سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena کتابخانه بصورت پیشرفته با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena کتابخانه بصورت پیشرفته با ارنا 

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

شرح سيستم :
يك كتابخانه داراي 500 جلد كتاب است كه با شماره هاي 1 تا 500 شماره گذاري شده اند مراجعين به كتابخانه يا براي مطالعه كتاب در سالن كتابخانه مراجعه مي كنند يا براي امانت گرفتن آن .نسبت گروه ا ول به گروه دوم برابر 7/3 است .فاصله زماني بين ورود مراجعين تصادفي با توزيع نمايي و ميانگين 2 ساعت است . هر يك از كتب با احتمال مساوي ممكن است توسط يك ارباب رجوع تقاضا شود .مراجعين گروه اول در صورت نبودن كتاب مورد تقاضا مراجعت مي كنند و در صورت بودن كتاب آن را براي مطالعه امانت مي گيرند .مدت مطالعه تصادفي بين 1 و 3 ساعت مي باشد مراجعين گروه دوم در صورت وجود كتاب آنرا براي مدتي تصادفي 2 تا 3 روز (هر روز 12 ساعت )به امانت مي گيرند .اما اگر كتاب مورد نظرشان نبود چنانچه ليست منتظرين كتاب از 3 نفر بيشتر نباشد نام خود را در ليست منتظرين آن كتاب مي نويسند تا نوبتشان شود و درغير اين صورت منصرف شده
-ميانگين زمان انتظار آنهايي كه نامشان در ليست قرار دارد.
-درصد افرادي كه بدون دريافت كتاب مراجعت ميكنند.
سیستم را برای 200 مشتری شبیه سازی شده است.

 

شبکه نرم افزار ارنا

library

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

library1

library2

library3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...