سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه اصول مقاوم سازي ساختمانها، معماری

عنوان:  پایان نامه اصول مقاوم سازي ساختمانها ، معماری

رشته:  دانشكده معماري و شهرسازي-كارشناسي معماری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 50

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- دسته‌بندی ساختمانهای آجری
۱- ساختمانهای بنایی غیر مسلح
۲- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح
۳- ساختمانهای بنایی مسلح
۴- ساختمانهای بنایی مرکب
۳- روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه
۳-۳- طراحی در بربر بارهای غیرمترقبه به روش غیرمستقیم
۳-۲- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیرمترقبه
بیشترین حد استحکام و پیوستگی
کمترین حد استحکام و پیوستگی
۳-۴- طراحی در برابر بارهای غیر مترقبه به روش مستقیم
۵- طراحی اجزای سازه‌ای مقاوم
۵-۱- طراحی ابعاد بازشوها
۵-۲- طراحی دال سقف
۵-۳- طراحی دیوارهای باربر
۵-۴- طراحی کلافهای افقی و قائم

– مقدمه
بارهاي غير مترقبه يا غيرمعمول شامل بارهايي مي‌باشند كه در روش‌هاي متداول، سازه معمولاً براي آنها طراحي نمي‌گردد. دو گروه عمدة اين بارها عبارتند از:
1- بارگذاري ناشي از انفجار
2- بارگذاري ناشي از ضربه و تصادم
انفجار ممكن است در داخل يا خارج ساختمان روي دهد. اين انفجارها مي‌تواند ناشي از عواملي نظير موارد ذيل باشد:
1- انفجار بمب
2- انفجار و مشتعل شدن گاز
3- حمل و نقل مواد شيميايي منفجر شونده يا گاز
4- ملموس ترين نمونه از بار ضربه‌اي، تصادم وسائط نقليه با سازه مي باشد.
در اين مقاله ‏‏، عملكرد اجزاي ساختمان در برابر بارگذاري ناشي از اين قبيل انفجارها و تصادم بررسي مي‌شود.
نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته بر روي نحوة بارگذاري انفجار و بررسي ميداني انجام شده بر روي حجم و ميزان خرابي‌هاي بوجود آمده در حوادث روي داده نشان مي‌دهد كه بار ناشي از انفجار و تصادم از يك طبيعت ديناميك برخوردار مي‌باشد، اما در هنگام طراحي اغلب آن را بصورت استاتيكي فرض كرده و كنترل ها بر آن مبنا انجام مي‌گيرد.
طرحي سقف‌ها، ديواره ها و اتصالات مربوط به نحوي كه مانع فروپاشي و انهدام ساختمان گردد از اهميت به سزائي برخوردار است. در اين مقاله هدف ارائه روشهايي براي ايمن سازي ساختمانهاي مسكوني آجري در مقابل انفجار و تصادم است. براي تحقق اين هدف مطالعات در چند مرحله انجام مي‌گيرد.
نخست سعي مي گردد، ساختمانهاي بنايي رايج در كشور دسته‌بندي گردد و مشخصات فني آنها بويژه از ديدگاه انفجار و تصادم، مورد بررسي واقع شود. سپس كوشش خواهد شد تا بر اساس روشهاي متداول و استاندارد براي آناليز و طراحي ساختمانهاي آجري، عملكرد آنها در برابر انفجار و تصادم و نقاط ضعف احتمالي در طراحي‌هاي معمول مورد مطالعه قرار گيرد.
در نهايت ، بر اساس مباحث بعمل آمده، توصيه‌هايي براي بهبود رفتار و مقاوم‌سازي ساختمانهاي بنايي عرضه خواهد شد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...