سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه اصول عملکرد چیلرهای جذبی،مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه اصول عملکرد چیلرهای جذبی،مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 74

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:

حوالی 1857 میلادی تهویه مطبوع وارد زندگی انسانهای قرن هیجدهم شد و بعد از آن بود که علم تهویه زندگی انسان را دستخوش تغییر و تحولاتی کرد، تهویه فرایند جابه جائی هوا از فضائی به فضای دیگر را شامل می شود و در مجموع دانشی است مه سلامت و آسایش اکثریت مردم در گرو آن است.

از آنجائی که برای تهویه و جابجایی هوا از محیطی دیگر ابزار مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد این فرایند را تهویه مکانیکی می گویند که در آن وسایل مکانیکی جابجائی هوا را بر عهده دارند.

تهویه مکانیکی به وسیله دستگاههایی تهویه و تبرید انجام می گیرد که این دستگاه ها گرمایش و سرمایش محیط را تأمین می کنند.

آنچه در صفحات بعدی به آن اشاره شده است توضیحاتی در خصوص تهویه مکانیکی و انچه برای تهویه مطبوع لازم و ضروری است مورد ارزیابی قرار گرفته است به طوریکه در فصل نخست به اصول سرد کنندگی، خصوصیات مواد سرما زا، انواع مواد سرما زا، روغنهای مخصوص دستگاه تبرید و تهویه قطعات و متعلقات دستگاه تبرید و در نهایت سیکل تبرید اشاره شده است.

فصل دوم نگاهی اجمالی به چیلرهای جذبی دارد، در این بخش نیز چیلرهای جذبی و تراکمی اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی و تقسیم بندی علمی چیلرها مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم به تقسیم بندی چیلرها که شامل پیلرهای جذبی تک واژه اثر و دو واژه اثره می باشد و همچنین به تقسیم بندی عمومی چیلرهای جذبی توجه شده است.

تعمیرات و نگهداری چیلرهای جذبی مبحثی است که در فصل چهارم به آن پرداخته شده است. انواع نشتیها در سیستم چیلر جذبی، ایراد پمپها و نکات ایمنی، و همچنین بررسی کریستالیزه شدن چیلرهای جذبی و راههای شناسائی آن موارد دیگری است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم چیلرهای جذبی و تراکمی مورد مقایسه قرار گرفته اند، شباهتها و تفاوتهای بین این چیلرها، مزایای هر کدام و مقایسه اقتصادی چیلرهای جذبی تک اثره با چیلرهای تراکمی موضوعاتی است که به تفضیل در این بخش به آنها پرداخته شده است.

 

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

کلیاتی بر سیستمهای تهویه و تبرید…………………………………………………………      …………………………. 3

 • تهویه مکانیکی …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2اصول اولیه سرد کننده……………………………………………………………………………………………………….. 4

 • مبردها و روغن کمپرسورهای دستگاههای تبرید…………………………………………………………………… 4
 • خصوصیات مواد سرما زا (مبردها)……………………………………………………………………………………. 5
 • شناسایی مواد سرما زا بوسیله شماره گذاری……………………………………………………………………. 6
 • طبقه بندی مواد سرما زا……………………………………………………………………………………………… 6
  • تری کلرو منوفلورومتان (فریون 11)………………………………………………………………………… 7
  • دی کلرودی منوفلورومتان(فریون 12)………………………………………………………………………. 7
  • منو کلرو دی فلورمتان (فریون 22)…………………………………………………………………………. 8
  • آمونیاک……………………………………………………………………………………………………….. 8
  • مواد سرما زای مخلوط……………………………………………………………………………………… 9
  • کد رنگی مخصوص دستگاههای سرد کننده…………………………………………………………….. 9
 • روغن مخصوص دستگاههای تهویه………………………………………………………………………………… 10
 • قطعات اصلی و متعلقات دستگاههای تهویه……………………………………………………………………… 12
  • کمپرسور…………………………………………………………………………………………………….. 13
  • کندانسور…………………………………………………………………………………………………….. 14
   • کندانسورهای هوائی…………………………………………………………………………….. 15

1-3-2-1کندانسورهای آبی……………………………………………………………………………………………………. 16

1-3-2-2-1کندانسیونهای آبی از نوع پوسته و کویل……………………………………………………………………….. 16

1-3-2-2-2- کندانسیونهای آبی از نوع پوسته و لوله……………………………………………………………………….17

1-3-2-2-3- واحد تقطیر با کندانسورهای  دو لوله ای……………………………………………………………………….18

1-3-2-3- کندانسورهای تبخیری………………………………………………………………………………………………18

 

