سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER ایستگاه پرستاری

موضوع پروژه: نمودار ER ایستگاه پرستاری

همراه با فایل ER در microsoft visio document

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست بیماران
2-مشخصات بیماران
3- لیست کارمندان
4-مشخصات کارمندان
5-دارو
6- اضافه کردن بیمار
7-اضافه کردن کارمند
8-لیست پرستاران
9-مشخصات پرستاران
10-لیست پزشکان
11-مشخصات پزشکان
12-تخت و اتاق
13-ویزیت
14-…

رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...