سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER رزرو آنلاین بلیط قطار

موضوع پروژه: نمودار ER رزرو آنلاین بلیط قطار

همراه با فایل ER در Microsoft Visio Document

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست مشتری
2-مشخصات مشتری
3- لیست قطار
4-مشخصات قطار
5-ایستگاه
6- اطلاعات واگن
7- لیست کارمندان
8-مشخصات کارمندان
9-پرداخت هزینه
10-رزرو قطار
رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها
<

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...