سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER مدرسه

موضوع پروژه: نمودار ER مدرسه

همراه با فایل ER در microsoft visio document

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست دانش آموزان
2-مشخصات دانش آموزان
3- لیست مدرسان
4-مشخصات مدرسان
5-لیست کارمندان
6- مشخصات کارمندان
7- لیست درس
8-لیست نمرات
رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...