سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه ارتعاش در ماشین کاری، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه ارتعاش در ماشین کاری، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 120

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           

مقدمه.

فصل اول

معرفی تراشکاری

1-1- تعریف تراشکاری..

1-1-1- زاویه تنظیم جلو یا زاویه ورود.

1-1-2- زاویه آزاد پشت ابزار یا زاویه تنظیم پشت..

1-1-3- زاویه براده (Y)

1-1-4- زاویه آزاد

1-1-5- زاویه گوه

1-1-6- زاویه تمایل

1-2- کاربرد ابزار تراشکاری..

فصل دوم

معرفی فرز کاری

2-1- تعریف فرز کاری.

2-2- طریقه عمل فرز کاری.

2-3- فرزکاری به وسیله بدنه و یا پیشانی تیغه فرز (فرز غلطکی و تیغه فرز ساده )

2-4- مقایسه تراش با بدنه و تراش با پیشانی فرز

2-5- فرز کاری با حرکت همراه و معکوس…

2-6- انواع ماشین های فرز و ساختمان آنها

2-6-1- ماشین فرز افقی..

2-6-2- ماشین فرز عمودی..

2-6-3- ماشین فرز اونیور سال..

2-6-4- ماشین فرز طولی..

2-6-5- ماشین فرز عرضی..

2-6-6- ماشین های فرز پیچ بری..

2-6-7-  ماشین های فرز چرخنده تراش…

2-6-8- ماشین های فرز الگو تراشی..

2-7-  ابزار های فرز کاری..

2-8-  انواع تیغه فرز ها

2-8-1- تیغه های فرز شده

2-8-2- فرزهای تیغچه دار

2-8-3- تیغه فرزهای پشت تراشیده

2-8-4- تیغه فرزهای مرکب…

فصل سوم

بررسی ارتعاشات در عملیات ماشین کاری

3-1- دلیل ارتعاش در ماشین آلات و تجهیزات دوار

3-2- نیروهای ارتعاش زا

3-2-1- نیروهای ارتعاش زا

3-2-2- امپدانس

3-3- عوامل ایجاد کننده ارتعاش…

3-4-  اثرات نویز و ارتعاش ماشین..

3-4-1- گرفتن ابزار :

فصل چهارم

ارتعاشات نا خواسته در عملیات ماشین کاری

4-1- لرزش های مکانیکی..

4-1-1- لرزش های آزاد.

4-1-2- لرزش های اجباری..

4-1-3- لرزش های خود تحریک شده

4-2- ارتباط ارتعاشات ناخواسته در دستگاه

4-3- نمودار های استحکام قطعه.

4-4- حذف فعال ارتعاشات نا خواسته.

فصل پنجم

بررسی پدیده ی چترینگ در فرایند تراشکاری

5-1- بررسی مکانیک برش…

5-2- تحلیل پایداری پدیده ی چترینگ…

5-2-1- تکنیک کلاسیک آنالیز پایداری..

5-2-2- بحث و بررسی پیرامون فیزیک پدیده چترینگ…

5-3- آنالیز و تحلیل پدیده ی چترینگ از طریق روش Root Lacus.

5-3-1- شرح روش…

5-3-2- بررسی پدیده ی چترینگ برای سرعت های انتخابی محور

5-4- بررسی پدیده چترینگ بر روی سیستم چند درجه آزادی..

فصل ششم

بررسی پدیده ی چترینگ در فرایند فرزکاری

6-1- مقدمه

6-2-  معادلا رایج.

6-2-1- نیروهای برش.

6-2-2- معادله دینامیک حرکت..

6-3- آنالیز پایداری.

6-3-1- منطق ریاضی پایداری

6-3-3- بحث و بررسی ویژگی های پایداری.

6-4- شبیه سازی های حوزه ی زمانی.

فصل هفتم

چتر در ماشین ابزار و خطای سطحی در فرایند فرزکاری

7-1- مقدمه.

7-2- مدل مکانیکی..

7-3- حرکات اجباری و خود تحریکی ابزار

7-4- خطای موقعیت سطحی

7-5- نمودار ثبات و نمودارهای SLE.

7-6- گزینش سرعت محور تراشکاری..

7-7- نتیجه گیری..

فصل هشتم

مبدل ها در ماشین کاری

8-1- ارزیابی کیفیت ماشین کاری و بررسی ارتعاش در تراشکاری از طریق کاربرد مبدل S.

8-2- پیش زمینه نظری..

8-3- راه اندازی آزمایش….

8-4- نتایج و مباحث…

8-5- نتیجه گیری..

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

فهرست اشکال

عنوان

شکل 1-1: عمق برش که با ap و با واحد mm.

شکل 1-2: زاويه تنظيم جلو يا زاويه ورود.

شکل 1-3: شعاع دماغه.

