سایت در حال بارگذاری است ...

مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا، مدیریت

عنوان:دانلود مقاله مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا، مدیریت

رشته:  مدیریت محیط زیست

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 30

 

فهرست

سرفصل موضوعات: ۱
مقدمه: ۲
«تبیین مفاهیم مدیریت شهری و آلودگی هوا» ۲
۱- توجیه پلان: ۲
۲- علت انتخاب موضوع: ۳
۳- فوائد (نظری، عملی، تکنیکی): ۳
۴- مدیریت شهری: ۴
۵- آلودگی هوا: ۶
۶- ارتباط مدیریت شهری با آلودگی هوا: ۱۰
بخش اول : ۱۱
سازمانهای مرتبط با آلودگی هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده کننده ۱۱
وسایل نقلیه موتوری: ۱۲
منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه: ۱۵
کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها: ۱۷
بخش دوم: ۲۲
راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا ۲۲
۱- راهکارهای کوتاه مدت: ۲۲
۲- راهکارهای میان مدت: ۲۲
۳- راهکارهای بند مدت: ۲۴
منابع و مآخذ: ۲۵

۱- توجیه پلان:

پلان مربوطه از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. در مقدمه به ذکر کلیات بحث نظیر علت انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع‌ (فوائد عملی، نظری و تکنیکی)، مفهوم مدیریت شهری، مفهوم آلودگی هوا و ارتباط این دو با هم پرداخته می‌شود. در واقع یک دید و نگرش کلی از موضوع برای ما فراهم می آورد. در بخش اول که اختصاص به سازمانهای مرتبط با آلودگی هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده کننده می باشد در حقیقت با ذکر هر عدد، چگونگی اعمال مدیریت شهری در کنترل آلودگی هوا مطرح می شود (یعنی موضوع یا عدد مربوطه به هر ماده قانونی یا منبع آلوده کننده ارائه و سپس سازمانهای مرتبط با آن ذکر می شود).

نحوه ارائه مطلب به این شکل بخاطر آن است اولاً از پیچیدگی مطلب می کاهد و ثانیاً با ذکر هر مورد قانونی می توان دریافت چه سازمانهایی در رابطه با آن موضوع درگیر هستند. و در نهایت در بخش دوم که اختصاص به ذکر راهکارهای جلوگیری از آلودی هوا دارد، ارائه راهکارهای مربوطه ما را به نتیجه در راستای دستیابی به کاهش آلودگی هوا و توجه بیشتر به آن رهنمون می کند.

۲- علت انتخاب موضوع:

بطور کلی به دو دلیل این موضوع بنظر اینجانب دارای اهمیت در انتخاب می باشد یکی بخاطر ارتباط این موضوع (آلودگی هوا) بعنوان یک معضل و پدیده مهم شهری با مدیریت شهری یعنی رشته تحصیلی اینجانب (خودم) و دیگر اینکه آلودگی هوا خصوصاً در شهرهای بزرگ مثل تهران (یعنی شهری که در آن زندگی می کنیم) که از آلودگی بالائی برخوردار است و در تمام لغات بطور جدی و عینی اثرات آن انسانها را تهدید می کند بسیار جلب نظر می کند.
۳- فوائد (نظری، عملی، تکنیکی):

قبل از پرداختن به موضوع میزان شناخت بسیار سطحی بوده است ولی با پرداختن به آن بعنوان یک پروژه درس باعث دقت و کنکاش بیشتری در مطلب شده و جوانب موضوع برای دانشجو بهتر روشن می گردد مثل آلودگی هوا، آلاینده ها، اثرات آلودگی هوا بر انسان، سازمانهای مرتبط با آلودگی هوا و مدیریت شهری، موارد قانونی و غیره در واقع میزان اطلاع دانشجو از ادبیات موضوع هرچند مختصر افزوده می شود و از طرف دیگر توجه به راهکارها با در نظر گرفتن امکان بکارگیری آن چه بسا اگر بدرستی انتخاب و اجرا گردد می تواند موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم کند هرچند موضوعی با این درجه اهمیت و ضرورت نیازمند تحقیقات گسترده‌تری می باشد و در حد یک پروژه درس چندان کارساز نخواهد بود چرا که این تحقیق زمانی در عمل قابلیت اجرا خواهد داشت که به ریز (تفضیلی) نحوه اجرا و مراحل آن ارائه شود البته بطور خلاصه راهکارها فقط در قالب کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شده اند و تنها زمانی امکان اجرا پیدا می کند که اولاً زمان بیشتری صرف آن نمائیم و ثانیاً از نزدیک با سازمانهای مربوطه و متخصصین این امر جهت استفاده مشورتی و وظایف این سازمانها و مشکلاتی که در این راستا قرار دارد شناخت داشته باشیم.
۴- مدیریت شهری:

