سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه استان یزد، شهرشناسی

عنوان:  پایان نامه استان یزد، شهرسازی

رشته:شهرشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 330

فهرست
يزد پيش از اسلام
ظهور اسلامي تا سلطه كاكويان
كاكويان يزد
اتابكان يزد
حكومت آل مظفر
دوره تيموريان
دوره صفويان
دوره افشاري
حكومت خوانين
دوره قاجار
دوره پهلوي
مسجد جامع يزد
مسجد مير چقماق
مسجد ريگ
مسجد شاه طهماسب
مسجد و مصلي عتيق
مسجد چهل محراب
مسجد ساباط
مسجد جامع عز آباد
مسجد آبشور جمال آباد
مسجد جامع ميبد
مسجد جامع فيروز آباد
مسجد جامع اردكان
مسجد جامع نصر آباد
مسجد جامع ابر كوه
مسجد بيرون
مدرسه مصلي
مدرسه ضيائيه
مدرسه شهاب الدين قاسم طراز
مدرسه خان
مدرسه علميه بندر آباد

استان پهناور يزد در مركز ايران و حاشيه كوير مركزي واقع شده است. اين استان به علت قرار گرفتن در مركز ايران و دوري از دريا، داراي شرايط اقليمي ويژه‌اي است، وجود ارتفاعات زاگرس در غرب و البرز در شمال، مانع نفوذ رطوبت به آن شده، از طرفي مجاورت با كوير خشك و پهناور نمك، اين استان را در رديف آب و هواي خشك صحرايي قرار داده است. اين مشكل تا حدودي با حفر قنات هاي فراواني كه در اين استان به چشم مي خورد، حل شده است .
گرچه بيشتر نقاط استان را از مين هاي پست تشكيل داده ولي ارتفاعاتي هم در اين استان وجود دارد كه بزرگ ترين آن رشته كوه شيركوه در مركز استان و جنوب غربي شهرستان يزد است. اين رشته كوه، بخش هايي از شهرستان تفت و مهريز را در برگرفته و بلندترين قله آن 4055 متر ارتفاع دارد، بنابراين آبادي هايي مثل هنزا، طرزجان، سخويد، علي آباد و نصرآباد، داراي آب و هوايي كوهستاني و كاملاً متفاوت از ديگر مناطق استان است. جزاين، ارتفاعاتي موسوم به كوه هاي خرانق هم در شرق اردكان و شمال بخش خرانق واقع شده كه نسبت به شيركوه داراي وسعت و ارتفاع كمتري است. ارتفاعات ديگر استان نسبتاً كوتاه بوده و اهميت چنداني ندارد .
پست ترين نقاط استان را مناطق شمالي شهرستان اردكان و جنوبي شهرستان طبس كه با كوير مركزي و لوت مستقيماً در ارتباط است، تشكيل مي دهد. غير از مناطقي كه در داخل دو كوير بزرگ مركزي و لوت واقع شده، كويرهاي كوچكي هم در اين استان پراكنده است كه مهم ترين آنها، كوير در انجير در شمال بافق، كوير ساغند در شرق‌آباد ساغند و كوير ابركوه است كه بخش شرقي اين شهرستان را فرا گرفته است .
برخي از تواريخ از درياچه اي موسوم به درياچه ساوه در منطقه كوير مركزي نام برده‌اند كه هم زمان با ولادت پيامبر گرامي اسلام (ص) خشك شده و تدريجاً شرايط امروزي را پيدا كرده است. جعفري در تاريخ يزد درباره موقعيت آن نوشته كه بيده و ميبد و عقداً در كنار اين درياچه قرار داشته اند و با رجين ميبد، بندر بوده است. اين درياچه تا همدان گسترده بوده و تجنت كوه در ميان آن قرار داشته است .
استان يزد در حال حاضر داراي 125366 كيلومتر مربع وسعت است و شهرستان‌هاي يزد، صدوق ، ميبد، اردكان، مهريز، بافق، ابركوه، تفت و طبس را در برگرفته است. منطقه جغرافيايي كه استان فعل يزد در آن واقع شده، در قديم بخش‌هايي از ايالت فارس و كرمان را اشغال مي كرده و از شمال نيز در محدوده كوير لوط قرار داشته است . لذا در قديم اين استان به صورت مستقل و در قالب يك ايالت اداره نمي شد.

