سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه اصول مهندسي نورد مقاطع، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه اصول مهندسي نورد مقاطع، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 80

چكيده:
در طول اين پروژه سعي شده اصول نورد مقاطع كه شامل شناسايي كاليبرها، پيدايش باله، شيب و ديواره كاليبرها، مصرفي گلوگاها و همچنين بررسي تنش هاي مهندسي و حقيقي وارد بر قطعه كار، منتج به بهينه شدن روند توليد و روابط موجود بر كرنش هاي حقيقي و مهندسي مي باشد و فضاي نمايش معيار تسليم توسكا و فوميسس در اين پروژه مي باشد و معيار تسليم با استفاده از روابط فوميسس و ترسكاومحاسبات مربوط به نرخ كرنش متشكل از تشريح درصد نورد و موارد مختلف آن مي باشد و نگاه جالب در مورد چگونگي روند گرمادهي، شكل دهي و همچنين كاليبراسيون شمش هاي فولادي مي باشد و در فصل آخر نيز به محاسبه درصد نورد مربوط به راندمان تجهيزات براي كم كردن مصرف انرژي و هزينه تمام شده است.

فهرست مطالب
عنوان
پیشگفتار:
فصل اول: اصول نورد مقاطع
1-1-پیشگفتار
1-2 اصول طراحی مراحل نورد
1-3پیدایش باله درنورد مقاطع
1-4 معرفی انواع کالیبرها
1-5شیب دیواره ی کالیبر
1-6 کجروی خروج قطعه کار به سوی بالا یا پایین
1-7 گلوگاهها
1-8فاصله ی بین غلتک ها درنورد مقاطع
1-9 قطرهای غلتک شکل دهنده
1-10 خطوط ومحورهای یک کالیبر
1-11شناساندن شکل کالیبرها
فصل دوم: تنـش وکـرنش
2-1-پیشگفتار
2-2-تنش مهندسی وتنش حقیقی
2-3-کرنش
2-3-1-اصل جمع پذیری تغییرشکل
2-4-کرنش مهندسی وکرنش حقیقی
فصل سوم: معیارتسلیم
3-1-پیشگفتار
3-2-معیارتسلیم
3-3-معیارتسلیم ترسکا
3-4-معیارتسلیم فونمیسس
3-5-نمایش فضایی معیارهای تسلیم
فصل چهارم: کارسختی و نرخ کرنش
4-1-پیشگفتار
4-2-کارسختی
4-3-رابطه های تجربی منحنی های تنش–کرنش
4-4-ناپایداری در مواد
4-5-تنش تسلیم میانگین
4-6-نرخ کرنش
4-7-وابستگی تنش سیلان به نرخ کرنش
4-8-وابستگی تنش سیلان به دما
4-9-نتیجه های تجربی تاثیر دما،کرنش و نرخ کرنش درتنش سیلان
فصل پنجم: هندسه ی قطعه کار در نورد(نتيجه گيري)
5-1 پیشگفتار
5-2-درصدکاهش سطح مقطع
5-3-ضریب های هندسی درنورد طولی و مقاطع
5-4-شکل ساده شده ی معیارتسلیم
منابع و ماخذ

فهرست جداول
عنوان
جدول 1-1شیب دیواره ی چند نوعکا لیبر
جدول1-2کجروی به سوی بالا و یا پایین
جدول 1-3 محدوده ی فاصله ی بین 2 غلتک درنورد مقاطع
جدول 1-4 نسبت قطر مرده به قطر اولیه

فهرست اشكال
عنوان
شکل1-1 شمای چندنمونه ازکالیبرهای باز
شکل1-2 شمای چندنمونه ازکالیبرهای بسته
شکل1-3 نمایش شیب دیواره یک کالیبر
شکل 1-4 کجروی بیرون رفتن قطعه کاربه سوی پایین
شکل 1-5 کجروی بیرون رفتن قطعه کاربه سوی بالا
شکل 1-6 نمایش گلوگاه انتهایی
شکل1-7 نمایش یک گلوگاه یگانه
شکل 1-8 نمایش گلوگاه های داخلی و خارجی
شکل 1-9 نمایش یک گلوگاه دوگانه
شکل 1-10 نمایش یک گلوگاه مقاومتی
شکل1-11نمایش غلتکها و چگونگی شیارهای رویسطح آنها برای ایجادکالیبردرنورد مقاطع
شکل1-12 شناساندن شماری ازکالیبرهای نورد آغازین یا پیشنورد گرم مقاطع
شکل 1-13 شمای عمومی کالیبرهای آغازین یا پیشنورد گرم مقاطع
شکل2-1 منحنی تنش-کرنش مهندسی و حقیقی
شکل2-2 جابجایی یک المان کوچک از جایگاه اولیه به ثانویه
شکل 3-1 منحنی تنش–کرنش ایده آلبرای مواد الاستیک – پلاستیک کامل
شکل 3-3 نمایش فضای معیارتسلیم فونمیس
شکل 3-4 مقطع های هردو معیارتسلیم فونمیسوترسکا روی صفحهII
شکل 3-4 نمایش فضایی معیارتسلیم فونمیسوترسکا
شکل4-5چگونگی تغییرات ثابت حساسیت به نرخ کرنش m نسبت به دما
شکل5-1 نمایش ابعادیک تختال پیش وپس ازیک مرحله نورد

پیشگفتار:
صنعت نورد، متداول ترین و پررونق ترین روش تولید فرآورده های فلزی ، به ویژه فولادهاست. به گونه ای که بیش از 80% از فرآورده های فلزی در سطح جهان با این روش تولید می شوند حجم فرآورده های این روش ، در کشور ما ایران از این آیین جدانیست.
این حقیقت که صنعت نورد در کشور ما از ، فاز بصورت وارداتی بکار گرفته شد سبب شد که مدیران ، کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت به فرآیندهای نورد صرفاً بصورت یک صنعت ناب و خشن نگاه کنند و کمتر به جنبه های عملی و ریزه کارهایی عملی آن توجه شده است.
در سالهای گذشته بیشتر مسئولان خطوط تولیدی نورد از دانش آموخته های رشته هایی بودند که با فرآیند نورد هیچ گونه آشنایی علمی نداشتند و طبیعتاً آنان نمی توانستند در دشواریهای این فرآیند ، بهبود کیفیت فرآورده ها و یا تولید فرآورده های نوین نقش کارآمدی داشته باشند.
با وجود فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و صنعتی که به تازگی در برخی از واحدهای نورد انجام می شود که بنوبه ی خود نتیجه های ثمربخش هم داده است ولی هنوز در مقایسه با استانداردهای جهانی صنعت نورد در کشور ما از ناتوانی علمی و دانش فنی مهندسی رنج می برد. در این مورد وضع در دانشگاه ها نیز به همین ترتیب بوده است فعالیت های پژوهشی بصورت پراکنده و اندک بوده و کمتر در ارتباط با رشد این صنعت بزرگ بوده است. انتشارات علمی در این زمینه بسیار ناچیز و در حد چند مقاله و یا جزوه های درسی بوده است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...