سایت در حال بارگذاری است ...

مقاله تهيه خط مشي وجلوگيري ازاتلاف وقت، مدیریت

عنوان:  مقاله تهيه خط مشي وجلوگيري ازاتلاف وقت، مدیریت

رشته:  مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 63

 

1- منظور :
تهيه خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت
2- هدف:
الف) اجراي مقررات حفاظتي در كليه امور خدمتي واداري گردان دوم.
ب) مشاور فرماندهي در موضوعات پرونده‌ها و خطي مشي مربوطه به تامين.
پرونده) تهيه طرحها و روشهاي لازم به منظور كنترل تردد، روش جاري حفاظتي و حفاظت فيزيكي گردان دوم و تاسيسات حساس.
1) تنظيم لوح حفاظت فيزيكي به انضمام طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش سوزي)
2) تعويض طرح حفاظت فيزيكي گردان دوم به محض تغيير فرمانده يا تغيير در تاسيسات و موقعيت گردان.
3) تمرين طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور ماهيانه و ارسال جدول زمانبندي و نتيجه اجراي تمرين در رده بالاتر.
4) كنترل و بازديد عوامل نگهباني و عناصر گشتي بطور مداوم توسط گروهبان نگهبان گردان و گروهان و گروهبان گشت.
5) بازديد به موقع از سيستم روشنايي گردان و ساختمانهاي واسطه به آن بخصوص قسمت اسلحه‌خانه.
6) بازديد به موقع از سيستم موانع (انساني و مصنوعي)
7) بازديد به موقع از سيستم ارتباط و مخابرات (با سيم، بي‌سيم، امربر)
8) بازديد به موقع اعلام خطر (حفاظت از اسناد طبقه‌بندي شده و امحاء آنها)
9) بازديد به موقع از وسايل حريق سطلهاي شن و كپسولهاي آتش نشاني
10) كنترل و بازديد پرسنل تيمهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور مرتب.
11) برآورد نيازمندي اقلام حفاظت فيزيكي (سر رشته داري- مخابرات- مهندسي) بطور ساليانه و ارسال به رده بالاتر.
12) تنظيم تعرفه حفاظت فيزيكي براي هر سال با عملكرد موجودي نيازمندي و ارسال به رده بالاتر.
13) درخواست و پيگيري نيازمنديهاي يگان در مورد حفاظت فيزيكي.
14) دريافت و تقسيم و بهره‌برداري از اقلام مزبور.
15) تهيه طرحهاي حفاظت و تخليه (دستورالعملهاي حفاظتي) طرحهاي بازديد كلاسهاي اطلاعاتي و وظايف.
16) نظارت بر چگونگي نگهداري اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده.
اجرا:
الف) كليه موارد و مندرجات روش‌ جاري گردان دوم برابر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مقررات حفاظتي هنگ دوم تنظيم گردد.
1- كليه يگانها تا رده گروهان موظفند نسبت به تهيه و تنظيم طرح حفاظت خود را برابر دستورالعمل‌هاي صادره اقدام و به منظور تصويب به قسمت ركن 2 ارسال دارند ضمناً چنانچه تغييري در اماكن و تاسيسات و استعداد يگانها پديد آيد بلادرنگ طرح مجدد تنظيم و آنرا جايگزين نمايند و طبقه‌بندي طرحهاي حفاظت خيلي محرمانه اعلام مي‌گردد.
2- طرحهاي مربوطه به سوانح طبيعي (سيل- زلزله- آتش‌سوزي)
هر سه ماه يكبار و يك نسخه با طبقه‌بندي صادره از طرحهاي مربوط به سوانح طبيعي جهت استفاده اجراي بعد از خدمت در اتاق گروهبان نگهبان گردان در محل مخصوص نگهداري مي‌گردد و گروهبان نگهبان گردان در مواقع لزوم با استفاده از طرحهاي مزبور تا حضور فرماندهان اقدامات لازم را معمول دارند.
3- تشكيل كميسيون حفاظت:
