سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena کارخانه سرسیلندر با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena کارخانه سرسیلندر با ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
کارخانه شبیه سازی سرسیلندر
ورودی در هر شیفت 100 قطعه .
1- 100 قطعه وارد تست نشت واتر جکت شده از این مقدار 7 درصد ضایعات می گردد. زمان تست برای هر قطعه 1.5 دقیقه می باشد.
2- پس از تست نشت واتر جکت، قطعات وارد دستگاه تست نشت مجاری روغن می گردد. درصد ضایعات و زمان عملیات در فایل اکسل موجود است.
3- پس از تست نشت مجاری روغن قطعه از لحاظ کنترل ظاهری کنترل گردیده سپس به واحد ماشینکاری ارسال می گردد.
4- دستگاه های cnc در هر مرحله بخشی از قطعه را ماشینکاری می کند پس از ماشینکاری دستگاه 5 قطعه جهت تست نشت بعدی ارسال می گردد.
5- در این مرحله تست نشت ماشینکاری بر روی قطعه انجام میگیرد. درصد ضایعات و زمان عملیات در فایل اکسل موجود است
6- پس از تست نشت قطعات ضایعات از خط خارج گردیده و قطعات سالم جهت کنترل نهایی کنترل می گردد.
7- پس از کنترل قطعات سالم جهت مونتاژ سیت و گاید ارسال می گردد.
8- ماشینکاری سیت و گاید در دستگاه cnc 6
9- پس از ماشینکاری سیت و گاید قطعات جهت تست وکیوم ارسال می شود.
10- قطعات جهت شستشو و سپس گرمکن و پس از آن مونتاژ پولک ارسال می گردد.
11- پس از مونتاژ پولک قطعات جهت کنترل نهایی ارسال می شود. سپس قطعات سالم حکاکی و بسته بندی می گردد و در نهایت انبار می گردد.
در مراحل فوق در قسمت هایی که قطعات ضایعات می شود از خط خارج می گردد و قطعات سالم جهت مرحله بعد ارسال می گردد.

 

شبکه نرم افزار ارنا

sarsilander

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

sarsilander1

sarsilander2

sarsilander3

sarsilander4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...