سایت در حال بارگذاری است ...

مقاله جنگ الکترونیک، مهندسی برق

عنوان پروژه: جنگ الکترونیک، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 127

 

فهرست مطالب :‏
مقدمه
اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک
جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک
الف- جنبه‌های استراتژیکی
ب- جنبه‌های تاکتیکی
اقدامات جنگ اکترونیک
حمله الکترونیکی
سیستم های رهگیری الکترونیکی
آنتن های همه جهته
آنتن های مختص جهت یابی
گیرنده فرکانس
گیرنده های سوپرهتروداین باند باریک
گیرنده میکرواسکن ( متراکم)‏
جهت یاب های از نوع مقایسه دامنه
جهت یاب های از نوع سنجش فاز
اندازه گیری پهنای پالس
کشف اتوماتیک
کشف کننده های خودکار حلقه باز
نمایش
موارد مشکل در ‏ESM
عامل (ضریب –فاکتور) پیشرفته برد در محیط عملیاتی
سیستم های اطلاعات الکترونیکی ‏ELINT
حساسه های ‏ELINT
سیستم های رهگیر مادون قرمزی
ESMارتباطی و اطلاعات ارتباطی

مقدمه: ‏
اهميت اقدامات جنگ الكترونيك: ‏
استفاده از تجهيزات الكترونيكي يا بطور مستقل ‏انجام مي‌گيرد. مانند رادارها و مخابرات و يا به ‏صورت همراه و جزئي از سلاحهاي نظامي دفاعي، مانند ‏موشكها و هواپيما‌ها بكار برده مي‌شود كه در هر حال ‏كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ارتقاء ‏سرعت، وقت و قدرت نظامي شده و موجب مي‌گردد تا ضريب ‏موفقيت در جنگهاي امروزي بالا رود. ماحصل كلام اينكه ‏در پرتو اين كاربرد، شرايط ميادين نبرد بگونه‌اي ‏رقم زده شده است كه امروزه اين ميدانها علاوه بر ‏ايجاد عمق، پهناور و قضا داراي بعد چهارمي بنام ‏‏«قلمرو و طيف امواج الكترومغناطيسي، هم شده‌اند. ‏اين بعد آنچنان در تمامي زوايا و نقاط صحنه‌هاي ‏نبرد نفوذ در رسوخ كرده است كه شايد بتوان گفت ‏بدون توجه به آن پيشرفت در ساير ابعاد جنگ هم، ‏امكان پذير نخواهد بود. ‏
جايگاه اقدامات جنگ الكترونيك ‏
الف- جنبه‌هاي استراتژيكي
اصولاً استراتژي كلي يك كشور داراي ابعاد مختلف ‏نظامي، سياسي، اقتصادي و . . . مي‌باشد با توجه به ‏اينكه استراتژي را بصورتهاي مختلف بيان كرده‌ان، ‏مي‌توان استراتژي نظامي را بدين صورت تعريف كرد كه: ‏
‏«هنر و فن بكارگيري شايع و امكانات نظامي يك كشور ‏منجر شايسته بطوريكه بيشترين نتيجه را در رسيدن ‏به اهداف نظامي و سياسي آن كشور فراهم آورد.» ‏البته عليرغم تعاريف مختلف ارائه شده، ‏
ب- جنبه‌هاي تاكتيكي
اما از جنبه تاكتيكي نيز اقدامات جن الكترونيك ‏بعنوان يك عنصر حياتي و سرنوشت ساز مطرح مي‌باشد ‏بگونه‌اي كه از آن بعنوان محضر تقويتي يا چند برابر ‏كننده توان نيروهاي خودي و بالعكس عنصر تضعيفي و ‏يا تقسيم كننده توان نيروهاي دشمن، نام برده مي ‏شود، لذا با چنين ‏
اقدامات جنگ اكترونيك:‏
به دليل پيشرفت جهاني تكنولوژي و استفاده وسيع از ‏تسهيلات الكترونيكي، جنگهاي امروزي را جنگ اكترونيك ‏مي گويند. اصولاً جنگ الكترونيك به دانش محفوظ نگه ‏داشتن امكان استفاده از طيف الكترو مغناطيسي اطلاق ‏مي گردد. بر اين اساس ميتوان جنگ الكترونيك را به ‏چهار دسته كلي تقسيم بندي نمود كه عبارتند از:‏
حمله الكترونيكي ‏ ‏‎(EA)‎‏:‏
حمله الكترونيكي شامل اقداماتي است كه به منظور ‏مختل كردن، فريب دادن، بي اثر كردن يا از بين بردن ‏تسليحات الكترونيكي و مخابراتي دشمن به منظور سببب ‏استفاده دشمن از طيف الكترو مغناطيسي انجام مي ‏گيرد. عمده ترين اقدامات در حمله الكترونيكي ‏عبارتند از 1- حملات ضد جنگ الكترونيك ‏ ‏ 2- سلاح هاي ‏ضد تشعشعي
‏3- سلاح هاي انرژي جهت دار
‏ ‏
محافظت الكترونيكي ‏ ‏‎(EP)‎
محافظت الكترونيكي شامل اقداماتي است كه براي كم ‏اثر كردن حمله الكترونيكي (ناشي از حملات عمدي دشمن ‏يا اثر تجهيزات خودي) در تسليحات الكترونيكي و ‏مخابراتي بكار گرفته ميشود. هدف ‏
پشتيباني جنگ الكترونيك ‏:‏
شامل اقداماتي است كه به منظور جستجو، دريافت، ‏شناسايي و محل يابي تشعشعات عمدي و غير عمدي دشمن ‏و تعيين سطوح جنگ الكترونيك ، مورد استفاده قرار ‏مي گيرند.‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...