15: مدارگلاند توربین فشار بالا
شکل 1-16: مدار روغنکاری توربین
شكل 2-1: مشخصه هاي تنظيم گاورنر
شكل 2-2: گاورنر اضافه سرعت
شكل 4-1: مدارنیروگاه بخار
شکل 5-1: راه اندازي سرد
شکل 5-2: راه اندازي گرم
شکل 5-3: راه اندازي داغ
شكل 5-4: نمودار ارتعاشات توربین

مقدمه

لازمه كار يك توربين ، وجود يك سيال كار مناسب ، يك منبع انرژي سطح بالا و يك منبع براي انرژي سطح پايين مي باشد . هنگامي كه سيال از درون توربين عبور مي كند قسمتي از انرژي آن بطور مداوم به روتور منتقل شده و به كار مفيد مكانيكي تبديل مي شود .
توربين هاي بخار و گاز از انرژي حرارتي استفاده مي كنند ، در حاليكه توربينهاي آبي از انرژي جنبشي استفاده مي كنند . اهداف اوليه يك طراح توربين حصول اطمينان از انجام اين پروسه باحداكثر راندمان و داشتن نيروگاهي با حداكثر اعتماد در كمترين هزينه است .
اهداف ثانويه اينست كه نيروگاه به كمترين نظارت وكمترين زمان براي راه اندازي و بهره برداري نياز داشته باشد . اين اهداف پنجگانه با همديگر مغايرت دارند . نتيجه نهايي يك هماهنگي قابل قبول بين آنها خواهد بود . در فصل هاي اول اين جزوه بر آن بوده است كه نكات مهم توربين توضيح داده شود و در فصل دوم و فصل هاي بعدي نكات مهم بهره برداري و تجهيزات جانبي كه به عملكرد توربين مربوط مي گردد توضيح داده مي شود . البته در جزوات بهره برداري معمولاً بحث هاي تئوري صورت مي گيرد كه ممكن است در عمل با يك سري عمليات تفاوت داشته باشد به همين لحاظ تجربه نفرات بهره برداري در امر نگهداري سيستم نقش حياتي دارد .

انواع توربین

مسير حركت سيال
تقريباً بدون استثناء توربينهاي بزرگ بخار امروزي از نوع محوري هستند) شكل(1-1حتي ازهمانروزهاي اوليه قرن نوزدهم اين موضوع در انواع توربينهاي بخار ترجيحاً پذيرفته شده است .
استثناء اصلي اين قاعده توربين شعاعي است) شكل (2-1كه اولين بار توسط ليونگاستروم معرفي شده و سپس توسط استال لاوال(ASEA – Stal ) به شكل كنوني گسترش يافت .
در اين طرح بخار وارد مركز توربين شده ، از طريق دور روتور كه برخلاف هم مي چرخند منبسط گرديده و نهايتاً از طريق لوله خروجي بطرف بيرون حركت مي كند .
اين روش بطور موفقيت آميزي اجرا و براي ظرفيت هاي تا حدود 60 مگاوات به كار گرفته شده است . البته اين نوع طراحي براي توربينهاي با ظرفيت زياد بخاطر جرم و طول بلند پره هايي كه رديف آخر قرار مي گيرند ، قابل قبول نيست . بنابراين جريان محوري ويژگي مخصوص توربينهاي بخار امروزي است . اين توربين ها اغلب بر اساس نوع پره مورد استفاده طبقه بندي مي شوند ، اما از لحاظ جهت جريان سيال ، بخاري كه از يك طرف به مراحل مختلف توربين وارد مي شود ، به صورت محوري از طريق پره هايي كه شعاعي نصب شده اند جريان پيدا مي كند .
ساده ترين شكل پره گذاري بصورت تك جرياني است )شكل(1-3aصفحات پره داخل محفظه توربين مي توانند به صورتي قرار گيرند كه بخار در دو جهت مخالف بصورت محوري جريان يابد .نمونه اين نوع جريان معمولاً در توربينهاي دو جرياني ديده مي شود كه )شكل(1-3(b) بخار از وسط سيلندر توربين وارد شده و به دو شاخه تقسيم مي شود كه در خلاف جهت هم به سوي انتهاي روتور جريان مي يابد . اين تركيب به منظور جلوگيري از بكار بردن پره خيلي بلنداست كه در توربين تك جرياني لازم مي شود . براي توربينهاي با خروجي زياد استفاده از چندين سيلندر فشار پايين و با دو جريان كه با هم كار مي كنند معمول است . مزيت دوم اين است كه توربين با دو جريان ، نيروي رانش محوري را كه توسط نيروي بخار برروي پره هاي متحرك ايجاد مي شود ، به حداقل كاهش مي دهد .

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...