سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ER آژانس تاکسی سرویس بهمراه پایگاه داده sql server

موضوع پروژه: نمودار ER آژانس تاکسی سرویس بهمراه پایگاه داده sql server

همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server

Entity Relationship Diagram-ٍER

bb

پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند :
1-لیست مشتریان
2-مشخصات مشتریان
3- لیست رانندگان
4-مشخصات رانندگان
5-منشی
6- اضافه کردن مشتری
7-اضافه کردن راننده
8-مدیر آژانس
9-اطلاعات سرویس

رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت ها

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...