اين كميسيون هماهنگي و همكاري لازم و بررسي در مورد چگونگي وضعيت حفاظت اماكن تاسيسات هر سه ماه يكبار (فروردين، تير، آبان، بهمن) با شركت عناصر مسئول روساي اركان دوم و سوم گردانها تشكيل و در مورد وضعيت حفاظت جاري موجود بررسي و اشكالات موجود به عناصر ياد شده رسيدگي و در صورت لزوم اتخاذ تصميمات جديد پس از تصويب فرماندهي در تعيين روش‌ جاري قيد و به رده بالاتر گزارش گردد.
4- كليه امور مربوط به حفاظت پرسنل بعهده حفاظت بوده و هر گونه نيازمندي در اين مورد از طريق حفاظت انجام مي‌گيرد و در مورد صلاحيت پرسنل به عهده حفاظت بوده و در هر گونه جاي حساس گمارده مي‌شوند اين اقدام با همكاري قسمت تامين و ركن يكم از طريق حفاظت عملي مي‌گردد و در مورد پرسنلي كه دسترسي به اسناد طبقه‌بندي شده دارند بايستي از طريق قسمت حفاظت استعلام صلاحيت شوند.
5- در مورد حفاظت اسناد طبقه‌بندي شده به شرح زير اقدام مي‌شوند:
الف) اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده 1 با برگهاي پوشش تهيه و برابر مندرجات آيين‌نامه مقررات حفاظت نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران ضبط مي‌نمايد.
ب) هر قسمت دايره اسناد طبقه‌بندي شده 1 از يكديگر تفكيك نموده و در كمدهاي ديواري مقفل، كمدهاي فلزي و كابينهاي كشودار فلزي مقفل و صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز ضبط و نگهداري مي‌نمايد.
پ) اسناد طبقه‌بندي شده يا با برگ رسيد و يا با پرسنلي كه صلاحيت آنان مورد تاييد است مبادله نمايند.
ت) در داخل محوطه نظامي و گردان اسناد طبقه‌بندي شده بوسيله پرسنل مسئول و در داخل از گردان به وسيله پيك مخصوص انجام دهيد.
ح) برداشت رونوشت از اسناد طبقه‌بندي شده قوياً خوداري نمايند، نمونه‌هاي محرمانه به صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي تنظيم و بر روي آن الصاق گردد.
ج) تعويض رمز صندوقهاي نسوز هر شش ماه يكبار توسط تامين انجام مي‌گيرد كه نتيجه مجدداً با فرم جديد سيستم در پاكته به تامين گزارش مي‌گردد و در مورد استفاده از صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي از دستورالعملها و راهنماي مربوطه استفاده نمايند.
خ) نصب اتيكت در اين ميز اسناد طبقه‌بندي شده وجود ندارد بر روي كليه ميزها ضروري است كميسيوني به منظور رسيدگي در مورد حفاظت يگانهاي هر سه ماه يكبار از افسران ستاد كه رسيدگي به موقع يا بايگاني بخصوص حفاظت اسناد و نتيجه را گزارش نمايند. اين كميسيون صرفاً به منظور همكاري و رفع نواقص و راهنمائيهاي لازم در اين مورد است.
6- نظافت دفاتر و اتاقهاي همواره يك ربع ساعت قبل از خاتمه خدمت بايستي انجام شود و كليه اوراقي كه در ظرفهاي كاغذ باطله جمع‌آوري شده بوسيله كيسه جهت انهدام به حاوابه تحيول مي‌شود بازديد اتاق در نظر پرونده‌ها، صندوقها، كشوها، بخاري، كولر و لامپ بررسي مي‌شود و بعد تنظيم فرمهاي 5 و 6 آيين‌نامه و مقررات حفاظت درها، پنجره‌هاي دفاتر اتاقها زير نظر نگهبان مسئول قفل و كليد آن در تابلوي مخصوص كه در دفتر عناصر نگهباني جهت اين منظور تهيه و تعبيه شده است نصب مي‌نمايد بعد از خاتمه كار گروهبان نگهبان گردان و گروهبان نگهبان گروها موظف است از كليه اركان و دفاتر بازديد و بازرسي را چند بار در مدت نگهباني انجام دهد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...