سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena کارخانه تولید کاشی ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena کارخانه تولید کاشی ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

یک کارخانه ي تولید کاشی جهت  بررسی و بهینه سازي فرایندهاي تولید محصولات خود اقدام به شبیه سازي سیستم تولید ، کاشی نموده است.  این کارخانه کاشی نوع A   را تولید میکند. هر یک از این کاشی ها، با کیفیت هاي درجه یک درجه دو و درجه سه به بازار عرضه میگردند.

کاشی خام نوع  A توسط 3 ماشین با نامهاي M0 و  M1 و  M2تولید میگردد. که زمان تولید M0 از درجه نمایی 3 دقیقه است و زمان تولید M1 از درجه نمایی 1 دقیقه است و زمان تولید M2 از درجه نمایی 2 دقیقه است

در هر ضربه ماشین M0،1 کاشی خام و در هر ضربه ماشین M1،3 کاشی خام و در هر ضربه ماشین M2،2 کاشی خام تولید میشود.

 

سیستم فوق را براي یک دوره150 روزه، و با فرض اینکه سیستم در هر روز8 ساعت کار میکند شبیه سازي نمایید و موارد زیر را  در مدلسازي منظور نمایید.

 

نمودارهاي گرافیکی زیر را براي سیستم فوق در مدلسازي وارد نمایید.

نمایش زمان اجراي شبیه سازي

اضافه کردن انیمیشن به فرایندها (Process)

رسم نمودار (Plot) براي تعداد کاشی درجه1، کاشی درجه2 و کاشی درجه3

رسم نمودار (Histogram) براي تعداد کاشی درجه1، کاشی درجه2 و کاشی درجه3

رسم نمودار (Plot) براي تعداد کاشی خام سالم و تعداد کاشی خام خراب

نتایج زیر را براي سیستم فوق بدست آورید.

 1. تعداد کل کاشی نوع
 2. تعداد کاشی خام خراب نوع A
 3. مجموع مدت پخت کاشی نوع A
 4. متوسط مدت پخت کاشی نوع A
 5. تعداد کاشی سالم درجه1 نوع A
 6. تعداد کاشی سالم درجه2 نوع A
 7. تعداد کاشی سالم درجه3 نوع A
 8. تعداد کاشی خراب درجه1 نوع A
 9. تعداد کاشی خراب درجه2 نوع A
 10. تعداد کاشی خراب درجه3 نوع A
 11. تعداد کل کاشی رنگ آمیزي شده خراب
 12. تعداد کل کاشی رنگ آمیزي شده سالم
 13. تعداد کل کاشی سالم و رنگ آمیزي شده نوع A
 14. تعداد کل کاشی خراب و رنگ آمیزي شده نوع A
 15. تعداد کاشی نوع A که براي رنگ آمیزي منتظر میمانند
 16. جمع زمان انتظار براي رنگ آمیزي

 

 

شبکه نرم افزار ارنا

kashi

 

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

kashi1

kashi2

kashi3

kashi13

kashi14

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...