سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER و رشنال رز rational rose ایستگاه پرستاری، مهندسی نرم افزار uml

موضوع: نمودار ER و رشنال رز rational rose ایستگاه پرستاری، مهندسی نرم افزار uml 

همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و…

rational rose

bb
این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد.
این سیستم دارای یوزکیس های زیر میباشد:
1-ثبت شرح احوال و داروها
2-ثبت و ویرایش اطلاعات پرستار
3-ثبت و ویرایش اطلاعات بیمار
4-ثبت و ویرایش اطلاعات پزشک
5-کنترل احوال و داروها
6-کسر حق بیمه
7-کنترل اطلاعات پرداختی
8-گزارش گیری
9-…
همچنین شامل اکتور های زیر است:
1-پرستار
2-بیمار
3-پزشک
4-مسئول پذیرش

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...