شکل 1-4: زاويه تمايل

شکل 2-1: لبه هاي ابزار فرز کاري..

شکل 3-1: گرفتن ابزار

شکل 4-1: تعداد انتشارات نربوط به ارتعاشات ناخواسته در سال.

شکل 4-2: نمودار ثبات قطعه.

شکل 5-1: يک مدل تراشکاري..

شکل 5-2: محل برش فلزي merchant

شکل 5-3: فرايند احياء

شکل 5-4: ساييدگي پهلوي ابزار تراش با سطح قطعه کار براي ابزار تيز و برنده

شکل 5-5: نمايش حلقه‌ي بسته‌ي پديده‌ي چترينگ…

شکل 5-6: نمودار تابع انتقال سيستم G(s) nyquist

شکل 5-7: تفاوت فاز بين نوسانهاي متوالي بر روي سطح قطعه کار

شکل 5-8: a) نمودار لوپ پايداري b) فرکانس هاي چترينگ c) اختلاف فاز بين جنبش هاي نوساني متوالي..

شکل 5-9: a) براي سرعت هاي متفاوت محور b) نمودار اوپ پايداري نوعي.

شکل 5-10: نمودار جابجايي، نيرو زمان..

شکل 5-11: حلقه‌ي ناپايداري، سيستم حللقه‌ي بسته‌ي کلاسيک با بازخورد واحد.

شکل 5-12: فاز تقريب Pade به ترتيب صعودي..

شگل 5-13: مکان هندسي قطب هاي حلقه‌ي بسته با افزايش Kcut

شکل 5-14: نمودارهاي لوپ پايداري و فرکانس هاي چترينگ مناطق ناپايداري بر خاسته از حالت ساختاري و تأخير.

شکل 5-15: مکان هندسي مقادير ويژه براي سرعت هاي دوراني.

شکل 5-16: لوپ هاي پايداري و نمودار فرکانس چترينگ براي سيستم چند درجه آزادي..

شکل 5-17 مکان هندسي مقادير ويژه افزايش…

شکل 6-1: تغذيه‌ي افقي در فرزکاري.

شکل 6-2: مدل استاندارد فرزکاري دو درجه آزادي

شکل 6-3: a) فرزکاري رو به بالا b) فرزکاري با پيشروي جزئي c) فرزکاري با شيار زني با پيشروي کامل.

شکل 6-4: تغيير ضريب فرزکاري

شکل 6-5: مقايسه‌ي بين نمودار هاي تاريخچه‌ي زماني

شکل 6-6: نمايش حلقه‌ي بسته براي سيستم فرزکازي دو درجه آزادي.

شکل 7-1: شماتيک مدل مکانيکي فرايند فرز

شکل 7-2: a شماتيک فرز مخالف b فرز موافق.

شکل 7-3: مدل نيروي برش.

شکل 7-4: شعاع دندانه.

شکل 7-5: خطاي ايجاد شده در محدوده سطح فرز

شکل 7-6: خطای موقعیت سطحی.

شکل 7-7: نمودار ثبات و نمودارهای SLE.

شکل 7-8: مسیر نظری ابزار

شکل 7-9: تئوري و آزمون ارتعاش ابزار براي فرز معکوس با عمق 0.4 ميليمتر.

شکل 7-10: نمودار تئوري پايداري فرز معکوس در محدوده‌ي سرعت بالا.

شکل 8-1: مبدل منطق فاز مرکب پيشنهاد براي ارزيابي کيفيت سطح ماشين کاري..

شکل 8-4: مقايسه يسن مبدل stft و مبدل s.

شکل 8-5: ترتيب تغييرات در محدوده زمان-فرکانس وتغييرات ميرايي در محدوده باريک براي مبدل سيگنال در‌شکل8-4.

شکل 8-6: مبدل سيگنال ديگري مبدل s ترتيب ميرايي در محدوده فعاليت زمان – فرکانس و ترتيب تغييرات ميرايي در محدوده باريک

شکل 8-7: بررسي چتر با استفاده از منطق فاري پيشنهادي..

 

 

 

مقدمه

تراشکاری ترکیبی از دو حرکت است : دوران قطعه کار و پیشروی ابزار که توسط یک ابزار تک لبه ، قطعه استوانه ای شکل ایجاد می کند . سرعت پیشروی که با  و واحد های m/min و mm/rev تعریف می شود . این مقدار نه تنها تعیین می کند که ضخامت براده چه مقدار باشد بلکه کیفیت خرد شدن براده ها را نیز مشخص خواهد کرد . عمق برش که با ap و با واحد mm معرف تفاوت بین سطح بریده شده و سطح برش نخورده است . عمق برش معمولا به صورت عمود بر مسیر پیشروی ابزار و نه در راستای عمود بر لبه برنده ،اندازه گیری می شوند.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...