بطور کلی با رشد شتابان شهرها و تمرکز (جمع شدن) جمعیت در آن (رشد طبیعی، کاهش مرگ و میر، مهاجرتها، رشد کلیدی، افزایش کارخانجات و فعالیتهای آنها) زمینه پیدایش مشکلات جدیدی در شهرها بدلیل عدم امکان ارائه خدمات زیربنائی کافی، ضرورت توجه به مدیریت واحد شهری و بهبود ارائه احد شهر و برنامه ریزی برای یافتن راه حلهائی برای این مشکلات که در واقع هدف اصلی مدیریت شهری است خواهم شد. (بعضی از اهداف: حفاظت از محیط فیزیکی شهر، بهبود شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان، سازماندهی و بهبود کیفیت محیط فیزیکی زندگی شهری شهروندان). بروز مشکلات شهری و توجه به آن بطور جدی به انقلاب صنعتی (قرن ۱۸ م) و خصوصاً بعد از آن باز می گردد.

از جمله عواملی که به توسعه و رواج شهرنشینی پس از کشف قوه بخار در سال ۱۷۶۵م انجامید عبارت بودند از: اختراع برق، اتومبیل، لوکوموتیو، اختراع ماشین چاپ، وسایل ارتباط جمعی، هواپیما، و غیره که به توسعه و بسط راهها انجامید و در واقع بروز این تحولات به انقلاب صنعتی مرسوم گردید نتیجه این تحولات افزایش مهاجرتها، تحول در حمل و نقل، ظهور تحقق و تقسیم کار، افزایش جمعیت و کاهش مرگ و میر (که افزایش جمعیت موجب افزایش نیازها و در نتیجه افزایش صنایع و حمل و نقل را به دنبال دارد)، تمرکز صنعت و تجارت (بخاطر جمعیت، تخصص، مواد اولیه، تنوع مشاغل، موقعیت و غیره)، و غیره بود.

لذا توجه به مدیریت در امر شهر و برنامه ریزی در خصوص آن ضروری می باشد و در نهایت با توجه به توضیح فوق ارائه تعریفی از مدیریت شهری عازم می باشد. مدیریت شهری عبارت از اداره امور شهر به منظور بهبود توسعه پایدار (توسعه پایدار مبتنی بر سه اصل شامل ۱- رشد تولید (موجب رشد اقتصادی)، ۲- بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی، ۳- حفظ منابع پایدار (منابع پایدار همان منابع محیط زیست شامل آب، خاک، هوا، جنگل و مرتع)) مناطق شهری با در نظر داشتن و پیروی از اهداف، سیاستهای ملی، اقتصادی و اجتماعی کشند.

در گذشته اداره احد شهرها بطور جسته و گریخته (پراکنده) و محدود (بسته) توسط حکام، پادشاهان و حکومتها اعمال می شد ولی در حال حاضر عمدتاً شهرداریها این امر را بعهده دارند هرچند که هنوز پراکندگی در اداره احد شهر بین سازمانها و وزارتخانه ها و همچنین عدم وجود هماهنگی بین آنها (در لیوان) وجود دارد که موجبات عدم برنامه‌ریزی صحیح و دقیق را بدنبال داشته است.

منابع و مآخذ:

۱- بهرام سلطانی، کامبیز، محیط زیست ( مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ ۶)، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول، سال ۷۱٫

۲- منصور، جهانگیر ، مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری، مشر دوران، سال ۸۲ .

۳- تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، نشر سمت، چاپ اول، زمستان ۷۴٫

۴- تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، نشر قوم،‌چاپ اول، سال ۷۶

۵- مختاری ملک آبادی، رضا، « تحلیل بر آلودگی‌های زیست محیطی شهری» شهرداریها ۴۶ ، وزارت کشور – سازمان شهرداریهای کشور، سال چهارم، اسفند ۸۱

۶- داداش پور، هاشم، « مدیریت شهری، اهداف و راهبردهای تدبیر، شماره ۱۲ ، بهمن ۸۰

۷- فرهود، داریوش،« بمب ساعتی آلودگی هوا و فاجعه انسانی » بهداشت جهان، شماره اول و دوم ، سال چهاردهم

۸- کدیور، هوشنگ، « آلودگی هوا و راههای مقابله با آن» فرهنگ جهاد، سال هفتم ، شماره سوم

۹- هال، پیتر، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، جلال تبریزی، نشر شرکت بردازنی و برنامه‌ریزی شهری( وابسته به شهرداری تهران) ، چاپ اول ، زمستان ۸۱

۱۰- شیعه ، اسماعیل، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ یازدهم، سال ۸۱

۱۱- شکیبا مقدم، محمد، مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها، نشر میر، چاپ دوم، سال ۸۰

۱۲- رضویان ، محمد تقی، مدیریت عمران شهری، نشر پیوند نو، چاپ اول، سال ۸۱

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...