سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER درمانگاه بهمراه پایگاه داده sql server

موضوع پروژه: نمودار ER درمانگاه بهمراه پایگاه داده sql server

همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست بیماران
2-مشخصات بیماران
3- لیست پزشک
4-مشخصات پزشک
5-منشی
6- اضافه کردن بیمار
7-اضافه کردن پزشک
8-تعیین وقت ویزیت
9-اضافه کردن وقت ویزیت

رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...