سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER کتاب فروشی بهمراه پایگاه داده sql server

موضوع پروژه: نمودار ER کتاب فروشی بهمراه پایگاه داده sql server

همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست مشتریان
2-مشخصات مشتریان
3- لیست کتاب
4-مشخصات کتاب
5-فروشنده
6- اضافه کردن مشتری
7-اضافه کردن کتاب
8-…

رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...