فهرست منابع و مآخذ

كتاب ها :
1. آيتي ، عبدالحسين ، تاريخ يزد : آتشكده يزدان ، يزد ، ] بي نا [ ، 1317 .
2. ابن حوقل ، سفرنامه ابن حوقل ، ايران در « صوره الارض » ، ترجمه جعفر شعار تهران ، اميركبير ، چاپ دوم ، 1366 .
3. اسلامي نروش ، محمد علي ، روزها ، تهران ، افشارات يزدان ، چاپ اول ، 1376 .
4. اصطخري ، ابواسحق ابراهيم ، مسلكه و ممالك ، به كوشش ايرج افشار ، تهران بنگه ترمه و نشر كتاب ، 1347 .
5. افشار ، ايرج ، بياض سفر ، تهران ، انتشارات طوس ، 1354 .
6. —— ، نامواره دكتر محمود افشار ، تهران ، بنياد موقوفات افشار ، چاپ اول ، 1376 .
7. —— ، يادگارهاي يزد ، تهران ، انجمن آثار ملي ، 1354 .
8. —— ، يزدنامه : يزدنما ، تهران ، انتشارات فرهنگ ايران زمين ، 1371 .
9. افضل الملك ، غلامحسين ، افضل التواريخ ، به تصحيح سيروس سعدونديان ، تهران ، نشر تاريخ ايران ، 1361 .
10. اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ ايران ، تهران ، انتشارات خيام ، 1346 .
11. باستاني پاريزي ، محمد ابراهيم ، حماسه كوير ، تهران ، انتشارات اميركبير ، 1356 .
12. بامداد ، مهدي ، شرح هاي رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هـ . تهران ، انتشارت زوار ، چاپ چهارم ، 1371 .
13. بختياري ، سعيد ، اتو اطلس ايران ، تهران ، مؤسسه گيتاشناسي ، چاپ اول ، 1380 .
14. —— ، اطلس كامل گيتا شناسي ، تهران ، مؤسسه گيتا شناسي ، دوره دوم ، چاپ هجدهم ، 1381 .
15. برهان ، محمد بن خلف ، برهان قاطع ، به اهتمام محمد معين ، تهران ، انتشارات امير كبير ، 1362 .
16. پاپاد و پولو ، 1 ، معماري اسلامي ، ترجمه ، حشمت جزئي ، تهران ، مركز نشر فرهنگي رجاء ، چاپ اول ، 1368 .
17. پاپلي يزدي ، محمد حسين ، فرهنگ آبادي ها و مكان هاي مذهبي كشور ، مشهد ، بنياد پژوهش هاي اسلامي ، 1367 .
18. پوپا ، آرتور ، معماري ايراني ، ترجمه رضا بصري ، تهران ، انتشارات مير( گوتنبرگ ) ، چاپ اول ، 1363 .
19. پوپا ، عبدالعظيم ، زندان سكنر از نگاهي ديگر ، يزد ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي يزد ، 1371 .
20. —— ، سيماي باستاني شهر ميبد ، ميبد ، دانشگاه آزاد اسلامي ميبد ، چاپ اول ، 1371 .
21. پيرنيا ، محمد كريم ، آشنايي با معماري اسلامي ، تدوين غلامحسين معماريان ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت ، چاپ سوم ، 1374 .
22. —— ، شيوه هاي معماري اسلام ، تدوين غلامحسين معماريان ، مؤسسه نشر هنر اسلامي ، چاپ اول ، 1369 .
23. توكلي مقدم ، غلامحسين ، وجه تسميه شهرهاي ايران ، تهران ، نشر ميعاد ، چاپ اول ، 1375 .
24. جعفري ، جعفري بن محمد ، تاريخ يزد ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1343 .
25. حافظ شيرازي ، خواجه شمس الدين محمد ، ديوان حافظ ، تصحيح عبدالرحيم خلخالي ، تهران ، انتشارات حافظ ،‌ چاپ سوم ، 1368 .
26. حبيب آبادي ، محمد علي ، مكارم الاآثار در احوال رجال دو قرن 13 و 14 هـ . اصفهان ، انجمن كتابخانه هاي عمومي ، 1351 .
27. حقيقت ، عبدالرفيع ، فرهنگ تاريخي و جغرافيايي شهرستان هاي ايران ، تهران ، انتشارات كوش ، ] بي تا [ .
28. دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، تهران ، انتشارات امير كبير ، 1347 .
29. راوندي ، مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايران ، تهران ، انتشارات اميركبير ، 1347 .
30. رشيد الدين فضل الله ، وقف نامه ربع رشيدي ، به تصحيح مجتبي مينوي و ايرج افشار و عبدالعلي كارنگ ، تهران ، فرهنگ ايران زمين ، 1341
31. ركوعي ، عزت الله ، راهنماي ديدني هاي ايران ، تهران ، نشر كيوان ، چاپ اول ، 1380 .
32. —— ، سرزمين ما ( مروري بر تاريخ و معماري ايران ) ، تهران ، نشر كيوان ، چاپ اول ، ] بي تا [ .
33. روملو ، حسن ، احسن التواريخ ، به تصحيح عبدالحسين نوايي ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1349 .
34. سجادي ، علي ، سير تحول محراب ، تهران ، سازمان فرهنگي كشور ، چاپ اول 1375 .
35. سلطان زاده ، حسين ، تاريخ مداراي ايران از عهد باستان تا تأسيس دارالفنون ، تهران ، شركت چاپ آذر ، چاپ اول ، 1364 .
36. —— ، مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهر نشيني در ايران ، تهران ، انتشارات اميركبير ، چاپ دوم ، 1367 .
