سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER هتل

موضوع پروژه: نمودار ER هتل

همراه با فایل ER در microsoft visio document

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست مشتریان
2-مشخصات مشتریان
3- لیست کارمندان
4-مشخصات کارمندان
5-رزرو اتاق
6- اضافه کردن مشتری
7-اضافه کردن کارمند
8-…

رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...