سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER بانک با پایگاه داده Sql Server، مدل ادراکی

موضوع پروژه: نمودار ER بانک با پایگاه داده Sql Server، مدل ادراکی

همراه با فایل ER و مستندات-شامل مدل ادراکی عام،میانی و خاص
bb
 سيستم بانک :
سيستم بانک يک سيستم بسيار گسترده است ولي در پروزه کلاسي ، سيستم داخل يک شعبه به صورت ساده و عمليات مربوط به آن مدل شده و از روي مدل بدست آمده نرم افزار ساده يک شعبه شبيه سازي مي شود .
در اين سيستم عمليات مربوط به وام ها و کليه حساب هاي جاري که داخل يک شعبه انجام مي شود ثبت مي گردد.
در اين سيستم مدير سيستم ( رئيس شعبه ) اطلاعات مربوط به عمليات جديد ، وام جديد و غيره را در سيستم وارد مي کند تا کليه اپراتور ها بتوانند از آن استفاده کنند و هر اپراتور مجاز است عمليات مربوط به خود را انجام دهد . همچنين هر کاربر با user name , Password خود وارد سيستم مي شود يعني مسئول وام فقط به قسمت وام ، مسئول حساب جاري به قسمت مربوط به دريافت و پرداخت و مسئول حوالجات به دريافت و پرداخت حواله دسترسي دارد.
هر مشتري مي تواند پس از مراجعه به بانک در صورتي که مدارک وي کامل بوده و داراي شرايط مربوطه باشد نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد . اين کار ( افتتاح حساب ) وظيفه مسئول حساب جاري مي باشد.
همچنين هر مشتري در صورتي که شرايط مربوط به تخصيص وام را داشته باشد يعني اگر هيج وامي به وي تعلق نداشته باشد مي تواند نسبت به اخذ وام اقدام نمايد که اين فرآيند يکي از وظايف مسئول وام مي باشد.
هر کدام از طرف حساب ها (مشتري ها ) مي تواند در صورت داشتن حساب جاري عمليات دريافت از حساب و پرداخت به حساب را انجام دهد و در صورتي که وامي به مشتري تخصيص يافته باشد عمليات پرداخت قسط وام خود در موعد مقرر را انجام دهد و درصورتي که جمع پرداخت وام وي با مبلغ برداشت شده ( به علاوه سود تعلق يافته ) برابر باشد وام وي تسويه شده و مي تواند مجددا اقدام به اخذ وام کند.
همچنين کليه مشتري ها اعم از آنهايي که حساب جاري در سيستم دارند يا ندارند مي توانند نسبت به ارسال حواله اقدام نمايند ولي دريافت حواله مستلزم اين مي باشد که مشتري ( طرف حساب ) در شعبه مربوطه داراي حساب جاري باشد.
اين عمل نيز از وظايف مسئول حوالجات مي باشد.

 

Entity Relationship Diagram-ٍER

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...