37. شريف كاشاني ، محمد مهدي ، واقعات اتفاقيه در روزگاري ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان ، تهران ، تاريخ ايران ، 1362 .
38. شهمردان ، رشيد ، تاريخ زرتشتايان فرزانگان زرتشتي ، تهران ، انتشارات فروهر ، 1363 .
39. صديق ، عيسي ، تاريخ فرهنگ ايران ، تهران به دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، 1351 .
40. صفا ، ذبيج الله ، خلاصه تاريخ سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران از آغاز تا پايان عهد صفوي ، تهران ، امير كبير ، 1356 .
41. طاهري ، احمد ، تاريخ يزد ، يزد ، انتشارات گلبهار ، 1317 .
42. طاهري ، عبدالغفور ، تذكره جلالي ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، فرهنگ ايران زمين ، 1344 .
43. طراز ، ميرزا عبدالوهاب ، كتابچه موقوفات يزد ، به تصحيح ايرج افشار ، تهران زمين ، 1341 .
44. طرف ناييني ، جنوبي محمد ، جامع جعفري ، به كوششي ايرج افشار ، تهران ، انجمن آثار ملي ، 1353 .
45. عرفان منش ، جليل ، جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا ( ع ) از مدينه تا مرو ، مشهد ، بنياد و پژوهش هاي اسلامي به چاپ دوم ، 1376 .
46. فلاح فر ، سعيد ، فرهنگ واژه هاي معماري سنتي ايران ، تهران ، ] بي نا [ ، چاپ اول ، 1379 .
47. قلمسياه ، اكبر ، تاريخ ساشماري يزد ، تهران ، ] بي نا [ تابستان 1370 .
48. كاتب ، احمد ، تاريخ جديد يزد ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، انتشارات امير كبير ، 1357 .
49. كتبي ، احمد ، تاريخ آن مظفر ، به تصحيح عبدالحسين نوايي ، تهران ، انتشارات امير كبير ، 1364 .
50. كياني ، محمد يوسف ، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني ، چاپ اول ، 1379 .
51. گدار ، گدار ، آثار ايران ، ترجمه ، ابوالحسن سرو قد مقدم ، مشهد ، بنياد پژوهش هاي اسلامي ، چاپ دوم ، 1375 .
52. لسترنج ، جي ، جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي ، ترجمه محمود عرفان ، تهران ، انتشارات علمي ـ فرهنگي ، 1364 .
53. ( مجهول المؤلف ) ، حدود العالم من المشرق الي المغرب ، ترجمه ، مير حسين شاه ، تصيح مريم احمدي و غلامرضا و رهرام ، تهران ، دانشگاه الازهرا ، چاپ اول ، 1372 .
54. ( مجهول المؤلف ) ، وقف نامه جامع الخيرات ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه ، و ايرج افشار ، تهران ، فرهنگ ايران زمين ، 1341 .
55. مدرس ، محمد علي ، ريحانه الادب ، تهران ، انتشارات خيام ، 1369 .
56. مدرسي : محمد كاظم ، نسل نور ، يزد ، انتشارات نيكو روش ، چاپ اول ، 1378 .
57. مستوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، كتابفروشي اسدي ، 1342 .
58. مستوفي ، حمدالله ، نزهته القوب ، به اهتمام محمد دبير سياقي ، تهران ، نشر كتابفروشي ظهوري ، 1336 .
59. مشكوتي ، نصرت الله ، فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران ، تهران ، سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران ، 1349 .
60. مصطفوي ، محمد تقي ، اقليم پارس ، تهران به انجمن آثار ملي ايران ، 1343 .
61. معين الدين يزدي ، علي بن محمد ، مواهب الهي ، به تصحيح سعيد نفيسي ، تهران ، كتابخانه و چاپخانه اقبال ، 1326 .
62. معين ، محمد ،
63. مقدسي ، ابوعبدالله محمد بن احمد ، احسن التقاسيم في معرفه الاقاسيم ، ترجمه علينقي منزوي ، تهران ، شركت مؤلفان و مترجمان ايران به چاپ اول 1361 .
64. ملازاده ، كاظم ، مساجد تاريخي تهران ، حوزه هنري سازمان تبلغات اسلامي ، چاپ .
65. ويلبر ، دوناليد ، معماري اسلامي ايران در دوره ايلخانان ، ترجمه عبدالله فريار ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ دوم ، 1365 .
66. هوك ، ج ، سبك شناسي هنر معماري ، ترجمه پرويز و رجاوند ، تهران ، انشارات علمي ـ فرهنگي ، 1368 .
روزنامه ها و مجلات
67. آمار نامه استان يزد 1378 .
68. روزنامه اطلاعات ، يك شنبه 17 مرداد 1372 ، شماره 19976 .
69. روزنامه ناصر يزد ، سال سوم ( اول بهمن 1331 ) ، شماره 89 .
70. جمله آينده ، سال اول ( فروردين 1305 ) .
71. جمله باستان شناسي و هنر ايران ، تابستان 1349 ، شماره 5 .
72. جمله مسجد ،
73. جمله ميراث فرهنگي ، ابركوه ( مسعود حمزه ) تابستان و پاييز 1371 .
74. جمله يغماي يزد ، سال سيزدهم ـ( 1339 ) ، شماره 8 ، ركود 912 ..
75. نشريه فرهنگ يزد ، سال سي و سوم

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...