 

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                          صفحه

 • مخزن مایع مبرد…………………………………………………………………………………………………. 19
 • اوپراتور…………………………………………………………………………………………………………….. 19
 • کنترل مایع مجرا…………………………………………………………………………………………………. 20
 • سیکل تبرید………………………………………………………………………………………………………. 21

1-4-1 مرحله تبخیر…………………………………………………………….  ………………………………………… 22

 • مرحله تراکم……………………………………………………………………………………………………… 22
 • مرحله تقطیر……………………………………………………………………………………………………… 22
 • مرحله تقطیر فشار……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم

مقدمه ای بر چیلرهای جذبی…………………………………………………………………………………………… 23

2-1 استفاده از گرما برای تولید سرما………………………………………………………………………………….. 24

2-2 تقسیم بندی چیلرها………………………………………………………………………………………………… 25

فصل سوم

انواع چیلرهای جذبی……………………………………………………………………………………………………. 30

3-1 تقسیم بندی چیلرها بر حسب اجزای سیستم…………………………………………………………………. 31

3-1-1 چیلرهای جذبی تک اثره…………………………………………………………………………………………. 31

3-1-2 چیلرهای جذبی دو اثره………………………………………………………………………………………….. 32

3-2 تقسیم بندی عمومی چیلرهای جذبی……………………………………………     …………………………. 34

3-2-1 چیلر جذبی آب- لیتم بروماید…………………………………………………………………………………….. 34

3-2-2 چیلر جذبی آب- آمونیاک…………………………………………………………………………………………. 40

3- 2-3 چیلر جذبی سیلیکاژن – آب……………………………………………………………………………………. 43

3-2-4 چیلر جذبی شعله مستقیم…………………………………………………………………………………….. 43

فصل چهارم

تعمیرات و نگهداری و نگهداری چیلرهای جذبی……………………………………………………………………… 45

4-1 پارامترهای کلیدی در چیلرهای جذبی…………………………………………………………………………… 46

4-2 دلایل ایجاد کریستالیزاسیون و طرق شناسایی آن……………………………………………………………. 48

4-3 کریستال زدائی در چیلرهای جذبی …………………………………………………………………………….. 49

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                      صفحه

4-4 نکات مهم در نصب و نگهداری چیلرهای جذبی…………………………………………………………………51

4-5 پارامترهای مهم در هنگام خاموش کردن چیلر جذبی………………………………… ……………………… 55

فصل پنجم

مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی…………………………………………………………………………………… 57

5-1 شباهت های چیلرهای جذبی و تراکمی……………………………………………………………………….. 58

5-2 تفاوت های چیلرهای جذبی و تراکمی………………………………………………………………………….. 58

5-3 مزایای چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی……………………………………………………… 59

5-4 مقایسه اقتصادی چیلرهای جذبی تک اثره با چیلرهای تراکمی…………………………………………….. 62

 1. جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………. ………………………… 64

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………. 65

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول شماره 1-1 مربوط به مواد سرما و فرمول شیمیایی آنها……………………………………………….. 10

جدول 1-5 مربوط به مقایسه اقتصادی چیلرهای جذبی تک اثره و چیلرهای تراکمی………………………. 63

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

شکل 1-1- تصویر شماتیک کمپرسور و نحوه عمل آن…………………………………………………………. 13

شکل 1-2- کمپرسور تبرید با فشار کم و اجزای تشکیل دهنده آن………………….. …………………….. 14

شکل 1-3 سیکل تبرید با کندانسور هوایی ……………………………………………………………………. 16

شکل 1-4 نمونه ای از مقطع کندانسور آبی پوسته و کویل ………………………………………………….. 17

شکل 1-5 نمونه ای از مقطع کندانسور آبی از نوع پوسته و لوله…………………………………………….. 17

شکل 1-6 نمونه ای از کندانسور تبخیری………………………………………………………………………… 19

شکل 1-7 نمونه هایی از انواع اوپراتور……………………………………………………………………………. 20

شکل 1-8 نمونه ای از شیر انبساط………………………………………………………………………………. 21

شکل 3-1 فرایند عمل چیلر جذبی تک اثره……………………………………………………………………… 32

شکل 3-2 سیستم تبرید جذبی آب – لیتیم بروماید……………………………………………………………. 34

شکل 3-3 تهویه مطبوع جذبی چهار فصل……………………………………………………………………….. 38

شکل 3-4 سیکل تبرید آب – آمونیاک…………………………………………………………………………….. 40

شکل 3-5 نمونه ای از سیستم تبرید آب – آمونیاک……………………………………………………………. 42

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...